Ústavy

Ústav biologie

Teoretické ústavy – stará budova, 1. patro, vlevo od vchodu, nová budova, 6. patro, směr jih, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Číslo pracoviště: 1120

Webové stránky: http://biologie.upol.cz


Přednosta

doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

585 632 151


Zástupce přednosty

odb. as. Mgr. Jiří Novotný, Ph.D.

585 632 162


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství

odb. as. Mgr. Jiří Novotný, Ph.D.

585 632 162


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství

odb. as. MUDr. et MUDr. Vladimír Horák

585 632 162


Sekretářka

Ing. Michaela Krobotová

585 632 149

Ostatní členové

odb. as. RNDr. Vlastimila Chalupová, CSc.
odb. as. RNDr. Mgr. Martina Partschová
věd. a ped. prac. doc. Mgr. Monika Horváthová, Ph.D. 
věd. a ped. prac. RNDr. Leona Rašková Kafková, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Iveta Hradilová, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Ondřej Jahoda
věd. prac. Mgr. Katarína Kapraľová, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Pavla Kořalková, Ph.D.
​​​​​​​věd. prac. Mgr. Kateřina Kyjonková
věd. prac. Mgr. Dana Šimková, Ph.D.

Externí učitelé

doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
MUDr. Dominika Kriváčková
RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.

Adresa

Hněvotínská 3
775 15 Olomouc
 

Ústav farmakologie

Teoretické ústavy – stará budova, 2. patro, vpravo od vchodu, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Číslo pracoviště: 1210

Webové stránky: http://farmakologie.upol.cz


Přednosta

doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

585 632 551


Zástupce přednosty

prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.

585 632 553


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství

doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

585 632 551


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství

prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.

585 632 553


Sekretářka

Lucie Nyklová

585 632 552

Ostatní členové

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
odb. as. MUDr. Petra Matalová, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
odb. as. PharmDr. Martin Poruba, Ph.D.
odb. as. Mgr. Pavlína Štrbová (MD)

Adresa

Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

 

Ústav fyziologie

Teoretické ústavy – stará budova, 1. patro, vlevo od vchodu, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Číslo pracoviště: 1160

Webové stránky: http://www.lf.upol.cz/ustavy-a-kliniky/ustavy/ustav-fyziologie/


Přednosta

doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc.

585 632 351


Zástupce přednosty

odb. as. MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph.D.

585 632 361


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství a Zubního lékařství

doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc.

585 632 351

odb. as. MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph.D.

585 632 361


Sekretářka

Marie Hýbnerová

585 632 352

Ostatní členové

prof. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.
odb. as. MUDr. Igor Fargaš
odb. as. MVDr. Galina Kuzmina 
odb. as. Natalia Sirotina 
Lenka Synková

Adresa

Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Ústav histologie a embryologie

Teoretické ústavy – nová budova, 3. patro, směr sever, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Číslo pracoviště: 1140

Webové stránky: http://www.histology.upol.cz


Pověřený vedením

odb. as. MUDr. Zdeněk Tauber, CSc. 

585 632 283


Zástupce přednosty

odb. as. MUDr. Běla Erdösová, Ph.D.

585 632 254


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství

odb. as. MUDr. Běla Erdösová, Ph.D.

585 632 254


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství

odb. as. MUDr. Zdeněk Tauber, CSc. 

585 632 283


Sekretářka

Sylva Habrnalová

585 632 252

Ostatní členové

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
odb. as. Mgr. Kateřina Čížková, Ph.D.
odb.as. MUDr. Gvantsa Kharaishvili, Ph.D.
odb. as. MUDr. Radka Lichnovská, Ph.D.
zdr. lab. Lucie Vozňáková
vědecký pracovník Mgr. Tereza Foltýnková

Adresa

Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Ústav imunologie

Teoretické ústavy – stará budova, 3. patro, vlevo od vchodu, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Číslo pracoviště: 1450

Webové stránky: http://imunologie.upol.cz


Přednosta

prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

585 632 751
585 632 752


Zástupce přednosty pro výuku

odb. as. Mgr. Michal Křupka, Ph.D.

585 632 766


Zástupce přednosty pro LP

odb. as. MUDr. Zuzana Heřmanová, Ph.D.

588 443 248


Sekretářka

Mgr. Jana Rábková

585 632 752

Ostatní členové

prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.
doc. Ing. Eva Kriegová, Dr. 
doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D.
odb. as. MUDr. Jaroslava Braunová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Beáta Hutyrová, Ph.D.
odb. as. RNDr. Marta Ordeltová
as. MUDr. Mojmír Račanský
věd. a ped. prac. Ing. Regina Fillerová, Ph.D.
věd. a ped. prac. Mgr. Milada Stuchlová Horynová, Ph.D.
výzk. prac. Mgr. Lucie Barkocziová
výzk. prac. Mgr. Lýdie Czerneková
výzk. prac. Mgr. Tereza Dýšková. Ph.D.
výzk. prac. Mgr. Gabriela Gabčová
výzk. prac. Mgr. Jana Jemelková
výzk. prac. Mgr. Petr Kosztyu, Ph.D.
výzk. prac. Gayane Manukyan, MD, Ph.D.
výzk. prac. Mgr. Zuzana Mikulková, Ph.D.
výzk. prac. Mgr. Petra Schneiderová
výzk. prac. Mgr. Anna Sťahelová, Ph.D.
výzk. prac. Mgr. Kateřina Zachová, Ph.D.

Adresa

Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Ústav klinické a molekulární patologie

Teoretické ústavy – nová budova, 1. patro, směr západ – pitevny, archiv; 2. patro, směr západ – laboratoře a kanceláře; 1. a 5. patro, směr sever - laboratoře molekulární patologie, Hněvotínská 3, 777 15 Olomouc

Číslo pracoviště: 1180

Webové stránky: www.lf.upol.cz/ukmp


Přednosta

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.

585 632 451


Zástupce přednosty

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

585 632 404


Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Daniela Skanderová

585 632 460


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství

prof. MUDr. Jiří Ehrmnann, Ph.D.

585 632 451


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

585 632 404


Sekretářka

Svatava Matějíková

585 632 452


Podřízená pracoviště

Ostatní členové

doc. MUDr. Martin Tichý, CSc.
doc. MUDr. Svetlana Brychtová, Ph.D.
doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D.
odb. as. MUDr. Dagmar Dohnalová
odb. as. MUDr. Patrik Flodr, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Jana Janková
odb. as. MUDr. Daniela Kurfürstová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Johana Šrámková Kojecká
odb. as. MUDr. Tomáš Tichý
as. MUDr. Dominik Hraboš
as. MUDr. Gvantsa Kharaishvili, Ph.D.
as. MUDr. Markéta Kolečková, Ph.D.
as. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.
as. MUDr. Martin Morong
as. MUDr. Martina Navrátilová
as. MUDr. Daniela Skanderová
as. MUDr. Zuzana Slobodová
as. MUDr. Barbora Šopíková

Příprava praktik (výuka)

Lenka Prokopová
e-mail: lenka.prokopova@upol.cz 
telefon: 585 632 458

Adresa

Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

1181 Laboratoř molekulární patologie

Vedoucí: doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.

Zástupce vedoucího: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Ostatní členové:

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
doc. MUDr. Svetlana Brychtová, Ph.D.
Mgr. Michala Bezděková, Ph.D.
Mgr. Aneta Brišudová - MD
Mgr. Barbora Fialová - MD
MUDr. Patrik Flodr, Ph.D.
Mgr. Zlata Hušková
Mgr. Mária Janíková
MUDr. Gvantsa Kharaisvili, Ph.D.
Mgr. Jana Knillová, Ph.D.
MUDr. Markéta Kolečková, Ph.D.
Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D.
Mgr. Monika Levková
Mgr. Petra Lužná
Mgr. Alena Mičková
MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.
MUDr. Martina Navrátilová
MUDr. Daniela Skanderová
MUDr. Zuzana Slobodová
Ing. Kateřina Smešný Trtková, CSc.
Mgr. Jana Steigerová, Ph.D.
doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D.
Mgr. Michaela Šváchová, Ph.D.
MUDr. Lucie Tučková
Ing. Bc. Ivo Überall, Ph.D.
Jana Hrubešová
Eva Pimrová

Ústav lékařské biofyziky

Teoretické ústavy – stará budova, 1. patro, vpravo od vchodu, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Číslo pracoviště: 1110

Webové stránky: http://ulb.upol.cz


Přednostka

prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

585 632 101


Zástupce přednostky

odb. as. MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D.

585 632 106


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství

odb. as. MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D.

585 632 106


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství

doc. Ing. Kateřina Bartoň Tománková, Ph.D.

585 632 103


Zástupce přednosty pro výuku (zdravotnické obory)

odb. as. Mgr. Jana Zapletalová, Dr.

585 632 121


Sekretářka

Dagmar Skaličková

585 632 102


Podřízená pracoviště

  • Laboratoř biometrie

Ostatní členové

odb. as. Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D.
odb. as. Mgr. Kateřina Langová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Mgr. Jaroslav Maceček, Ph.D.
odb. as. Mgr. Jiří Tesařík, Ph.D.
odb. as. Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
odb. as. Mgr. Jaromír Vachutka, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Barbora Hošíková, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Zuzana Malá
věd. prac. Mgr. Lukáš Malina
věd. prac. Mgr. Jana Jiravová, Ph.D.
věd. prac. MUDr. Martin Sněhota
věd. prac. Mgr. Ludmila Žárská

Adresa

Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Ústav lékařské genetiky

areál FNOL, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc, budova T

Číslo pracoviště: 1660

Webové stránky: http://www.fnol.cz/ustav-lekarske-genetiky_46.html


Přednosta - pověřený vedením

doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D.

588 444 461
588 442 866


Zástupkyně přednosty - pověřena vedením

MUDr. Václava Curtisová, MSC.

588 443 722
588 442 865


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství

MUDr. Júlia Štellmachová

588 443 724
588 442 860


Sekretářka

Vladimíra Drgová

588 445 966
588 444 463

Ostatní členové

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Vodička, Ph.D.
MUDr. Barbora Bräuerová
MUDr. Lucia Punová
MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.
MUDr. Veronika Woitková
MUDr. Enkhjargalan Mracká
MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
Ing. Jana Duchoslavová, Ph.D.
RNDr. Pavlína Čapková, Ph.D.
Mgr. Zuzana Čapková, Ph.D.
Mgr. Šárka Trávníčková
Mgr. Petr Vrtěl
Mgr. Dita Vrbická, Ph.D.
Mgr. Mária Janíková, Ph.D.
Mgr. Kristýna Kolaříková
Mgr. Romana Kratochvílová
RNDr. Kateřina Adamová

Adresa

I. P. Pavlova 6
779 00 Olomouc

Ústav lékařské chemie a biochemie

Teoretické ústavy – stará budova, 1. patro, vpravo od vchodu, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Číslo pracoviště: 1150

Webové stránky: http://medchemnew.upol.cz


Přednostka

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

585 632 312


Zástupce přednostky

doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc.

528 632 321


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

585 632 312


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství

doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc.

528 632 321


Sekretářka

Bc. Iva Tezzelová

585 632 302


Podřízená pacoviště

Ostatní členové

prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. 
prof. RNDr. MUDr. Vilím Šimánek, DrSc.
prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.
doc. MUDr. Josef Bartek, CSc.
doc. Ing. Alena Rajnochová Svobodová, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Vrba, Ph.D.
doc. RNDr. Daniela Walterová, CSc.
odb. as. RNDr. Svatava Dvořáčková, CSc.
odb. as. Mgr. Jana Franková, Ph.D.
odb. as. Ing. Adéla Galandáková, Ph.D.
odb. as. Mgr. Pavel Kosina, Ph.D.
věd. a ped. prac. Mgr. Martina Bancířová, Dr.
věd. a ped. prac. Ing. Eva Gabrielová, Ph.D.
věd. a ped. prac. Mgr. Lenka Jourová, Ph.D.
věd. a ped. prac. Mgr. Kateřina Lněničková, Ph.D.
věd. a ped. prac. Mgr. Martina Zatloukalová, Ph.D.

Adresa

Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Ústav mikrobiologie

Teoretické ústavy – nová budova, 4. patro, směr sever – kanceláře, směr jih a západ - laboratoře, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Číslo pracoviště: 1170

Webové stránky: http://www.lf.upol.cz/ustavy-a-kliniky/ustavy/ustav-mikrobiologie/


Přednosta

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

585 632 407
585 413 022


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství

Bc. Petra Procházková, DiS.

585 632 410


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství

Bc. Petra Procházková, DiS.

585 632 410


Sekretářka

Eva Přikrylová

585 632 402

Ostatní členové

doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Petr Hamal, Ph.D.
doc. MUDr. Dagmar Koukalová, CSc.
doc. MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D.
odb. as. Mgr. Pavla Kučová
odb. as. Mgr. Vendula Pudová, Ph.D.
odb. as. Ing. Magdaléna Röderová, Ph.D.
odb. as. Mgr. Pavel Sauer, Ph.D. 
odb. as. MUDr. Yvona Směšná, Ph.D.
odb. as. MUDr. Iva Vágnerová, Ph.D.
odb. as. Mgr. Renata Večeřová, Ph.D.
as. MUDr. Miroslava Htoutou Sedláková, Ph.D.
as. MDDr. Lucie Svobodová, Ph.D.
věd. prac. MUDr. Mgr. Kateřina Bogdanová, Ph.D.
věd. prac. MUDr. Peter Odion Imwensi
věd. prac. RNDr. Lucie Janovská, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Patrik Mlynárčik, Ph.D.
věd. prac. MUDr. Taťána Štosová, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Kristýna Mezerová
odb. prac. Mgr. Kristýna Hricová

Adresa

Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Ústav molekulární a translační medicíny

Samostatná nová budova vedle Teoretických ústavů LF, Hněvotínská 5, 779 00 Olomouc

Číslo pracoviště: 1960

Webové stránky: http://www.umtm.cz


Ředitel

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

585 632 082
585 632 083


Vědecká ředitelka

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

585 632 312


Operační ředitel

Mgr. Miroslav Dvořák, Ph.D.

585 632 071


Sekretářka

Mgr. Martina Smitalová

585 632 081


Podřízená pacoviště

Ostatní členové

věd. prac. MUDr. Emil Berta, Ph.D.
věd. prac. Ing. Soňa Gurská, Ph.D. 
věd. prac. Mgr. Hana Janečková, Ph.D. 
věd. prac. MUDr. Gvantsa Kharaishvili, Ph.D. 
věd. prac. Mgr. Monika Levková 
věd. prac. Mgr. Kateřina Mičová, Ph.D. 
věd. prac. doc. Pharm. Dr. Petr Pávek, Ph.D. 
věd. prac. RNDr. Jan Šarek, Ph.D.  
věd. prac. Mgr. Jana Vrbková, Ph.D.
projektový manager Ing. Mgr. Arnošt Rybář
PR manager Mgr. Peter Vabek

Adresa

Hněvotínská 5
779 00 Olomouc

Ústav normální anatomie

Teoretické ústavy – nová budova, 1. podzemní podlaží, směr sever; 1. patro, směr jih – kanceláře, Hněvotínská 3, 777 15 Olomouc

Číslo pracoviště: 1130

Webové stránky: http://www.nan.upol.cz


Přednosta

doc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D.

585 632 203


Zástupce přednosty

odb. as. MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.

585 632 209


Pracovník odpovědný za organizaci výuky

odb. as. MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.

585 632 209


Sekretářka

Bc. Dita Raiskubová

585 632 202

Ostatní členové

prof. MUDr. Vladimír Holibka, DrSc.      
doc. MUDr. Stanislav Laichman, CSc.
odb. as. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.
odb. as. MUDr. Jiří Charamza
odb. as. MUDr. Petr Kovařík
odb. as. RNDr. Miroslav Kutal, CSc.
odb. prac. RNDr. Petr Doležel, CSc.
odb. prac. MUDr. Igor Fargaš
odb. prac. Rudolf Gajdoš
odb. prac. Bohdana Machalová
odb. prac. Jiří Plhák
odb. prac. Eliška Lakomá
odb. prac. Mgr. Nikola Pastová
as. MUDr. Alžběta Beislová
Mgr. Kateřina Dostálová

Externí učitelé

odb. as. MUDr. Miroslav Homza
odb. as. MUDr. Pavel Sedlák
as. MUDr. Filip Campsie
as. MUDr. Lucie HlaváčováAdresa
as. MUDr. Júlia Jaroščiaková
as. MUDr. Lukáš Vinter
MUDr. Jan Juchelka

Adresa

Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Ústav patologické fyziologie

Teoretické ústavy – stará budova, suterén, vlevo od vchodu, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Číslo pracoviště: 1190

Webové stránky: http://pfyziol.upol.cz


Přednosta

prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.

585 632 771
585 632 502


Zástupce přednosty

doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc.

585 632 502


Pracovník odpovědný za organizaci výuky

prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.

585 632 771
585 632 502


Sekretářka

Bc. Gabriela Straková

585 632 771

Na stránkách ústavu jsou uvedeny tématicky definované emailové adresy, které ústav preferuje při komunikaci v záležitostech studentů.

Ostatní členové

odb. as. Szergej Cápec, Ph.D.
odb. as. Gabriella Cápec
věd. prac. Lenka Kocourková
as. MUDr. Zuzana Mateášiková
odb. as. Mgr. Zdenka Navrátilová, Ph.D.
věd. pedag. prac. MUDr. Jana Petřková, Ph.D.
odb. as. MUDr. Hana Rancová
odb. as. Soni Shaikh, Ph.D.
věd. prac. Mgr. Kateřina Sikorová 

Externí učitelé

as. MUDr. Alžběta Benická
as. MUDr. Kateřina Čerňanová
MUDr. Tereza Filipi
odb. as. MUDr. Pavel Marcián, Ph.D.
doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
as. MUDr. Patrik Rulíšek
MUDr. Ondřej Veselý

Adresa

Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Ústav veřejného zdravotnictví

Teoretické ústavy – stará budova, 3. patro, vlevo od vchodu, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Číslo pracoviště: 1430

Webové stránky:
https://www.lf.upol.cz/ustavy-a-kliniky/ustavy/ustav-verejneho-zdravotnictvi/


Přednostka

prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.

585 632 660


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Veřejného zdravotnictví

doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.

585 632 653


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství za obor epidemiologie

prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.

585 632 660


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství za obor sociální lékařství

doc. et doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

585 632 708


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství za obor epidemiologie

odb. as. Mgr. Kateřina Azeem, Ph.D..

585 632 662


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství za obor sociální lékařství

prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.

585 632 660


Sekretářka

Jarmila Bečvářová - obor epidemiologie

585 632 652

Eva Kollárová - obor sociální lékařství

585 632 702

Ostatní členové

doc. RNDr. Ivanka Matoušková, Ph.D.
doc. MUDr. Alena Petráková, CSc.
odb. as. PhDr. Mgr. Lubica Juríčková, Ph.D.
odb. as. PhDr. Zlata Pražanová, MBA
odb. as. PaedDr. Mgr. Dagmar Tučková, Ph.D. et Ph.D.
odb. as. Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.
odb. as. MUDr. Jana Vlčková, Ph.D.
odb. as. Mgr. Simona Zatloukalová, Ph.D.
as. Mgr. Adéla Lemrová

Adresa

Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Teoretické ústavy – nová budova, 3. patro, směr západ; směr jih – školská část; 1. podzemní podlaží, směr západ – pitevna, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc

Číslo pracoviště: 1420

Webové stránky: http://www.lf.upol.cz/ustavy-a-kliniky/ustavy/ustav-soudniho-lekarstvi-a-medicinskeho-prava/


Přednosta

doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.

585 639 576


Zástupce přednosty

odb. as. MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D.

585 632 603


Sekretářka

Lenka Vilímcová

585 632 602

Ostatní členové

doc. MUDr. Svatopluk Loyka, CSc.
doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D.
MUDr. Adriana Gavronová
Mgr. Vladimír Halouzka, Ph.D.
MUDr. Petr Chromec
MUDr. Petra Langerová, Ph.D.
MUDr. Klára Marecová
MUDr.  Veronika Pargačová
MUDr. Kateřina Vránová
MUDr. Marek Vitovják
RNDr. Jana Spurná, Ph.D.
MUDr. Václav Svrchokryl
MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.

Adresa

Hněvotínská 3
779 00 Olomouc