Univerzita si v rámci sítě Aurora otevřela dveře k širší mezinárodní spolupráci

Foto: Archiv Aurora
Friday 27 May 2022, 11:21 – Text: (red)

Významný úspěch zaznamenala Univerzita Palackého na jarním setkání univerzit, které jsou součástí Aurory. Zatímco dosud byla univerzita přidruženým členem evropské univerzitní aliance Aurora, na jednání, které se uskutečnilo v první polovině května v Innsbrucku, se stala plnohodnotným členem globálního univerzitního konsorcia Aurora Network. To jí přináší možnost podílet se na rozhodování a užší spolupráci v rámci této univerzitní sítě.

Aurora Network se zaměřuje na naplňování globálního poslání Aurory, které přesahuje hranice Evropy a iniciativy evropských univerzit. Zabývá se především mezinárodní pomocí a spoluprací s mimoevropskými partnery, a to hlavně v oblasti vzdělávání a výzkumu.

To, že UP „proměnila“ své dosavadní přidružené členství za plnohodnotné, je oceněním cesty, kterou škola ušla od roku 2020, kdy do Aurory vstoupila. „Velmi nás těší úspěšná práce celého týmu Univerzity Palackého, díky níž jsme po roce a půl intenzivní kooperace s univerzitami v alianci Aurora dosáhli plnohodnotného členství v síti Aurora Network. Umožní nám plně využít potenciál naší univerzity a stát se globálními lídry v oblasti inovativního vzdělávání, výzkumu a udržitelného růstu,“ uvedl Michal Malacka, prorektor pro strategii a vnější vztahy.

Na jednání v Innsbrucku se také UP dohodla s partnerskými školami i na záměru vytvořit inovativní evropský magisterský program Digital Society & Global Citizenship. „To, že můžeme stát u vzniku nového evropského programu, se nestává každý den. Aktuálně na něm spolupracuje šest univerzit a je to pro nás skvělá příležitost,“ řekl prorektor pro studium Vít Zouhar.

Zástupci univerzit věnovali na setkání velkou pozornost také Ukrajině, do Innsbrucku dorazila i Tetyana Kaganovska, rektorka V. N. Karazin Kharkiv National University, aby osobně informovala kolegy o situaci ve své vlasti.

V centru pozornosti všech zapojených univerzit je i udržitelný rozvoj a ani tato problematika nestála v Rakousku mimo pozornost. „Navrhli jsme, aby každá univerzita spočítala své emise CO2, uvedla do praxe cestovní kodex Aurora a stanovila a zveřejnila alespoň tři cíle z osmi oblastí, které definuje Sustainable Campus Action Plan,“ dodala Zuzana Huňková, koordinátorka udržitelného rozvoje Univerzity Palackého.

Podrobnější informace o průběhu a výsledcích jednání jsou dostupné v anglické zprávě zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)