MUDr. Lucie TUČKOVÁ

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585639560

Klinika neurologie

Lékařská fakulta

Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Menšíková K., Matěj R., Colosimo C., Rosales C., Tučková L., Ehrmann J., Hraboš D., Kolaříková K., Vodička R., Vrtěl R., Procházka M., Nevrlý M., Kaiserová M., Kurčová S., Otruba P., Kaňovský P. Lewy body disease or diseases with Lewy bodies? npj Parkinsons Disease. 2022. (ČLÁNEK)
Orel M., Procházka R., Koranda P., Sedláčková Z., Tučková L. Vyšetření a výzkum mozku pro psychology, pedagogy a další nelékařské obory. 2017. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Menšíková K., Rosales R., Colosimo C., Spencer P., Lannuzel A., Ugawa Y., Ssasaki R., Giménez-Roldán S., Matěj R., Tučková L., Hraboš D., Kolaříková K., Vodička R., Vrtěl R., Strnad M., Hluštík P., Otruba P., Procházka M., Bareš M., Boluda S., Buee L., Ransmayr G., Kaňovský P. Reply to: Questioning the cycad theory of Kii ALS–PDC causation. Nature Reviews Neurology. 2024.
Menšíková K., Steele JC., Rosales R., Colosimo C., Spencer P., Lannuzel A., Ugawa Y., Sasaki R., Giménez -. Roldán S., Matěj R., Tučková L., Hraboš D., Kolaříková K., Vodička R., Vrtěl R., Strnad M., Hluštík P., Otruba P., Procházka M., Bareš M., Boluda S., Buee L., Ransmayr G., Kaňovský P. Endemic parkinsonism: clusters, biology and clinical features. Nature Reviews Neurology. 2023.
Halaj M., Kalita O., Tučková L., Hrabálek L., Doležel M., Vrbková J. Life expectancy in glioblastoma patients who had undergone stereotactic biopsy: a retrospective single-center study. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2023.
Klos D., Riško J., Hanuliak J., Loveček M., Mohelníková Duchoňová B., Lemstrová R., Tučková L., Melichar B. Nádory appendixu a pseudomyxom peritonea: současná doporučení pro klinickou praxi. Rozhledy v chirurgii. 2023.
Koníčková D., Menšíková K., Tučková L., Hényková E., Strnad M., Friedecký D., Stejskal D., Matěj R., Kaňovský P. Biomarkers of Neurodegenerative Diseases: Biology, Taxonomy, Clinical Relevance, and Current Research Status. Biomedicines. 2022.
Šporiková Z., Slavkovský R., Tučková L., Kalita O., Houdová Megová M., Ehrmann J., Hajdúch M., Hrabálek L., Vaverka M. IDH1/2 mutations in patients with diffuse gliomas: A single centre retrospective massively parallel sequencing analysis. APPLIED IMMUNOHISTOCHEMISTRY & MOLECULAR MORPHOLOGY. 2022.
Menšíková K., Matěj R., Colosimo C., Rosales R., Tučková L., Ehrmann J., Hraboš D., Kolaříková K., Vodička R., Vrtěl R., Procházka M., Nevrlý M., Kaiserová M., Kurčová S., Otruba P., Kaňovský P. Reply: Matters Arising 'Lewy body disease or diseases with Lewy bodies?'. npj Parkinsons Disease. 2022.
Novák V., Hrabálek L., Hoza J., Tučková L., Pohlodek D. Transnasal endoscopic surgery of sphenoid meningocele associated with pituitary adenoma. A case report. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2022.
Kalita O., Hrabálek L., Halaj M., Hok P., Franc D., Klementová Y., Doležel M., Čecháková E., Šporiková Z., Drábek J., Hajdúch M., Tučková L. Very late complications of oncotherapy in glioblastoma patients: A case series. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2022.
Adanma Obara EA., Aguilar-Morante D., Rasmussen RD., Frias A., Vitting-Serup K., Lim YCh., Elbaek KJ., Pedersen H., Vardouli L., Jensen KE., Skjoth-Rasmussen J., Brennum J., Tučková L., Strauss R., Dinant Ch., Bartek J., Hamerlik P. SPT6-driven error-free DNA repair safeguards genomic stability of glioblastoma cancer stem-like cells. Nature Communications. 2020.
Urbanovská I., Houdová Megová M., Dwight Z., Kalita O., Uvírová M., Šimová J., Tučková L., Buzrla P., Paleček T., Hajdúch M., Dvořáčková J., Drábek J. IDH Mutation Analysis in Glioma Patients by CADMA Compared with SNaPshot Assay and two Immunohistochemical Methods. PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH. 2019.
Rasmussen RD., Gajjar MK., Tučková L., Jensen KE., Maya-Mendoza A., Holst CB., Mollgaard K., Rasmussen JS., Brennum J., Bartek Jr J., Syrůček M., Sedláková E., Andersen KK., Frederiksen MH., Bártek J., Hamerlík P. BRCA1-regulated RRM2 expression protects glioblastoma cells from endogenous replication stress and promotes tumorigenicity. Nature Communications. 2016.
Kalita O., Cwiertka K., Vrána D., Vaverka M., Tučková L., Megová M. Kombinovaná lécba recidivujicího maligního schwannomu. Klinická onkologie. 2016.
Balik V., Trojanec R., Holzerová M., Tučková L., Sulla I., Megová M., Vaverka M., Hrabálek L., Ehrmann J. An adult multifocal medulloblastoma with diffuse acute postoperative cerebellar swelling: immunohistochemical and molecular genetics analysis. Neurosurgical review. 2015.
Mihál V., Procházková K., Pospíšilová D., Malý T., Tučková L., Michálková K. Infekce Bartonella henselae jako příčina jednostranné epitrochleátní hnisavé nekrotizující granulomatozní lymfadenitidy. Pediatrie pro praxi. 2015.
Batla A., Stamelou M., Menšíková K., Kaiserová M., Tučková L., Kaňovský P., Quinn N., Bhatia KP. Markedly asymmetric presentation in multiple system atrophy. Parkinsonism & Related Disorders. 2013.
Menšíková K., Matej R., Tučková L., Rusina R., Ehrmann J., Kaňovský P. Progressive supranuclear palsy phenotype mimicking synucleinopathies. Journal of the Neurological Sciences. 2013.
Menšíková K., Ehrmann J., Tučková L., Kaňovský P. Parkinsonova nemoc s fenotypem progresivní supranukleární paralýzy - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011.
KNIHA - CELEK
Blahut L., Fritscherová Š., Görcs R., Hoskovec D., Horáček R., Klos D., Kovář R., Lemstrová R., Ľubušká L., Melichar B., Mohelníková Duchoňová B., Neměc L., Pospíšilová V., Riško J., Špaňhelová H., Tučková L., Vaculová G., Vyroubalová L. Nádory peritoneálního povrchu. In Klos D., Duda M., Ihnát P. (Eds.) 2023.
KAPITOLA V KNIZE
Tučková L., Matěj R. Patologie atypických parkinsonských syndromů. Atypické parkinsonské syndromy. 2015.
ABSTRAKT
Müllerová A., Fischer O., Kultan J., Jakubec P., Szkorupa M., Čtvrtlík F., Tučková L., Tichý T. Neoadjuvantní léčba crizotinibem u pacientky s inflamatorním myofibroblastickým tumorem hlavního bronchu. Sborník abstrakt. 2021.
Šporiková Z., Kalita O., Houdová Megová M., Hajdúch M., Trojanec R., Tučková L., Vrbková J. Genové aberace u glioblastomu multiforme IDH wild type. Klinická onkologie. 2018.
Šporiková Z., Kalita O., Hajdúch M., Trojanec R., Houdová Megová M., Vaverka M., Hrabálek L., Zlevorová M., Vrána D., Drábek J., Tučková L., Ehrmann J., Vrbková J. GENOVÉ ABERACE U GLIOBLASTOMU MULTIFORME IDH WILD TYPE. Prague onco journal. 2018.
Šporiková Z., Houdová Megová M., Slavkovský R., Tučková L., Kalita O., Blumová B., Ehrmann J., Hajdúch M. IDH1/2 in diffuse gliomas: Retrospective mutation analysis. ABSTRACT BOOK XIV. DIAGNOSTIC, PREDICTIVE AND EXPERIMENTAL ONCOLOGY DAYS. 2018.
Kalita O., Houdová Megová M., Halaj M., Vaverka M., Trojanec R., Hrabálek L., Tučková L., Hajdúch M., Vrbková J. POROVNÁNÍ WHO KLASIFIKACÍ 2007 A 2016 NA SOUBORU PACIENTŮ S GLIÁLNÍMI NÁDORY. Klinická onkologie: sborník abstrakt. 2017.
Houdová Megová M., Drábek J., Trojanec R., Koudeláková V., Vrbková J., Kalita O., Mlčochová S., Rabčanová M., Tučková L., Hajdúch M. A retrospective single-center study of IDH mutations in gliomas. Neuro-Oncology. 2016.
Trojanec R., Kalita O., Houdová Megová M., Šporiková Z., Vrbková J., Vaverka M., Hrabálek L., Tučková L., Hajdúch M. Genetic alternations in patiens with resection of primary glioblastoma multiforme grade IV. Neuro-onclogy. 2016.
Šporiková Z., Houdová Megová M., Štaffová K., Srovnal J., Rabčanová M., Vrbková J., Drábek J., Trojanec R., Tučková L., Hajdúch M. Komparativní genomová analýza primárního a rekurentního glioblastomu. Prague onco journal. 2016.
Kalita O., Hajdúch M., Trojanec R., Houdová Megová M., Vaverka M., Hrabálek L., Zlevorová M., Drábek J., Tučková L., Vrbková J. Prognostic and Predictive Factors in Primary Glioblastoma Multiforme WHO Grade IV Patients With Resection: A Singe-institution Study. Neuro-onclogoy. 2016.
Kalita O., Hajdúch M., Trojanec R., Houdová Megová M., Vaverka M., Hrabálek L., Vrána D., Šporiková Z., Drábek J., Tučková L., Ehrmann J., Vrbková J. Prognostic and predictive factors in primary glioblastoma Multiforme WHO grade IV patients with resection: a single-institution study. Abstract Book.XII.Diagnostic, Predictive, and Experimental Oncology Days. 2016.
Šporiková Z., Houdová Megová M., Štaffová K., Srovnal J., Rabčanová M., Vrbková J., Potočková J., Trojanec R., Tučková L., Hajdúch M. Prognostické a prediktivní markery u glioblastomu multiforme. Klinická onkologie. 2016.
Šporiková Z., Houdová Megová M., Vrbková J., Trojanec R., Tučková L., Potočková J., Mlčochová S., Hajdúch M. Genetic Changes In Recurrent Glioblastoma. Prague onco journal. 2015.
Šporiková Z., Houdová Megová M., Štaffová K., Srovnal J., Rabčanová M., Vrbková J., Drábek J., Trojanec R., Tučková L., Hajdúch M. Oncoscan analysis in paired samples of primary and recurrent glioblastoma. XI. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days: Abstract Book. 2015.
Šporiková Z., Houdová Megová M., Štaffová K., Rabčanová M., Vrbková J., Drábek J., Trojanec R., Tučková L., Potočková J., Hajdúch M. Oncoscan analysis in recurrent glioblastoma. Klinická onkologie. 2015.
Šporiková Z., Houdová Megová M., Vrbková J., Trojanec R., Tučková L., Potočková J., Mlčochová S., Hajdúch M. Recurrent Glioblastoma. Klinická onkologie. 2015.
Crlíková Z., Megová M., Vrbková J., Trojanec R., Tučková L., Potočková J., Mlčochová S., Hajdúch M. Genetic changes in recurrent glioblastoma-is there any significance? Abstract Book, X. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days. 2014.
Kaiserová M., Menšíková K., Tučková L., Kaňovský P., Vaštík M. Inspiratory stridor as an initial symptom of multiple system atrophy. Journal of Neurology. 2012.
Vaštík M., Menšíková K., Tučková L., Matěj R., Kaňovský P. Richardson's syndrome presenting as atypical MSA: clinico-pathologic case report. Journal of Neurology. 2012.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Hraboš D., Buřval S., Krahulík D., Bartoušková M., Tučková L. Recidivující astroblastom levého temporálního laloku. 2022.
Šporiková Z., Kalita O., Hajdúch M., Trojanec R., Houdová Megová M., Vaverka M., Hrabálek L., Zlevorová M., Vrána D., Drábek J., Tučková L., Ehrmann J., Vrbková J. Gene aberrations in IDH-wild type glioblastoma. 2017.
Losse S., Tichý T., Tučková L., Lošťáková V., Žurková M. Co nebyla cystická degenerace plíce? 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)