Rektor Martin Procházka se setkal s izraelskými studenty a slíbil jim maximální podporu

Foto: Egon Havrlant
Thursday 12 October 2023, 13:40 – Text: Egon Havrlant

Na pět desítek izraelských studentek a studentů se včera setkalo s rektorem Univerzity Palackého Martinem Procházkou v prostorách olomoucké Židovské obce. Rektor schůzku inicioval v souvislosti s aktuální válečnou situací na Středním východě, která se bezprostředně dotýká také mladých Izraelců studujících na univerzitě medicínu a zdravotnické obory. V průběhu hodinové diskuze padla řada otázek ke studijním záležitostem i k možnostem pomoci Izraeli. Rektor studenty ujistil, že mohou ze strany univerzity i svých mateřských fakult očekávat maximální podporu a pochopení.

„Složitou situaci, ve které jste se vy a vaši blízcí ocitli, naprosto chápeme. A to i přesto, že si ji zřejmě dokážeme jen obtížně představit. Také pro nás je toto setkání velmi emotivní. Podobné chvíle jsme prožívali před rokem a půl se studenty z Ukrajiny. Patříte mezi naše vynikající studenty a já vám mohu slíbit naši maximální vstřícnost a podporu,“ uvedl během schůzky Martin Procházka.

Jednání se účastnil také předseda Federace židovských obcí v České republice Petr Papoušek, hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek nebo zástupci vedení Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd – proděkani pro zahraniční vztahy Milan Raška a Jarmila Zimmermannová či členky Akademického senátu UP Petra Gaul Aláčová a Katarína Sarvašová. Ti všichni přislíbili rovněž pomoc a podporu.

Studenti, kteří se v průběhu setkání často jen těžko bránili slzám, požádali o citlivý přístup vyučujících v nadcházejících dnech a týdnech. „Všichni máme mezi blízkými někoho zraněného nebo dokonce mrtvého, já sám jsem přišel o dva velmi blízké kamarády. Prosíme pedagogy, aby měli pro naši situaci pochopení. Snažíme se plnit naše studijní povinnosti, ale je teď pro nás velmi těžké se na studium soustředit,“ řekl během setkání Omer Kahlon, který je nyní v posledním ročníku medicíny na LF UP.

Podle slov proděkana pro mezinárodní vztahy a General Medicine LF UP Milana Rašky je fakulta připravena svým studentům vyjít vstříc. „Situace každého z vás je trochu jiná a je těžké v tuto chvíli odhadovat, jak se bude vyvíjet. Jsme ale maximálně otevření a budeme naslouchat vašim potřebám. Nebojte se nás požádat o pomoc, uděláme, co je v našich silách,“ ujistil proděkan Raška.

Zástupci obou fakult znovu připomněli, že studentky a studenti mají k dispozici také psychologickou pomoc. Zároveň apelovali, aby nikdo z přítomných nezůstával se svými emocemi a problémy o samotě a aby je raději sdílel se svými kolegy nebo vyhledal pomoc na své fakultě. Studenti během debaty několikrát vyjádřili velké poděkování za podporu ze strany univerzity, fakult i Židovské obce Olomouc.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)