19. 6. 2018

Český Siemens i letos ocení nejlepší studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů. Přihlášky do 21. ročníku prestižní soutěže Cena Wernera von Siemense lze podávat do 25. listopadu na www.cenasiemens.cz. V...

13. 6. 2018

Iniciativa Univerzity Palackého pro oživení veřejného prostoru Zaparkuj připravila na nadcházející letní měsíce desítky akcí v městských parcích a na dalších místech. Již čtvrtým rokem se tak mohou Olomoučané těšit na filmové...

1. 6. 2018

Byl vyhlášen 7. ročník soutěže Discovery Award - cena udělována mladým vědcům do 40 let v oblasti medicíny a farmacie. Současný ročník ceny sponzoruje společnost Novartis a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. O cenách...

23. 5. 2018

Poběžte s námi, aby nás historie nepředběhla! Srdečně vás zveme na historicky první Běh pro Paměť národa v Olomouci, který se uskuteční 9. června ve Smetanových a Čechových sadech. Výtěžek z tohoto charitativního běhu bude...

23. 5. 2018

Vážené zaměstnankyně, vážení zaměstnanci, v rámci nabídky Institutu celoživotních vzdělávaní FF UP bychom vás rádi pozvali k účasti na kurzu muzikoterapeutického bubnování. Kurz se uskuteční v průběhu října 2018 až března 2019 a...

11. 5. 2018

Výzva k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020 V rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic a v souladu s Dohodou mezi...