MUDr. Patrik FLODR

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585639550

Ústav klinické a molekulární patologie

Lékařská fakulta

Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)

2.563

odborný asistent

ČLÁNEK
Kuba A., Raida L., Brychtová S., Flodr P., Mrázek F., Kriegová E., Faber E., Papajík T. Cellular senescence marker p16INK4a and NFKB1 gene polymorphisms in lower gastro-intestinal acute graft versus host disease. TRANSPLANT IMMUNOLOGY. 2023.
Slavkovský R., Stránská J., Věnsková V., Jančík S., Kotková L., Šimová J., Vojta P., Flodr P., Bartoušková M., Študentová H., Hajdúch M., Drábek J. Development and extensive analytical validation of deep amplicon sequencing for detecting KRAS and NRAS mutations in metastatic colorectal cancer samples. NEOPLASMA. 2022.
Kořalková P., Belickova M., Kundrat D., Dostalova Merkerova M., Krejcik Z., Szikszai K., Kaisrlikova M., Vesela J., Vyhlídalová P., Štetka J., Hlavackova A., Suttnar J., Flodr P., Stritesky J., Jonasova A., Cermak J., Divoký V. Low Plasma Citrate Levels and Specific Transcriptional Signatures Associated with Quiescence of CD34(+) Progenitors Predict Azacitidine Therapy Failure in MDS/AML Patients. Cancers. 2021.
Štetka J., Vyhlídalová P., Lanikova L., Kořalková P., Gurský J., Hluší A., Flodr P., Hubackova S., Bártek J., Hodny Z., Divoký V. Addiction to DUSP1 protects JAK2V617F-driven polycythemia vera progenitors against inflammatory stress and DNA damage, allowing chronic proliferation. ONCOGENE. 2019.
Holub D., Flodrová P., Pika T., Flodr P., Hajdúch M., Džubák P. Mass Spectrometry Amyloid Typing Is Reproducible across Multiple Organ Sites. Biomed Research International. 2019.
Látalová P., Flodr P., Pika T., Vymětal J., Holub D., Džubák P., Hajdúch M., Ščudla V. Cardiac amyloidosis: from clinical suspicion to morphological diagnosis. PATHOLOGY. 2018.
Pokorná Z., Stárek I., Salzman R., Skanderová D., Flodr P. Cysty krčních mízovodů. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2018.
Minařík J., Novák M., Flodr P., Balcárková J., Mlynárčiková M., Krhovská P., Pika T., Pikalová Z., Bačovský J., Ščudla V. CD38-negative relapse in multiple myeloma after daratumumab-based chemotherapy. European Journal of Haematology. 2017.
Šváchová M., Tichý M., Flodr P., Steigerová J., Kolář Z., Bouchal J. Clonality testing of lymphoproliferative disorders in a large cohort of primary and consultant biopsies. Biomedical Papers-Olomouc. 2017.
Klásková E., Flodrová P., Hecht P., Flodr P., Wiedermann .. Narůstající dyspnoe a tachypnoe jako hlavní příznak vzácné kritické vrozené srdeční vady. Pediatrie pro praxi. 2017.
Kolek V., Žurková M., Lošťáková V., Flodr P., Papajík T., Kubová Z., Indrák K. Sarkoidóza nebo lymfom? Postgraduální medicína. 2017.
Jarošová M., Kriegová E., Schneiderová P., Fillerová R., Procházka V., Mikešová M., Flodr P., Indrák K., Papajík T. A Novel Non-Immunoglobulin (non-Ig)/BCL6 Translocation in Diffuse Large B-Cell Lymphoma Involving Chromosome 10q11.21 Loci and Review on Clinical Consequences of BCL6 Rearrangements. Pathology and Oncology Research. 2016.
Flodr P., Látalová P., Tichý M., Kubová Z., Papajík T., Šváchová M., Radová L., Jarošová M. Clinicopathological correlations of the immunoprofile in diffuse large B-cell lymphoma NOS - a single institution´s experience. Česko-slovenská patologie. 2016.
Minařík J., Heřmanová Z., Petrová P., Hrbek J., Zapletalová J., Krhovská P., Flodr P., Pika T., Bačovský J., Látalová P., Heřman M., Ščudla V. Prospective study of signalling pathways in myeloma bone disease with regard to activity of the disease, extent of skeletal involvement and correlation to bone turnover markers. European Journal of Haematology. 2016.
Orság J., Flodr P., Melter O., Tkadlec J., Šternberský J., Hrubý M., Klíčová A., Žamboch K., Krejčí K., Zadražil J. Cutaneous bacillary angiomatosis due to Bartonella quintana in a renal transplant recipient. Transplant International. 2015.
Látalová P., Pika T., Flodr P. AL amyloidóza v obrazech. Transfuze a hematologie dnes. 2014.
Ščudla V., Pika T., Látalová P., Flodr P., Maisnar V., Hájek R. Diagnostika a stratifikace systémové AL amyloidózy ve světle. Klinická biochemie a metabolismus. 2014.
Flodr P., Látalová P., Tichý M., Kubová Z., Papajík T., Šváchová M., Vrzalíková K., Radová L., Jarošová M., Murray P. Diffuse large B-cell lymphoma: The history, current view and new perspectives. Neoplasma. 2014.
Mohamed G., Vrzalikova K., Cadle FZ., Vockerodt M., Nagy E., Flodr P., Yap L., Diepstra A., Kluin P., Rosati S., Murray P. Epstein-Barr virus, the germinal centre and the development of Hodgkin´s lymphoma. Journal of General Virology. 2014.
Pika T., Flodr P., Novák M., Lochman P., Látalová P., Minařík J., Ščudla V. Klinická problematika IgM monoklonálních gamapatií. Klinická biochemie a metabolismus. 2014.
Voláková E., Kolek V., Flodr P., Pšikalová J. Myofibroblastický tumor bronchu – cíl pro endobronchiální léčbu. Studia pneumologica et phthiseologica. 2014.
Gachechiladze M., Škarda J., Ibrahim M., Tichý T., Flodr P., Flodrová P., Ehrmann J., Trojanec R., Kolář Z. Primitive neuroectodermal tumor (PNET) of the lung in an adult woman. World Journal of Surgical Oncology. 2014.
Jarošová M., Kučerová J., Flodr P., Mikešová M., Procházka V., Papajík T. VYUŽITÍ ARCHIVOVANÝCH PARAFÍNOVÝCH BLOČKŮ S FORMALINEM FIXOVANOU TKÁNÍ (FFPE) PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKOU ANALÝZU U DIFUZNÍHO VELKOBUNĚČNÉHO LYMFOMU (DLBCL). Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2014.
Papajík T., Mysliveček M., Urbanová R., Buriánková E., Kapitáňová Z., Procházka V., Turcsányi P., Formánek R., Henzlová L., Flodr P., Jarošová M., Indrák K. 2-[18F]fluoro-2-deoxy- D -glucose positron emission tomography/ computed tomography examination in patients with chronic lymphocytic leukemia may reveal Richter transformation. Leukemia & Lymphoma. 2014.
Pink R., Flodr P., Tvrdý P., Pazdera J. Angiosarkom dolní čelisti. Optics Communications. 2013.
Pika T., Lochman P., Flodr P., Mičková P., Novák M., Jehlíková Z., Hamplová A., Minařík J., Bačovský J., Kučerová L., Jarošová M., Ščudla V. Klinické aspekty „pravé“ nesekretorické formy mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie dnes. 2013.
Pika T., Lochman P., Vymětal J., Metelka R., Flodr P., Minařík J., Látalová P., Zapletalová J., Bačovský J., Ščudla V. Význam stanovení kardiálních biomarkerů ve stratifikaci a sledování nemocných s AL-amyloidózou - zkušenosti jednoho centra. Vnitřní lékařství. 2013.
Pika T., Lochman P., Flodr P., Minařík J., Látalová P., Bačovský J., Ščudla V. Význam stanovení vybraných laboratorních parametrů v diagnostice, stratifikaci a sledování nemocných s AL amyloidózou. Klinická biochemie a metabolismus. 2013.
ROHOŇ P., NEDOMOVÁ R., PREKOPOVÁ I., HUBÁČEK J., HOLZEROVÁ M., PIKALOVÁ Z., FLODR P., PAPAJÍK T., INDRÁK K., JAROŠOVÁ M. Acute myeloid leukemia with minimal differentiation: Unusual cytogenetics, morphology, phenotype and clinical course. Leukemia Research. 2012.
Cincibuch J., Mysliveček M., Melichar B., Neoral Č., Metelková I., Zezulová M., Procházková H., Flodr P., Zlevorová M., Aujeský R., Cwiertka K. Metastases of esophageal carcinoma to skeletal muscle: Single center experience. World Journal of Gastroenterology. 2012.
PAPAJÍK T., MYSLIVEČEK M., SKOPALOVÁ M., MALAN A., BURIÁNKOVÁ E., KOZA V., HNÁTKOVÁ M., TRNĚNÝ M., ŠEDOVÁ Z., KUBOVÁ Z., KORANDA P., FLODR P., JARKOVSKÝ J., DUŠEK L., INDRÁK K. Determining the extent and stage of disease in patients with newly diagnosed non-Hodgkins lymphoma using 18F-FDG-PET/CT. Neoplasma. 2011.
PROŠKOVÁ M., STÁREK I., HLUŠÍ A., FLODR P. Nádorová trombóza v. jugularis interna. Kazuistika a přehled epidemiologických, patogenetický a klinických aspektů. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2011.
HRŇOVÁ D., STÁREK I., FLODR P. Nádory truncus sympathicus cervicalis. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2011.
LOŠŤÁKOVÁ V., KOLEK V., Losse S., ŽURKOVÁ M., GREGAR J., FLODR P. Případ tuberkulózy, s jakým se často nesetkáváme. Medical Tribune. 2011.
Papajík T., Mysliveček M., Šedová Z., Buriánková E., Procházka V., Koranda P., Raida L., Kubová Z., Palová M., Kučerová L., Flodr P., Jarkovský J., Dušek L., Indrák K. Standardised uptake value of 18F-FDG on staging PET/CT in newly diagnosed patients with different subtypes of non-Hodgkin’s lymphoma. European Journal of Haematology. 2011.
KOLEK V., ŽURKOVÁ M., LOŠŤÁKOVÁ V., FLODR P., PAPAJÍK T., KUBOVÁ Z., INDRÁK K. Syndrom koincedence sarkoidózy a lymfomu. Studia pneumologica et phthiseologica. 2011.
Papajík T., Kubová Z., Flodr P., Mysliveček M., Jarošová M., Indrák K. Difúzní B-velkobuněčný lymfom. Postgraduální medicína. 2010.
Karásek D., Fryšák Z., Halenka M., Gebauer L., Flodr P. Hypoosmolární syndrom u nemocného s tumorem pankreatu. Interní medicína pro praxi. 2008.
Pika T., Vymětal J., Metelka R., Flodr P., Lochman P., Minařík J., Bačovský J., Ščudla V. Postižení srdce při amyloidóze. Interní medicína pro praxi. 2008.
Szotkowski T., Szotkowská R., Pikalová Z., Tichý T., Flodr P., Tichý M., Houserková D., Benýšek V., Zlámalová N., Růžička V., Indrák K. Spontaneous splenic rupture in two patients with hematologic malignancy. Leukemia Research. 2007.
Szotkowski T., Szotkowská R., Pikalová Z., Tichý T., Flodr P., Tichý M., Houserková D., Benýšek V., Zlámalová N., Růžička V. Spontaneous splenic rupture in two patients with hematologic malignancy. Biomedical Papers-Olomouc. 2007.
Bartoš M., Pavlíková H., Dvorská L., Horvath R., Dendis M., Flodr P., Kolář Z., Weston RT., Pac L., Matlová J., Pavlík I. Risk assessment of mycobacterial infections (human tuberculosis and avian mycobacteriosis) during anatomical dissection of cadavers. Veterinární medicína. 2006.
KNIHA - CELEK
Janošťáková A., Das V., Kudlová N., Stránská J., Buriánová R., Kotulová J., Schadich E., Ondra M., Kubíčková A., Gurská S., Flodrová P., Flodr P., Kurfürstová D., Kořínková G., Gachechiladze M., Buchtová T., Mistrík M., Trojanec R., Šporiková Z., Řehulka J., Ligasová A., Koberna K., Stanková J., Frydrych I., Agrawal K., Lacey M., Škrott Z., Mašek V., Medvedíková M., Gurský J., Džubák P., De Sanctis JB., Hrubá L., Václavková J., Holub D., Oždian T., Jakoubková M., Petřík M., Nový Z., Annadurai N., Carazo A., Lišková B., Koudeláková V., Uniyal V., Drábek J., Macečková Z., Slavík H., Srovnal J., Řehulková A., Bartáková K., Kotková L., Slavkovský R. LABORATORY TECHNIQUES IN CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE. In Agrawal K., Bouchal J., Das V., Drábek J., Džubák P., Hajdúch M., Koberna K., Ligasová A., Mistrík M., De Sanctis JB., Srovnal J. (Eds.) 2021.
KAPITOLA V KNIZE
Flodrová P., Pika T., Flodr P. Tissue examination in a diagnostic procedure. Amyloidosis. 2017.
FABER E., SZOTKOWSKI T., KAJABA V., JURÁŇOVÁ J., FLODR P., PROCHÁZKA V., PAPAJÍK T., HLUŠÍ A., VONDRÁKOVÁ J., DUJKOVÁ V. Innovation of microscope morphology education in hematology using internet virtual interactive method. Medical teaching with the use og advanced technology. 2010.
ABSTRAKT
Flodr P., Navrátilová M., Holub D., Michálek J., Pika T., Minařík J., Džubák P. Systemic and localised amyloidosis associated with malignant neoplastic, uncertain neoplastic and non-neoplastic diseases. Czech Annual Cancer Research Meeting ABSTRACT BOOK. 2022.
Holub D., Flodrová P., Pika T., Flodr P., Hajdúch M., Džubák P. The evaluation of the amyloid plaque proteome in amyloidosis. OL4PERMED ABSTRACT BOOK. 2021.
Holub D., Flodrová P., Flodr P., Píka T., Hajdúch M., Džubák P. Subtyping of systemic amyloidosis in subcutaneous fat aspirates by mass spectrometry-based proteomics. XV. DIAGNOSTIC, PREDICTIVE AND EXPERIMENTAL ONCOLOGY DAYS: ABSTRACT BOOK. 2019.
Bartáková K., Vrbková J., Blumová B., Štefanová H., Holinková V., Slavkovský R., Študentová H., Bartoušková M., Flodr P., Drábek J. Genetic biomarkers of clinical response to bevacizumab in colorectal cancer patients. ABSTRACT BOOK XIV. DIAGNOSTIC, PREDICTIVE AND EXPERIMENTAL ONCOLOGY DAYS. 2018.
Holub D., Pika T., Flodrová P., Flodr P., Hajdúch M., Džubák P. Mass spectrometry-based proteomic analysis for subtyping of amyloid deposits from FFPE abd SFA samples. ABSTRACT BOOK XIV. DIAGNOSTIC, PREDICTIVE AND EXPERIMENTAL ONCOLOGY DAYS. 2018.
Holub D., Flodrová P., Pika T., Flodr P., Hajdúch M., Džubák P. Quantitative proteomic evaluation of normal tissue and tissue with amyloid mass. ABSTRACT BOOK 2018 IMTM REACTOR. 2018.
Slavkovský R., Kotková L., Bartáková K., Vrbková J., Študentová H., Flodr P., Bartoušková M., Hajdúch M., Drábek J. Search for new epigenetic predictive biomarkers of bevacizumab response in metastatic colorectal cancer patients. ABSTRACT BOOK XIV. DIAGNOSTIC, PREDICTIVE AND EXPERIMENTAL ONCOLOGY DAYS. 2018.
Pika T., Minařík J., Piková K., Flodr P., Ščudla V. Osteosklerotická forma mnohočetného myelomu a POEMS syndrom - diagnostické aspekty. Osteologický bulletin. 2015.
Pika T., Látalová P., Hůlková H., Flodr P., Mejzlík V., Ščudla V. Val50Ala varinat of familial amyloid neutropathy - a rare case in the Czech Republic. Orphanet Journal of Rare Diseases. 2015.
Látalová P., Pika T., Flodr P., Holub D. Amyloidóza v morfologickém a klinickém obraze. Programme and Abstract Book The 10th Symposium and Workshop on Molecular Pathology and Histo(cyto)chemistry. 2014.
Flodr P., Látalová P., Tichý M., Kubová Z., Papajík T., Šváchová M., Radová L., Jarošová M. Clinicopathological correlations of immunoprofile in diffuse large B-cell lymphoma NOS. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2014.
Michálek J., Flodr P., Janková J., Tichý M. Distální typ epiteloidního sarkomu u 31-leté ženy. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2014.
Flodr P., Látalová P., Tichý M., Kubová Z., Papajík T., Šváchová M., Radová L., Jarošová M. Potential prognostic and predictive factors in diffuse large B-cell lymphoma. Virchows Archiv. 2014.
Látalová P., Klásková E., Flodr P. Vrozená progresivní stenóza plicních žil. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. 2014.
Nedomová R., Urbánková H., Papajík T., Kubová Z., Holzerová M., Mičková P., Reptová S., Procházka V., Flodr P., Indrák K., Jarošová M. Contribution of array comparative genomic hybridization to prognostic stratification in diffuse large B-cell lymphoma. Haematologica: the hematology journal. 2012.
Lošťáková V., Kolek V., Žurková M., Flodr P. Fibrotizující plicní proces u muže středního věku. XXI. Moravskoslezské dny pneumologie. 2012.
Procházka V., Papajík T., Flodr P., Látalová P., Prouzová Z., Nedomová R., Jarošová M., Divoký V., Indrák K. Programmed Death-1 Ligand Is Uniformly Expressed On Primary Mediastinal Diffuse Large B-Cell Lymphoma Cells with No Influence On Patient Survival. Blood (print). 2012.
FLODR P., KUBOVÁ Z., PAPAJÍK T., TICHÝ T., SEDLÁKOVÁ E., ŠVÁCHOVÁ M. The role of NFkappaB signaling pathway-potential prognostic and predictive factor in diffuse large B-cell lymphoma. Onkologie. 2011.
Flodr P., Kubová Z., Papajík T., Tichý M., Sedláková E., Krejčí V. The role of NFkappaB signaling pathway- potential prognostic and predictive factors in diffuse large B-cell lymphoma. Histopathology. 2010.
Klusová N., Szotkowski T., Flodr P., Halenka M., Mikulášová J., Mlčáková K. Karcinom příštítného tělíska jako vzácná příčina hyperkalcémie u pracienta léčeného pro relaps nonhodgkinského lymfomu. Sborník abstrakt XXI. Olomoucké hematologické dny. 2007.
Marek D., Němec P., Heřman M., Maderová K., Gwozdziewicz M., Flodr P., Spáčilová J., Zedková M., Lukl J. Akutní aortální disekce komplikovaná rupturou aorty do pravé komory. Cor et Vasa. 2006.
Tichý T., Flodr P., Klein J., Tichý M., Tichá V. Glomangiopericytomyoma of the mediastinum. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Flodr P., Dušková M. Unusual case of cardiac myxoma. Modern Pathology. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Karásek D., Fryšák Z., Gebauer L., Flodr P. Hypoosmolární syndrom u pacienta s tumorem pankreatu. IV. Hradecký postgraduální kurz v endokrinologii. .
Škarda J., Flodr P. Velkobuněčný karcinom plic. .
Pika T., Flodrová P., Holub D., Mnacakanová E., Flodr P., Hajdúch M., Dzubak P. Proteomic and microscopic analysis of subcutaneous fat aspirates - single center experience. 2020.
Balcárková J., Flodr P., Kořínková G., Svobodová N., Pika T., Krhovská P., Urbánková H., Papajík T. Abnormality chromosomu X u pacientů s mnohočetným myelomem. 2019.
Látalová P., Holub D., Pika T., Flodr P., Hajdúch M. Amyloid typing using immunohistochemical and proteomic analysis. 2015.
Pika T., Novák M., Látalová P., Flodr P., Minařík J., Ščudla V. Detection of clonal B-lymphocyte population in AL amyloidosis. 2015.
Mikešová M., Holzerová M., Krůzová L., Procházka V., Prouzová Z., Flodr P., Papajík T., Jarošová M. Molekulárně-cytogenetická analýza souboru nemocných s difúzním velkobuněčným B-lymfomem. 2015.
Flodr P., Minařík J., Pika T., Bačovský J., Látalová P., Pusciznová P., Ščudla V. Multiple myeloma and bone marrow microenvironment: Immunohistochemical study. Virchows Archiv. 2015.
Orság J., Flodr P., Krejčí K., Zadražil J. Bacilární angiomatóza u pacientky po transplantaci ledviny. 2014.
Pika T., Novák M., Látalová P., Flodr P., Minařík J., bačovský J., Ščudla V. Detekce monoklonální B-lymfocytární populace u systémové a ložiskové AL amyloidózy. 2014.
Pika T., Látalová P., Flodr P. Amyloidóza v klinické praxi a morfologickém obraze. 2013.
Látalová P., Flodr P., Tichý M. Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa. 2013.
Flodr P., Tichý M., Murray PG. Epstein-Barr virus and Lymphomagenesis. 2013.
Jarošová M., Papajík T., Chytilíková R., Urbánková H., Kubová Z., Flodr P., Holzerová M., Indrák K. Současné poznatky o patogenezi difúzního velkobuněčného B lymfomu (DLBCL) a jejich přínos pro rutinní prognostickou stratifikaci a cílenou léčbu. 2011.
Chytilíková R., Urbánková H., Papajík T., Kubová Z., Holzerová M., Pikalová Z., Flodr P., Indrák K., Jarošová M. Význam a přínos metody arrayCGH pro prognostickou stratifikaci difúzního velkobuněčného lymfomu (DLBCL). 2011.
Žurková M., Kolek V., Lošťáková V., Flodr P. Koincidence sarkoidózy a lymfomu. XVII. Luhačovické dny. 2010.
Flodr P. Kostní plasmocytom. 2010.
Šedová Z., Buriánková E., Mysliveček M., Procházka V., Koranda P., Kučerová L., Flodr P., Jarkovský J., Indrák K., Papajík T. Přínos s porovnání hodnot SUV (standardized uptake value) u pacientů s různými histologickými podtypy lymfomů při vstupním 18F-FDG PET/CT vyšetření. 2010.
Flodr P. Chondroblastom s převažující chondroblastickou složkou. 92. diagnostický seminář PAÚ LFUP a FN Olomouc. 2009.
Flodr P. Duktální karcinom NOS s apokrinní diferenciací pT1c, pN0, pMX. 90. diagnostický seminář PAÚ LF UP a FN Olomouc. 2008.
Flodr P., Kubová Z., Papajík T., Tichý M., Krejčí V. Potential prognostic and predictive factors in diffuse large B-cell lymphoma. 35. sjezd českých patologů. 2008.
Flodr P., Kubová Z., Papajík T., Tichý M., Krejčí V. Potential Prognostic and Predictive Factors in Diffuse Large B-cell Lymphoma. 35. sjezd českých patologů. 2008.
Flodr P. Systémový anaplastický velkobuněčný lymfom (ALCL), common varianta. 91. diagnostický seminár PAÚ LF UP a FN Olomouc a odd. patologie Slezské nemocnice Opava. 2008.
Škarda J., Flodr P. Velkobuněčný karcinom plic. Sjezd mladých patologů. 2008.
Flodr P. Adenokarcinom příštitného tělíska, ICD-O code 8140/3. 88. diagnostický seminář PAÚ LF UP a FN Olomouc. 2007.
Flodr P. Diskoidní lupus erythematosus. 89. meziregionální mezioborový seminář patologů a histologických laborantů v rámci české sekce IAP. 2007.
Flodr P. Groverova nemoc. 89. meziregionální mezioborový seminář patologů a histologických laborantů v rámci české sekce IAP. 2007.
Krčová Z., Flodr P. Invazivní duktální karcinom NOS, smíšený typ (duktální/lobulární) G2, pT2, pN1mi, pMX. 88. diagnostický seminář PAÚ LF UP a FN Olomouc. 2007.
Flodr P. Maligní tricholemální tumor. 85.diagnostický seminář PAÚ LF UP a FN Olomouc. 2006.
Šváchová M., Tichý M., Kučerová L., Geierová M., Flodr P. Naše zkušenosti s hodnocením klonality lymfoidních elementů PCR metodou u maligních lymfomů a nenádorových lézí z tkání zalitých do parafínu. Pracovní setkání spolupracujících hematologických a onkologických pracovišť střední a severní Moravy. 2006.
Flodr P. Přehled kožních B lymfomů za poslední pětileté období na Ústavu patologie v Olomouci. Meziregionální mezioborový seminář patologů a histologických laborantů v rámci aktivit české sekce Internation Academy of Pathology. 2006.
Flodr P. Difuzní velkobuněčný B lymfom. 84. diagnostický seminář PAÚ LF UP a FN Olomouc a PO SZN Opava. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)