Kuťa, koledy i modlitba. Ukrajinští studenti oslavili Vánoce na univerzitě

Foto: Vojtěch Duda, Martin Višňa
Saturday 7 January 2023, 9:00 – Text: Ivana Pustějovská, Martin Višňa

Ukrajina slaví vánoční svátky a příchod nového roku. Je to čas setkávání se, a proto Univerzita Palackého připravila pro své ukrajinské studenty a zaměstnance, kteří se nedostali do své vlasti za blízkými, možnost se vzájemně potkat a pobýt spolu na univerzitní půdě.

Nejprve přijal ukrajinské studenty a studentky rektor Martin Procházka. „Přeji vám vše nejlepší v novém roce, ať se vám daří ve vašich osobních životech a aby rok 2023 vaší zemi přinesl klid a mír,“ uvedl rektor. S ukrajinskými studenty se od vypuknutí války schází pravidelně a zajímá se o to, jak jim může vedení univerzity ulehčit jejich pobyt v Olomouci. „Pokud máte nějaké problémy, jsme vám připraveni pomoci,“ dodal Martin Procházka.

Proto se také setkání zúčastnila Alena Vyskočilová, vedoucí Welcome Office UP, která studentům představila práci centra a informovala o tom, jaké služby poskytuje od základních informací o univerzitě a městě až po administrativní pomoc, například při vyřizování víz. Studenti poděkovali univerzitě za příležitost studovat v Olomouci a za veškerou podporu, kterou jim škola poskytuje.

Sváteční atmosféra pak během odpoledne zaplnila menzu rektorátu, kde univerzita pro ukrajinské studenty a zaměstnance připravila jako malou oslavu Vánoc posezení s pohoštěním. Pozvání nakonec přijalo na padesát studentů.

„Od vypuknutí války na Ukrajině se v Dobrovolnickém centru UP snažíme ukrajinským studentům a akademikům pomáhat, a když se přiblížily naše Vánoce, přemýšleli jsme, jak umožnit těm, kteří v Olomouci zůstali přes svátky, oslavit i jejich, ukrajinské Vánoce. Proto jsme vymysleli tuto akci a velmi nás těší, že se tu opravdu sešli a slaví své svátky v příjemné atmosféře jako komunita,“ uvedla Vladimíra Sedláčková, koordinátorka Dobrovolnického centra UP, které posezení společně se sekcí ukrajinistiky katedry slavistiky Filozofické fakulty UP a oddělením komunikace a s podporou vedení univerzity zorganizovalo.

„Podle ukrajinské tradice by na svátečním stole mělo být dvanáct jídel, to nebylo v našich silách. Snažili jsme se ale propojit českou a ukrajinskou kuchyni a vedle boršče si mohli příchozí pochutnat na lívancích a bramborácích, které máme společné. Jedna studentka přinesla i kuťu, tradiční ukrajinskou sladkou kaši z vařených krup, do kterých se přidá mletý mák, rozinky, med a vlašské ořechy. Toto jídlo nesmí na ukrajinském štědrovečerním stole chybět, proto jsme velmi rádi, že jsme ho mohli nabídnout,“ přiblížila menu Radana Merzová z ukrajinistiky. Jak dodala, počet studentů, kteří na setkání do menzy zavítali, ji velmi překvapil.

Během odpoledne v menze se nicméně nejen jedlo a povídalo. Přítomní si pod taktovkou Oleny Salnikove, ředitelky umělecké školy, která do Olomouce utekla před válkou se svým synem a začala na FF UP studovat uměnovědná studia, zazpívali ukrajinské koledy a pomodlili se za mír ve své domovině a za její obránce.

Stejně jako na ranním setkání i v menze studenti poděkovali rektorovi Martinu Procházkovi za pomoc a podporu, které se jim ze strany univerzity dostává. „Pro nás je to samozřejmost, v nouzi si musíme pomáhat. Snažíme se, abyste se tu cítili co nejlépe a jednou na dobu strávenou na Univerzitě Palackého a v Olomouci vzpomínali jen v tom nejlepším,“ reagoval na slova díků rektor. Pozdravit studenty a popřát jim k svátkům přišel také prorektor pro internacionalizaci Jiří Stavovčík.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)