Formuláře a předpisy

Předpisy a základní dokumenty

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
LF-A-21/02-N01 Novela č. 1 Organizačního řádu LF UP 5.5.2022
LF-A-21/02-ÚZ01 Organizační řád LF UP (I. úplné znění) 5.5.2022
LF-B1-1/2017-N03 Novela č. 3 Statutu LF UP 9.4.2022
LF-B1-1/2017-ÚZ03 Statut Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (III. úplné znění) 9.4.2022
LF-B-19/08-N01 Novela č. 1 Vnitřního předpisu LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 10.2.2022
LF-B-19/08-ÚZ01 Vnitřní předpis LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 10.2.2022
LF-B1-1/2017-N02 Novela č. 2 Statutu LF UP 18.9.2021
LF-B1-1/2017-ÚZ02 Statut Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (II. úplné znění) 18.9.2021
LF-A-21/02 Organizační řád LF UP 1.7.2021
LF-B1-5/2017-N01 Novela č. 1 Jednacího řádu Akademického senátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 24.3.2021
LF-A-21/01 Jednací řád vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olmouci 24.3.2021
LF - B1-5/2017-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (I. úplné znění) 23.3.2021
LF - B1-1/2017 Statut Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1.9.2019
LF-B-19/04 Novela č. 1 Statutu LF UP č. LF - B1-1/2017 1.9.2019
LF-B-19/08 Vnitřní předpis LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 1.9.2019
LF - B1-1/2017-ÚZ01 Statut Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (I. úplné znění) 1.9.2019
LF-A-18/01 Příloha Statutu LF UP v Olomouci č. 1 - Organizační řád LF UP 6.12.2018
LF - B1-5/2017 Jednací řád Akademického senátu LF UP v Olomouci 19.6.2017
LF - B1-4/2017 Volební řád Akademického senátu LF UP v Olomouci 19.6.2017

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
LF-B-24/05 Stipendium na podporu studia ukrajinských studentů na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci na období květen–prosinec 2024 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 24.5.2024
LF-B-24/04 Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci 12.4.2024
LF-B-24/03 Statut Ceny děkana LF UP 8.2.2024
LF-B-24/01 Rozhodnutí děkana LF UP o zrušení Metodického pokynu děkana LF UP pro hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků podřízených zaměstnanců č. LF - B2-2/2016-MP 1.2.2024
LF-B-23/11 Směrnice děkana k poskytování cestovních náhrad na LF UP 11.10.2023
LF-B-23/07 Směrnice děkana LF UP k provedení Vnitřního mzdového předpisu UP 1.9.2023
LF-B-23/09 Rozhodnutí děkana o stanovení termínů k vyplácení stipendií na podporu studia ukrajinských studentů na LF UP 15.7.2023
LF - B2-6/2016-RD-N01 Novela č. 1 Rozhodnutí děkana LF UP o administraci uzavírání smluv, nákupů investic, zadávání veřejných zakázek a předkládání projektů na LF UP 15.7.2023
LF - B2-6/2016-RD-ÚZ01 Rozhodnutí děkana LF UP o administraci uzavírání smluv, nákupů investic, zadávání veřejných zakázek a předkládání projektů na LF UP (I. úplné znění) 14.7.2023
LF-B-23/08 Statut Vědecko-výzkumné komise LF UP 13.7.2023
LF-B-23/06 Pověření na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 8.6.2023
LF-B-23/05 Rozhodnutí děkana LF UP o rušení Směrnice děkana LF UP k postavení hostujících profesorů č. LF-B-18/09 1.6.2023
LF-B-23/03 Metodický pokyn děkana LF UP ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů institucionální a účelové podpory 14.3.2023
LF-B-23/01 Směrnice děkana LF UP o čerpání Sociálního fondu na LF UP 1.2.2023
LF-B-22/06 Rozhodnutí děkana LF UP o organizaci děkanátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 23.11.2022
LF-B-22/05 Směrnice děkana k anglickým názvům LF UP a jednotlivých pracovišť 2.11.2022
LF-B-22/02 Směrnice děkana k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci studentů LF UP 14.7.2022
LF-B-21/05 Rozhodnutí děkana LF UP o zrušení směrnice děkana LF UP o zrušení směrnice děkana LF UP ke specializačnímu vzdělávání č. LF - B3-4/2012-PN 4.11.2021
LF-B-21/01 Směrnice děkana k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku na Lékařské fakultě UP v Olomouci 1.7.2021
LF-B-20/06 Rozhodnutí děkana LF UP o zrušení směrnice děkana č. LF - B3-5/2012-PN 22.10.2020
LF-B-20/05 Směrnice děkana LF UP ke stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci 9.9.2020
LF-B-20/04 Rozhodnutí děkana LF UP o zrušení metodického pokynu děkana č. LF-B-18/07 5.6.2020
LF-B-20/03 Směrnice děkana ke konání státních rigorózních zkoušek na LF UP 17.2.2020
LF-B-20/02 Směrnice děkana LF UP o čerpání sociálního fondu na LF UP 29.1.2020
LF-B-19/05 Směrnice děkana LF UP k postupu čerpání účelových a institucionálních finančních prostředků na řešení projektů 29.4.2019
LF-B-19/01 Rozhodnutí děkana o zrušení směrnice děkana č. LF - B3-2/2012-PN 10.1.2019
LF-B-18/15 Dodatek č. 1 ke směrnici děkana LF UP Provozní řád parkoviště LF UP 1.1.2019
LF-B-18/06 Směrnice děkana LF UP Provozní řád parkoviště LF UP 1.9.2018
LF-B-18/08 Rozhodnutí děkana o stanovení poplatků a úhrad za činnosti a úkony LF UP 1.9.2018
LF-B-18/04 Směrnice děkana LF UP k provádění pracovnělékařských služeb na LF UP 15.6.2018
LF - B2-6/2016-RD Rozhodnutí děkana LF UP o administraci uzavírání smluv, nákupů investic, zadávání veřejných zakázek a předkládání projektů na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 17.10.2016
LF - B2-5/2016-RD Rozhodnutí děkana LF UP o zaúčtování a převedení finančních prostředků u projektů VaV ke konci kalendářního roku 13.6.2016
LF - B2-1/2016-MP Metodický pokyn děkana LF UP pro pořízení a evidenci majetku umístěného v prostorách Fakultní nemocnice Olomouc 29.2.2016
LF - B2-6/2014-MP Metodický pokyn děkana LF UP upravující provoz skříněk na ukládání osobních věcí ve vestibulu dostavby TÚ LF UP 7.5.2014
LF - B2-6/2014-MP EN Guidance Document of the Dean of FMD UP Regulating the Operation of the Personal Storage Lockers in the Lobby of the Annex of TI FMD UP 7.5.2014
LF - B3-3/2012-PN Směrnice děkana k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 28.6.2012
LF - B3-6/2011-PN Směrnice děkana k vědecké a pedagogické činnosti studentů 1.9.2011
LF - B3-3/2009-PN Směrnice děkana k poskytnutí stipendia Josefíny Napravilové 1.12.2009

Formuláře ke stažení

Po přihlášení na portál UP v sekci ELF / FORMULÁŘE) lze využívat online žádosti (např. žádosti o změnu bankovního účtu, změnu zdravotní pojišťovny, změnu akademického titulu, změnu rodinného stavu, změnu počtu dětí apod.), které jsou připraveny zaměstnanci na míru (tj. s vyplněnými osobními údaji i osobním číslem) k vytištění a odevzdání (či uložení a odeslání) na personální oddělení dané organizační jednotky.
K dispozici jsou zde formuláře "Dovolená", "Výkaz práce" (= Evidence docházky zaměstnance) – veškeré údaje jsou vyplněny automaticky, stačí pouze zkontrolovat a vytisknout.
Poznámka: Formulář "Výkaz práce" je propojen s formulářem "Dovolená", zadané termíny dovolené se tak zobrazí i ve "Výkazu práce" (tj. docházce). Před prvním vyplněním je třeba zadat rozvrh pracovní doby.

Cestovní náhrady - metodický pokyn

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)