Lékařská fakulta získala akreditaci stvrzující její evropskou úroveň

Ilustrační foto: Martin Višňa
Monday 21 October 2019, 12:00 – Text: Martin Višňa

Lékařská fakulta jako vůbec první v České republice prošla náročným externím hodnocením a obdržela akreditaci Asociace lékařských fakult v Evropě (The Association of Medical Schools in Europe – AMSE), která potvrzuje vysokou kvalitu a evropskou úroveň olomouckého studia medicíny.

Podrobné hodnocení studijního programu Všeobecné lékařství absolvovala lékařská fakulta v rámci pilotního projektu asociace společně s dalšími pěti lékařskými školami v Evropě. Akreditace AMSE má být garancí kvality poskytovaného vzdělání pro uchazeče o studium medicíny i pro nemocnice a zdravotnická zařízení coby jejich budoucí zaměstnavatele. 

„Je to pro nás významný úspěch. Zásluhu na tom, že jsme se stali jako první v republice a jedni z prvních v Evropě lékařskou fakultou s evropskou certifikací, má především předešlé vedení fakulty a dlouhodobá kultivace kurikula Všeobecného lékařství za mých předchůdců,“ uvedl děkan Josef Zadražil, který lékařskou fakultu vede od letošního června.

Podle emeritního děkana Milana Koláře jde o potvrzení toho, že Lékařská fakulta UP patří mezi uznávané výukové a vědeckovýzkumné instituce. „Mimo jiné tato akreditace znamená, že náš diplom bude v Evropské unii patřit k uznávaným a velmi vyhledávaným, řada evropských nemocnic bude chtít především absolventy lékařských fakult s tímto certifikátem. Zároveň je ale nutné si uvědomit, že je to i závazek pro další vývoj, respektive pro udržení této pečeti evropské kvality,“ dodal současný proděkan pro vnější vztahy Milan Kolář, podle kterého si celá akademická obec fakulty zaslouží za svou svědomitou a vynikající práci úctu.

Náročným hodnocením olomoucká fakulta prošla v uplynulých dvou letech. Kromě posouzení dokumentů o fakultě a studijním programu byla součástí i několikadenní návštěva hodnoticí komise složené z německých odborníků, ke které došlo letos na jaře. Hodnotitelé mimo jiné ocenili moderní zázemí pro výuku, ucelenost kurikula a návaznost jednotlivých předmětů, fungující evaluaci výuky, také nadstandardní spolupráci fakulty s Fakultní nemocnicí Olomouc.

V závěrečném hodnocení jsou zmíněna také některá negativa a doporučení, například v oblasti praktické výuky, většího zapojení studentů do výzkumných projektů nebo dalšího vzdělávání a rozvoje vyučujících.

Akreditaci AMSE lékařská fakulta obdržela na dobu jednoho roku. Po vypořádání uvedených připomínek bude prodloužena do roku 2024.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)