Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1. – 3. ročníku a přijímací řízení

Agenda proděkana

  1. záležitosti studentů Všeobecného lékařství v 1. - 3. ročníku
  2. přiznávání stipendií studentům Všeobecného lékařství v 1. - 3. ročníku
  3. agenda studentských pedagogických sil v 1. - 3. ročníku
  4. agenda studentské vědecké odborné činnosti (dále jen „SVOČ“) v teoretických a preklinických oborech
  5. agenda přijímacího řízení ve studijních programech Všeobecné lékařství včetně celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“) a Veřejné zdravotnictví
  6. záležitosti účastníků CŽV včetně poplatků
  7. agenda ubytovacího řízení
  8. ediční činnost

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)