Absolventský program

Studenti 6. ročníků lékařských fakult pozor! Máme pro vás atraktivní nabídku!

Fakultní nemocnice Olomouc připravila společně s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci nový absolventský program pro absolventy / mladé lékaře.

Co vám nabízíme?

  • šanci přihlásit se do výběrového řízení na nejprestižnější medicínské pracoviště v Olomouckém kraji
  • příležitost získat zajímavé pracovní místo s perspektivou zařadit se do stálého týmu lékařů špičkového zdravotnického a vědeckého zařízení
  • možnost zařadit se do programu profesního vzdělávání mladých lékařů a rozšířit si vědomostí v oblastech úzce propojených s medicínskou praxí
  • aktivně působit na LF UP

Co pro to musíte udělat?

Těšíme se na spolupráci.
Vedení FNOL a LF UP

Výběrové řízení

Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisují v rámci Absolventského programu výběrové řízení na obsazení pracovní pozice lékař/asistent.
Další informace o výběrovém řízení (.pdf)