Ing. Kateřina SMEŠNÝ TRTKOVÁ, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585632455, 606368605

Ústav klinické a molekulární patologie

Lékařská fakulta

Dostavba Teoretických ústavů

5.535

věd. prac. ob. medicíny a farmacie

Epigenetika nádorovych onemocnění

ČLÁNEK
Lužná P., Weiser Drozdková D., Flodrová P., Ondrušková K., Überall I., Minařík J., Kolář Z., Smešný Trtková K. Global DNA methylation and increased DNMT3A expression in multiple myeloma patients. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2023.
Hurník P., Chyra Z., Ševčíková T., Štembírek J., Smešný Trtková K., Gaykalova DA., Buchtová M., Hrubá E. Epigenetic Regulations of Perineural Invasion in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. Frontiers in Genetics. 2022.
Smešný Trtková K., Lužná P., Weiser Drozdková D., Čížková K., Janovská L., Gurský J., Pruková D., Frydrych I., Hajdúch M., Minařík J. The epigenetic impact of suberohydroxamic acid and 5-Aza-2'-deoxycytidine on DNMT3B expression in myeloma cell lines differing in IL-6 expression. Molecular Medicine Reports. 2022.
Weiser Drozdková D., Smešný Trtková K. Possible Therapeutic Potential of Disulfiram for Multiple Myeloma. Current Oncology. 2021.
Hrčková Drozdková D., Gurský J., Minařík J., Überall I., Kolář Z., Smešný Trtková K. CDKN1A Gene Expression in Two Multiple Myeloma Cell Lines With Different P53 Functionality. ANTICANCER RESEARCH. 2020.
Lužná P., Látalová P., Janovská L., Zapletalová J., Minařík J., Kolář Z., Smešný Trtková K. Different Gene Methylation Status of the CDKN2B and/or PDLIM4 as the Result of Comparative Analysis to the Global DNA Methylation in Unsorted Cell Population of Multiple Myeloma Patients. Annals of Hematology and Oncology. 2019.
Fialová B., Lužná P., Gurský J., Langová K., Kolář Z., Smešný Trtková K. Epigenetic modulation of AR gene expression in prostate cancer DU145 cells with the combination of sodium butyrate and 5´- Aza-2´- deoxycytidine. Oncology Reports. 2016.
Kučerová R., Bienová M., Král M., Bouchal J., Smešný Trtková K., Burdová A., Študent V., Kolář Z. Androgenetic alopecia and polymorphism of the androgen receptor gene (SNP rs6152) in patients with benign prostate hyperplasia or prostate cancer. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology. 2015.
Reptová S., Smešný Trtková K., Kolář Z. Direct Detection of the AR-211 G>A Gene Polymorphism from Blood and Tissue Samples Without DNA Isolation. Pathology and Oncology Research. 2014.
Pašková L., Smešný Trtková K., Fialová B., Benedíková A., Langová K., Kolář Z. Different effect of sodium butyrate on cancer and normal prostate cells. Toxicology in Vitro. 2013.
KHARAISHVILI G., ŠIMKOVÁ D., Makharoblidze E., TRTKOVÁ K., KOLÁŘ Z., BOUCHAL J. WNT signaling in prostate development and carcinogenesis. Biomedical Papers-Olomouc. 2011.
Smešný Trtková K., Pašková L., Matiješčuková N., Kolář Z. Formation of AR-SMRT binding in prostate cancer cells treated with natural histone deacetylase inhibitor. Cancer Biomarkers. 2010.
Trtková K., Bouchal J., Kolář Z. Histone acetylation and methylation in the signaling of steroid hormone receptors. Cellular & Molecular Biology Letters. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
FIALOVÁ B., SIKOROVÁ K., TRTKOVÁ K. Detekce aberantní DNA metylace genů AR a ZNF185 z tkání (FFPE) v různých vývojových stádiích karcinomu prostaty metodou Nested Methyl-Specific PCR (N-MSP). In Svoboda M. (Eds.) Edukační sborník XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Flodrová P., Lužná P., Weiser Drozdková D., Smešný Trtková K. Current knowledge of Epigenetic Events in Multiple Myeloma. New Frontiers in Medicine and Medical Research. 2021.
PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Smešný Trtková K., Weiser Drozdková D., Ondrušková K., Štarha P., Masaryk L. Komplexy platiny a jejich použití pro léčbu mnohočetného myelomu. 2023.
ABSTRAKT
Hrčková Drozdková D., Gurský J., Kolář Z., Minařík J., Smešný Trtková K. Comparison of the low Disulfiram concentrations with or without copper ions on apoptosis and pro-apoptotic gene expression in myeloma cell lines. Virchows Archiv. 2019.
Lužná P., Čížková K., Kolář Z., Smešný Trtková K. Immunocytochemical detection of selected proteins in myeloma cells after their treatment with epigenetic modulators. Virchows Archiv. 2019.
Hrčková Drozdková D., Smešný Trtková K., Gurský J., Lužná P., Ševčíková S., Minařík J. Disulfiram May Contribute to Apoptosis of Myeloma Cells By Reactivating of Cell Cycle Regulating Gene CDKN2A. American Society of Hematology. 2018.
Kolář Z., Burdová A., Bouchal J., Smešný Trtková K., Rulíšek P., Klimešová M. Apart from TMPRSS2-ERG Status AR Gene Polymorphism (SNP rs6152) May Affect Inflammatory Reactivity in Patients with Prostate Cancer. The Journal of Molecular Diagnostics. 2015.
Látalová P., Smešný Trtková K., Navrátilová L., Ščudla V., Minařík J. Analysis of CpG Island DNA Methylation of p15 INK4b and RIL in Bone Marrow Samples of Patients with Monoclonal Gammopathies. Blood (print). 2014.
Fialová B., Smešný Trtková K., Pašková L., Langová K., Kolář Z. Epigenetic modulation of the androgen receptor gene expression. Virchows Archiv. 2013.
KRÁL M., BIENOVÁ M., KUČEROVÁ R., BOUCHAL J., TRTKOVÁ K., JAMASPISHVILI T., TOVARYŠOVÁ A., REPTOVÁ S., ŠTUDENT V., KOLÁŘ Z. Androgen receptor gene polymorphism (SNP rs6152) - its relationship to androgen-sensitive genes expression in benign prostatic hyperplasia, carcinoma of the prostate and androgenetic alopecia. European Urology Supplements. 2011.
BIENOVÁ M., Kučerová R., KRÁL M., BOUCHAL J., TRTKOVÁ K., JAMASPISHVILI T., TOVARYŠOVÁ A., REPTOVÁ S., ŠTUDENT V., KOLÁŘ Z. Androgenetic alopecia and its relationship to expression of the androgen-sensitive genes in benign prostatic hyperplasia and carcinoma of the prostate. EADV Spring Symposium - Abstracts. 2011.
REPTOVÁ S., MAREČKOVÁ J., PAŠKOVÁ L., Pilčík T., TRTKOVÁ K., KOLÁŘ Z. Direct detection of the AR-E211 G-A gene polymorphism from blood and tissue samples without DNA isolation and comparison with the AR promoter gene methylation. Abstract Book European Meeting on Molecular Diagnostic. 2011.
Reptová S., Trtková K., Kolář Z. Studium genetického polymorfismu a metylací u androgenového receptoru. Edukační sborník Brněnských onkologických dnů. 2011.
Fialová B., Trtková K., Kolář Z. Methylation of androgen receptor promoter in prostate cancer cells. Histopathology. 2010.
Kučerová R., Bienová M., Král M., ŠTUDENT V., BOUCHAL J., TRTKOVÁ K., JAMASPISHVILI T., TOVARYŠOVÁ A., REPTOVÁ S., KOLÁŘ Z. Využití videodermatoskopie v diagnostice alopecií. Derma 3. tisícročia : odborný časopis dermatovenerológie, estetickej dermatológie a kozmetiky. 2010.
Fialová B., Trtková K. DNA metylace u buněčných linií odvozených z nádorů prostaty. Edukační sborník XXXIII. Brněnských onkologických dnů. 2009.
Trtková K., Pašková L., Matiješčuková N., Kolář Z. Vliv korepresorů na expresi androgenového receptoru u prostatických nádorových linií ovlivněných inhibitory histonových deacetyláz. Edukační sborník XXXII. Brněnské onkologické dny. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Smešný Trtková K., Hrčková Drozdková D., Lužná P., Flodrová P., Minařík J. The cell cycle regulation roles of p15INK4b, p16INK4a and p21WAF1/CIP1 in myeloma cells treated with HDAC inhibitors. 2017.
BIENOVÁ M., Kučerová R., KRÁL M., BOUCHAL J., TRTKOVÁ K., JAMASPISHVILI T., TOVARYŠOVÁ A., REPTOVÁ S., ŠTUDENT V., KOLÁŘ Z. Androgenetic alopecia and its relationship to expression of the androgen-sensitive genes in benign prostatic hyperplasia and carcinoma of the prostate. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Trtková K., Pasková L., Kolář Z., Ehrmann J., Bouchal J. Analysis of androgen receptor corespressor SMRT function in prostate cancer. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
FLODROVÁ LEF Lékařská biologie 2021
BRÁZDILOVÁ LEF Lékařská biologie 2022
LUŽNÁ LEF Lékařská biologie 2022
WEISER DROZDKOVÁ LEF Lékařská biologie 2022
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)