Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Doma se připojit, změřit a jedním kliknutím odeslat informaci ošetřujícímu lékaři do jeho počítače – i takový komfort nabízí pacientům moderní telemedicína, kterou při péči o nemocné využívají...
Novinky a aktuální doporučené postupy v diagnostice a léčbě nemocí žláz s vnitřní sekrecí jsou na programu 17. dnů dětské endokrinologie, které dnes začínají v Olomouci. Pozvání na dvoudenní odborné...
Jako první mají letos za sebou přijímací zkoušky ke studiu na olomoucké lékařské fakultě uchazeči z Izraele. Ke zkušebním testům pro anglické studijní programy General Medicine a Dentistry se jich...
Vyšší kvalitu i rozsah léčebné péče pocítí pacienti hospitalizovaní na 1. interní klinice olomoucké fakultní nemocnice a lékařské fakulty. V rekonstruovaných prostorách původní jednotky intenzivní...
O nových léčebných postupech a jejich využití v praktické terapii nádorového onemocnění krve diskutovali 22. ledna v Olomouci účastníci Moravského lymfomového symposia, které už podvanácté uspořádaly...
Děkan Lékařské fakulty UP prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. vyhlásil Soutěž o cenu děkana LF UP za významnou publikační činnost 2015, cenu děkana LF UP za nejlepší studentskou vědeckou práci za rok 2015...
v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Archiv zpráv