Univerzita si polepšila v jednom z nejprestižnějších oborových žebříčků

Ilustrační foto: Ota Blahoušek
Wednesday 20 March 2019, 12:00 – Text: Martina Šaradínová

Univerzita Palackého opět posílila v jednom z nejprestižnějších oborových mezinárodních žebříčků vysokých škol QS World University Ranking by Subject. V jeho letošním vydání se umístila v šesti ze 48 sledovaných oborů, což je o jeden obor více než před rokem. V oborech chemie či lingvistika si meziročně vylepšila pozice.

„Univerzita Palackého rozšiřuje počet oblastí vědy a vzdělávání, které se umisťují v globálních oborových žebříčcích. Zatímco v roce 2017 se umístila ve dvou oborech, v letošním roce již v šesti. A jsem zároveň potěšen, že u některých oborů dochází k posunu vpřed. Ukazuje se, že strategie napřená ke zvyšování konkurenceschopnosti v globálním měřítku přináší své ovoce. Zároveň má naše univerzita pořád rezervy a značný potenciál v řadě jiných vědeckých oborů. Na tom musíme tvrdě pracovat,“ komentoval výsledky rektor Jaroslav Miller.

QS World University Ranking by Subject 2019 obsahuje hodnocení světových vysokých škol ve 48 oborech rozdělených do pěti oblastí. Univerzita Palackého se v něm poprvé umístila v oboru zemědělské vědy a lesnictví, a to na 251. až 300. pozici. V republikovém srovnání ji v tomto oboru předstihly Česká zemědělská univerzita v Praze (151.–200. místo) a Masarykova univerzita (201.–250.). Na stejné pozici jako olomoucké vysoké učení figuruje Mendelova univerzita v Brně a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Oproti předchozímu roku si Univerzita Palackého polepšila v oborech lingvistika a chemie. V lingvistice obsadila 201. až 250. pozici, v rámci České republiky figuruje na třetím místě za Univerzitou Karlovou (101.–150.) a Masarykovou univerzitou (201.–250.). V chemii UP obsadila 401.–450. místo. Z tuzemských vysokých škol ji předstihly Univerzita Karlova, Akademie věd a Vysoká škola chemicko-technologická, za sebou však nechala Masarykovu univerzitu, Univerzitu Pardubice či České vysoké učení technické.

Loňské pozice si nejstarší moravská univerzita udržela v oborech moderní jazyky, kde obsadila 251. až 300. pozici, a v medicíně, kde se nachází na 451. až 500. místě. V oboru fyzika a astronomie patří UP 501. až 550. pozice.

 

Zdroj: oddělení strategie a kvality UP

„Žebříček QS podle oborů je nově používanou formou porovnávání výkonu vysokých škol v globálním měřítku, proto nás umístění Univerzity Palackého těší. Potěšitelné je, že kromě očekávaného umístění v přírodovědných oborech uspěla i v oborech humanitních. To dokazuje, že i přes současný systém hodnocení tvůrčích výsledků, který není v naší zemi nastaven směrem k humanitním vědám optimálně, mohou naši pracovníci svým úsilím a svými výsledky dosáhnout významného úspěchu,“ uvedla prorektorka pro strategické plánování a kvalitu Hana Marešová.

 

 Celý žebříček je dostupný zde

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)