"Bílá knížka"

Bílá knížka 2024/2025

 1. Vedení Univerzity Palackého v Olomouci
 2. Vedení Lékařské fakulty UP v Olomouci
 3. Akademický senát LF UP v Olomouci
 4. Vědecká rada LF UP v Olomouci
 5. Děkanát LF UP v Olomouci
 6. Seznam klinik, ústavů a pracovišť LF UP v Olomouci a jejich personální složení
 7. Seznam pracovišť podílejících se na výuce LF UP řazených dle užívaných zkratek
 8. Harmonogram akademického roku 2024/2025 LF UP v Olomouci
 9. Vysvětlivky použitých zkratek a značek
 10. Akreditované pregraduální studijní programy
 11. Studijní plány v akademickém roce 2024/2025
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2021 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2024/2025 v 1.-4. ročníku)
  - Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2024/2025 ve 5.-6. ročníku)
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) 
  Veřejné zdravotnictví – studijní plán verze 2019 (.pdf) 
 12. Rozvrhy jednotlivých ročníků v akademickém roce 2024/2025
 13. Anotace předmětů (.pdf)
 14. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 6. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2024/2025
 15. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 5. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2024/2025
 16. Harmonogram státních rigorózních zkoušek Zubního lékařství v akademickém roce 2024/2025
 17. Prerekvizity studijních oborů
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2021 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2024/2025 v 1.-4. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2024/2025 ve 5.-6. ročníku) 
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) 
  Veřejné zdravotnictví – studijní plán verze 2019 (.pdf) 
 18. Poznámky ke studijním plánům
 19. Počty kreditů v jednotlivých studijních programech
 20. Studijní a zkušební řád UP (V. úplné znění ze dne 2. července 2019) (.pdf)
 21. Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci (ze dne 7. února 2024) (.pdf)
 22. Vnitřní předpis LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci (úplné znění) (.pdf)
 23. Disciplinární řád pro studenty UP (I. úplné znění ze dne 16. 5. 2017) – účinnost od 1. 9. 2017 (.pdf)
 24. Volitelné předměty

Bílá knížka 2023/2024

 1. Vedení Univerzity Palackého v Olomouci
 2. Vedení Lékařské fakulty UP v Olomouci
 3. Akademický senát LF UP v Olomouci
 4. Vědecká rada LF UP v Olomouci
 5. Děkanát LF UP v Olomouci
 6. Seznam klinik, ústavů a pracovišť LF UP v Olomouci a jejich personální složení
 7. Seznam pracovišť podílejících se na výuce LF UP řazených dle užívaných zkratek
 8. Harmonogram akademického roku 2023/2024 LF UP v Olomouci
 9. Vysvětlivky použitých zkratek a značek
 10. Akreditované pregraduální studijní programy
 11. Studijní plány v akademickém roce 2023/2024
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2021 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2023/2024 v 1.-3. ročníku)
  - Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2023/2024 ve 4.-5. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2018 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2023/2024 v 6. ročníku)  
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) 
  Veřejné zdravotnictví – studijní plán verze 2019 (.pdf) 
 12. Rozvrhy jednotlivých ročníků v akademickém roce 2023/2024
 13. Anotace předmětů (.pdf)
 14. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 6. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2023/2024
 15. Harmonogram výuky a státních rigorózních zkoušek v 5. ročníku Všeobecného lékařství v akademickém roce 2023/2024
 16. Harmonogram státních rigorózních zkoušek Zubního lékařství v akademickém roce 2023/2024
 17. Prerekvizity studijních oborů
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2021 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2023/2024 v 1.-3. ročníku)
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2023/2024 ve 4.-5. ročníku) 
  Všeobecné lékařství – studijní plán verze 2018 (.pdf) (studijní plán pro studenty studující v akademickém roce 2023/2024 ve 6. ročníku)
  Zubní lékařství – studijní plán verze 2019 (.pdf) 
  Veřejné zdravotnictví – studijní plán verze 2019 (.pdf) 
 18. Poznámky ke studijním plánům
 19. Počty kreditů v jednotlivých studijních programech
 20. Studijní a zkušební řád UP (V. úplné znění ze dne 2. července 2019) (.pdf)
 21. Směrnice děkana LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci (ze dne 7. února 2024) (.pdf)
 22. Vnitřní předpis LF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci (úplné znění) (.pdf)
 23. Disciplinární řád pro studenty UP (I. úplné znění ze dne 16. 5. 2017) – účinnost od 1. 9. 2017 (.pdf)
 24. Volitelné předměty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)