Užitečné informace

Zástupci ročníků

Akademický rok 2017/2018

V případě potřeby oslovit vybraný ročník magisterského studia použijte níže uvedené kontakty.

Všeobecné lékařství

1. ročník ročníkový e-mail: lf.vseo.17@gmail.com
Petra Supíková – supikova.p@seznam.cz
Martin Rudolf – rudolfmartin@email.cz

2. ročník
Eliška Procházková – prochazkovaeliska@email.cz

3. ročník - ročníkový e-mail: lfvseo2015@gmail.com
1) Tereza Horáková – tereza.s.horakova@gmail.com
2) Barbora Košuličová – kosulicova.barbora@seznam.cz
3) Marek Šlachta – slachtamarek@gmail.com

4. ročník - ročníkový e-mail: vseobl14@gmail.com
Marek Zálešák – zalesak.marek@seznam.cz
Martin Pumprla –  martin@pumprla.com 

5. ročník - ročníkový e-mail: vseo2013@gmail.com
Kamila Minaříková – kamila.c.minarikova@gmail.com

6. ročník - ročníkový e-mail: zastupcivseo12@gmail.com 
1) Eva Mnacakanová – eva.mnacakanova@yahoo.fr 
2) Tereza Hrabčáková – Tereza.Hrabcakova@gmail.com 
3) Ondřej Sovják – ondrej.sovjak@seznam.cz

Zubní lékařství

1. ročník - ročníkový e-mail: zubni2017@gmail.com 
Júlie Košťálová - juliekostalkova@gmail.com

2. ročník - ročníkový e-mail: upzubari@gmail.com 
Dominik Skalka - dominik1111@email.cz 

3. ročník - ročníkový e-mail: zubariup@gmail.com
1) Adriana Šimalčíková - asimalcikova@gmail.com 
2) Lukáš Porubský - luke97.porubsky@gmail.com
3) Juraj Bakoš - jur.Bakos@gmail.com

4. ročník - ročníkový e-mail: zubarna14@gmail.com
Veronika Koníčková - konickovav@gmail.com

5. ročník - ročníkový e-mail: zubari2013@seznam.czzubol2013@gmail.com
Monika Dočkalová - moni.dockalova@centrum.cz 

Stipendia

Předpisy vztažené k přiznávání a výplatě stipendií:

Podrobné informace o přiznaném stipendiu, jeho výši, splatnosti apod. student zjistí po přihlášení na Portál UP, odkaz Studium, portlet Moje studium, portlet Moje údaje.

Prospěchové stipendium

Cílové prospěchové stipendium

Studentům LF UP studujícím v prezenční formě studia, kteří absolvují magisterské studium s vyznamenáním, je přiznáváno cílové prospěchové stipendium. Výše stipendia je závislá na dosaženém váženém studijním průměru za celou dobu studia.

Vážený studijní průměrVýše stipendia za semestr
= 1,00800 Kč
> 1,00 a současně < 1,51400 Kč

Celková částka cílového prospěchového stipendia se rovná výši stipendia za semestr vynásobené počtem semestrů standardní doby studia příslušného studijního oboru. Cílové prospěchové stipendium je vypláceno jednorázově po ukončení studia bezhotovostní formou na účet studenta, více viz směrnice děkana LF–B3-1/2015-PN.

Stipendium Josefíny Napravilové

Stipendium Josefiny Napravilové je poskytováno nejlepšímu studentovi magisterského programu 1. ročníku a nejlepšímu absolventovi magisterského programu LF UP, viz kritéria dle čl. 3 směrnice děkana LF – B3-3/2009-PN. Výše stipendia a jeho vyplacení činí:

 • 20 000 Kč pro nejlepšího studenta 1. ročníku,
 • 30 000 Kč pro nejlepšího absolventa LF UP.

Stipendium je vypláceno na účet studenta / absolventa po vyhodnocení daného akademického roku.

Studenti / absolventi, kterým bylo přiznáno Stipendium Josefiny Napravilové

Akademický rok 2016/2017
MDDr. Zdeňka Drdlová
Jan Olšr

Akademický rok 2015/2016
MUDr. Hana Jugová, MDDr. Anna Pozorčiaková
Adriána Šimalčíková, Adam Chudoba

Akademický rok 2014/2015
MUDr. Karolína Burdová, MUDr. Václav Staněk
Tomáš Borovička, Jan Jirátko

Akademický rok 2013/2014
MDDr. Radovan Turianik
Lenka Schönová, Michal Gažo

Akademický rok 2012/2013
MUDr. Sabina Šťastná
Alena Šoustková

Akademický rok 2011/2012
MDDr. Michal Šujan
Anna Pozorčiaková

Akademický rok 2010/2011
MUDr. Marcela Hladná
Hana Jugová

Akademický rok 2009/2010
MDDr. Kateřina Zubková
Jiří Bárta

Akademický rok 2008/2009
MUDr. Eva Riedingerová
Kateřina Šivicová

Ostatní stipendia

Stipendijního programu pro akademický rok 2017/2018 v rámci Uherskohradišťské nemocnice

Studentům a studentkám 5. a 6. ročníku studijního programu Všeobecné lékařství studovaného na lékařské fakultě v České republice nabízíme pro vybrané obory stipendium ve výši 5.000 Kč měsíčně. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách www.nemuh.cz/stipendium nebo v letáku (.pdf).

Také pro akademický rok 2017/2018 poskytujeme studentům možnost bezplatné praxe s ubytováním a stravováním zdarma - viz leták (.jpg).

Sanatorium EDEL ve Zlatých Horách nabízí stipendium

Sanatorium EDEL s.r.o., Dětská léčebna respiračních nemocí se speleoterapií ve Zlatých Horách nabízí studentům 5. – 6. ročníku studijního programu Všeobecné lékařství stipendium ve výši 7.500 Kč měsíčně

Podmínky pro získání stipendia:

 • nejpozději do 2 měsíců od ukončení řádného studia nastoupí do pracovního poměru,
 • uzavře závazek setrvání v pracovním poměru s úvazkem 1,0 po dobu nejméně 5 let.

Uchazečům o stipendium nabízíme:

 • pravidelnou výplatu stipendia,
 • plnou podporu dalšího vzdělávání a odborného růstu nutného pro vykonání atestační zkoušky,
 • náležité platové ohodnocení,
 • zaměstnanecký byt,
 • další zaměstnanecké výhody.

Stipendium je vhodné:

 • zejména pro zájemce o obor pediatrie, imunologie, alergologie, pneumologie či
 • dermatovenerologie, FBRL,
 • především pro studenty, kteří dávají přednost poklidné práci a rodinné a přátelské atmosféře na pracovišti,
 • pro mladé páry či rodiny s dětmi, kteří vyhledávají přírodu a nezatížené životní prostředí.

Volnou formou psanou žádost s Vašimi kontakty zašlete na edel@speleoterapie.cz .

SANATORIUM EDEL s.r.o.
Lázeňská 491
793 76 ZLATÉ HORY

Nemocnice s poliklinikou Havířov nabízí stipendium studentům od 3. ročníku

Nemocnice s poliklinikou Havířov nabízí studentům od 3. ročníků lékařských fakult možnost poskytnutí stipendia ve výši 5.000 Kč a následné uzavření pracovní smlouvy s absolventem. Stipendia jsou vypsána pro obory geriatrie, neurologie, psychiatrie, vnitřní lékařství, patologie, dětské lékařství, chirurgie, urologie. Smlouva o poskytnutí stipendia je k nahlédnutí zde (.doc).

Bližší informace o jednotlivých pracovištích naleznete na www.nsphav.cz.

Žádosti o zaměstnání a strukturované životopisy lze zasílat přímo na primáře uvedených oddělení nebo na oddělení lidských zdrojů - viz kontakt.

Kontakt:
Ing. Lenka Feniková, vedoucí oddělení lidských zdrojů
e-mail: lenka.fenikova@nsphav.cz  
tel: 596 491 556, mob.: 734 515 531

 

Mimořádné stipendium v Buddy systému pro studenty studující v akademickém roce 2017/2018 ve 4. ročníku Všeobecného lékařství

Vedení fakulty nabízí studentům 4. ročníku Všeobecného lékařství možnost zúčastnit se Buddy systému.

Výhody:

 • zlepšení komunikace v anglickém jazyce
 • mimořádné stipendium ve výši 2 000 Kč / předmět absolvovaný v anglickém jazyce
 • bodové zvýhodnění při výběrovém řízení pro Erasmus+ studijní pobyty

Studenti Všeobecného lékařství mohou místo české výuky předmětů IN2/VC012 Vnitřní lékařství 2 a CH1/VC012 Chirurgie 1 absolvovat anglickou výuku v předmětech IN1/VA022 Internal Medicine 2 a CH1/VA012 Surgery I (do každého takového kroužku kombinovaného s anglickou výukou předmětů IN1/VA022 nebo CH1/VA012 je možné zapsat max. 4 studenty z českého studijního programu). Předměty bude možné ukončit vykonáním zápočtu/kolokvia v českém jazyce.

Postup pro zařazení do Buddy systému: při zápisu do rozvrhu 4. ročníku Všeobecného lékařství si student vybere kroužek, který je zařazen do Buddy systému (kroužek končící písmeny „aj“) a ten si zapíše. 

Stipendium Kroměřížské nemocnice

Kroměřížská nemocnice, a. s. nabízí stipendium ve výši 5000,- Kč/měsíc studentům posledních ročníků oboru Všeobecné lékařství.

Podmínky pro získání:

 • student prezenčního studijního programu
 • setrvání v pracovním poměru po dobu 2 let při plném úvazku po absolvování základního kmene

Více viz leták (.pdf)

Nemocnice Kadaň s.r.o. vyhlašuje Stipendijní program pro akademický rok 2017/2018

Stipendium mohou pobírat studenti 4. a vyššího ročníku prezenčního studia oboru Všeobecné lékařství ve výši 8000 Kč měsíčně.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte, prosím, Bc. Lenku Benešovou, vedoucí personálního a mzdového oddělení, tel.: +420 474 911 550, +420 725 425 180, e-mail: benesova@nemkadan.cz.  

 

Stipendijní program Kraje Vysočina studentům od dokončeného 2. ročníku 

Kraj Vysočina od 1. 4. 2017 zavádí motivační opatření, zaměřené na posílení zájmu studentů medicíny o poskytování zdravotní péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina (Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Pelhřimov a Nemocnice Třebíč).

Formou podpory jsou motivační stipendia poskytovaná studentům magisterského programu Všeobecné lékařství. Stipendia jsou určena pro studenty třetích a vyšších ročníků lékařských fakult se sídlem v České republice. O stipendia tedy můžou žádat již studenti, kteří úspěšně ukončili nejméně druhý ročník lékařské fakulty. Stipendium je stanoveno ve výši 50 000 Kč pro akademický rok. Může být poskytováno po dobu standardní délky studia a žadatel se zavazuje vykonávat u vybrané nemocnice zřizované Krajem Vysočina povolání tolik let, na kolik mu bylo poskytnuto stipendium.

Bližší informace získáte na webových stránkách Kraje Vysočina.

 

Karvinská hornická nemocnice nabízí stipendium studentům 5. a 6. ročníku

Karvinská hornická nemocnice a.s. nabízí stipendium studentům 5. a 6. ročníku lékařské fakulty po určenou, a to za podmínek, že po řádném ukončení studia lékařské fakulty státní zkouškou:

 • předloží poskytovateli diplom vystavený lékařskou fakultou,
 • nejpozději do 2 měsíců od úspěšného ukončení studia uzavře s poskytovatelem pracovní smlouvu na plný pracovní úvazek,
 • nastoupí na pracovní pozici lékař s odbornou způsobilostí, a to na předem určené oddělení.

Po nástupu do zaměstnání dále nabízíme:

 • možnost dalšího odborného růstu,
 • práci ve špičkově vybavené nemocnici,
 • zaměstnanecké benefity: 7,5 hodinová pracovní doba, příspěvek na stravování, příspěvek na životní pojištění ve výši 450 Kč měsíčně, sleva na nákup v kantýně, dovolené navíc, vánoční balíčky nebo dárkové poukázky, bezplatná hospitalizace na nadstandardním pokoji pro zaměstnance, pro rodinné příslušníky sleva 70 %, plná náhrada nákladů spojených se vzděláváním u nás i v zahraniční, zajištění zvýhodněného volání u mobilního operátora, a to i pro rodinné příslušníky, zprostředkování pronájmu bytu za zvýhodněných podmínek.

Pro poskytnutí bližších informací kontaktujte: Ing. Martina Uvírová, tel.: 596 380 444, e-mail: uvirova@khn.cz.

Stipendijní program Psychiatrické léčebny Šternberk

Vystudujte za podpory naší organizace a získejte cenné zkušenosti pro začátek profesního života!

 • Pokud máte zájem nastartovat svoji profesní kariéru, systematicky se připravovat na budoucí zaměstnání a zároveň získat finanční podporu během studia, informujte se o stipendijním programu na personálním oddělení Psychiatrické léčebny Šternberk.
 • Stipendijní program nabízí možnost finančního příspěvku, který může student 5. ročníku nebo 6. ročníku denního studia na lékařské fakultě dostávat po dobu svého studia.
 • Student dále bude mít příležitost spolupracovat přímo se specialisty z praxe, absolvovat zajímavé stáže a exkurze a může počítat s podporou při zpracování studijních prací.

Nabídka stipendia Prostějovské preventivní, s. r. o.

 • náborový příspěvek pro vážné uchazeče o práci praktického lékaře u této společnosti ve výši, která se odvíjí od závazku počtu let práce u společnosti
 • podporu, profinancování a zaměstnání v průběhu předatestační přípravy
 • studijní stipendium pro studenty 5. a 6. ročníku v případě uzavření závazku u naší společnosti do řádného ukončení studia 

Vážní uchazeči mohou kontaktovat společnost na e-mailu ordinace@prostejovskapreventivni.cz, více v inzerátu.

Stipendium Ústeckého kraje

Informační leták (.pdf)

Doktorské stipendium

Stipendia pro studenty doktorského studijního programu se přiznávají studentům studujícím v prezenční formě studia, kteří studují ve standardní době. Do doby studia se započítávají všechny doby předchozích studií v akreditovaných doktorských studijních programech.

Stipendia pro studenty prezenční formy doktorských studijních programů činí:

 • 6 000 Kč v prvním roce studia
 • 7 000 Kč v druhém roce studia
 • 8 000 Kč ve třetím a čtvrtém roce studia.

Stipendia jsou vypláceny měsíčně na bankovní účet studenta, více viz směrnice děkana LF–B3-1/2015-PN.

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendia podle ust. § 91 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, jsou přiznávána na základě elektronické žádosti studentům UP, kteří splňují následující podmínky:

 • mají trvalé bydliště mimo okres Olomouc,
 • studují v prvním akreditovaném studijním programu nebo v akreditovaném studijním programu na něj navazujícím,
 • nepřekračují standardní dobu studia,
 • studují v prezenční formě studia.

Elektronickou žádost podávají studenti po přihlášení na portál UP

Ubytovací stipendia nejsou sociální dávkou ani druhem sociálního stipendia a při jejich poskytování se nepřihlíží k majetkovým poměrům studenta nebo k jiným okolnostem, než které jsou uvedeny ve Stipendijním řádu UP. Jsou vyplácena třikrát ročně, zpětně, a to za období říjen až červen příslušného akademického roku. Termíny výplat jsou 18. leden, 18. duben a 18. červenec.

Sociální stipendium

Sociální stipendia podle ust. § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se přiznávají na základě elektronické žádosti studentům UP, kteří splňují následující podmínky:

 • mají nárok na přídavek na dítě v souladu s ust. § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
 • rozhodný příjem v rodině studenta, zjišťovaný pro účely přídavku na dítě, nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Elektronickou žádost  o sociální stipendium je nutno doložit potvrzením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“. Toto potvrzení vydá studentovi na vlastní žádost příslušný úřad státní sociální podpory v místě trvalého bydliště. Potvrzení student v listinné podobě doručí na Oddělení pro studium, Rektorát, Křížkovského 8, 3. patro, dveře 3.10, vedoucí oddělení Monice Smitkové, monika.smitkova@upol.cz, tel.: +420 585 631 014, úřední hodiny: pondělí až pátek 9–11, 13–15 hodin.

Sociální stipendia jsou vyplácena za říjen až prosinec v prosinci, za leden až červen a také září vždy měsíčně zpětně. Termín výplat je vždy 10. den v měsíci.

Přednáškové večery Spolku lékařů ČLS JEP

Přednáškové večery Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci se konají vždy ve středu od 16.00 hod v Malé pravé posluchárně Teoretických ústavů. 

Termíny spolků v roce 2018

Termín Téma Kontakt, pracoviště
21.2.2018 Přednáškový večer Kardiochirurgické kliniky LF UP a FNOL Prof. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D.
Kardiochirurgická klinika
4.4.2018 Přednáškový večer Ústavu imunologie LF UP a FNOL Prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
Ústav imunologie
11.4.2018 Epidemiologie vybraných infekčních a neinfekčních onemocnění Doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D
Ústav preventivního lékařství
18.4.2018 Novinky v řešení obtíží při vzniku těhotenství, jeho průběhu a ukončení: kazuistiky a videoprezentace Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
Porodnicko-Gynekologická klinika
květen 100 let kardiologie v Olomouci Prof. Miloš Táborský, M.D., Ph.D., FESC, FACC, MBA
I. Interní klinika - kardiologická
6.6.2018 Polytématický večer Doc. MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL

Poplatky a karty

Poplatky spojené se studiem

Poplatky dle zákona č. 111/1998 Sb.

Dle § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů - viz Statut UP v Olomouci (A1-17)

 • za studium při překročení standardní doby studia v souladu s ustanovením § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a v souladu s ustanovením čl. 22 odst. 3 Statutu UP činí 20 000 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců
  Poplatek za nadstandardní dobu studia může být snížen na základě podané žádosti, ke které musí být doložené zdravotní nebo sociální důvody žadatele apod. Student, který žádost předkládá, musí mít vyrovnané finanční závazky vůči fakultě! 
  Formulář odvolání proti rozhodnutí o stanovení poplatku (.pdf)
  Formulář odvolání proti rozhodnutí o stanovení poplatku (.docx)

  Pro tuto platbu:  č. účtu  19-1096330227/0100, KS 0308 (při platbě z účtu) nebo 0379 (při platbě složenkou), VS 7711XXXXX (vysvětlení: za XXXXX doplň svoje osobní číslo ze STAGu bez písmene tzv. STAG login, tzn. je-li  osobním číslem L02345, bude variabilní symbol 771102345), KB Olomouc,  majitelem účtu je Univerzita Palackého Olomouc, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.
 • za úkony spojené s přijímacím řízením v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 zákona. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) pro akademický rok 2017/2018 650,- Kč 

Poznámka: Každý student, který má pohledávku nebo závazek vůči fakultě (např. poplatek za nadstandardní dobu studia, poplatek za druhou vysokou školu, stipendium), zjistí podrobné informace o platbě (tzn. č. účtu, výši poplatku, variabilním symbolu) po přihlášení na Portál UP (portal.upol.cz), odkaz Studium, portlet Moje studium, portlet Moje údaje.

Poplatky za úkony realizované UP

Výše poplatků a úhrad za činnosti a úkony realizované Univerzitou Palackého v Olomouci se řídí Rozhodnutím rektora B3-13/6-RR.

Poplatky za úkony realizované LF

Výše poplatků a úhrad za činnosti a úkony realizované Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci se řídí Rozhodnutím děkana LF-B2-1/2013-RD.

Karty ISIC a karty UP

Na univerzitě je zaveden jednotný identifikační systém pomocí identifikačních průkazů, který slouží jako průkaz studenta UP, karta studenta jiné vysoké školy na krátkodobém pobytu na UP, průkaz účastníka celoživotního vzdělávání, identifikační průkaz osoby v pracovněprávním vztahu k UP, průkaz osoby se zvláštním vztahem k UP, průkaz absolventa UP a dále slouží pro usnadnění evidence při poskytování služeb studentům a zaměstnancům UP (např. služeb stravovacích, ubytovacích, knihovních a dalších) - viz Příkaz rektora B3-17/2-PR (.pdf) .

Průkazy studenta mohou být kombinovány s mezinárodním průkazem studenta (International Student Identification Card, dále jen „ISIC“). Studenti v prezenční formě studia vyznačí volbu průkazu ISIC v elektronické přihlášce ke studiu. Současně prostřednictvím platební brány uhradí licenci ISIC spolu s kaucí. Poplatek za licenci ISIC v sobě nezahrnuje kauci za identifikační kartu (studenti, kteří si zvolí průkaz ISIC, musí uhradit jak licenci, tak kauci). Platnost licence ISIC trvá od 1. září příslušného kalendářního roku do 31. prosince následujícího kalendářního roku.

Od 1. září následujícího kalendářního roku si student může prodloužit platnost ISIC zakoupením validační známky vždy do 31. prosince následujícího kalendářního roku. Validační známku uhradí prostřednictvím platební brány v IS/STAG. Po zaplacení obdrží známku na CVT UP v termínech uvedených na webových stránkách UP. Neprodlouží-li si student platnost ISIC zakoupením validační známky, pozbývá licence ISIC platnosti. Identifikační karta zůstává platná jako průkaz studenta na UP.

Často kladené otázky

Poplatky se spojené se studiem jsou někdy zaměňovány se „školným“ – o školné se však skutečně nejedná. Také je častou představou studenta, že poplatky spojené se studiem jsou „výmyslem“ veřejné vysoké školy. Ani toto tvrzení však není pravdivé – kromě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je zákonnou povinností veřejné vysoké školy poplatky spojené se studiem stanovit.

Zde naleznete nejčastější otázky a odpovědi vztahující se k poplatkům spojeným se studiem.

SVOČ

Studentská vědecká odborná činnost
Studentské vědecké síly se podílejí na vědecké činnosti ústavů a klinik Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Pokračovat na stránkách SVOČ.

Studentská pedagogická činnost

Náplní činnosti studentské pedagogické síly je spolupráce na zajištění výukového procesu ústavu nebo kliniky. Studentské pedagogické síly navrhují přednostové ústavů / klinik na základě přihlášek studentů podaných na příslušných pracovištích (viz Směrnice děkana LF UP k vědecké a pedagogické činnosti LF). Studenti pracující jako studentské pedagogické síly obdrží stipendium ve výši až 2000 Kč za semestr.

Studentské pedagogické síly pro akademický rok 2017/18

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje v souladu se Směrnicí o vědecké a pedagogické činnosti studentů pro akademický rok 2017/18

1 místo pro studentskou pedagogickou sílu na každém z těchto ústavů / klinik:

 • Ústav biologie Ústav farmakologie
 • Ústav fyziologie
 • Ústav histologie a embryologie
 • Ústav imunologie
 • Ústav klinické a molekulární patologie
 • Ústav lékařské biofyziky
 • Ústav lékařské genetiky
 • Ústav lékařské chemie a biochemie
 • Ústav mikrobiologie
 • Ústav normální anatomie
 • Ústav patologické fyziologie
 • Ústav preventivního lékařství
 • Ústav soc. lékařství a veřejného zdravotnictví
 • Ústav soudního lékařství a medicínského práva
 • I. chirurgická klinika
 • II. chirurgická klinika - cévně-transplantační
 • I. interní klinika - kardiologická
 • II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická
 • III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
 • Dětská klinika
 • Hemato-onkologická klinika
 • Kardiochirurgická klinika
 • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 • Klinika chorob kožních a pohlavních
 • Klinika nukleární medicíny
 • Klinika plicních nemocí a tuberkulózy
 • Klinika pracovního lékařství
 • Klinika psychiatrie
 • Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
 • Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
 • Klinika zubního lékařství
 • Neurochirurgická klinika
 • Neurologická klinika
 • Oční klinika
 • Onkologická klinika
 • Ortopedická klinika
 • Otolaryngologická klinika
 • Porodnicko-gynekologická klinika
 • Radiologická klinika
 • Urologická klinika
 • Centrum telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností

Studenti, kteří mají zájem pracovat jako studentská pedagogická síla, si podávají přihlášky přímo na příslušném ústavu / klinice do 10. 9. 2017. Z přihlášených studentů vybere ústav / klinika jednoho uchazeče, kterého oznámí do 18. 9. 2017 studijnímu oddělení. Studentské pedagogické síly schvaluje děkan fakulty.

Stravování

Stravování ve FN Olomouc

Upozornění pro studenty:
Pro registraci na stravování a dobíjení IC karet ve FN je studentům vyhrazen čas vždy od 7.00 do 9.30 hod. V případě, že studenti ukončí studium a nebudou již pokračovat ve stravování v jídelně FN Olomouc, je třeba, aby se odhlásili ze závodního stravování (p. Martina Hynštová, tel. +520 588 444 343, e-mail martina.hynstova@fnol.cz) a vybrali si nevyčerpaný kredit. 
Studentům magisterských oborů 1. a 2. ročníků jsou obědy v jídelně FN Olomouc vydávány pouze v době od 13.00 do 14.00 hod. 

SNACK 4D

Bufet v prostorách foyer dostavby Teoretických ústavů.

Stravování v menzách UP

Univerzita Palackého zajišťuje stravování svých studentů i zaměstnanců v několika menzách: 17. listopadu, Neředín, Šmeralova, Křížkovského, Holice.

Ubytování

Ubytování na kolejích

Ubytovací kapacity v minulých letech prošly finančně náročnými rekonstrukcemi, díky kterým se významně zvýšila nabízená kvalita ubytování. Kapacita studentských kolejí je více než 5200 lůžek. Standardní ubytování nabízíme v jedno, dvou a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením v několika areálech. K běžnému vybavení kolejí patří internetové přípojky a telefony propojená na celouniverzitní síť, kuchyňské kouty vybavené elektrospotřebiči, studovny, TV místnosti, prádelny, sušárny a internetová pracoviště. V těsné blízkosti areálů kolejí jsou k dispozici stravovací zařízení (menzy UP), parkoviště, zastávky MHD, víceúčelová hřiště, fitcentrum, ordinace lékařů, studentské kluby a jiné služby. Správa kolejí a menz UP nabízí v průběhu celého kalendářního roku ubytování hotelového typu s možností stravování v objektu kolejí pro studenty, tuzemce i zahraniční hosty. V letních měsících (červenec – září) je možné ubytování i větších skupin hostů.