Užitečné informace

Zástupci ročníků

Akademický rok 2023/2024

V případě potřeby oslovit vybraný ročník magisterského studia použijte níže uvedené kontakty:

Všeobecné lékařství

1. ročník ročníkový e-mail: vseolek2023@seznam.cz
Jan Mitták – jan.mittak01@upol.cz
Olga Půčková – olga.puckova01@upol.cz
Kryštof Janík ­– krystof.janik01@upol.cz

2. ročník ročníkový e-mail: spoluzacivseo2022-28@upol.cz
Filip Krivosudský – filip.krivosudsky@gmail.com 

3. ročník ročníkový e-mail: upol.lf.2021@gmail.com 
Eliška Fránková – elifranulka@seznam.cz 
jakub Holenda – jakub.holenda@gmail.com

4 ročník ročníkový e-mail: lfvseo2020@gmail.com
Veronika Vašířová – vasirova.veronika@seznam.cz 
Natálie Vodáková – vodakova.natalie@gmail.com 

5. ročník - ročníkový e-mail: lf.vseo2019@seznam.cz 
Robert Kolář – kolar2750@gmail.com 
Alexandra Arvayová – a.arvayova@gmail.com 

6. ročník ročníkový e-mail: lf.vseo2018@seznam.cz 
Václav Slivka – slivva01@lf.upol.cz 
Jakub Olejko – olejja01@lf.upol.cz

Zubní lékařství

1. ročník ročníkový e-mail: zubari2023@gmail.com
Alžběta Mitrengová - alzbeta.mitrengova01@upol.cz 
Pavla Kučerová - pavla.kucerova06@upol.cz

2. ročník ročníkový e-mail: zubari.upol.2022@gmail.com
Nela Kozinová – nela.kozinova@gmail.com 
Ján Gába – jan.gaba01@upol.cz 

3. ročník ročníkový e-mail: dentists2126@gmail.com
David Cveček - david.cvecek01@upol.cz 

4. ročník - ročníkový e-mail: zule.lfupol@gmail.com
Nikoleta Kecskésová - nikolakecskesova@gmail.com 
Jakub Červeň - cervenjakub529@gmail.com 
Samuel Sopko - samuelsopko@gmail.com 

5. ročník - ročníkový e-mail: zubari.upol2019@gmail.com 
Tamara Gagová - t.e.gagova@gmail.com 
Ivo Havlík - ihavlik.jr@gmail.com 

Stipendia

Předpisy související s přiznáváním a výplatou stipendií:

Podrobné informace o přiznaném stipendiu, jeho výši, splatnosti apod. student zjistí po přihlášení do IS/STAG, odkaz Moje studium, portlet Moje údaje
Rozhodnutí o přiznání stipendia se doručují prostřednictvím elektronického informačního systému jsou studentům dostupná po přihlášení na portál UP pod dlaždicí "Studijní dokumenty"

Prospěchové stipendium

Cílové prospěchové stipendium

Studentům v magisterských studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, kteří ukončí studium v akademickém roce 2021/2022 a později, bude přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky následovně:

 • stipendium bude poskytnuto 10 % studentů s nejlepšími studijními výsledky, kteří v daném akademickém roce splnili podmínky pro ukončení 3. a 5. ročníku v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství
 • stipendium bude poskytnuto 10 % studentů s nejlepšími studijními výsledky, kteří v daném akademickém roce splnili podmínky pro ukončení 2. a 4. ročníku v magisterském studijním programu Zubní lékařství.

Nárok studenta na stipendium bude hodnocen podle následujících kritérií:

 • vážený studijní průměr ze všech předchozích ročníků podle informačního systému STAG
 • při rovnosti vážených studijních průměrů bude zohledněn celkový počet kreditů získaných v průběhu dosavadního studia
 • při rovnosti vážených studijních průměrů a počtu kreditů získaných v průběhu dosavadního studia bude zohledněn počet termínů k vykonání zkoušek.

Výše stipendia za vynikající studijní výsledky činí:

 • Zubní lékařství - ukončený 2. ročník studia: 10000 Kč
 • Zubní lékařství - ukončený 4. ročník studia: 12000 Kč
 • Všeobecné lékařství - ukončený 3. ročník studia: 12000 Kč
 • Všeobecné lékařství - ukončený 5. ročník studia: 12000 Kč

Pokud vznikne po uplatnění hodnotících kritérií nárok na stipendium více než 10 % studentů, kteři splnili podmínky pro ukončení výše jmenovaných ročníků, nebude celková částka určená na sťipendia pro daný ročník navyšována a studentům vybraným podle tohoto bodu bude zbývající částka určená pro daný ročník rovnoměrně snížena, respektive rozdělena stejným dílem, více viz Směrnice děkana LF UP ke Stipendijnímu řádu UP LF - B-20/05.

Stipendium J. Napravilové

Wikipedie o Josefině Napravilové

Stipendium Josefiny Napravilové je poskytováno nejlepšímu studentovi magisterského programu 1. ročníku a nejlepšímu absolventovi magisterského programu LF UP, viz kritéria dle čl. 3 směrnice děkana LF – B3-3/2009-PN. Výše stipendia a jeho vyplacení činí:

 • 20 000 Kč pro nejlepšího studenta 1. ročníku,
 • 30 000 Kč pro nejlepšího absolventa LF UP.Stipendium je vypláceno na účet studenta / absolventa po vyhodnocení daného akademického roku.

Studenti / absolventi, kterým bylo přiznáno stipendium Josefiny Napravilové

Akademický rok 2022/2023
MDDr. Kateřina Šebestová
Anna Mrowiecová

Akademický rok 2021/2022
MUDr. Jan Olšr
Klára Čelústková

Akademický rok 2020/2021
MUDr. Vojtěch Němeček
Šimon Borik

Akademický rok 2019/2020
MUDr. Jan Jirátko, MDDr. Adriána Šimalčíková
Kateřina Popelková

Akademický rok 2018/2019
MDDr. Jana Miškaříková
Andrea Jirátková

Akademický rok 2017/2018
MDDr. Michal Gažo, MUDr. Táňa Kuchařová
Martin Richnavský

Akademický rok 2016/2017
MDDr. Zdeňka Drdlová
Jan Olšr

Akademický rok 2015/2016
MUDr. Hana Jugová, MDDr. Anna Pozorčiaková
Adriána Šimalčíková, Adam Chudoba

Akademický rok 2014/2015
MUDr. Karolína Burdová, MUDr. Václav Staněk
Tomáš Borovička, Jan Jirátko

Akademický rok 2013/2014
MDDr. Radovan Turianik
Lenka Schönová, Michal Gažo

Akademický rok 2012/2013
MUDr. Sabina Šťastná
Alena Šoustková

Akademický rok 2011/2012
MDDr. Michal Šujan
Anna Pozorčiaková

Akademický rok 2010/2011
MUDr. Marcela Hladná
Hana Jugová

Akademický rok 2009/2010
MDDr. Kateřina Zubková
Jiří Bárta

Akademický rok 2008/2009
MUDr. Eva Riedingerová
Kateřina Šivicová

Ostatní stipendia

Nabídka dalších stipenií.

Nabídka stipendia pro studenty medicíny – budoucí stomatology - Vítkov

Město Vítkov, realizuje projekt: „Nabídka pro studenty lékařských fakult, budoucí stomatology ve městě.

Město nabízí studentům poskytnutí dotace (stipendia) v posledních dvou ročnících studia. Výše stipendia za celé období je 300 000,- Kč. Podmínkou jeho získání je závazek k provozování stomatologické praxe ve Vítkově po dobu minimálně 5 let.

Zájemci z řad studentů se mohou v případě zájmu obracet na kontaktní osobu:
Mgr. Hanu Klapetkovou, telefon: 556 312 223 
(vedoucí odboru sociálních věcí)


 

Mimořádné stipendium v Buddy systému pro studenty ve 4. ročníku Všeobecného lékařství

Vedení fakulty nabízí studentům 4. ročníku Všeobecného lékařství možnost zúčastnit se Buddy systému.
Výhody:

 • zlepšení komunikace v anglickém jazyce
 • mimořádné stipendium ve výši 2000 Kč / předmět absolvovaný v anglickém jazyce
 • bodové zvýhodnění při výběrovém řízení pro Erasmus+ studijní pobyty

Studenti Všeobecného lékařství mohou místo české výuky předmětů IN2/VC012 Vnitřní lékařství 2 a CH1/VC013 Chirurgie 1 absolvovat anglickou výuku v předmětech IN1/VA022 Internal Medicine 2 a CH1/VA013 Surgery 1 (do každého takového kroužku kombinovaného s anglickou výukou předmětů IN1/VA022 nebo CH1/VA012 je možné zapsat max. 4 studenty z českého studijního programu). Předměty bude možné ukončit vykonáním zápočtu/kolokvia v českém jazyce.
Postup pro zařazení do Buddy systému: při zápisu do rozvrhu 4. ročníku Všeobecného lékařství si student vybere kroužek, který je zařazen do Buddy systému (kroužek končící písmeny „aj“) a ten si zapíše. 


 

Centrum oční a estetické medicíny OTTLENS

nabízí studentům 6. ročníků lékařské fakulty se zájmem o oftalmologii stipendium ve výši 4 000,- Kč měsíčně s následným zaměstnáním.

Svoje CV prosím posílejte na e-mail kamila.hlavsova@ottlens.com  nebo volejte 774 26 0274.

leták (.pdf)


Stipendijní program Psychiatrické léčebny Šternberk

Vystudujte za podpory naší organizace a získejte cenné zkušenosti pro začátek profesního života!

 • Pokud máte zájem nastartovat svoji profesní kariéru, systematicky se připravovat na budoucí zaměstnání a zároveň získat finanční podporu během studia, informujte se o stipendijním programu na personálním oddělení Psychiatrické léčebny Šternberk.
 • Stipendijní program nabízí možnost finančního příspěvku, který může student 5. ročníku nebo 6. ročníku denního studia na lékařské fakultě dostávat po dobu svého studia.
 • Student dále bude mít příležitost spolupracovat přímo se specialisty z praxe, absolvovat zajímavé stáže a exkurze a může počítat s podporou při zpracování studijních prací.

Nemocnice Třinec hledá absolventa lékařské fakulty pro obor gynekologie a porodnictví

více viz leták (.docx)


  

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa nabízí stipendium

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. nabízí studentům předposledního a posledního ročníku lékařských oborů stipendium ve výši 60 000 Kč a 19 000 Kč ročně. Pokud by  tedy studenti využili celou dobu možnosti čerpání stipendia můžou si přijít až na 150.000 Kč. Více viz leták (.png).

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Mgr. Pavlína Pilařová, personální ředitelka

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Purkyňova 1849, Česká Lípa  470 01
Telefon: 487 954 035
E-mail: pavlina.pilarova@nemcl.cz
www.nemcl.cz


 

Doktorské stipendium

Stipendia pro studenty doktorského studijního programu se přiznávají studentům studujícím v prezenční formě studia, kteří studují ve standardní době. Do doby studia se započítávají všechny doby předchozích studií v akreditovaných doktorských studijních programech.

Stipendium pro studenty prezenční formy doktorských studijních programů činí 11 250 Kč měsíčně. Rozhodnutí o přiznání stipendia se doručují prostřednictvím elektronického informačního systému a jsou studentům dostupná po přihlášení na portál UP pod dlaždicí "Studijní dokumenty"

Stipendia jsou vypláceny měsíčně na bankovní účet studenta, více viz Směrnice děkana LF UP ke Stipendijnímu řádu UP LF - B-20/05.

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendia podle ust. § 91 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, jsou přiznávána na základě elektronické žádosti studentům UP, kteří splňují následující podmínky:

 • mají trvalé bydliště mimo okres Olomouc,
 • studují v prvním akreditovaném studijním programu nebo v akreditovaném studijním programu na něj navazujícím,
 • nepřekračují standardní dobu studia,
 • studují v prezenční formě studia.

Elektronickou žádost podávají studenti po přihlášení na STAG UP

Ubytovací stipendia nejsou sociální dávkou ani druhem sociálního stipendia a při jejich poskytování se nepřihlíží k majetkovým poměrům studenta nebo k jiným okolnostem, než které jsou uvedeny ve Stipendijním řádu UP. Jsou vyplácena třikrát ročně, zpětně, a to za období říjen až červen příslušného akademického roku. Termíny výplat jsou 18. leden, 18. duben a 18. červenec.

Sociální stipendium

Sociální stipendia podle ust. § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se přiznávají na základě elektronické žádosti studentům UP, kteří splňují následující podmínky:

 • mají nárok na přídavek na dítě v souladu s ust. § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
 • rozhodný příjem v rodině studenta, zjišťovaný pro účely přídavku na dítě, nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Elektronickou žádost  o sociální stipendium je nutno doložit potvrzením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“. Toto potvrzení vydá studentovi na vlastní žádost příslušný úřad státní sociální podpory v místě trvalého bydliště. Potvrzení student v listinné podobě doručí na Oddělení pro studium, Rektorát, Křížkovského 8, 3. patro, dveře 3.10, vedoucí oddělení Monice Smitkové, monika.smitkova@upol.cz, tel.: +420 585 631 014, úřední hodiny: pondělí až pátek 9–11, 13–15 hodin.

Sociální stipendia jsou vyplácena za říjen až prosinec v prosinci, za leden až červen a také září vždy měsíčně zpětně. Termín výplat je vždy 10. den v měsíci.

Přednáškové večery Spolku lékařů ČLS JEP

Přednáškové večery Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci se konají vždy ve středu od 16.00 hod v Malé pravé posluchárně Teoretických ústavů. 

Termíny spolků v roce 2024

Termín Téma Kontakt, pracoviště
28.2.2024 Výzkumné aktivity týmů LF UP v rámci projektu Národní institut virologie a bakteriologie (NIVB) Národní institut virologie a bakteriologie
PharmDr. Miloš Petřik, Ph.D.
6.3.2024 Program Klinika zubního lékařství
MUDr. Přemysl Krejčí, Ph.D.
3.4.2024 Zaměření našeho oboru by bylo polytématické Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
doc. MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
10.4.2024 Etické aspekty veřejného zdravotnictví tav veřejného zdravotnictví LF UP v Olomouci
prof. MUDr. Dagmar Horákové, Ph.D.
29.5.2024 Program Porodnicko-gynekologická klinika
prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
Druhá pol. roku 1) Dětská paliativní péče nebo paliativní péče vůbec (Za Podpůrný a paliativní tým FN Olomouc)
2) Péče o předčasně narozeného novorozence. (Novorozenecké oddělení FN Olomouc)
Novorozenecké oddělení
Prim. MUDr. Jan Hálek, Ph.D.
6.11.2024   Ústav lékařské genetiky

Poplatky a karty

Poplatky spojené se studiem

Poplatky dle zákona č. 111/1998 Sb.

Dle § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů - viz Statut UP v Olomouci (A1-17)

 • za studium při překročení standardní doby studia v souladu s ustanovením § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a v souladu s ustanovením čl. 22 odst. 3 Statutu UP činí 20 000 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců
  Poplatek za nadstandardní dobu studia může být snížen na základě podané žádosti, ke které musí být doložené zdravotní nebo sociální důvody žadatele apod. Student, který žádost předkládá, musí mít vyrovnané finanční závazky vůči fakultě! 
  Formulář odvolání proti rozhodnutí o stanovení poplatku (.pdf)
  Formulář odvolání proti rozhodnutí o stanovení poplatku (.docx)

  Pro tuto platbu:  č. účtu  19-1096330227/0100, KS 0308 (při platbě z účtu) nebo 0379 (při platbě složenkou), VS 7711XXXXX (vysvětlení: za XXXXX doplň svoje osobní číslo ze STAGu bez písmene tzv. STAG login, tzn. je-li  osobním číslem L02345, bude variabilní symbol 771102345), KB Olomouc,  majitelem účtu je Univerzita Palackého Olomouc, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc.
 • za úkony spojené s přijímacím řízením v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 zákona. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) pro akademický rok 2024/2025 790,- Kč 

Poznámka: Každý student, který má pohledávku nebo závazek vůči fakultě (např. poplatek za nadstandardní dobu studia, poplatek za druhou vysokou školu, stipendium), zjistí podrobné informace o platbě (tzn. č. účtu, výši poplatku, variabilním symbolu) po přihlášení na Portál UP (portal.upol.cz), odkaz Studium, portlet Moje studium, portlet Moje údaje.

Poplatky za úkony realizované UP

Výše poplatků a úhrad za činnosti a úkony realizované Univerzitou Palackého v Olomouci se řídí Rozhodnutím rektora R-B-22/21-ÚZ01.

Poplatky za úkony realizované LF

Výše poplatků a úhrad za činnosti a úkony realizované Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci se řídí Rozhodnutím děkana LF-B-18/08.

Karty ISIC a karty UP

Na univerzitě je zaveden jednotný identifikační systém pomocí identifikačních průkazů, který slouží jako průkaz studenta UP, karta studenta jiné vysoké školy na krátkodobém pobytu na UP, průkaz účastníka celoživotního vzdělávání, identifikační průkaz osoby v pracovněprávním vztahu k UP, průkaz osoby se zvláštním vztahem k UP, průkaz absolventa UP a dále slouží pro usnadnění evidence při poskytování služeb studentům a zaměstnancům UP (např. služeb stravovacích, ubytovacích, knihovních a dalších) - viz Příkaz rektora B3-17/2-PR (.pdf) .

Průkazy studenta mohou být kombinovány s mezinárodním průkazem studenta (International Student Identification Card, dále jen „ISIC“). Studenti v prezenční formě studia vyznačí volbu průkazu ISIC v elektronické přihlášce ke studiu. Současně prostřednictvím platební brány uhradí licenci ISIC spolu s kaucí. Poplatek za licenci ISIC v sobě nezahrnuje kauci za identifikační kartu (studenti, kteří si zvolí průkaz ISIC, musí uhradit jak licenci, tak kauci). Platnost licence ISIC trvá od 1. září příslušného kalendářního roku do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

Od 1. září následujícího kalendářního roku si student může prodloužit platnost ISIC zakoupením validační známky vždy do 31. prosince následujícího kalendářního roku. Validační známku uhradí prostřednictvím platební brány v IS/STAG. Po zaplacení obdrží známku na CVT UP v termínech uvedených na webových stránkách UP. Neprodlouží-li si student platnost ISIC zakoupením validační známky, pozbývá licence ISIC platnosti. Identifikační karta zůstává platná jako průkaz studenta na UP.

Více o identifikačních kartách viz stránky Centra výpočetní techniky UP https://cvt.upol.cz/identifikacni-karty-ik/ 

Často kladené otázky

Poplatky se spojené se studiem jsou někdy zaměňovány se „školným“ – o školné se však skutečně nejedná. Také je častou představou studenta, že poplatky spojené se studiem jsou „výmyslem“ veřejné vysoké školy. Ani toto tvrzení však není pravdivé – kromě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je zákonnou povinností veřejné vysoké školy poplatky spojené se studiem stanovit.

Zde naleznete nejčastější otázky a odpovědi vztahující se k poplatkům spojeným se studiem.

Informace o poplatku za komunální odpad

Informace pro studenty za Slovenska a jiné zahraniční studenty

Na základě vyhlášky č. 20/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Olomouce (.pdf) jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku (Magistrát města Olomouce) vznik a zánik (případně změny, např. adresy) své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

V případě nejasností se studenti / absolventi mohou informovat na Magistrátu města Olomouce, oddělení místních poplatků (Palackého 14, Olomouc, třetí nadzemní podlaží objektu NAMIRO), tel. 588 488 617-621, 588 488 611-612.

Informace pro nově přijaté studenty ze zahraničí

Studenti ze zahraničí mají povinnost při vzniku poplatkové povinnosti odevzdat vyplněný formulář ohlášení poplatkové povinnosti (.doc) na Magistrátu města Olomouce (lze zaslat podepsaný a naskenovaný na e-mailovou adresu podatelna@olomouc.eu) a uhradit poplatek za komunální odpad v termínu stanoveném obecně závaznou vyhláškou, do 31.5. příslušného roku. Od poplatku jsou osvobozeni studenti, kteří v daném roce nedovrší 26 let a bydlí na vysokoškolských kolejích (viz článek 6, odst 2g vyhlášky), ale musí tento nárok na osvobození ohlásit nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku, jinak tento nárok na osvobození zaniká (viz článek 7, odst. 3 vyhlášky),

Pokud poplatková povinnost vznikla v průběhu roku, uhradí poplatek v poměrné výši (67 Kč/měsíc, rozhodující je stav ke konci měsíce, tzn. je-li zahájen pobyt v průběhu měsíce září uhradí student za rok 2021 částku 268 Kč). V roce 2021 činí poplatek 804 Kč na osobu, lze uhradit na účet číslo 19-1801731369/0800, variabilní symbol 1337, specifický symbol rodné číslo nebo rodný kód (bez lomítka). Pro platbu ze zahraničí uveďte: IBAN=CZ1908000000191801731369, BIC= GIBACZPX, do zprávy pro příjemce uveďte svůj rodný kód/číslo (jinak nelze platbu identifikovat), zprávu o zaslání platby ze zahraničí potvrďte (pro zjednodušení identifikace platby) na e-mail: podatelna@olomouc.eu s označením "Pro oddělení místních poplatků". Poplatek je možné zaplatit také na pokladně Magistrátu města Olomouce (Palackého 14, Olomouc): pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, úterý a čtvrtek 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30.

Informace pro studenty ze zahraničí studující v dalším roce

V dalších letech jsou studenti dle obecně závazné vyhlášky povinni uhradit poplatek ve stanovené výši do 31.5. daného roku. Při hromadné platbě za více osob je třeba odevzdat oznámení o provedené platbě (k podávání vydal správce poplatku formulář. Oznámení je také možno provést prostřednictvím elektronického formuláře
Poplatek za rok 2021 činí 804 Kč a platbu je třeba provést na účet 19-1801731369/0800, variabilní symbol 1337, specifický symbol rodné číslo nebo rodný kód (bez lomítka). Pro platbu ze zahraničí uveďte: IBAN=CZ1908000000191801731369, BIC= GIBACZPX, do zprávy pro příjemce uveďte svůj rodný kód/číslo (jinak nelze platbu identifikovat), zprávu o zaslání platby ze zahraničí potvrďte (pro zjednodušení identifikace platby) na e-mailovou adresu podatelna@olomouc.eu s označením "Pro oddělení místních poplatků". Poplatek je možné zaplatit také na pokladně Magistrátu města Olomouce (Palackého 14, Olomouc): pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, úterý a čtvrtek 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30.

Poznámka: Od poplatku jsou osvobozeni studenti, kteří v daném roce nedovrší 26 let a bydlí na vysokoškolských kolejích (viz článek 6, odst 2g vyhlášky), ale musí tento nárok na osvobození ohlásit nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku, jinak tento nárok na osvobození zaniká (viz článek 7, odst. 3 vyhlášky).

Informace pro absolventy za Slovenska a jiné zahraniční absolventy (i studenty ukončené jinak než absolvováním)

Poplatníci jsou povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. Studenti ze zahraničí mají povinnost vyplnit formulář ohlášení poplatkové povinnosti (.doc) a odevzdat ho na Magistrátu města Olomouce (lze zaslat podepsaný a naskenovaný na e-mailovou adresu podatelna@olomouc.eu) a uhradit poplatek za komunální odpad.

Pokud poplatková povinnost zanikla v průběhu roku, uhradí poplatek v poměrné výši (67 Kč/měsíc, rozhodující je stav ke konci měsíce, tzn. je-li pobyt ukončen 28. června poplatek za rok 2021 činí 335 Kč, tzn. je-li pobyt ukončen 30. června poplatek za rok 2021 činí 402 Kč). Poplatek je třeba uhradit na účet 19-1801731369/0800, variabilní symbol 1337, specifický symbol rodné číslo nebo rodný kód (bez lomítka). Pro platbu ze zahraničí uveďte: IBAN=CZ1908000000191801731369, BIC= GIBACZPX, do zprávy pro příjemce uveďte svůj rodný kód/číslo (jinak nelze platbu identifikovat), zprávu o zaslání platby ze zahraničí potvrďte (pro zjednodušení identifikace platby) na e-mailovou adresu podatelna@olomouc.eu s označením "Pro oddělení místních poplatků". Poplatek je možné zaplatit také na pokladně Magistrátu města Olomouce (Palackého 14, Olomouc): pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, úterý a čtvrtek 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30.

Upozornění: 
Studenti s občanstvím mimo EU (mají povolení k pobytu z Odboru azylové a migrační politiky) musí také ukončit svůj pobyt na Odboru azylové a migrační politiky, jinak jim bude stále plynout poplatková povinnost, přestože již nebudou v Olomouci pobývat.

Od poplatku jsou osvobozeni studenti, kteří v daném roce nedovrší 26 let a bydlí na vysokoškolských kolejích (viz článek 6, odst 2g vyhlášky), ale musí tento nárok na osvobození ohlásit nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku, jinak tento nárok na osvobození zaniká (viz článek 7, odst. 3 vyhlášky).

Evaluace výuky

Evaluace předmětů probíhá na fakultě elektronicky prostřednictvím portálového přístupu STAG (výsledky evaluace jsou přístupné po přihlášení).

Harmonogram evaluace na zimní semestr akademického roku 2023/2024

 • zpřístupnění elektronické evaluace studentům (sběr dat) - od 25. 9. 2023 do 12. 2. 2024
 • reakce učitelů na připomínky studentů - od 13. 2. 2024 do 29. 2. 2024
 • zveřejnění zprávy celkového hodnocení vedoucích pracovišť - od 1. 3. 2024 do 18. 3. 2024

Harmonogram evaluace na letní semestr akademického roku 2023/2024

 • zpřístupnění elektronické evaluace studentům (sběr dat) - od 19. 2. 2024 do 6. 9. 2024
 • reakce učitelů na připomínky studentů - od 7. 9. 2024 do 12. 10. 2024
 • zveřejnění zprávy celkového hodnocení vedoucích pracovišť - od 13. 10. 2024 do 10. 11. 2024

Návody a pokyny pro elektronickou evaluaci

Ročníková evaluace na LF UP

Zpracovává se v listinné podobě a dotazník se odevdává do sběrného boxu na studijním oddělení

Zprávy o evaluaci výuky na LF UP

Ostatní dokumenty

SVOČ

Studentská vědecká odborná činnost
Studentské vědecké síly se podílejí na vědecké činnosti ústavů a klinik Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Pokračovat na stránkách SVOČ.

Studentská pedagogická činnost

Náplní činnosti studentské pedagogické síly je spolupráce na zajištění výukového procesu ústavu / kliniky. Studentské pedagogické síly navrhují přednostové ústavů / klinik na základě přihlášek studentů podaných na příslušných pracovištích (viz Směrnice děkana LF UP k vědecké a pedagogické činnosti LF). Studentům pracujícím jako studentské pedagogické síly je přiznáváno stipendium ve výši až 2000 Kč za semestr.

Studentské pedagogické síly pro akademický rok 2024/2025

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje v souladu se Směrnicí děkana o vědecké a pedagogické činnosti studentů pro akademický rok 2024/2025

1 místo pro studentskou pedagogickou sílu na každém z těchto ústavů / klinik:

 • Ústav biologie
 • Ústav farmakologie
 • Ústav fyziologie
 • Ústav histologie a embryologie
 • Ústav imunologie
 • Ústav klinické a molekulární patologie
 • Ústav lékařské biofyziky
 • Ústav lékařské genetiky
 • Ústav lékařské chemie a biochemie
 • Ústav mikrobiologie
 • Ústav normální anatomie
 • Ústav patologické fyziologie
 • Ústav veřejného zdravotnictví
 • Ústav soudního lék. a medicínského práva
 • I. chirurgická klinika
 • II. chirurgická klinika – cévně-transplant.
 • I. interní klinika - kardiologická
 • II. interní klinika – gastroenterolog. a …
 • III. interní klinika – nefrolog., revmat. a …
 • Dětská klinika
 • Hemato-onkologická klinika
 • Kardiochirurgická klinika
 • Klinika anesteziologie, resuscitace a …
 • Klinika chorob kožních a pohlavních
 • Klinika nukleární medicíny
 • Klinika otorinolaryngologie a chirurgie …
 • Klinika plicních nemocí a tuberkulózy
 • Klinika pracovního lékařství
 • Klinika psychiatrie
 • Klinika tělovýchovného lékařství a ….
 • Klinika ústní, čelistní a obličej. chirurgie
 • Klinika zubního lékařství
 • Neurochirurgická klinika
 • Neurologická klinika
 • Oční klinika
 • Onkologická klinika
 • Ortopedická klinika
 • Porodnicko-gynekologická klinika
 • Radiologická klinika
 • Traumatologická klinika
 • Urologická klinika                                               
 • Centrum telemedicíny, simulátorů a ….

Náplní činnosti studentské pedagogické síly je spolupráce na zajištění výukového procesu ústavu nebo kliniky. Studentské pedagogické síly navrhují přednostové ústavů/klinik na základě přihlášek studentů podaných na příslušných pracovištích (viz Směrnice děkana LF UP k vědecké a pedagogické činnosti LF). Studenti pracující jako studentské pedagogické síly obdrží ze stipendijního fondu odměnu  ve výši max. 2000,-  Kč za semestr +  nad rámec odměny ze stipendijního fondu může ústav/klinika podat návrh na výplatu odměny ze svých provozních prostředků.

Studenti, kteří mají zájem pracovat jako studentská pedagogická síla, si podávají přihlášky přímo na příslušném ústavu/klinice do  31.05.2024.

Z přihlášených studentů vybere ústav/klinika jednoho uchazeče, kterého oznámí do 14.6.2024 studijnímu oddělení fakulty. Studentské pedagogické síly následně schvaluje děkan fakulty.

Nabídky lékařských praxí

Nabídka Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. nově nabízí od září 2020 pro mediky na praxi UBYTOVÁNÍ A STRAVU ZDARMA.

Další informace o nabízených praxíxh - viz letak (.pdf)

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Purkyňova 1849, Česká Lípa  470 77
Telefon: 487 954 029
E-mail: jitka.eflerova@nemcl.cz 

www.nemcl.cz 
 

Nabídka praxe - MOJE AMBULANCE

MOJE AMBULANCE je největší síť ordinací praktických lékařů pro dospělé v České republice. Jedná se o první a jediné zdravotnické zařízení tohoto typu v České republice, které svým klientům nabízí špičkové služby a mnoho dalších výhod jako 12hodinová ordinační doba, rychlý objednávkový systém bez zbytečného čekání a další - viz leták (.pdf)

Možnosti pro studenty budou uvedeny také na našich webových stránkách v části odborná sekce www.mojeambulance.cz/odborna-sekce/.

Klinická stáž v Sanatoriu Edel ve Zlatých Horách 2020

Stáž je určena studentkám/studentům programu Všeobecné lékařství na LF UP s ukončeným 3. ročníkem.

Hlavním cílem stáže je získání klinických zkušeností v péči o dětské pacienty s respiračními onemocněními.

Stáž lze realizovat v měsících červen až září, povinnou součástí stáže je přípravný víkend v Sanatoriu Edel ve Zlatých Horách. Při řádném splnění všech podmínek obdrží stážistka/stážista stipendium a kredity (dle předmětu Lékařská praxe 2 - DLF/VC012).

Zájemci o stáž se mohou přihlásit do 31.3.2020.
Podrobné informace:
  http://www.speleoterapie.cz/novinky/klinicka-staz/
Kontaktní email: staz.edel@gmail.com
Garanti programu: Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.; Ing. A. Plevačová, MBA; MUDr. Vladimír Svozil
Tutoři programu: MUDr. V. Mohylová; MUDr. J. Pavličíková; MUDr. M. Račanský; MUDr. V.Mach

Klinická stáž v Sanatoriu Edel ve Zlatých Horách 2020

Nabídka OTTLENS Šumperk

Centrum oční a estetické medicíny OTTLENS Šumperk přijme studenty Všeobecného lékařství se zájmem o oční lékařství na praxe nebo stáže. 

Svoje žádosti a CV prosím zasílejte na e-mail kamila.hlavsova@ottlens.com  nebo volejte 774 260 274.

leták (.pdf)

Nabídka absolvování odborné praxe u Velkého Meziříčí

Jsme moderní zubní centrum s 5 ordinacemi na Vysočině u Velkého Meziříčí, kde se snažíme vytvořit nový standard zubní péče s lidským přístupem k pacientovi. Nabízíme studentům možnost absolvovat odbornou praxi v našem Centru zubní péče B smile. V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu nás, prosím, neváhejte kontaktovat. 

Kontakt:
tel.: 773 500 753, e-mail brazdil.michal@gmail.com, www.bsmile.cz

leták (.pdf)

Moderní zubní klinika v Opavě nabízí absolvování praxe budoucím zubním lékařům

Jsme mladí, progresivní lékaři a ošetřujeme pomocí moderních postupů a s lidským přístupem. Rádi vám pomůžeme ve vašem vzdělání jak teoreticky, tak prakticky. Naší kliniku tvoří více zubních ordinací a každý lékař má svou specializaci. 

Kontakt: tel.: 720 986 946, e-mail recepce@treedk.cz, www.treedk.cz 

leták (.jpg)

Maxi DENTAL v Břeclavi nabízí možnost absolvování povinné praxe pro studenty Zubního lékařství

Maxi DENTAL s.r.o., zavedená soukromá zubní ordinace v Břeclavi, nabízí možnost absolvování povinné praxe pro studenty Zubního lékařství:

•    absolvování praxe v mladém kolektivu pod dozorem vedoucího lékaře (oborová špička s dlouholetou praxí)
•    zařízení ve vysokém standardu, IO RTG v každé ordinaci, CBCT Planmeca ProMax 3D Classic, stomatologický operační mikroskop
•    10 ordinací vč. dentální hygieny
•    kvalitní zubní laboratoř vybavená přístroji CAD/CAM společnosti Zirconzahn
•    zázemí a odpočinková zóna k dispozici

Přihlášku na praxi, prosím, zasílejte na kontaktní adresu:
Aranka Krupová, aranka.krupova@maxidental.cz, tel.+420 608 136 410, www.maxidental.cz

Kontakt:
Maxi DENTAL s.r.o., Žerotínova 895/5a, 690 02 Břeclav

leták (.docx)

Stomatologická hrazená stáž s praxí pro studenty zubního lékařství: International Dental Care Zlín

Rádi bychom vás pozvali na hrazenou stomatologickou stáž na naší moderní klinice ve Zlíně.

Místo výkonu praxe: International Dental Care Zlín, L. Váchy, 1567, 760 01 Zlín, www.idczlin.cz

Zajistíme:
-    stáž pod dohledem odborného stomatologa v moderní soukromé zubní ordinaci,
-    dovednosti z praxe přímo od křesla,
-    určeno pro studenty 4. ročníku Zubního lékařství nebo čerstvé absolventy.

Nabízíme:
-    stáž v širokém spektru stomatologických výkonů od záchovné stomatologie, až po specializované obory stomatochirurgie, implantologie či ortodoncie,
-    možnost další spolupráce,
-    příjemné prostředí a kolektiv,
-    plně klimatizované ordinace,
-    parking, wifi
-    vybavenost nejmodernějšími lékařskými přístroji jako jsou 3D rentgen, mikroskopy či 5D intra-orální scanner iTero, CEREC, CBCT, vlastní laboratoř, implantologický systém Ankylos.

Pro více informací pište nebo volejte:
Adam Mitruk, Manager, Rafael dentální klinika s.r.o., rdk.dental.clinic@gmail.com, +420 774 876 760
 

Centrum zubní péče B smile nabízí možnost praxe studentům zubního lékařství

Provozujeme zubní kliniku s 6-ti ordinacemi na Vysočině u Velkého Meziříčí (viz www.bsmile.cz) a nabízíme studentům možnost absolvovat odbornou praxi v našem Centru zubní péče B smile s možností zaměstnání po ukončení studia – viz příloha (.pdf).
V případězájmu mě mohou studenti kontaktujte:

Ing. Michal Brázdil
Mobil: +420 773 500 753
E-mail: brazdil.michal@gmail.com

www.bsmile.cz

Psychologická poradna

Psychologická poradna pro studenty LF UP vede MUDr. Kamila Bělohradová.

Konzultační hodiny pro studenty LF: 1x za 14 dní čtvrtek od 13.00-14.00 hod.

 • Konzultace budou probíhat po předchozí dohodě s lékařkou (ke komunikaci používejte pouze e-mailovou adresu kamila.belohradova@fnol.cz).

Místo konání: Psychiatrická klinika 
Lékař: MUDr. Kamila Bělohradová, e-mail kamila.belohradova@fnol.cz 
Garant: Prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. 
 

Stravování

Stravování ve FN Olomouc

Toto stravování mouhou využívat pouze studenti 6. ročníku, studenti ostatních ročníků mohou využívat jiné menzy spadající pod SKaM UP v Olomouci.

Upozornění pro studenty:
Pro registraci na stravování a dobíjení IC karet ve FN je studentům vyhrazen čas vždy od 7.00 do 9.30 hod. V případě, že studenti ukončí studium a nebudou již pokračovat ve stravování v jídelně FN Olomouc, je třeba, aby se odhlásili ze závodního stravování (p. Martina Hynštová, tel. +520 588 444 343 (4215), e-mail martina.hynstova@fnol.cz) a vybrali si nevyčerpaný kredit. 

Stravování v menze Lékařské fakulty

Stravování v jídelně mohou využívat studenti v pracovní dny od 11.00 hod do 14.00 hod.

SNACK 4D

Bufet v prostorách foyer dostavby Teoretických ústavů.

Stravování v ostatních menzách UP

Univerzita Palackého zajišťuje stravování svých studentů i zaměstnanců v několika menzách: 17. listopadu, Neředín, Šmeralova, Křížkovského, Holice.

Ubytování

Ubytování na kolejích

Ubytovací kapacity v minulých letech prošly finančně náročnými rekonstrukcemi, díky kterým se významně zvýšila nabízená kvalita ubytování. Kapacita studentských kolejí je více než 5200 lůžek. Standardní ubytování nabízíme v jedno, dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením v několika areálech. K běžnému vybavení kolejí patří internetové přípojky a telefony propojená na celouniverzitní síť, kuchyňské kouty vybavené elektrospotřebiči, studovny, TV místnosti, prádelny, sušárny a internetová pracoviště. V těsné blízkosti areálů kolejí jsou k dispozici stravovací zařízení (menzy UP), parkoviště, zastávky MHD, víceúčelová hřiště, fitcentrum, ordinace lékařů, studentské kluby a jiné služby. Správa kolejí a menz UP nabízí v průběhu celého kalendářního roku ubytování hotelového typu s možností stravování v objektu kolejí pro studenty, tuzemce i zahraniční hosty. V letních měsících (červenec – září) je možné ubytování i větších skupin hostů.

Upomínkové předměty

Propagační materiály Lékařské fakulty je možné zakoupit v Knihovně Lékařské fakulty (půjčovna lékařské literatury) kdykoliv během otevírací doby knihovny, tj. pondělí – pátek vždy od 8.00 do 15.30 hod.

Nabídka upomínkových předmětů

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)