Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Jednu ze čtyř letošních cen Technologické agentury ČR za aplikovaný výzkum získal projekt speciální vakcíny proti lymeské borelióze pro veterináře, na jejímž vývoji se podílel Ústav imunologie...
Nejnovější poznatky z diagnostiky a léčby nádorových onemocnění nabídne 11. ročník mezinárodní konference, kterou připravuje Ústav molekulární a translační medicíny lékařské fakulty (ÚMTM). Dny...
V Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) je v současné době realizován projekt „Rozvoj technologického vybavení ÚMTM“ podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)...
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Archiv zpráv