Milé studentky, milí studenti,

Rád bych vám v této nelehké době velice poděkoval za vaši dobrovolnickou činnost. Jsem nesmírně rád, že pokud něco z této náročné situace mělo vzejít, byla to právě vlna solidarity a nezištné pomoci.

Vaši dobrovolnickou práci vnímám nejen jako ušlechtilé gesto mladých nadšených lidí, ale především jako uvědomělou reakci budoucích lékařů na nestandardní situaci, v níž jde osobní pohodlí stranou a do popředí se dostává pomoc potřebným. V tu chvíli už vidím, že jako lékaři nezklamete, že chápete svou profesi nejen jako povolání, ale hlavně jako poslání, a těší mě, že právě takovéto budoucí lékaře zde vychováváme. Děkuji Spolku mediků za to, že vše koordinuje a že vše funguje efektivně a užitečně.

V souvislosti s tím bych vás také rád informoval o situaci vyplývající z usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, na jehož základě je vám, studentům 5. a 6. ročníku, uložena pracovní povinnost. Z naší strany jsme hejtmanovi Olomouckého kraje předali seznam vás, studujících vyšších ročníků, jak nám ukládá toto usnesení. Současně jsme ale zástupce Olomouckého kraje informovali podrobně také o vaší dobrovolnické činnosti s tím, že mnoho z vás už v terénu je a aktivně pomáhá. Na základě této skutečnosti jsme požádali o to, aby mohlo být vaše další nasazení a pracovní povinnost koordinována ve spolupráci s LF UP a FNOL. Věříme, že nám bude vyhověno a i vaše další obětavá pomoc bude smysluplně koordinovaná a cílená na potřebná místa.

Snažíme se také, jako vedení LF UP, abychom vám zajistili pokud možno bezproblémový průběh další fáze studia a zkoušek a vyšli vám vstříc, jak jen to bude možné. Budeme také maximálně usilovat o to, abychom vám dobrovolnickou činnost či pracovní povinnost mohli uznat jako stáž nebo povinnou praxi

Třebaže je toto období náročné psychicky, často i fyzicky a na vás klade nemalé profesní nároky, jsem přesvědčen, že právě díky němu získáte neocenitelné zkušenosti a že si už teď ověříte, že jste si obor studia zvolili správně.

Srdečně vás zdravím, děkuji vám za vynikající prezentaci naší fakulty a prosím, dávejte na sebe pozor.

Josef Zadražil
děkan LF

Pomoc studentů Lékařské fakulty UP v Olomouci zdravotnickým zařízením v situaci nedostatku zdravotnického personálu při epidemii virem COVID-19

Stejně jako na jiných lékařských fakultách v České republice probíhá ve spolupráci s vedením i na LF UP od středy 11. 3. dobrovolná aktivita studentů vyšších ročníků Všeobecného lékařství  LF UP, kteří nabízejí pomoc zdravotnickým zařízením, kterým chybí nelékařský personál v důsledku probíhající epidemie viru COVID 19. Aktuálně se přihlásilo více než 180 studentů ze 3. - 6. ročníku, kteří se mohou ihned zapojit do práce. Zúročí tak své praktické znalosti, které získali při praktické výuce. 

V současné době jsou studenti postupně zapojováni do pomoci Fakultní nemocnici v Olomouci, Krajské hygienické stanici v Olomouci a Nemocnici v Uherském Hradišti. Vedení LF UP je postupně oslovováno dalšími zdravotnickými zařízeními, které mají o tento typ spolupráce zájem. Lékařská fakulta je na své studenty hrdá a velmi si jejich ochoty váží.

Přihlásit se je možné zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0tbDo-tlldW_t_rzGdPkv85K0bKZMfNJhR-i8DnB7asnpLQ/viewform

29. 5. 2020

Uherskohradišťská nemocnice a. s. nabízí stipendijní program pro studenty oboru neurologie, urologie a anesteziologie a intenzivní medicína. Výše stipendia pro studenty všeobecného lékařství: 10.000 Kč/měsíc.

27. 5. 2020

Milé studentky, milí studenti, skončil snad nejzvláštnější semestr, jaký jsme si dokázali představit. Do životů nám vpadl nouzový stav a s ním řada opatření, omezení a nařízení, která ovlivnila naše fungování v běžných situacích...

27. 5. 2020

Vláda ČR v souvislosti s aktuální situací kolem pandemie koronaviru upravuje s platností od 27. 4. 2020 pravidla pro vstup občanů EU a dalších cizinců na území ČR. Týká se to tak i zahraničních studentů, kteří studují na...

26. 5. 2020

Z historicky prvních online voleb vzešlo nové složení Akademického senátu Univerzity Palackého pro funkční období 2020–2023. Volby se uskutečnily v termínu 19.–25. května formou internetového hlasování kvůli epidemii koronaviru a...

26. 5. 2020

Dne 26. května 2020 nabyl účinnosti aktualizovaný harmonogram akademického roku 2019/2020, který byl upraven po oficiálním schválení vedení fakult a univerzitního vedení s ohledem na opatření v souvislosti s pandemií Covid-19.

22. 5. 2020

Budovy LF UP jsou otevřeny pouze v pracovní dny. Vstup studentům do fakultních budov je podmíněn předchozí domluvou s vyučujícím, zaměstnancem fakulty, přihlášením na termín zkoušky. Za určitých situací je možno se ve vnitřních...

18. 5. 2020

Už od zítřka budou voliči rozhodovat, kdo zasedne v novém Akademickém senátu Univerzity Palackého. Senátory z řad všech fakult na funkční období 2020–2023 bude akademická obec volit ve dnech 19.–25. května. Historický poprvé to...

15. 5. 2020

Rektor Univerzity Palackého na základě odborné komise Literární soutěže pro studenty UP, která zasedala on-line 5. května 2020, rozhodl o vítězích 26. ročníku.

12. 5. 2020

V souvislosti s další vlnou uvolňování aktuálních opatření proti šíření Covid-19 je od 12. května možnost pohybovat se za určitých situací ve vnitřních prostorách fakult UP bez roušek, respirátorů, šátků či jiných ochranných...

12. 5. 2020

V Knihovně UP je opět možné si půjčit knihy domů. Informace ke speciálnímu půjčovnímu režimu skrze „výpůjční okno“ naleznete níže. Jak to bude probíhat? Bezkontaktně přes okno v přízemí na nádvoří Zbrojnice (v místech, kde...