FAQ

Dotazy na organizaci výuky v programech Všeobecné a Zubní lékařství v ZS 2020/2021

Jak bude probíhat výuka na LF UP v zimním semestru 2020/2021?

Výuka všech předmětů probíhá na LF UP dle aktuálního rozvrhu a ve standardní, tedy kontaktní formě. Je prioritou vedení LF UP tuto formu výuky zachovat, nebude-li Vládou ČR nařízeno jinak.

Může se stát, že bude výuka některých předmětů probíhat online, i když to nebude vyplývat z epidemiologických nařízení?

Vedení LF UP informovalo vedoucí pracovišť, že je na jejich zvážení, zda převede část teoretické výuky do on-line formy. O této skutečnosti však budete informováni na jednotlivých pracovištích. 

Je nutné mít během výuky neustále roušku?

Ano. Nošení roušek ve výukových prostorách, tedy LF UP a FNOL, je povinné v souladu s nařízením Vlády ČR ze dne 18.9.2020.

Můžu se stravovat na LF UP nebo ve FNOL?

Studenti mohou využívat výdejnu menzy v prostorách fakulty, jídelnu FNOL z rozhodnutí vedení FNOL stále ještě nemohou navštěvovat. Pokud se situace změní, budete informováni na webových stránkách fakulty.

Budeme při vstupu na kliniky za účelem výuky dostávat ochranné prostředky, např. roušky?

Ne. Roušky si studenti musí zajistit sami. Stejně tak je nutné akceptovat konkrétní formy ochranných prostředků, které dané pracoviště požaduje.

Dokončíme zimní semestr v prezenční formě?

Toto nelze předvídat. Ačkoli bychom velice rádi kontaktní výuku zachovali v co nejvyšší míře, musíme postupovat podle legislativních a hygienicko-epidemiologických opatření definovaných Vládou ČR.

Je možné, že budou studenti vyšších ročníků opět „povinně nasazeni“?

Ani toto nevíme. I zde musíme vyčkat rozhodnutí Vlády ČR. 

Kde najdu aktualizované informace k současné situaci a jakým způsobem mám komunikovat s vyučujícími?

Oficiálním zdrojem aktuálních informací je web LF UP https://www.lf.upol.cz/covid-19/. Pro potřeby informací k výuce je oficiálním komunikačním kanálem Moodle, jehož prostřednictvím komunikují vyučující jednotlivých předmětů se studenty.

Vedení LF by chtělo studenty požádat o maximální spolupráci tak, aby i při respektování stávajících legislativních a epidemiologických omezení bylo možné co nejefektivněji absolvovat zimní semestr 2020/2021. Je důležité, aby studenti průběžně sledovali informace týkající se studia na webových stránkách LF UP a pravidelně si kontrolovali emailové schránky, zda nedošlo ke změnám.

Prosím, berte v potaz, že preklinická a klinická pracoviště musí kromě vaší výuky zabezpečit také péči o pacienty; vycházejme si vzájemně vstříc a zvládneme to.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)