Univerzita si brzy zvolí nový senát, nominujte kandidáty za své fakulty!

Monday 3 April 2023, 16:10 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Už začátkem května čekají Univerzitu Palackého v Olomouci (UP) volby nového akademického senátu. Klíčový řídicí orgán univerzity, který schvaluje její rozpočet, reviduje univerzitní předpisy či dohlíží na dění na kolejích a v menzách, bude na UP úřadovat od září po necelé tři roky. Každý člen akademické obce má nyní možnost nominovat zástupce své fakulty z řad pedagogů i studentů.

Nominovat nové či staronové členy Akademického senátu UP (AS UP) za některou z fakult mohou studenti a akademici do 19. dubna 2023. Formulář, podepsaný také navrženým kandidátem, předkládají předsedovi dílčí volební komise na své fakultě.

„Zastoupení v akademickém senátu univerzity je důležitým posláním a prací nejen pro univerzitu, ale i pro celou komunitu jejích studentů a zaměstnanců. Pevně věřím, že se na každé z fakult najde co nejvíce vhodných adeptů pro tuto zodpovědnou roli,“ uvedl předseda stávajícího AS UP Jiří Langer.

Samotné volby do „velkého senátu“ univerzity se uskuteční od 3. do 11. května. Elektronicky hlasovat a dílem tak pomoci rozhodnout o dalším směřování univerzity v nich bude mít možnost opět každý student a akademik UP. Každá z fakult je v univerzitním senátu zastoupena dvěma akademiky a jedním studentem, má tedy 24 členů. Funkční období nového Akademického senátu UP začne 15. září 2023 a skončí 15. května 2026.

Veškeré podrobnosti včetně všech termínů, předsedů volebních komisí na fakultách a následně seznamu kandidátů naleznete na webu upol.cz/volby.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)