Centrum jazykového vzdělávání nabídne středoškolákům speciální kurz angličtiny

Foto: archiv CJV FF UP
Wednesday 22 June 2022, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Středoškoláci z různých zemí Evropy se mohou zdarma účastnit speciálního kurzu angličtiny. Připravuje ho Centrum jazykového vzdělávání FF UP (CJV) ve spolupráci s irským Active Centre of English Training (ACET). CJV se díky spolupráci obou škol a tzv. Partnerství malého rozsahu vůbec poprvé zaměřuje i na středoškolskou mládež. 

Po opakovaném přechodu na online výuku během koronavirové pandemie se na Centrum jazykového vzdělávání filozofické fakulty, a to zejména na jeho součást Jazykovou školu UPLift, začali obracet rodiče studentů středních škol s žádostí o doučování z angličtiny pro jejich potomky. Pro CJV to byl signál, že ne na všech středních školách zvládli výuku cizího jazyka v online prostředí efektivně.

„Z některých středoškoláků byla doslova cítit frustrace z toho, že mnoho hodin výuky cizího jazyka bylo, zejména na začátku přechodu do online prostředí, spíše nahrazeno velkým množstvím gramatických cvičení a samostudiem, přičemž konverzace přišla zkrátka. Dalším problémem bylo, že ne všichni zájemci o doučování, individuální či skupinové, si jej mohli a mohou dovolit,“ řekla Zuzana Bazgerová, ředitelka Jazykové školy UPLift.

Podle ředitele CJV FF UP Oldřicha Břenka to byly na jedné straně nepříjemné zprávy, na straně druhé právě tyto informace vedly k myšlence podat projekt v rámci Erasmus+.

„Small-scale Partnerships neboli Partnerství malého rozsahu jsou v rámci Erasmus+ novou jedinečnou možností pro ty subjekty, které chtějí spolupracovat na projektu i pouze s jedním evropským partnerem. Navíc nemusí splňovat kritérium terciálního školství, může spadat do oblasti mládeže. Náš výběr byl tímto jasný, okamžitě jsme zvolili jazykovou školu Active Centre of English Training (ACET) z irského města Cork,“ uvedl Oldřich Břenek. Sám je totiž jedním z mnoha nadšených absolventů intenzivního kurzu této školy, a zná tedy jak kompetence týmu ACET, tak i používané metody výuky či výukové materiály.

„ACET a CJV společně podaly projektovou přihlášku a od listopadu 2021 pracují nejen na prohlubování spolupráce, sdílení dobré praxe, a to fyzicky i online, ale zejména na výstupu z projektu, jímž bude právě čtrnáctidenní intenzivní kurz angličtiny určený středoškolákům z několika evropských zemí. Kurz bude bezplatný a bude veden online, abychom dokázali, že i takto se dá efektivně zvýšit konverzační kompetence za poměrně krátkou dobu. Výstupem kurzu budou nejen studenti, kteří se zdokonalí v angličtině, ale i manuál, jak efektivně učit angličtinu. Věřím, že zorganizujeme další takové kurzy i v budoucnu,“ dodal ředitel CJV FF UP.

Výuka angličtiny začne 22. srpna a zájemci se do ní budou moci hlásit od konce července. „Informace o možnosti absolvování tohoto kurzu brzy zveřejníme na sociálních sítích našeho centra i partnerské jazykové školy,“ doplnil Oldřich Břenek.

Podle vyjádření majitelky ACET je uvedená jazyková škola v Irsku nadšená ze spolupráce s CJV FF UP. „Jsem doslova fascinována tím, jak skvělé lektorky a lektoři angličtiny učí v olomouckém CJV i jeho jazykové škole UPLift. Jsou rovnocennými partnery těm našim, které si na jazykové škole ACET pečlivě vybíráme. Ne nadarmo patříme mezi nejlepší jazykové školy v Irsku,“ řekla Joelle Coade.

Součástí projektové spolupráce obou škol jsou onlinové meetingy, během nichž se hovoří o strategii vyučovaných témat, partneři obou škol přemýšlejí nad okruhy i výukou samou. Díky projektu se lektoři z CJV i mohli vydat na týden do Irska, kde navštěvovali tamní hodiny angličtiny, seznamovali se s prostředím i s multinacionálními skupinami.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)