Jak Univerzita Palackého pomáhá ukrajinským studentům a zaměstnancům

Foto: Pixabay.com
Friday 25 February 2022, 16:00 – Text: Ivana Pustějovská

Univerzita Palackého organizuje a koordinuje pomoc a podporu pro studenty a zaměstnance z Ukrajiny, kteří se kvůli válce ocitli ve složité životní situaci. Univerzita současně nabízí pomoc i studentům a akademikům partnerských škol na Ukrajině. Text, který přináší aktuální souhrn informací, bude pravidelně doplňován.

– Byla spuštěna speciální webová stránka s důležitými informacemi a kontakty: www.upol.cz/ukrajina. Rozcestník je na hlavní webové stránce UP pod názvem K situaci na Ukrajině.

– Funguje zvláštní telefonní linka pro studenty a zaměstnance UP, kteří se ocitnou v nouzi (+420 736 676 006), stejně tak i emailové spojení. Dobrovolnické centrum UP, které veškeré aktivity koordinuje, už vyřídilo několik desítek telefonátů a e-mailových dotazů a nabídek pomoci. Spolupracuje také s Charitou ČR a Člověkem v tísni.

– Zahraniční oddělení je ve stálém v kontaktu s partnerskými univerzitami a domlouvá příjezdy některých akademiků a studentů.

– Vzniká seznam nabídek konkrétní pomoci. Dobrovolnické centrum už má v evidenci psychology, lingvisty, právníky, studenty práv a psychologie a objevují se i nabídky ubytování. Nabízí pomoc s krizovou intervencí a psychologickou podporou v osobní i online formě.

– Dobrovolnické centrum komunikuje s Velvyslanectvím Ukrajiny v ČR.

– Univerzita vytváří stipendijní fond pro mimořádnou podporu ukrajinských studentů, kteří již na UP studují nebo přijedou v rámci mezinárodní pomoci.

– Správa kolejí a menz připravuje ubytovací kapacity pro přijíždějící rodiny studentů a akademiků UP.

– Vedení univerzity intenzivně jedná s ministerstvem školství a společně hledají další formy pomoci.

– Rektor UP se setkal se zástupci ukrajinských studentů. Nabídl jim pomoc a podporu a informoval je o možnostech, které jim UP nabízí. Podrobnosti najdete v tomto textu.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)