Minulé ročníky SVOČ

SVOČ 2021/2022

Konference 2021/2022

Detailní program celého dne (pdf)

Seznam účastníků SVOČ 2022 (pdf)

Pozvánka (jpg)

 

Komise 2021/2022

Klinické obory – interní

Malá pravá posluchárna, 9:30-11:15

 1. doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D.
 2. MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
 3. MUDr. Silvia Cveková

Klinické obory

Velká posluchárna, 9:30 – 12:20

 1. MUDr. Jakub Vaněk
 2. doc. MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.
 3. MUDr. Vojtěch Bodnár

Klinické obory – chirurgické

Učebna TD 2.517, 9:30 – 11:45

 1. doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., MHA, LL.M
 2. doc. MUDr. Radek Vrba, Ph.D.
 3. MUDr. Mgr. Pavel Skalický, Ph.D.
 4. prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. – host z Jesseniovy lékařské fakulty v Martině

Teoretické a preklinické obory

Malá levá posluchárna, 9:30 – 11:35

 1. prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
 2. Mgr. Jaromír Vachutka, Ph.D.
 3. doc. Mgr. Kateřina Čížková, Ph.D
 4. doc. RNDr. Michal Šimera, PhD. – host z Jesseniovy lékařské fakulty v Martine

Anglická sekce

Malá pravá posluchárna, 11:25 – 12:45

 1. MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
 2. prof. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.
 3. doc. Ing. Eva Kriegová, Dr.

Výherci 2021/2022

Interní sekce

1. Michaela Horňáková a Martin Marhefka, téma: Prognostické a prediktivní faktory u MCL
2. Nikoleta Šurinová, téma: Vliv pandemie covid-19 na compliance pacientů s poruchami dýchání ve spánku
3. Vojtěch Látal, téma: Význam očkování proti COVID-19 u pacientů s hematologickou malignitou
3. Petr Mooz, téma: Sekundární pneumonie u pacientů s plicní COVID-19 infekcí

Studentská cena: Nikoleta Šurinová, téma: Vliv pandemie covid-19 na compliance pacientů s poruchami dýchání ve spánku

Chirurgická sekce

1. Adéla Kolářová, téma: Výsledky korekční osteotomie distálního radia po malpozičně zhojené zlomenině
2. Eliška Mižičková, téma: Diagnostika a terapie nádorů močového měchýře
3. Vojtěch Ivo Pavlas, téma: Využití mikrochirurgického trenažéru otoskills trainer v nácviku chirurgických dovedností

Studentská cena: Petra Marešová, téma: Neprůchodnost slzných cest u dětí

Teoretická a preklinická sekce

1. Michal Lacek, téma: Predikce odpovědi pacientů s chronickou myeloidní leukémií na léčbu tyrozin-kinázovými inhibitory: In vitro analýza vybraných signálních molekul BCR::ABL1 pozitivních leukemických buněk
2. Alexandr Zarivnij, téma: EAAT2-Proteoliposomy jako detoxifikační agens v případě retinální neurodegenerace
3. Patrícia Maruniaková, téma: Stabilita a kompatibilita léčiv v balancovaných infuzních roztocích

Studentská cena: Michal Lacek, téma: Predikce odpovědi pacientů s chronickou myeloidní leukémií na léčbu tyrozin-kinázovými inhibitory: In vitro analýza vybraných signálních molekul BCR::ABL1 pozitivních leukemických buněk

Klinická sekce

1. Jakub Macík, téma: Motivace k očkování proti COVID-19
2. Ludmila Spilková, téma: Tandemová okluze u akutní ischemické CMP
3. Júlia Závacká, téma: Nepříznivé události v dětství, sebestigmatizace a disociace u pacientů s panickou poruchou
3. Kateřina Ožanová a Patrik Blinka, téma: Paréza n. Facialis jako projev borreliové neuroinfekce

Studentská cena: Silvie Dvorská, téma: Léčba a průběh bipolární afektivní poruchy: sledování míry úzkosti a deprese u hospitalizovaných pacientů trpících bipolární afektivní poruchou

Sekce zubního lékařství

1. Jakub Jasenský, téma: Konzervativní ošetření periimplantitis
2. Dávid Sluka a Klaudia Portašíková, téma: Síla intermaxilárních tahů
3. Leona Mašťanová a Miroslav Jozefík, téma: Diagnostika a terapie asymetrie obličeje
3. Michaela Wolfová a Marie Šafránková, téma: Změna polohy zubů při léčbě protruzních anomálií

Studentská cena: Dávid Sluka a Klaudia Portašíková, téma: Síla intermaxilárních tahů

General Medicine

1. Shweta Yadav, téma: Toward identification of novel stromal biomarkers for prostate cancer progression
2. Pratishtha Gurung, téma: Immune complications of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: pre-transplant Covid-19 infection increases the risk of hemophagocytic lymphohistiocytosis
3. Lidor Kleiner a Shahar Zharfati, téma: Autonomic nervous system function in attention deficit hyperactivity disorder

Student’s Award: Surayya Mamun, téma: Labour introduction

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)