Kurzy pro studenty

Základní kurz pro studenty doktorských programů

Povinně volitelný, kategorie B, 12 témat, ohodnoceno 2 kredity za téma, nutno získat min. 8 kreditů, max. možno získat 16 kreditů.

Náplň základního kurzu s anotacemi

Povinně-volitelné předměty (kategorie "B")

Jsou přiznávány 2 kredity za téma. Doktorand je povinen získat minimálně 8 kreditů. Maximálně je přiznáváno 16 kreditů.

1. B001    Práce s literárními databázemi, 3 vyuč. hod., 2 kredity

 • RNDr. Dana Šubová, Ph.D., Knihovna LF UP
 • anotace (.pdf)

2. B002    Návrh a management vědecko-výzkumného projektu, 4 vyuč. hod., 2 kredity

 • Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., přednostka Ústavu Lékařské chemie a biochemie  LF UP
 • anotace (.pdf)

3. B003    Etika a legislativa lékařské vědy, 4 vyuč. hod., 2 kredity

 • Doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D., Ústav veřejného zdravotnictví LF UP
 • anotace (.pdf)

4. B004    Aplikovaná statistika v biomedicíně, 5 vyuč. hod., 2 kredity

 • Mgr. Jana Zapletalová, Dr., Ústav lékařské biofyziky LF UP
 • anotace (.pdf)

5. B005    Správná klinická praxe, 4 vyuč. hod., 2 kredity

 • MUDr. Eva Kopečná, MSc., Ph.D.
 • anotace (.pdf)

6. B006    Medicína založená na důkazu, 4 vyuč. hod., 2 kredity

 • Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., přednosta Dětské kliniky LF UP
 • anotace (.pdf)

7. B007    Molekulární metody v biomedicíně 1, 3 vyuč. hod., 2 kredity  

 • Molekulární metody v biomedicíně – mikrobiologie, 1 vyuč. hod. 
  Mgr. Pavel Sauer, Ph.D., Ústav mikrobiologie LF UP
 • Molekulární metody v biomedicíně – imunologické aspekty, 2 vyuč. hod. 
  Mgr. Zdenka Navrátilová, Ph.D., Ústav patologické fyziologie LF UP
 • anotace (.pdf)

8. B008    Molekulární podstata hematologických nádorových chorob, 2 vyuč. hod., 2 kredity

 • Doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D., přednosta Ústavu biologie LF UP
 • anotace (.pdf)

9. B009    Transfer výsledků a patentová ochrana vědeckých poznatků, 2 vyuč. hod., 2 kredity

 • Ing. Filip Auninger, Vědecko-technický park UP
 • anotace (.pdf)

10. B010    Prezentační kompetence, 4 vyuč. hod., 2 kredity

 • Mgr. Petra Foretová, Ph.D.
 • anotace (.pdf)

11. B017    Molekulární metody v biomedicíně 2, 3 vyuč. hod., 2 kredity   

 • Molekulární metody v biomedicíně – patologie, 1 vyuč. hod. 
  Doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D., Ústav klinické a molekulární patologie LF UP
 • anotace (.pdf)

12. B021   Epidemiologická metodologie, 4 vyuč. hod., 2 kredity            

 • Doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D., Ústav veřejného zdravotnictví LF UP         
 • anotace (.pdf)

Pokyny k zápisu do základních kurzů pro studenty DSP

Od pondělí 25. 3. 2024 od 8:00 hodin budou probíhat elektronické zápisy do základních průběžných kurzů DSP pro akademický rok 2023/2024. Do základních kurzů (volitelné předměty kategorie B) se lze zapsat z webového portálu UP viz http://portal.upol.cz/ pod odkazem Předzápis. Studenti jsou povinni přihlásit se do výuky základních kurzů pouze tímto způsobem!

Poznámka:
Vaše přihlašovací jméno naleznete v elektronické přihlášce ke studiu (www.prihlaska.upol.cz) v sekci Osobní údaje.

Postup zápisu do základních kurzů: z webového portálu UP viz http://portal.upol.cz/ 

 • zvolit odkaz Přihlásit se
 • ID uživatele je Vaše portal ID
 • heslo je Vaše rodné číslo (bez lomítka) – heslo si následně můžete změnit
 • zvolit odkaz Studium a výuka – Moje studium – Předzápis
 • v portletu IS/STAG – Předzápis – Struktura studijního plánu vyberte blok předmětů – Volitelné předměty – základní kurz
 • kliknutím na zkratku vybraného předmětu (např. DSPL/B001) se zobrazí rozvrh předmětu
 • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci = kliknout na čtvereček vpravo
 • uložit tlačítkem Uložit změny
 • po provedeném zápisu je vhodné rozvrh vytisknout a zkontrolovat!

Upozornění:

 • Možnost zapsat si kurzy, případně „odepsat se“, bude pouze do 31.5.2024.

Rozvrh základního kurzu

Základní kurz DSP – blokový – akademický rok 2023/2024
TÚ – Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

pondělí 10. 6. 2024

9:00 – 10:30 (Mgr. Navrátilová)

10:40 – 11:25 (Mgr. Sauer)

TÚ Dostavba – učebna 2.520 (kapacita 40)

B007 Molekulární metody v biomedicíně 1
(3 vyučovací hodiny)
Mgr. Zdenka Navrátilová, Ph.D.
Mgr. Pavel Sauer, Ph.D.

pondělí 10. 6. 2024

13:00 – 15:15

TÚ Dostavba – učebna 2.520 (kapacita 40)

B017 Molekulární metody v biomedicíně 2

(3 vyučovací hodiny)

doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.

pondělí 10. 6. 2024

13:00 – 15:15
TÚ Dostavba – TD/LB2 (kapacita 16)

B001 Práce s literárními databázemi

(3 vyučovací hodiny)

RNDr. Dana Šubová, Ph.D.

úterý 11. 6. 2024

10:00 – 12:15                        

výuka online

B010 Prezentační kompetence
(3 vyučovací hodiny)

Mgr. Petra Foretová, Ph.D.

úterý 11. 6. 2024

13:00 –16:00

malá zasedací místnost Dětské kliniky LF UP a FNOL – 7.patro (kapacita 20)

B006 Medicína založená na důkazu

(4 vyučovací hodiny)

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D.

středa 12. 6. 2024

8:00 –11:00
TÚ Dostavba – učebna 2.520 (kapacita 40)

B003 Etika a legislativa lékařské vědy

(4 vyučovací hodiny)

doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

středa 12. 6. 2024

13:00 – 15:15
TÚ Dostavba – TD/LB2 (kapacita 16)

B001 Práce s literárními databázemi

(3 vyučovací hodiny)

RNDr. Dana Šubová, Ph.D.

čtvrtek 13. 6. 2024

8:00 –11:45

TÚ Dostavba – učebna 2.520 (kapacita 40)

B004 Aplikovaná statistika v biomedicíně

(5 vyučovacích hodin)

Mgr. Jana Zapletalová, Ph.D.

čtvrtek 13. 6. 2024

13:00 – 16:00
TÚ Dostavba – učebna 2.520 (kapacita 40)

B005 Správná klinická praxe

(4 vyučovací hodiny)

Dr. Eva Kopečná, M.D., MSc. (Reg.Aff.), Ph.D.  

čtvrtek 13. 6. 2024

13:00 –15:15

TÚ Dostavba – TD/LB2 (kapacita 16)

B001 Práce s literárními databázemi

(3 vyučovací hodiny)

RNDr. Dana Šubová, Ph.D.

čtvrtek 13. 6. 2024

13:00 – 16:00
TÚ LCH (kapacita 20)

B002 Návrh a management vědecko-výzkumného projektu

(4 vyučovací hodiny)

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

čtvrtek 13. 6. 2024
13:00 –14:30

TÚ Dostavba – učebna 2.518 (kapacita 40)

B008 Molekulární podstata hematologických nádorových chorob

(2 vyučovací hodiny)

doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

pátek 14. 6. 2024

8:00 – 11:00

TÚ Dostavba – učebna 2.520 (kapacita 40)

B021 Epidemiologická metodologie

(4 vyučovací hodiny)

doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.

pátek 14. 6. 2024

12:00 – 14:15

TÚ Dostavba – učebna 2.520 (kapacita 40)

B009 Transfer výsledků a patentová ochrana výsledků

(3 vyučovací hodiny)

Ing. Filip Auinger

 

Specializované nástavbové kurzy

Volitelné, kategorie C, 10 témat, ohodnoceno 1-2 kredity za téma.

Náplň specializovaných nástavbových kurzů s anotacemi

Volitelný předmět - kategorie C

C001   Metody transformace savčích buněk

 • prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., Ústav lékařské chemie a biochemie
 • anotace (.pdf)
 • 6,5 vyuč. hod., 2 kredity

C002A   Molekulární fyziologie nádorových buněčných populací (teorie)

 • prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D., Katedra buněčné biologie a genetiky
 • anotace (.pdf)
 • 4 vyuč. hod., 2 kredity

C002B   Molekulární fyziologie nádorových buněčných populací (exkurze)

 • prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D., Katedra buněčné biologie a genetiky
 • anotace (.pdf)
 • 4 vyuč. hod., 2 kredity

C003   Terapeutické možnosti kmenových buněk

 • Doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D., Ústav biologie
 • anotace (.pdf)
 • 3 vyuč. hod., 1 kredit

C004   Molekulární metody v biomedicíně - genetika (A-teorie)

 • Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc., Ústav imunologie
 • anotace (.pdf)
 • 2 vyuč. hod., 1 kredit

C005   Vybrané metody experimentální toxikologie a farmakologie

 • Prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., Ústav lékařské chemie a biochemie
 • anotace (.pdf)
 • 6,5 vyuč. hod., 2 kredity

C007   Molekulární metody v biomedicíně - genetika (B)

 • Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc., Ústav imunologie
 • anotace (.pdf)
 • 6,5 vyuč. hod., 2 kredity

C008   Molekulární metody v biomedicíně - mikrobiologie

 • Mgr. Pavel Sauer, Ph.D., Ústav mikrobiologie
 • anotace (.pdf)
 • 6,5 vyuč. hod., 2 kredity

C009   Molekulární metody v biomedicíně - patologie

 • Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D., Laboratoř molekulární patologie
 • anotace (.pdf)
 • 6,5 vyuč. hod., 2 kredity

C011  Writing for Publication – The Process

 • Mgr. Veronika Glogarová, Centrum pro výuku cizích jazyků
 • anotace (.pdf)
 • 3 vyuč. hod., 2 kredity

Pokyny k zápisu do specializovaných kurzů pro studenty DSP

Od 25. 3. 2024 od 8:00 hod. budou probíhat elektronické zápisy do specializovaných nástavbových kurzů DSP ak. r. 2023/2024. Do specializovaných nástavbových kurzů (volitelné předměty – kat. C) se lze zapsat z webového portálu UP viz http://portal.upol.cz pod odkazem Předzápis. Studenti jsou v případě zájmu o specializované kurzy povinni přihlásit se do výuky specializovaných kurzů pouze tímto způsobem!

Postup zápisu do specializovaných kurzů: z webového portálu UP viz http://portal.upol.cz/

 • zvolit odkaz Přihlásit se
 • ID uživatele je Vaše portal ID
 • heslo je Vaše rodné číslo (bez lomítka) – heslo si následně můžete změnit
 • zvolit odkaz Studium a výukaMoje studium – Předzápis
 • v portletu IS/STAG – Předzápis – Struktura studijního plánu vyberte blok předmětů – Volitelné předměty – specializovaný kurz
 • kliknutím na zkratku vybraného předmětu (např. DSPL/C011) se zobrazí rozvrh předmětu
 • zvolit neobsazenou rozvrhovou akci = kliknout na čtvereček vpravo
 • uložit tlačítkem Uložit změny 
 • po provedeném zápisu doporučujeme rozvrh vytisknout a zkontrolovat!!!

Upozornění:

 • 1 týden před datem konání konkrétního kurzu bude zápis, případně „odepsání se“ zablokováno. Po tomto termínu již nebude možné přihlášení či odhlášení.

Rozvrh specializovaných nástavbových kurzů DSP

Specializované kurzy DSP – nástavbové – akademický rok 2023/2024

středa 24. 4. 2024 od 14:00 do 17:00

Teoretické ústavy Dostavba

učebna 2.517

kapacita 80 studentů

DSPL/C002A Molekulární fyziologie nádorových buněčných populací (teorie)

(4 vyučovací hodiny, 2 kredity)

prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.

Mgr. Karel Souček, Ph.D.

pondělí 29. 4. 2024 od 9:00 do 11:15

učebna č. 2.017

TÚ, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

kapacita 15 studentů

DSPL/C003 Terapeutické možnosti kmenových buněk

(3 vyučovací hodiny, 1 kredit)

Ing. Lucie Láníková, Ph.D.

úterý 30. 4. 2024 od 9:00 do 12:00

Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP

TÚ, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

kapacita 4 studentů

Dne 2.5.2024 od 9:00-10:00 proběhne vyhodnocení laboratorních výsledků.

DSPL/C001 Metody transformace savčích buněk

(6,5 vyučovací hodiny, 2 kredity)

prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.

pondělí 27. 5. 2024 od 13:00 do 15:15

Centrum pro výuku cizích jazyků – učebna CJ2

TÚ, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

kapacita 10 studentů

DSPL/C011 WRITING FOR PUBLICATION – THE PROCESS

(3 vyučovací hodiny, 2 kredity)

Mgr. Veronika Glogarová

úterý 28. 5. 2024 od 13:00 do 15:15

Centrum pro výuku cizích jazyků – učebna CJ2

TÚ, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

kapacita 10 studentů

DSPL/C011 WRITING FOR PUBLICATION – THE PROCESS

(3 vyučovací hodiny, 2 kredity)

Mgr. Veronika Glogarová

středa 29. 5. 2024 od 9:00 do 14:00

Ústav molekulární a klinické patologie – místnost 5.538

Dostavba TÚ (5. patro), Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

kapacita 12 studentů

DSPL/C009 Molekulární metody v biomedicíně – patologie

(6,5 vyučovací hodiny, 2 kredity)

doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D., Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D., Mgr. Jana Knillová, Ph.D., MUDr. Martina Navrátilová, Mgr. Monika Levková, Mgr. Eva Szczyrbová, Jana Hrubešová

čtvrtek 30. 5. 2024 od 10:00 do 13:00

Biofyzikální ústav AVČR

Královopolská 135

612 65 Brno

kapacita 8 studentů

DSPL/C002B Molekulární fyziologie nádorových buněčných populací (exkurze)

(4 vyučovací hodiny, 2 kredity)

Mgr. Ondřej Naar

Nezapomeňte si, prosím, na přednášky nosit zápočtový list k potvrzení Vaší účasti přednášejícími.

Užitečné dokumenty, odborná literatura

Další formy podpory studentů DSP

LF UP podporuje studenty doktorských studijních programů s cílem zvýšit jejich kvalitu, úspěšnost a motivaci různými formami: cena děkana za nejlepší dizertační práci, cena děkana za nejlepší publikaci, podpora účasti na školících akcích mimo UP, mimořádná stipendia, umísťování kvalitních publikací ve zpoplatněných časopisech apod.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)