Doktorský program

Akreditace a studijní plány

Akreditované doktorské programy (studium v češtině) bez omezení 

Název studijního programu

Kód

Akreditace do

Rozhodnutí č. j.

Anatomie, histologie a embryologie (prezenční) (.pdf)
Anatomie, histologie a embryologie (kombinované) (.pdf)
P0912D350076 08.08.2028 RVH UP č. 31/2020
Bioinformatika a výpočetní biologie (prezenční) (.pdf)
Bioinformatika a výpočetní biologie (kombinované) (.pdf)
P0588D140001 20.01.2025 NAU-292/2019-11
Epidemiologie, preventivní medicína a hygiena (prezenční) (.pdf)
Epidemiologie, preventivní medicína a hygiena
(kombinované)
 (.pdf)
P0912D350120 08.08.2028 RVH UP č. 31/2021
Fyziologie a patologická fyziologie (prezenční) (.pdf)
Fyziologie a patologická fyziologie (kombinované) (.pdf)
P0912D350121 08.08.2028 RVH UP č. 32/2021
Gynekologie a porodnictví (prezenční) (.pdf)
Gynekologie a porodnictví (kombinované) (.pdf)
P0912D350122 08.08.2028 RVH UP č. 33/2021
Chirurgie (prezenční) (.pdf)
Chirurgie (kombinované) (.pdf)
P0912D350024 08.08.2028 RVH UP č. 51/2019
Imunofarmakoterapie (prezenční) (.pdf)
Imunofarmakoterapie (kombinované) (.pdf)
P0988D080001 15.9.2030 NAU-533/2019-11
Kardiologie (prezenční) (.pdf)
kardiologie (kombinované) (.pdf)
P0912D350140 16.02.2032 RVH UP č. 8/2022
Lékařská biofyzika (prezenční) (.pdf)
Lékařská biofyzika (kombinované) (.pdf)
P0912D350123 08.08.2028 RVH UP č. 34/2021
Lékařská biologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská biologie (kombinované) (.pdf)
P0912D350124 08.08.2028 RVH UP č. 35/2021
Lékařská farmakologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská farmakologie (kombinované) (.pdf)
P0912D350126 08.08.2028 RVH UP č. 37/2021
Lékařská genetika (prezenční) (.pdf)
Lékařská genetika (kombinované) (.pdf)
P0912D350127 08.08.2028 RVH UP č. 38/2021
Lékařská chemie a klinická biochemie (prezenční) (.pdf)
Lékařská chemie a klinická biochemie (kombinované) (.pdf)
P0912D350107 08.08.2028 RVH UP č. 40/2021
Lékařská imunologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská imunologie (kombinované) (.pdf)
P0912D350108 08.08.2028 RVH UP č. 41/2021
Lékařská mikrobiologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská mikrobiologie (kombinované(.pdf)
P0912D350110 08.08.2028 RVH UP č. 61/2021
Molekulární a translační medicína (prezenční) (.pdf)
Molekulární a translační medicína (kombinované) (.pdf)
P0912D350145 22.02.2033 RVH UP č. 23/2023
Neurologie (prezenční) (.pdf)
Neurologie (kombinované) (.pdf)
P0912D350112 08.08.2028 RVH UP č. 63/2021
Neurovědy (prezenční) (.pdf)
Neurovědy (kombinované) (.pdf)
P0912D350081 08.08.2028 RVH UP č. 458/2020
Onkologie (prezenční) (.pdf)
Onkologie (kombinované) (.pdf)
P0912D350114 08.08.2028 RVH UP č. 65/2021
Otorinolaryngologie (prezenční) (.pdf)
Otorinolaryngologie (kombinované) (.pdf)
P0912D350083 08.08.2028 RVH UP č. 10/2021
Patologie a soudní lékařství (prezenční) (.pdf)
Patologie a soudní lékařství (kombinované) (.pdf)
P0912D350115 08.08.2028 RVH UP č. 66/2021
Pediatrie (prezenční) (.pdf)
Pediatrie (kombinované) (.pdf)
P0912D350116 08.08.2028 RVH UP č. 67/2021
Psychiatrie (prezenční) (.pdf)
Psychiatrie (kombinované) (.pdf)
P0912D350025 08.08.2028 RVH UP č. 52/2019
Urologie (prezenční) (.pdf)
Urologie (kombinované) (.pdf)
P0912D350117 08.08.2028 RVH UP č. 68/2021
Vnitřní nemoci (prezenční) (.pdf)
Vnitřní nemoci (kombinované) (.pdf)
P0912D350118 08.08.2028 RVH UP č. 69/2021
Sociální lékařství (prezenční) (.pdf)
Sociální lékařství (kombinované) (.pdf)
P0912D350079 08.08.2028 RVH UP č. 456/2020
Stomatologie (prezenční) (.pdf)
Stomatologie (kombinované) (.pdf)
P0911D350006 08.08.2028 RVH UP č. 455/2020
Toxikologie (prezenční) (.pdf)
Toxikologie (kombinované) (.pdf)
P0512D130008 10.08.2029 NAU-94/2019-9
Veřejné zdravotnictví (prezenční)
Veřejné zdravotnictví (kombinované)
P0912D3500ve 24.01.2024 RVH UP č. 2/2024
Zobrazovací metody (prezenční) (.pdf)
Zobrazovací metody (kombinované) (.pdf)
P0914D350003 08.08.2028 RVH UP č. 11/2021

Akreditované doktorské programy (studium v angličtině) bez omezení 

Název studijního programu

Kód

Akreditace do

Rozhodnutí č. j.

Bioinformatics and Computational Biology (prezenční) (.pdf)
Bioinformatics and Computational Biology (kombinované) (.pdf)
P0588D140002 20.01.2025 NAU-292/2019-11
Imaging Methods (prezenční) (.pdf)
Imaging Methods (kombinované) (.pdf)
P0914D350004 08.08.2028 RVH UP č. 12/2021
Immunopharmacotherapy (prezenční) (.pdf)
Immunopharmacotherapy (kombinované) (.pdf)
P0988D080002 15.9.2030 NAU-533/2019-11
Internal Medicine (prezenční) (.pdf)
Internal Medicine (kombinované) (.pdf)
P0912D350119 08.08.2028 RVH UP č. 70/2021
Medical Biology (prezenční) (.pdf)
Medical Biology (kombinované) (.pdf)
P0912D350125 08.08.2028 RVH UP č. 36/2021
Medical Genetics (prezenční) (.pdf)
Medical Genetics (kombinované) (.pdf)
P0912D350106 08.08.2028 RVH UP č. 39/2021
Medical Immunology (prezenční) (.pdf)
Medical Immunology (kombinované) (.pdf)
P0912D350109 08.08.2028 RVH UP č. 42/2021
Medical Microbiology (prezenční) (.pdf)
Medical Microbiology (kombinované) (.pdf)
P0912D350111 08.08.2028 RVH UP č. 62/2021
Molecular and Translational Medicine (prezenční) (.pdf)
Molecular and Translational Medicine (kombinované) (.pdf)
P0912D350146 22.03.2033 RVH UP č. 24/2023
Neurology (prezenční) (.pdf)
Neurology (kombinované) (.pdf)
P0912D350113 08.08.2028 RVH UP č. 64/2021
Neurosciences (prezenční) (.pdf)
Neurosciences (kombinované) (.pdf)
P0912D350082 08.08.2028 RVH UP č. 459/2020
Social Medicine (prezenční) (.pdf)
Social Medicine (kombinované) (.pdf)
P0912D350080 08.08.2028 RVH UP č. 457/2020
Toxicology (prezenční) (.pdf)
Toxicology (kombinované) (.pdf)
P0512D130017 10.08.2029 NAU-72/2022-8

Akreditované doktorské programy s omezením (na dostudování)

Název studijního programu Kód Akreditace do Rozhodnutí č. j. Jazyk
Anatomie, histologie a embryologie (prezenční) (.pdf)
Anatomie, histologie a embryologie (kombinované) (.pdf)
P5154 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Fyziologie a patologická fyziologie (prezenční) (.pdf)
Fyziologie a patologická fyziologie (kombinované) (.pdf)
P5156 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Gynekologie a porodnictví (prezenční) (.pdf)
Gynekologie a porodnictví (kombinované) (.pdf)
P5168 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Hygiena, prev. lékařství a epidemiologie (prezenční) (.pdf)
Hygiena, prev. lékařství a epidemiologie (kombinované) (.pdf)
P5169 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Chirurgie (prezenční) (.pdf)
Chirurgie (kombinované) (.pdf)
P5170 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská biofyzika (prezenční) (.pdf)
Lékařská biofyzika (kombinované) (.pdf)
P5181 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská biologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská biologie (kombinované) (.pdf)
P5152 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská farmakologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská farmakologie (kombinované) (.pdf)
P5157 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská genetika (prezenční) (.pdf)
Lékařská genetika (kombinované) (.pdf)
P5177 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská chemie a biochemie (prezenční) (.pdf)
Lékařská chemie a biochemie (kombinované) (.pdf)
P5158 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská chemie a klinická biochemie (prezenční) (.pdf)
Lékařská chemie a klinická biochemie (kombinované) (.pdf)
P5186 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská imunologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská imunologie (kombinované) (.pdf)
P5178 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Lékařská mikrobiologie (prezenční) (.pdf)
Lékařská mikrobiologie (kombinované) (.pdf)
P5166 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Neurologie (prezenční) (.pdf)
Neurologie (kombinované) (.pdf)
P5172 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Neurovědy (prezenční) (.pdf)
Neurovědy (kombinované) (.pdf)
P5188 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Onkologie (prezenční) (.pdf)
Onkologie (kombinované) (.pdf)
P5162 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Otorinolaryngologie (prezenční) (.pdf)
Otorinolaryngologie (kombinované) (.pdf)
P5164 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Patologická anatomie a soudní lékařství (prezenční) (.pdf)
Patologická anatomie a soudní lékařství (kombinované) (.pdf)
P5180 31.12.2024 Přechodná ustanovení
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č.
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Pediatrie (prezenční) (.pdf)
Pediatrie (kombinované) (.pdf)
P5174 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Psychiatrie (prezenční) (.pdf)
Psychiatrie (kombinované) (.pdf)
P5160 31.12.2024 Přechodná ustanovení
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č.
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Sociální lékařství (prezenční) (.pdf)
Sociální lékařství (kombinované) (.pdf)
P5161 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Stomatologie (prezenční) (.pdf)
Stomatologie (kombinované) (.pdf)
P5165 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Urologie (prezenční) (.pdf)
Urologie (kombinované) (.pdf)
P5184 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Vnitřní nemoci (prezenční) (.pdf)
Vnitřní nemoci (kombinované) (.pdf)
P5171 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina
Zobrazovací metody (prezenční) (.pdf)
Zobrazovací metody (kombinované) (.pdf)
P5179 31.12.2024 Přechodná ustanovení 
Zákona o vysokých 
školách, čl. II zákona č. 
137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování)
čeština 
angličtina

Kurzy pro doktorské studium

 • Základní kurz (povinně volitelný, kategorie B, 12 témat, ohodnoceno 2 kredity za téma, nutno získat min. 8 kreditů, max. možno získat 16 kreditů)

Absolvování doktorského studia

Studium doktorského studijního programu zaměřeného na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými student prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem.

Studium doktorského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) a tedy i proces obhajob disertačních prací se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školáchStudijním a zkušebním řádem UP v Olomouci a Směrnicí děkana k provedení Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Disertační prací se dle článku 44 Studijního a zkušebního řádu UP rozumí ucelené pojednání, které obsahuje uveřejněné výsledky vědecké a tvůrčí práce studenta doktorského studia nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační prací prokazuje student doktorského studia svoji schopnost pracovat vědecky samostatně tvůrčím způsobem.

K disertační práci musí být přiložen autoreferát, který slouží k informování o hlavních výsledcích disertační práce. V autoreferátu je stručně uveden obsah disertační práce a seznam publikovaných prací studenta doktorského studia. Přílohou autoreferátu je jednostránkový abstrakt v anglickém či jiném světovém jazyce.

Student doktorského studia podává k obhajobě své disertační práce přihlášku (žádost o povolení obhajoby), ke které musí být přiloženo vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení. K přihlášce je rovněž nutné přiložit disertační práci (5 výtisků), autoreferát (15 výtisků), a další dokumenty (viz tiskopis pro žádost o povolení obhajoby).

Disertační práci posuzují nejméně dva oponenti jmenovaní předsedou oborové rady. Oponent disertační práce je povinen na předloženou disertační práci samostatně vypracovat písemný posudek, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení disertační práce a jmenovacího dekretu.

Všichni členové komise pro obhajobu disertační práce, školitel a student doktorského studia jsou pozváni k obhajobě disertační práce nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Ke všem pozváním musí být přiloženy oponentní posudky na disertační práci a autoreferát. Místo a termín obhajoby disertační práce jsou rovněž zveřejněny na úřední desce fakulty.

Komise pro obhajobu disertační práce jmenovaná děkanem fakulty musí mít nejméně pět členů, přičemž ji tvoří předseda, místopředseda a další významní akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, UP, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť, popřípadě i jiní významní odborníci z praxe. Nejméně dva členové komise pro obhajobu disertační práce musí být osobami, které nejsou akademickými pracovníky UP v pracovním poměru. Obhajoba disertační práce je veřejná, hodnocení obhajoby disertační práce komisí je však neveřejné.

O tom, zda student doktorského studia svoji disertační práci obhájil či neobhájil, rozhodují členové komise v tajném hlasování, k přijetí rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise.

Studentovi, který disertační práci neobhájil, sdělí předseda komise pro obhajobu disertační práce současně s hodnocením disertační práce i pokyny pro její přepracování. Student pak může opakovat obhajobu disertační práce po jejím přepracování nejvýše jednou, nejdříve však po uplynutí půl roku od první obhajoby. Mezním termínem opakování obhajoby disertační práce je maximální doba studia stanovená v článku 32 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci.

Termíny kontroly studia

Pokyny a termíny kontroly studia pro akademický rok 2023/2024

Doktorandi v prezenční formě studia zapisující se do 2. - 5. ročníku

31. 8. 2023 čtvrtek 8:30 – 10:30 hod. 13:00 -  16:15 hod.
4. 9. 2023 pondělí   13:00 -  16:15 hod.
5. 9. 2023 úterý 8:30 – 10:30 hod. 13:00 -  16:15 hod.
7. 9. 2023 čtvrtek 8:30 – 10:30 hod. 13:00 -  16:15 hod.
11. 9. 2023 pondělí   13:00 -  16:15 hod.
12. 9. 2023 úterý 8:30 – 10:30 hod. 13:00 -  16:15 hod.
13. 9. 2023 středa 8:30 – 10:30 hod. 13:00 -  16:15 hod.
14. 9. 2023 čtvrtek 8:30 – 10:30 hod. 13:00 -  16:15 hod.
15. 9. 2023 pátek 8:30 – 10:30 hod.  

Doktorandi v prezenční formě studia zapisující se do 6. a vyššího ročníku

Doktorandi v kombinované formě studia zapisující se do 2. a vyššího ročníku

18. 9. 2023 pondělí   13:00 -  16:15 hod.
19. 9. 2023 úterý 8:30 – 10:30 hod. 13:00 -  16:15 hod.
20. 9. 2023 středa 8:30 – 10:30 hod. 13:00 -  16:15 hod.
21. 9. 2023 čtvrtek 8:30 – 10:30 hod. 13:00 -  16:15 hod.
22. 9. 2023 pátek 8:30 – 11:00 hod.  
25. 9. 2023 pondělí   13:00 -  16:15 hod.
26. 9. 2023 úterý 8:30 – 10:30 hod. 13:00 -  16:15 hod.
27. 9. 2023 středa 8:30 – 10:30 hod. 13:00 -  16:15 hod.

Místo zápisu:
Studijní oddělení LF UP, Teoretické ústavy (v přízemí vpravo, stará budova), Hněvotínská 3, Olomouc

K zápisu s sebou přinést:

 • index (se zapsanými a potvrzenými kredity, zápočty a zkouškami – souhlasně s údaji uvedenými ve výroční zprávě)
 • studentem podepsanou výroční zprávu za akademický rok 2022/23 včetně pořadovým číslem označených příloh (v pravém horním rohu) hodnocení školitele s jeho podpisem (může být uvedeno buď ve výroční zprávě nebo samostatně)Školitel je povinen písemně uvést, zda doporučuje či nedoporučuje Vaše pokračování ve studiu
 • potvrzení o očkování proti virové hepatitidě B dle čl. 3 směrnice LF-B-22/02 (týká se pouze prezenčních studentů, kteří dosud toto potvrzení nepředložili)

Doporučené odkazy: 

Zápis do 1. ročníku

Zápis a úvod do studia (délka trvání cca 3 - 4 hod) 1. ročníku doktorských studijních programů se koná v dostavbě Teoretických ústavů LF UP (nová budova – 1. patro vlevo), Hněvotínská 3, Olomouc ve stanovených termínech (tzn. možnost výběru z termínů):

 • ve středu 30. 8. 2023 ve 13:00 hod v posluchárně (dostavba) č. 2.517
 • ve středu 6. 9. 2023 ve 13:00 hod v posluchárně (dostavba) č. 2.517 

K zápisu s sebou:

 • úředně ověřenou fotokopii diplomu (pokud již na studijní oddělení nebyla předložena)
 • individuální studijní plán s podpisem školitele (na celou standardní dobu studia, tj. 4 akademické roky) - odevzdání je podmínkou pro zápis do 1. ročníku
 • 2x fotografie – na rubové straně označené jménem – hůlkovým písmem (rozměr 35 x 45 mm jako na OP)
 • prezenční forma studia – číslo účtu k výplatě stipendia, tzn. k odevzdání lísteček se jménem vlastníka účtu a číslem korunového účtu vč. směrového kódu banky v ČR (psáno čitelně, nejlépe strojově)
 • lepidlo, psací potřeby

Studijní oddělení

Adresa: 
Děkanát LF UP
Studijní oddělení
Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Úřední hodiny
Po a Čt: 8.00 – 11.00 hod a 13.00 – 16.00 hod

Úřední hodiny v době prázdnin (od 1.7. do 31.8.)
Po a Čt: 8.00 – 11.00 hod 

Vedoucí studijního oddělení

Ing. Alina Antošová
alina.antosova@upol.cz
585 632 010

Referát přijímacího řízení, celoživotního vzdělávání, ediční činnosti a archivu

Marta Zahradová
marta.zahradova@upol.cz
585 632 011
 

Referát 1. - 2. ročníku Všeobecného lékařství a Zubního lékařství

Mgr. Táňa Laštůvková
tana.lastuvkova@upol.cz
585 632 014

 

Referát 3. - 6. ročníku Všeobecného lékařství

Michaela Lahová
michaela.lahova@upol.cz
585 632 013
 

Referát doktorského studia

Ing. Helga Hromádková
helga.hromadkova@upol.cz
585 632 016
 

Referát studia v angličtině a zahraničních vztahů

Mgr. Jana Osmani
General Medicine
jana.osmani@upol.cz
585 632 017
 
Bc. Jitka Melcrová
Dentistry, doktorské programy v angličtině, Veřejné zdravotnictví
jitka.melcrova@upol.cz 
585 632 012 
 
Ing. Petra Nakládalová
Zahraniční vztahy, akreditace
petra.nakladalova@upol.cz
585 632 015
 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)