Lékařská fakulta přivítá držitele Nobelovy ceny Gregga L. Semenzu

Laureát Nobelovy ceny Gregg L. Semenza.
Foto: Will Kirk, Johns Hopkins University
Thursday 1 June 2023, 12:30 – Text: Martin Višňa

Do Olomouce v příštím týdnu zavítá významná osobnost světové vědy a medicíny Gregg Leonard Semenza, profesor americké Johns Hopkins University, který v roce 2019 obdržel Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství za objev mechanismu, kterým buňky reagují na změnu hladiny kyslíku. O tomto objevu a jeho využití v léčbě řady závažných chorob bude host hovořit během přednášky v pátek 9. června od 14 hodin na Lékařské fakultě UP.

Aktualizace 7. 6.: Přednáška G. L. Semenzy byla zrušena. 

Na přednášku nobelisty, která proběhne ve velké posluchárně Teoretických ústavů LF UP, zve vedení fakulty všechny zájemce o medicínu a příbuzné obory. Přednáška bude proslovena v angličtině.

„Velmi nás těší, že můžeme takovou osobnost, jako je profesor Semenza, na naší fakultě přivítat, je to pro nás velká pocta. Věřím, že si možnost setkání s vědcem a lékařem světové úrovně nenechají ujít studenti medicíny, kolegové z našich ústavů a klinik, ale i další zájemci,“ uvedl Josef Zadražil, který jako děkan LF UP, nyní již emeritní, nabídku zprostředkování návštěvy držitele Nobelovy ceny s nadšením přijal a podpořil.

„Myšlenka na návštěvu Lékařské fakulty UP vyšla od Josefa T. Prchala, profesora vnitřního lékařství, genetiky a patologie na University of Utah a nositele čestného doktorátu Univerzity Palackého z roku 2011, který je blízkým spolupracovníkem profesora Semenzy i dvou vědeckých skupin na naší fakultě, na Ústavu biologie LF UP a na Hemato-onkologické klinice LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc,“ doplnil Vladimír Divoký, přednosta Ústavu biologie LF UP, který se s oběma americkými vědci zná z doby studií na University of Alabama at Birmingham a práce na společném, časově i experimentálně náročném, výzkumném projektu.

Právě Vladimír Divoký a proděkan LF UP pro zahraniční vztahy Milan Raška budou profesoru Semenzovi a jeho manželce po dobu pobytu v Olomouci průvodci. Připravený program kromě přednášky na Lékařské fakultě UP a olomouckých zajímavostí zahrnuje setkání s představiteli města, Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, také s vědeckými pracovníky Lékařské fakulty UP.

Návštěvou Olomouce a Univerzity Palackého Gregg L. Semenza zakončí svoji cestu do České republiky. Předtím v Praze vystoupí jako hlavní řečník na 57. konferenci European Society for Clinical Investigation a na Univerzitě Karlově převezme čestný doktorát v oboru lékařských věd za významný přínos světové vědě v oblasti buněčné dostupnosti kyslíku.

Gregg Leonard Semenza je profesorem na School of Medicine, Johns Hopkins University v Baltimoru v USA, mimo jiné je zakladatelem cévního programu v tamním Institutu pro buněčnou terapii a Armstrongova výzkumného centra pro biologii kyslíku. V roce 2019 společně s Williamem G. Kaelinem Jr. a Peterem J. Ratcliffem obdržel Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství, a sice za objev jednoho z nejdůležitějších adaptivních procesů života – molekulárního mechanismu, kterým buňky reagují na změny hladiny kyslíku. Tento mechanismus se uplatňuje při vzniku celé řady závažných chorob, například rakoviny, cukrovky či srdečních chorob, a jeho pochopení otevírá nové možnosti jejich léčby. Profesor Semenza konkrétně objevil hypoxií-indukovaný faktor 1 (HIF1), který se váže na specifický segment DNA tisíců genů, jejichž expresí buňka reaguje na nedostatek kyslíku v mikroprostředí nebo na úrovní celého organismu. V současnosti se profesor Semenza dále zabývá molekulárními mechanismy kyslíkové homeostázy, rolí HIF-1 v progresi nádorů a vývojem inhibitorů HIF pro léčbu rakoviny.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)