Ústav fyziologie

Všeobecné informace

Adresa:

Ústav fyziologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Telefon: +420 585 632 351

Personální obsazení ústavu

Přednostka:

MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph.D.
Tel.: +42058 563 2361
E-mail: lenka.bartosikova@upol.cz

Zástupce přednostky pro výuku:

doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc.
Tel.: +42058 563 2351
E-mail: jiri.necas@upol.cz

Sekretářka:

Marie Hýbnerová
Tel.: +42058 563 2352
E-mail: marie.hybnerova@upol.cz

Ostatní členové:

doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.
Tel.: +42058 563 2367
E-mail: rudolf.chlup@fnol.cz

odb. as. MVDr. Galina Kuzmina
Tel.: +42058 563 2364
E-mail: galina.kuzmina@upol.cz

odb. as. Natalia Sirotina
Tel.: +42058 563 2365
E-mail: natalie.sirotina@upol.cz

Laborantka:

Lenka Synková
Tel.: +42058 563 2355
E-mail: lenka.synkova@upol.cz

Přednostové ústavu

prof. MUDr. Jaroslav Mělka – 1946-1952
prof. MUDr. Aleš Kučera – 1953-1980
doc. MUDr. František Bátěk, CSc. – 1981-1988
doc. MUDr. Alena Merkunová, CSc. – 1989-1990
prof. MUDr. Josef Petřek, CSc. – 1991-2006
doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc. – 2007-2022
MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph.D. - 2022 - dosud

Pedagogická činnost

Pracovníci Ústavu fyziologie zajišťují výuku lékařské fyziologie na LF UP Olomouc pro studenty Všeobecného lékařství a Zubního lékařství (odborná garance doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc.), pro zahraniční studenty Všeobecného lékařství a Zubního lékařství vyučované v angličtině (English Programme – odborná garance odb. as. MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph. D.) a pro studenty bakalářských směrů studia Optometrie (odborná garance doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc.). Kromě přímých pedagogických aktivit se pracovníci ústavu podílejí na tvorbě učebních textů.

Vědeckovýzkumná činnost

Ústav fyziologie zaměřuje svoji pozornosti na metabolismus sacharidů u zdravých osob i u diabetiků 1. a 2. typu. Ve spolupráci s dalšími pracovišti Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc se věnuje především výzkumu glykemických indexů různých potravin a sledování přínosu intenzivního self-monitoringu a kontinuálního monitorování glykemie pro látkovou přeměnu u diabetiků. Zkoumané problémy mají význam pro klinickou praxi. Důležitou úlohu při řešení úkolů hrají studenti doktorských programů a studentské vědecké síly. Ústav spolupracuje s Diabetologickým institutem Gerhardta Katsche v Karslburgu v Německu.

Doktorský studijní program

Ústav fyziologie má platnou akreditaci pro doktorský studijní program v oboru normální a patologická fyziologie.

DSP studenti:

MUDr. Vít Perlík:
Téma: Farmakointervence ve výzkumu patofyziologie horečky.

MUDr. Eva Elšíková
Téma: Variabilita glykémie v průběhu dne a noci u zdravých osob a u diabetiků 1. a 2. typu.

MUDr. Iveta Poljaková
Téma: Kontinuální monitorování koncentrace glukózy v intersticiální tekutině a hodnocení metabolismu sacharidů.

English Version

About us

Staff

Head of department:

Ass. Professor Jiří Nečas, CSc.

Department of Physiology
Palacky University in Olomouc
Faculty of Medicine and Dentistry
Hněvotínská 3
779 00 Olomouc
Czech Republic

Tel.: +42058 563 2351
e-mail: necasjir@upol.cz

Deputy head for instruction:

MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph.D.
Tel.: +42058 563 2361
E-mail: bartosil@tunw.upol.cz

Secretary:

Marie Hýbnerová
Tel.: +42058 563 2352
e-mail: hybner@unw.upol.cz

Members

Ass. Professor Rudolf Chlup, CSc.
Tel.: +42058 563 2367
E-mail: rudolf.chlup@fnol.cz

MVDr. Galina Kuzmina
Tel.: +42058 563 2364
E-mail: kuzmina@tunw.upol.cz

MUDr. Iveta Poljaková
Tel.: +42058 563 2364
E-mail: iveta.poljakova@upol.cz

MUDr. Natalia Sirotina
Tel.: +42058 563 2365
E-mail: sirotinn@tunw.upol.cz

History of the Physiological institut

Heads of institut:

Professor Jaroslav Mělka – 1946-1952
Professor Aleš Kučera – 1953-1980
Ass. Professor František Bátěk, CSc. – 1981-1988
Ass. Professor Alena Merkunová, CSc. – 1989-1990
Professor Josef Petřek, CSc. – 1991-2006
Ass. Professor Jiří Nečas, CSc. – 2007 - yet

Teaching

Teaching staff of the Department of Physiology of the Medical Faculty of the Palacky University provides teaching of the human physiology for the students of the General Medicine and Dentistry in Czech program (guarantee Ass. Profesor Jiří Nečas, CSc.), and also for the students of the General Medicine and Dentistry in English program (guarantee MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph. D.). The teaching is realized in form of the lectures, seminars and practical trainings.

The teaching for the students of bachelor studies - optometry (guarantee Ass. Profesor Jiří Nečas, CSc.) is realized too.

Research

The attention of the scientific staff of the Department of Physiology of Medical Faculty of Palacky University is focused on the study of carbohydrate metabolism in healthy men and in the patients with diabetes mellitus type I. and II.

With collaboration others institutes and the clinics of the Medical Faculty and University hospital they devote mainly the study of the glycemic index as of the various foods, and also study the importance of continual self-monitoring of the glycemia for understanding of the metabolic processes in the persons with diabetes mellitus. Examined problems have great importance for clinical practice.

The students of postgraduate study and pregraduate students take part in the realization this studies. The Department of Physiology of the Medical Faculty of the Palacky University collaborates with Gerhardt Katsch Institute of the diabetology in Karlsburg in BRD.

PhD program

Department of Physiology has a valid accreditation for doctoral degree program in the field of normal and Pathological Physiology.

PhD students:

MUDr. Vít Perlín
Theme: Pharmacointervention in development of pathophysiology of fever.

MUDr. Eva Elšíková
Theme: Glucose variability during the day and night in healthy man and on the persons with diabetes type 1. and 2.

MUDr. Iveta Poljaková
Theme: Continual monitoring of the glucose concentration in ISF and carbohydrate metabolism evaluaiton.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)