Prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 1. – 3. ročníku a přijímací řízení

Životopis (pdf)

Agenda proděkana

  1. vyřizování žádostí studentů Všeobecného lékařství v 1. - 3. ročníku,
  2. poplatky spojené se studiem Všeobecného lékařství v 1. - 3. ročníku,
  3. udělování stipendií studentům Všeobecného lékařství v 1. - 3. ročníku,
  4. agenda studentských pedagogických sil v 1. - 3. ročníku,
  5. agenda SVOČ v teoretických a preklinických oborech,
  6. agenda přijímacího řízení ve studijním programu Všeobecné lékařství, včetně CŽV,
  7. vyřizování záležitostí účastníků CŽV, včetně poplatků,
  8. agenda ubytovacího řízení,
  9. ediční činnosti na LF UP.