Akademický senát LF má nového místopředsedu

Foto: Martin Višňa
Středa 24. únor 2021, 12:25 – Text: (vim)

Jiří Drábek z Ústavu molekulární a translační medicíny byl zvolen novým místopředsedou Akademického senátu LF UP. Ve funkci nahradil Jana Strojila, který na začátku února rezignoval na svůj mandát. Nově v senátu usedl Jiří Minařík z Hemato-onkologické kliniky, který byl zároveň zvolen členem legislativní komise. Senátoři na svém druhém únorovém zasedání také schválili novely jednacích řádů AS LF UP a Vědecké rady LF UP, které těmto fakultním orgánům umožňují jednat online či hybridní formou. Příště by se měl Akademický senát LF UP sejít 6. dubna. 

Zpět