Mgr. Ing. Ivo ÜBERALL, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585639542

Ústav klinické a molekulární patologie

Lékařská fakulta

Dostavba Teoretických ústavů

5.542A

věd. prac. ob. medicíny a farmacie

VYBRANÉ PUBLIKACE
Mičková A., Eliáš M., Levková M., Kurfürstová D., Kharaishvili G., Überall I., Študent jr. V., Študent V., Drápela S., Souček K., Bouchal J. Advantages and limitations of 3D organoids and ex vivo tumor tissue culture in personalized medicine for prostate cancer. Klinicka Onkologie. 2022. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Lužná P., Weiser Drozdková D., Flodrová P., Ondrušková K., Überall I., Minařík J., Kolář Z., Smešný Trtková K. Global DNA methylation and increased DNMT3A expression in multiple myeloma patients. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2023.
Urbánková M., Bezděková M., Bouchal J., Janíková M., Bohošová J., Slabý O., Svoboda M., Srovnal J., Vomáčková K., Überall I., Kolář Z. Challenges of in situ hybridization in miRNA analysis of triple-negative breast cancer morphological diversity. NEOPLASMA. 2023.
Slavík H., Balik V., Kokas FZ., Slavkovský R., Vrbková J., Řehulková A., Lausová T., Ehrmann J., Gurská S., Überall I., Hajdúch M., Srovnal J. Transcriptomic Profiling Revealed Lnc-GOLGA6A-1 as a Novel Prognostic Biomarker of Meningioma Recurrence. NEUROSURGERY. 2022.
Rašková Kafková L., Brokešová D., Křupka M., Stehlikova Z., Dvorak J., Coufal S., Fajstova A., Srutkova D., Stepanova K., Hermanova P., Stepankova R., Überall I., Škarda J., Novak Z., Vannucci L., Tlaskalova-Hogenova H., Jiraskova Zakostelska Z., Sinkora M., Mestecky J., Raška M. Secretory IgA N-glycans contribute to the protection against E. coli O55 infection of germ-free piglets. Mucosal Immunology. 2021.
Hrčková Drozdková D., Gurský J., Minařík J., Überall I., Kolář Z., Smešný Trtková K. CDKN1A Gene Expression in Two Multiple Myeloma Cell Lines With Different P53 Functionality. ANTICANCER RESEARCH. 2020.
Gachechiladze M., Škarda J., Skanderová D., Überall I., Kolek V., Švecová P., Vojta P., Vrbková J., Hajdúch M., Shani I., Kolář Z., Stahel R., Weder W., Rulle U., Soltermann M., Joerger M. Prognostic value of tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) and their association with PD-L1 expression and DNA repair protein RAD51 in patients with resected non-small cell lung carcinoma. LUNG CANCER. 2020.
Überall I., Gachechiladze M., Joerger M., Anděl J., Smičková P., Kolek V., Grygárková I., Škarda J. Tumor autophagy is associated with survival outcomes in patients with resected non-small cell lung cancer. LUNG CANCER. 2019.
Žamboch K., Krejčí K., Škarda J., Tichý M., Überall I., Skýpalová P., Langová K., Stejskal D., Švesták M., Zahálková J., Ščudla V., Zadražil J. Histomorphometric diagnostics of renal osteopathy in chronic dialysis patients at high risk of cardiovascular disease. International Urology and Nephrology. 2015.
Gachechiladze M., Überall I., Kolek V., Klein J., Krejčí V., Šťastná J., Radová L., Fridman E., Škarda J. Correlation between BRCA1 expression and clinicopathological factors including brain metastases in patients with non-small-cell lung cancer. Biomedical Papers-Olomouc. 2013.
Überall I. Autofagie ve vztahu k nemoci. Vesmír. 2011.
LUŽNÁ P., GREGAR J., ÜBERALL I., RADOVÁ L., PROCHÁZKA V., EHRMANN J. Changes of microRNAs-192, 196a and 203 correlate with Barrett''s esophagus diagnosis and its progression compared to normal healthy individuals. Diagnostic Pathology. 2011.
Überall I., Kolek V., Škarda J., Radová L. The immunohistochemical expression of BNIP3 protein in non-small-cell lung cancer: a tissue microarray study. Acta pathologica, microbiologica et immunologica. 2010.
Überall I., Kolář Z., Trojanec R., Berkovcová J., Hajdúch M. The status and role of ErbB receptors in human cancer. Experimental and Molecular Pathology. 2008.
KNIHA - CELEK
Drábek J., Berkovcová J., Džubák P., Hajdúch M., Khoylou M., Koudeláková V., Srovnal J., Staňková M., Trojanec R. Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři. In Überall I., Uvírová M. (Eds.) 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Überall I., Gregar J. Molekulární patologie nádorů. Prekancerózy v trávicím traktu. 2012.
ABSTRAKT
Slavík H., Balik V., Zavadil Kokáš F., Slavkovský R., Vrbková J., Řehulková A., Lausová T., Ehrmann J., Gurská S., Überall I., Hajdúch M., Srovnal J. Transcriptomic Profiling Identified Lnc-GOLGA6A-1 as a Negative Prognostic Biomarker for Meningioma Recurrence. OL4PERMED ABSTRACT BOOK. 2021.
Slavík H., Balik V., Koberna K., Überall I., Řehulková A., Kokáš Zavadil F., Slavkovský R., Srovnal J., Virglová T., Kouřilová P., Hajdúch M., Ehrmann J. MEG3 as a potential biomarker in meningiomas. IMTM REACTOR CONFERENCE. 2020.
Überall I., Škarda J., Gachechiladze M. Autofagie nádorových buněk ve vztahu k prognóze nemalobuněčných karcinomů plic. Klinická onkologie. 2018.
ÜBERALL I., VANÍČKOVÁ J., SROVNAL J., GREGAR J., EHRMANN J. Barrett´s oesophagus and telomerase activity. Onkologie. 2011.
LUŽNÁ P., GREGAR J., ÜBERALL I., PROCHÁZKA V., EHRMANN J. Micro RNA Assesment as a New Diadnostic and Prognostic Tool of Barretts Esophagus.Pilot Study. Gastroenterology. 2011.
Lužná P., GREGAR J., ÜBERALL I., PROCHÁZKA V., Ehrmann J. Micro RNA Assessment as a New Diagnostic and Prognostic Tool of Barretts Esophagus.Pilot study. Programme and Abstract book. 2011.
Lužná P., Gregar J., Überall I., Procházka V., Ehrmann J. MicroRNA Assessment as a New Diagnostic and Prognostic Tool of Barrett´s Esophagus. Pllot Study. Programme and Abstract Book. 2011.
ÜBERALL I., ŠKARDA J., JANÍKOVÁ M., RADOVÁ L., Fridman E. Prognostic significance of LC3 autophagic protein in non-small cell lung cancer. Morphology 2011. 2011.
ÜBERALL I., Vaníčková J., SROVNAL J., GREGAR J., EHRMANN J. Telomerase activity as prognostic marker in Barrett´s oesophagus. Konference Nová léčiva závažných lidských onemocnění. 2011.
Lužná P., Gregar J., Überall I., Procházka V., Ehrmann J. RNA assessment as a new diagnostic and prognostic tool of barrett´s esophagus. Pilot study. Histopathology. 2010.
Überall I., Škarda J., Radová L., Krejčí V., Perelman M., Fridman E. Korelace exprese proteinu BNIP 3 u nemalobuněčného karcinomu plic s použitím tkáňové mikroereje. Edukační sborník XXXIII. Brněnských onkologických dnů. 2009.
Überall I., Škarda J., Radová L., Krejčí V., Perelman M., Fridman E. Korelace exprese proteinu BNIP3 u nemalobuněčného karcinomu plic s použitím tkáňové mikroereje. Edukační sborník, XXXIII. Brněnské onkologické dny. 2009.
Überall I., Škarda J., Sedláková E., Janíková M., Radová L., Kolek V., Klein J., Grygárková I., Hajdúch M., Kolář Z. Příspěvek ke studiu role proteinu p53 v autofagii. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2009.
Überall I., Doležel P., Kolář Z. Zvýšení inhibičního účinku trastuzumabu a cetuximabu u mammárních buněčných linií. Edukační sborník XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008.
Überall I., Lukáš V., Bláha O., Bouchal J., Kolář Z. Inhibice aktivity receptorů rodiny c-erbB trastuzumabem a cetuximabem. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Minařík J., Überall I., Petrová P., Heřmanová Z., Puščiznová P., Hrbek J., Pika T., Bačovský J., Heřman M., Ščudla V. Hodnocení histomorfometrie u nemocných s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem. 2015.
Gregar J., Überall I., Ehrmann J., Lužná P., Procházka V. Vlastní zkušenosti s diagnostikou a léčbou Barrettova jícnu. Dny mladých internistů. 2010.
Lužná P., Gregar J., Überall I., Procházka V., Ehrmann J. RNA ASSESSMENT AS A NEW DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC TOOL OF BARRETT´S ESOPHAGUS. PILOT STUDY. 2010.
Žurková M., Kolek V., Musilová K., Tichý T., Überall I. Histiocytóza. XIII. Dny RAPPL. 2008.
Überall I., Bláha O., Lukáš V., Bouchal J., Kolář Z., Hajdúch M. . Seminář Výzkumného záměru Modulace signálních a regulačních drah normální a nádorové buňky. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)