Rektor UP Martin Procházka k zahájení akademického roku

Rektor Martin Procházka.
Foto: Jakub Čermák
Monday 19 September 2022, 8:55

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové, 

zahajujeme další akademický rok a už teď na jeho počátku je jasné, že budeme během příštích měsíců znovu muset řešit hned několik složitých situací najednou. Mezi ty hlavní patří energetická krize, dopady rusko-ukrajinského válečného konfliktu a stále také covid, který ovlivňoval průběh výuky už v posledních dvou letech. Jsem ale optimista a věřím, že těmto výzvám dokážeme čelit a že je díky společnému úsilí nejen zvládneme, ale že z nich opět vyjdeme zkušenější a silnější. 

Jsem moc rád, že stále nabízíme pomocnou ruku ukrajinským studentům. Na naše fakulty se jich letos hlásí výrazně více a je skvělé, že jsou součástí naší univerzitní komunity. Svou pomoc jsme nabídli už na začátku války, jsem hrdý na naše dobrovolníky a o to víc se letos těším na setkání s nimi během MEET UPu, kdy některé z nich ocením. 

Se zahájením akademického roku znovu ožívá naše iniciativa Zodpovědný Palacký. Vznikla už v loňském roce na podporu prevence během covidového období, zásady zodpovědného a ohleduplného chování jsou ale stále platné. Zvláště při pohledu na aktuálně rostoucí čísla výskytu tohoto onemocnění. 

Zodpovědný Palacký ale nyní získává v souvislosti s energetickou krizí i další rozměr. Mohu vás ujistit, že vedení univerzity dělá vše pro úspěšné zvládnutí nárůstu cen energií. Do konce letošního roku máme ceny zafixovány a společně s dalšími univerzitami i ministerstvem školství jednáme o dalším období. Chci vás ale požádat o pomoc. Ke společnému překonání energetické krize může totiž přispět každý jednotlivec. Připravili jsme pro vás soubor doporučení, která – jak pevně věřím – pro vás budou dobrou inspirací. 

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám, ať je váš akademický rok plný úspěchů, inspirativních setkání a zajímavých zkušeností. 

Martin Procházka 

rektor Univerzity Palackého v Olomouci 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)