Other Departments

Department of Laboratory Animal Resources

Theoretical Institutes – old building, 3rd floor, right to the entrance, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Number of department: 1912

Website: http://www.lf.upol.cz/ustavy-a-kliniky/odborna-pracoviste/centrum-pro-praci-s-laboratornimi-zviraty-lf-up/


Head

MVDr. Dalibor Doležal, MBA

585 632 946


Secretary

Alena Nečasová

585 632 941

Department of Foreign Languages

Theoretical Institutes – old building, 3rd floor, right to the entrance, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Number of department: 1710

Webové stránky: http://cja.upol.cz


Head

odb. as. Mgr. Pavel Kurfürst

585 632 971

Other members       

odb. as. Mgr. Dagmar Hrabalová 
odb. as. Mgr. Aleš Manda 
odb. as. Mgr. Petra Nováčková 
odb. as. Mgr. Lenka Podhorná  

Address

Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Department of Infectious Diseases

Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Number of department: 1246

Website: http://www.fno.cz/klinika-infekcniho-lekarstvi


Head

prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc.


Deputy head

doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.

597 374 278


Secretary

Ivana Fjuryová

597 373 480

Other members

odb. as. MUDr. Antonín Bařinka 
odb. as. MUDr. Lubomíra Hozáková, Ph.D.
odb. as. Mgr. MUDr. Radomír Křenek, MBA 
odb. as. MUDr. Jana Mikšíková
odb. as. MUDr. Irena Orságová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Zdeněk Prokeš 
odb. as. MUDr. Jan Smýkal 
odb. as. MUDr. Petr Širůček 
odb. as. MUDr. Alena Zeidlerová 
odb. as. MUDr. Alena Zjevíková, Ph.D.

 

Hospital Prostějov, Department of Infectious Diseases: 
Head: odb. as. MUDr. Zdeněk Prokeš
Phone: 582 315 333
Address: Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov

 

Univerity Hospital Ostrava, Department of Infectious Diseases: 
Head: doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
Phone: 597 374 278
Address: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Website: http://www.fno.cz/klinika-infekcniho-lekarstvi

Center for Telemedicine, Simulation and Clinical Skills (CENTESIMO)

Theoretical Institutes – old building, ground floor, right to the entrance, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Number of department: 1460

Website: https://www.lf.upol.cz/ustavy-a-kliniky/odborna-pracoviste/centesimo/


Head

doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.

585 854 449


Secretary

Bc. Mária Stankušová

585 632 097


Person responsible for instruction

odb. as. MUDr. Oto Košta, Ph.D.

585 854 331


Deputy head

odb. prac. Ing. Luděk Kaprál

585 632 864

Other members

odb. as. Mgr. Veronika Aplová, e-mail veronika.aplova@upol.cz
odb. as. Mgr. Jaromír Vachutka, Ph.D., e-mail jaromir.vachutka@upol.cz
odb. prac. MUDr. Martin Sněhota, e-mail martin.snehota@upol.cz
odb. as. PhDr. Zlata Pražanová, MBA, e-mail zlata.prazanova@upol.cz

External members

MUDr. Martin Rada
MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.
MUDr. Jarmila Ševčíková, Ph.D.

Address

Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Center for Emergency Medicine

I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc

Number of department: 1461


Nominee head

odb. as. MUDr. Vladislav Kutěj

588 442 925


Secretary

Mgr. Jana Buchtiková

588 442 650
588 442 922

Other members

odb. as. MUDr. Ján Behúň
odb. as. MUDr. Emil Berta, Ph.D.
odb. as. MUDr. Břetislav Bolard
odb. as. MUDr. Oldřich Dobeš
odb. as. MUDr. Hynek Fiala, Ph.D.
odb. as. Mgr. et Mgr. Michaela Gehrová
odb. as. MUDr. František Horák
odb. as. MUDr. Karin Kaňkovská
odb. as. MUDr. Milan Kocián
odb. as. MUDr. Tereza Kopecká
odb. as. MUDr. Malvína Křivánková, Ph.D.
odb. as. MUDr. Jiří Lysák
odb. as. MUDr. Stanislav Popela
odb. as. MUDr. Petr Přibyl
odb. as. MUDr. Jaromír Samuel
odb. as. MUDr. Petr Šmejkal
odb. as. MUDr. Eva Štěpánková
odb. as. MUDr. Jan Zarivnij
as. MUDr. Václav Staněk

Address

I. P. Pavlova 6
779 00 Olomouc

Maintenance services

Theoretical Institutes – old building, ground floor, right to the entrance, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Number of department: 1911


Head

Petr Zlámal

585 632 901
734 763 386


Secretary

Petra Kelnarová

585 632 902