Ústav veřejného zdravotnictví

Personální složení


Přednostka

prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.

585 632 660


Zástupce přednostky pro vědu a výzkum

odb. as. MUDr. Ladislav Štěpánek, Ph.D.

585 632 662


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství za obor epidemiologie a studijního programu Veřejné zdravotnictví

prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.

585 632 660


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství za obor sociální lékařství

doc. et doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

585 632 708


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství za obor epidemiologie

odb. as. MUDr. Jana Vlčková, Ph.D.

585 632 665


Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství za obor sociální lékařství

prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.

585 632 660


Pracovník odpovědný za organizaci výuky General Medicine a Dentistry

Ing. Michal Menšík, Ph.D.

585 632 656


Sekretářka

Jarmila Bečvářová - obor epidemiologie, studijní program Veřejné zdravotnictví

585 632 652

 

Eva Kollárová - obor sociální lékařství, studijní program Veřejné zdravotnictví

585 632 702

Ostatní členové

doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.
odb. as. PhDr. Zlata Brachová, MBA
odb. as. PhDr. Mgr. Lubica Juríčková, Ph.D.
as. Mgr. Veronika Koutná
as. PhDr. Robert Rašťák
as. Mgr. Renata Trajerová

Ostatní vyučující

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
prof. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
doc. MUDr. Ivanka Matoušková, Ph.D.
doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA
MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.
MUDr. Eva Čehovská
MUDr. Veronika Králíková
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
MUDr. Radmila Pastorková, Ph.D.
MUDr. Lenka Pešáková, Ph.D.
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.
MUDr. Jarmila Ševčíková, Ph.D.
MUDr. Andrea Škurková
MUDr. Martin Zápalka, Ph.D.
PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.
PhDr. Mgr. Ivana Olecká, Ph.D.
Mgr. Jiřina Cahlíková, MBA
Mgr. Lukáš Fedor, MPH
Mgr. Kateřina Janoušková
Mgr. Matyáš Fošum
Mgr. Barbora Hanáková
Mgr. Marie Kohutová, DiS.
Mgr. Pavel Kučera, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Lhoťan
Mgr. Vladimíra Odehnalová
Mgr. Eva Pavelková, MBA
Mgr. Michael Škurka, LL.M., MSc.
Mgr. Simona Zatloukalová, Ph.D.
Mgr. Alena Zímová
Ing. Martin Knápek
Ing. Hana Střítecká, Ph.D.
Ing. Tomáš Uvízl
Bc. Sylva Nováková, DiS.

Adresa

Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Obor epidemiologie

Pedagogická činnost

Obsah výuky: výuka epidemiologie probíhá v zásadě ve čtyřech výukových oblastech:

1. Epidemiologická metodologie - se zaměřením na:

 • epidemiologické ukazatele
 • design epidemiologických studií
 • deskriptivní epidemiologické studie
 • studie případů a kontrol
 • kohortové studie
 • intervenční studie
 • interpretace výsledků epidemiologických studií a role náhodné chyby, systematické chyby (bias) a zavádějícího faktoru (confounding)
 • validitu diagnostických testů
 • screening

2. Epidemiologie infekčních nemocí - se zaměřením na:

 • proces šíření infekcí
 • imunizaci
 • nemocniční infekce
 • výskyt a epidemiologii vybraných infekčních nemocí, prevalujících v našich podmínkách

3. Epidemiologii chronických neinfekčních nemocí - se zaměřením na:

 • kardiovaskulární nemoci
 • nádory
 • metabolické nemoci
 • úrazy

4. Epidemiologii životního prostředí - se zaměřením na:

 • hlavní rizikové faktory životního prostředí a jejich vliv na zdravotní stav člověka
 • hlavní rizikové faktory pracovního prostředí
 • nutriční epidemiologii
 • epidemiologii drogových závislostí

Rozsah výuky v těchto čtyřech oblastech se řídí zaměřením jednotlivých směrů výuky. Cíle výuky:

 • uvědomit si význam populačního přístupu ke studiu nemocí a poruch zdraví v populaci
 • navrhnout design jednoduché epidemiologické studie
 • rozumět výsledkům výzkumu, publikovaným v lékařské odborné literatuře
 • účastnit se na prevenci infekčních a neinfekčních nemocí v různých rovinách prevence

Informace pro studenty

Pregraduální vzdělávání

Veškeré informace a studijní materiály k pregraduálnímu vzdělávání naleznete na níže uvedeném odkazu a v prostředí Moodle:

 

Postgraduální vzdělávání

DSP Epidemiologie, preventivní medicína a hygiena

Veškeré informace k postgraduálnímu vzdělávání naleznete zde:
https://www.lf.upol.cz/de/studenti/doktorsky-program/

Studenti doktorského studijního programu Epidemiologie, preventivní medicína a hygiena:

Prezenční forma studia:
Mgr. Veronika Koutná
 

Kombinovaná forma studia:
MUDr. Radka Durďáková
MUDr. Alice Entrová, MBA
MUDr. Markéta Holubová
MUDr. Magdaléna Janošíková
Mgr. Lukáš Kolařík, DiS.
Ing. Mgr. Bc. Gabriela Pospíšilová
Mgr. Jan Carlos Sekera, Ph.D.
MUDr. Daniel Wolny

 

Specializační vzdělávání

Veškeré informace k specializačnímu vzdělávání naleznete zde:
www.lf.upol.cz/zamestnanci/specializacni-vzdelavani/

Věda a výzkum

Vědecké zaměření

 • Epidemiologická metodologie
  • klinická epidemiologie
  • obecné základy "evidence based medicine"
 • Epidemiologie infekčních nemocí
  • epidemiologie a prevence tetanu
  • epidemiologie nemocničních infekcí
 • Epidemiologie nádorů
  • epidemiologie karcinomu plic
  • epidemiologie karcinomu ledvin
  • epidemiologie karcinomu jícnu
  • epidemiologie karcinomu pankreatu
 • Epidemiologie kardiovaskulárních nemocí
  • epidemiologie koronární nemoci srdeční
  • epidemiologie cerebrovaskulární nemoci
  • epidemiologie inzulinové rezistence

Grantové projekty

Publikační činnost

Grantové projekty

Projekty v rámci zahraniční spolupráce

NADACE: Research Support Foundation, VADUZ, Lichtenštejnsko
Název: Effectivity of Secondary Prevention for Cancer in a General Practitioner´s office
Řešitel: Mgr. Kateřina Azeem, Ph.D.
Pracoviště: Ústav preventivního lékařství
Období řešení: 2013–2015

NADACE: Research Support Foundation, VADUZ, Lichtenštejnsko
Název: Comprehensive study at the issue of oncological diseases
Řešitelé: doc. RNDr. Ondřej Holý, Ph.D., prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
racoviště: Ústav preventivního lékařství
Období řešení: 2015–2017

Studentská grantová soutěž Univerzity Palackého v Olomouci

IGA LF_2014_016
Název: Inzulínová rezistence a kardiometabolické riziko u obézních dětí a adolescentů
Řešitel: MUDr. et MUDr. Vladimír Horák
Pracoviště: Ústav preventivního lékařství
Období řešení: 2014–2015

IGA LF_2015_014
Název: Metabolický syndrom v ordinaci praktického lékaře
Řešitel: prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
Pracoviště: Ústav preventivního lékařství
Období řešení: 2015–2016

IGA LF_2016_003
Název: Multifaktorová průřezová studie vybraných faktorů životního stylu a zdravotního stavu u hospitalizovaných pacientů
Řešitel: Mgr. Kateřina Azeem, Ph.D.
Pracoviště: Ústav preventivního lékařství
Období řešení: 2016-2017

IGA LF_2016_025
Název: Prevalence výskytu nosního nosičství bakteriálních kmenů u studentů všeobecného lékařství LF UP v Olomouci. Follow-up studie
Řešitel: doc. RNDr. Ondřej Holý, Ph.D.
Pracoviště: Ústav preventivního lékařství
Období řešení: 2016

IGA LF_2017_016
Nepřímé metody detekce inzulínové rezistence pro prevenci metabolického syndromu
MUDr. Ladislav Štěpánek, Ph.D.
Pracoviště: Ústav preventivního lékařství
Období řešení: 2017-2018

IGA LF_2018_030
Název: Analýza aktuální epidemiologické situace ve výskytu spalniček v české republice a v Evropě
Mgr. Simona Zatloukalová
Pracoviště: Ústav veřejného zdravotnictví
Období řešení: 2018-2019

IGA LF_2019_022
Název: Virová hepatitida E – epidemiologie, rizikové faktory, prevence
Mgr. Kateřina Azeem, Ph.D.
Pracoviště: Ústav veřejného zdravotnictví
Období řešení: 2019–2020

IGA LF_2020_031
Název: Markery inzulínvové rezistence a jejich vztah k vybraným interním chorobám
Řešitel: MUDr. Ladislav Štěpánek, Ph.D.
Pracoviště: Ústav veřejného zdravotnictví
Období řešení: 2020-2021

IGA_LF_2020_028
Název: Analýza epidemiologické situace na úseku zoonóz v Olomouckém kraji
Řešitel: MUDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Pracoviště: Ústav veřejného zdravotnictví
Období řešení: 2020-2021

IGA_LF_2021_036
Název: Změna metodiky výběru dárců pro odběr rekonvalescenční plazmy na pracovišti Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice
Řešitel: Mgr. Kateřina Azeem, Ph.D.
Pracoviště: Ústav veřejného zdravotnictví
Období řešení: 2021-2022

IGA LF_2022_028
Název: Sekundární prevence karcinomu plic – Pilotní testování v ordinacích praktických lékařů
Řešitel: MUDr. Ladislav Štěpánek, Ph.D.
Pracoviště: Ústav veřejného zdravotnictví
Období řešení: 2022-2023

IGA LF_2023_024
Název: Rizikové faktory ranných infekcí a jejich epidemiologie
Řešitel: MUDr. Ladislav Štěpánek, Ph.D.
Pracoviště: Ústav veřejného zdravotnictví
Období řešení: 2023-2024

Publikační činnost 2015 - 2020

 1. VLČKOVÁ, J., RUPEŠ, V., HORÁKOVÁ, D., KOLLÁROVÁ, H., HOLÝ, O. Rizika šíření viru západonilské horečky v české republice. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2015, roč. 64, č. 2, s. 80-86. ISSN 1210-7913. 
 2. AZEEM, K., HORÁKOVÁ, D., TOMÁŠKOVÁ, H., ŠEVČÍKOVÁ, J., VLČKOVÁ, J., PASTUCHA, D., PROCHÁZKA, V., SHONOVÁ, O., MARTÍNEK, A., JANOUT, V., ŽÍDKOVÁ, V., KOLLÁROVÁ, H. MULTIFAKTOROVÁ epidemiologická analýza rizikových faktorů karcinomu pankreatu u žen. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2015, roč. 64, č. 1, s. 34-40. ISSN 1210-7913. 
 3. HORÁKOVÁ, D., AZEEM, K., BENEŠOVÁ, R., PASTUCHA, D., HORÁK, V., DUMBROVSKÁ, L., MARTÍNEK, A., NOVOTNÝ, D., ŠVAGERA, Z., HOBZOVÁ, M., GALUSZKOVÁ, D., JANOUT, V., DONEVSKA, S., VRBKOVÁ, J., KOLLÁROVÁ, H. Total and High Molecular Weight Adiponectin Levels and Prediction of Cardiovascular Risk in Diabetic Patients. International Journal of Endocrinology, 2015, roč. 76, č. 1, s. 1-6. ISSN 1687-8337.DOI 10.1155/2015/545068 
 4. MULLER, DC., SCELO, G., ZARIDZE, D., JANOUT, V. Circulating 25-hydroxyvitamin D3 and survival after diagnosis with kidney cancer. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention (print), 2015, roč. 24, č. 8, s. 1277-1281. ISSN 1055-9965.DOI 10.1158/1055-9965.EPI-14-1351 
 5. ŠUBOVÁ, D., AZEEM, K., KOLLÁROVÁ, H. Nádorová onemocnění - strategické programy a prevence v České republice. Praktický lékař, 2015, roč. 95, č. 6, s. 253-256. ISSN 0032-6739. 
 6. ALSONOSI, A., HARIRI, S., KAJSÍK, M., ORIEŠKOVÁ, M., HANULÍK, V., RÖDEROVÁ, M., PETRŽELOVÁ, J., KOLLÁROVÁ, H., DRAHANOVSKÁ, H., FORSYTHE, S., HOLÝ, O. The speciation and genotyping of Cronobacter isolates from hospitalised patients. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 2015, roč. 34, č. 10, s. 1979-1988. ISSN 0934-9723.DOI 10.1007/s10096-015-2440-8 
 7. CHEN, D., GABORIEAU, V., ZHAO, Y., JANOUT, V. A systematic investigation of the contribution of genetic variation within the MHC region to HPV seropositivity. Human Molecular Genetics (print), 2015, roč. 24, č. 9, s. 2681-2688. ISSN 0964-6906.DOI 10.1093/hmg/ddv015 
 8. MALHOTRA, J., SARTORI, S., BRENNAN, P., JANOUT, V. Effect of occupational exposures on lung cancer susceptibility: a study of gene-environment interaction analysis. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention (print), 2015, roč. 24, č. 3, s. 570-579. ISSN 1055-9965. 
 1. DELAHAYE-SOURDEIX, M., ANANTHARAMAN, D., TIMOFEEVA, M., JANOUT, V. A rare truncating BRCA2 variant and genetic susceptibility to upper aerodigestive tract cancer. Journal of the National Cancer Institute, 2015, roč. 107, č. 5, s. 1-4. ISSN 0027-8874.DOI 10.1093/jnci/djv037 
 2. MULLER, DC., JOHANSSON, M., ZARIDZE, D., MOUKERIA, A., JANOUT, V. Circulating Concentrations of Vitamin B6 and Kidney Cancer Prognosis: A Prospective Case-Cohort Study. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 10, s. "e0140677-1"-"e0140677-12". ISSN 1932-6203.DOI 10.1371/journal.pone.0140677 
 3. HOLÝ, O., VLČKOVÁ, J., MATOUŠKOVÁ, I., KOLÁŘ, M. PREVALENCE VÝSKYTU NOSNÍHO NOSIČSTVÍ KMENŮ STAPHYLOCOCCUS AUREUS A METICILIN REZISTENTNÍCH KMENŮ S. AUREUS (MRSA) U STUDENTŮ VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ LF UP V OLOMOUCI. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2015, roč. 64, č. 2, s. 98-101. ISSN 1210-7913. 
 4. CHILDS, E., MOCCI, E., CAMPA, D., JANOUT, V. Common variation at 2p13.3, 3q29, 7p13 and 17q25.1 associated with susceptibility to pancreatic cancer. Nature Genetics, 2015, roč. 47, č. 8, s. 911-916. ISSN 1061-4036. 
 5. DELAHAYE-SOURDEIX, M., OLIVER, J., TIMOFEEVA, MN., HORÁK, V. The 12p13.33/RAD52 locus and genetic susceptibility to squamous cell cancers of upper aerodigestive tract. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 3, s. "e0117639-1"-"e0117639-12". ISSN 1932-6203.DOI 10.1371/journal.pone.0117639 
 6. ŠEVČÍKOVÁ, J., AZEEM, K., HORÁKOVÁ, D., VLČKOVÁ, J., ŽÍDKOVÁ, V., ŠEVČÍKOVÁ, V., KOLLÁROVÁ, H. Prekancerózy a nádory kůže v ordinaci praktického lékaře. Praktický lékař, 2015, roč. 95, č. 4, s. 175-179. ISSN 0032-6739. 
 7. BRENNER, D., AMOS, C., BRHANE, Y., JANOUT, V. Identification of lung cancer histology-specific variants applying Bayesian framework variant prioritization approaches within the TRICL and ILCCO consortia. Carcinogenesis, 2015, roč. 36, č. 11, s. 1314-1326. ISSN 0143-3334.
 8. BIGERT, C., GUSTAVSSON, P., STRAIF, K., JANOUT, V. Lung cancer risk among cooks when accounting for tobacco smoking: a pooled analysis of case-control studies from Europe, Canada, New Zealand, and China. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2015, roč. 57, č. 2, s. 202-209. ISSN 1076-2752.DOI 10.1097/JOM.0000000000000337 
 9. HOLÝ, O., MATOUŠKOVÁ, I., KUBÁTOVÁ, A., HAMAL, P., SVOBODOVÁ, L., SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., RAIDA, L. MONITORING OF MICROSCOPIC FILAMENTOUS FUNGI IN INDOOR AIR OF TRANSPLANT UNIT. Central European Journal of Public Health, 2015, roč. 23, č. 4, s. 331-334. ISSN 1210-7778. 
 10. ŠUBOVÁ, D., AZEEM, K., KOLLÁROVÁ, H. Využití psího čichu v lékařství u nádorových i nenádorových onemocnění. Praktický lékař, 2015, roč. 95, č. 2, s. 52-58. ISSN 0032-6739. 
 11. TAEGER, D., PESCH, B., KENDZIA, B., JANOUT, V. Lung cancer among coal miners, ore miners and quarrymen: smoking-adjusted risk estimates from the synergy pooled analysis of case-control studies. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 2015, roč. 41, č. 5, s. 467-477. ISSN 0355-3140. 
 12. HOLÝ, O., VLČKOVÁ, J., MATOUŠKOVÁ, I., KOLÁŘ, M. Prevalence výskytu nosního nosičství kmenů Staphylococcus aereus a meticilin rezistentních kmenů S. aureus (MRSA) u studentů všeobecného lékařství LF UP. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2015, roč. 64, č. 2, s. 98-101. ISSN 1210-7913. 
 13. AZEEM, K., HORÁKOVÁ, D., TOMÁŠKOVÁ, H., PROCHÁZKA, V., SHONOVÁ, O., MARTÍNEK, A., KYSELÝ, Z., JANOUT, V., KOLLÁROVÁ, H. Evaluation of Dietary Habits in the Study of Pancreatic Cancer. Klinická onkologie, 2016, roč. 29, č. 3, s. 196-203. ISSN 0862-495X.DOI 10.14735/amko2016196 
 14. NAKLÁDALOVÁ, M., ŽÍDKOVÁ, V., BRLKOVÁ, I., HOLÁ, P., MÁSLOVÁ, V., VILDOVÁ, H., BORIKOVÁ, A., KOLLÁROVÁ, H. Autokinezioterapie u syndromu karpálního tunelu. Pracovní lékařství, 2016, roč. 68, č. 3, s. 87-93. ISSN 0032-6291. 
 15. SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., MATOUŠKOVÁ, I., DUBOVSKÁ, I., SOLDÁNOVÁ, M. Dezinfekce a sterilizace ortodontických „semikritických“ zdravotnických prostředků. Ortodoncie, 2016, roč. 25, č. 3, s. 156-165. ISSN 1210-4272. 
 16. HORÁKOVÁ, D., AZEEM, K., DUMBROVSKÁ, L., VLČKOVÁ, J., HORÁK, V., KOLLÁROVÁ, H. Epidemiologický význam metabolického syndromu. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2016, roč. 65, č. 4, s. 199-201. ISSN 1210-7913. 
 17. ŠEVČÍKOVÁ, J., KOLLÁROVÁ, H., NAKLÁDAL, Z., PILNÁ, M. Syndrom karpálního tunelu pohledem praktického lékaře - kazuistika. Pracovní lékařství, 2016, roč. 68, č. 3, s. 110-115. ISSN 0032-6291. 
 18. LE CALVEZ-KELM, F., FOLL, M., WOZNIAK, MB., DELHOMME, TM., JANOUT, V. KRAS mutations in blood circulating cell-free DNA: a pancreatic cancer case-control study. Oncotarget, 2016, roč. 7, č. 48, s. 78827-78840. ISSN 1949-2553.DOI 10.18632/oncotarget.12386 
 19. HLÁVKOVÁ, J., LEBEDA, T., TICHÝ, T., GAĎOUREK, P., URBAN, P., NAKLÁDALOVÁ, M., LAŠTOVKOVÁ, A., FENCLOVÁ, Z., RIDZOŇ, P., EHLER, E., RICHTER, M., PEŠÁKOVÁ, L., PELCLOVÁ, D. Evaluation of Lumbar Spine Load by Computational Method in Order to Acknowledge Low-back Disorders as Occupational Disease. Central European Journal of Public Health, 2016, roč. 24, č. 1, s. 58-67. ISSN 1210-7778.
 20. SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., DUBOVSKÁ, I., MICHL, P., MATOUŠKOVÁ, I.  Hand Hygiene in Dental Health Care. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, 2016, roč. 15, č. 6, s. 68-74. ISSN 2279-0861.DOI 10.9790/0853-1506026874 
 21. SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., MATOUŠKOVÁ, I., DUBOVSKÁ, I., MOROZOVA, Y. Bioaerosol v ordinaci zubního lékaře (přehledový článek). Česká stomatologie, 2016, roč. 116, č. 4, s. 102-105. ISSN 1213-0613. 
 22. BIGERT, C., GUSTAVSSON, P., STRAIF, K., TAEGER, D., JANOUT, V. Lung Cancer Among Firefighters: Smoking-Adjusted Risk Estimates in a Pooled Analysis of Case-Control Studies. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2016, roč. 58, č. 11, s. 1137-1143. ISSN 1076-2752.DOI 10.1097/JOM.0000000000000878 
 23. LUJAN-BARROSO, L., ZHANG, W., OLSON, SH., GAO, Y., JANOUT, V.  Menstrual and Reproductive Factors, Hormone Use, and Risk of Pancreatic Cancer: Analysis From the International Pancreatic Cancer Case-Control Consortium (PanC4). Pancreas, 2016, roč. 45, č. 10, s. 1401-1410. ISSN 0885-3177.DOI 10.1097/MPA.0000000000000635 
 24. AZEEM, K., ŠEVČÍKOVÁ, J., KYSELÝ, Z., HORÁKOVÁ, D., VLČKOVÁ, J., KOLLÁROVÁ, H. Primary and secondary prevention of colorectal cancer in the Czech Republic. Przeglad gastroenterologiczny, 2016, roč. 11, č. 1, s. 1-5. ISSN 1895-5770.DOI 10.5114/pg.2016.57819 
 25. SACHOVÁ, P., MRÁZKOVÁ, E., KOLLÁROVÁ, H., VOJKOVSKÁ, K., FLUKSOVÁ, J., NAKLÁDAL, Z., JANOUT, V. Does working in education affect teachers' auditory threshold?. Pracovní lékařství, 2016, roč. 68, č. 4, s. 125-131. ISSN 0032-6291. 
 26. ORIEŠKOVÁ, M., KAJSÍK, M., SZEMES, T., HOLÝ, O., FORSYTHE, S., TURNA, J., DRAHANOVSKÁ, H. Contribution of the thermotolerance genomic island to increased thermal tolerance in Cronobacter strains. Antonie van Leeuwenhoek: International Journal of General and Molecular Microbiology, 2016, roč. 109, č. 3, s. 405-414. ISSN 0003-6072.DOI 10.1007/s10482-016-0645-1. 
 27. BEHRENS, T., GROß, I., SIEMIATYCKI, J., CONWAY, D., JANOUT, V. Occupational prestige, social mobility and the association with lung cancer in men. BMC Cancer, 2016, roč. 16, č. 395, s. "395-1"-"395-12". ISSN 1471-2407.DOI 10.1186/s12885-016-2432-9.
 28. FEHRINGER, G., BRENNER, D., ZHANG, Z., LEE, Y., JANOUT, V. Alcohol and lung cancer risk among never smokers: A pooled analysis from the international lung cancer consortium and the SYNERGY study.. International Journal of Cancer (print), 2017, roč. 140, č. 9, s. 1976-1984. ISSN 0020-7136.DOI 10.1002/ijc.30618. 
 29. MATOUŠKOVÁ, I., SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E. Hygienicko-epidemiologický režim zubní a ortodontické ordinace. Praha : Grada, 2017. 128 s. ISBN 978-80-271-0077-4. 
 30. VLČKOVÁ, J., MATOUŠKOVÁ, I., AZEEM, K., HOLÝ, O. Onemocnění tetanem není minulost. Dezinfekce, Desinsekce, Deratizace, 2017, roč. 26, č. 2, s. 59-62. ISSN 1212-4257. 
 31. MACHIELA, M., HOFMANN, J., CARRERAS-TORRES, R., BROWN, K., JANOUT, V. Genetic Variants Related to Longer Telomere Length are Associated with Increased Risk of Renal Cell Carcinoma.. European Urology, 2017, roč. 75, č. 5, s. 747-754. ISSN 0302-2838.DOI 10.1016/j.eururo.2017.07.015
 32. HOLÝ, O., VLČKOVÁ, J., JANOUŠKOVÁ, L., MATOUŠKOVÁ, I. Prevalence difterie, tetanu a pertuse ve světě. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 2017, roč. 23, č. 1, s. 10-16. ISSN 1211-264X. 
 33. RUPEŠ, V., VLČKOVÁ, J. Významná studie o výskytu štěnic v sociálních bytech v USA. Dezinfekce, Desinsekce, Deratizace, 2017, roč. 26, č. 1, s. 37-39. ISSN 1212-4257. 
 34. ZATLOUKALOVÁ, S., HOLÝ, O., KOLLÁROVÁ, H. PROFESIONÁLNÍ INFEKCE U ZDRAVOTNÍKŮ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 2008–2015. Pracovní lékařství, 2017, roč. 69, č. 1-2, s. 27-35. ISSN 0032-6291. 
 35. OLSSON, A., VERMEULEN, R., SCHÜZ, J., KROMHOUT, H., JANOUT, V. Exposure-Response Analyses of Asbestos and Lung Cancer Subtypes in a Pooled Analysis of Case-Control Studies.. Epidemiology, 2017, roč. 28, č. 2, s. 288-299. ISSN 1044-3983.DOI 10.1097/EDE.0000000000000604. 
 36. CAPELLO, M., BANTIS, L., SCELO, G., ZHAO, Y., JANOUT, V. Sequential Validation of Blood-Based Protein Biomarker Candidates for Early-Stage Pancreatic Cancer.. Journal of the National Cancer Institute, 2017, roč. 109, č. 4, ISSN 0027-8874.DOI 10.1093/jnci/djw266 
 37. BRZDIL, J., HOLÝ, O., CHMELAŘ, D. Gram-positive aerobic and microaerophilic microorganisms isolated from pathological processes and lesions of horses. Veterinární medicína, 2017, roč. 62, č. 1, s. 1-9. ISSN 0375-8427.DOI 10.17221/107/2016-VETMED 
 38. ŠEVČÍKOVÁ, J., KOLLÁROVÁ, H., NAKLÁDAL, Z. Pracovní způsobilost pacientů s maligním melanomem kůže – kazuistiky. Pracovní lékařství, 2017, roč. 69, č. 1-2, s. 43-49. ISSN 0032-6291. 
 39. KOLLÁROVÁ, H., MATOUŠKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, D., VLČKOVÁ, J., AZEEM, K., HOLÝ, O. Vybrané kapitoly z epidemiologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 200 s. ISBN 978-80-244-5230-2. 
 40. HORÁKOVÁ, D., BOUCHALOVÁ, K., ŠTĚPÁNEK, L., HOLÝ, O., PETRÁKOVÁ, A., JURÍČKOVÁ, L., KOLLÁROVÁ, H. Insulin resistance as a potentional risk factor for breast cancer: Dagmar Horakova. European Journal of Public Health, 2017, roč. 27, č. suppl. 3, s. 1-2. 
 41. ŠTĚPÁNEK, L., HORÁKOVÁ, D., KOLLÁROVÁ, H. Visceral adiposity index a jeho vztah k inzulinové rezistenci - pilotní studie. Obezitologie a bariatrie 2017, 2017, s. 50-50. 
 42. BZDIL, J., HOLÝ, O., TOPORČÁK, J. Salmonella enterica subspecies enterica serovar Paratyphi B as a disease-causing agent in reptiles in the Czech Republic. Veterinární medicína, 2017, roč. 62, č. 7, s. 410-415. ISSN 0375-8427. 
 43. RUPEŠ, V., VLČKOVÁ, J., HOLÝ, O., HORÁKOVÁ, D., AZEEM, K., KOLLÁROVÁ, H. Štěnice domácí (Cimex lectularius) - biologie, zdravotnický význam, možnosti detekce a hubení. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2017, roč. 66, č. 2, s. 91-98. ISSN 1210-7913. 
 44. ALLENSON, K., CASTILLO, J., SAN LUCAS, F., SCELO, G., JANOUT, V. High prevalence of mutant KRAS in circulating exosome-derived DNA from early-stage pancreatic cancer patients.. Annals of Oncology, 2017, roč. 28, č. 4, s. 741-747. ISSN 0923-7534.DOI 10.1093/annonc/mdx004 
 45. HORÁKOVÁ, D., BOUCHALOVÁ, K., ŠTĚPÁNEK, L., HOLÝ, O., PETRÁKOVÁ, A., JURÍČKOVÁ, L., KOLLÁROVÁ, H. Insulin resistance as a potential risk factor for breast cancer: Dagmar Horakova. European Journal of Public Health, 2017, roč. 27, č. s3, ISSN 1101-1262.DOI 10.1093/eurpub/ckx186.172 
 46. ŽÍDKOVÁ, V., NAKLÁDALOVÁ, M., ZAPLETALOVÁ, J., NAKLÁDAL, Z., KOLLÁROVÁ, H. Experiences with preventing carpal tunnel syndrome in an automotive plant. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2017, roč. 30, č. 1, s. 45-54. ISSN 1232-1087.DOI 10.13075/ijomeh.1896.00793 
 47. SEDLATÁ JURÁSKOVÁ, E., SEDLÁČKOVÁ, H., JÁNSKÁ, J., HOLÝ, O., LÁLOVÁ, I., MATOUŠKOVÁ, I. Legionella spp. in dental unit waterlines.. Bratislavské lekárske listy, 2017, roč. 118, č. 5, s. 310-314. ISSN 0006-9248.DOI 10.4149/BLL_2017_060 
 48. ARSENEAULT, M., MONLONG, J., VASUDEV, NS., LASKAR, RS., JANOUT, V., KOLLÁROVÁ, H. Loss of chromosome Y leads to down regulation of KDM5D and KDM6C epigenetic modifiers in clear cell renal cell carcinoma.. Scientific Reports, 2017, roč. 7, č. 7, s. nečíslováno. ISSN 2045-2322.DOI 10.1038/srep44876 
 49. SCELO, G., PURDUE, MP., BROWN, KM., JOHANSSON, M., JANOUT, V. Genome-wide association study identifies multiple risk loci for renal cell carcinoma.. Nature Communications, 2017, roč. 8, č. 8, s. nestránkováno. ISSN 2041-1723.DOI 10.1038/ncomms15724
 50. PASTORINO, R., PUGGINA, A., CARRERAS-TORRES, R., LAGIOU, P., JANOUT, V. Genetic Contributions to the Association between Adult Height and Head and Neck Cancer: A Mendelian Randomization Analysis. Scientific Reports, 2018, roč. 8, č. 1, s. 4534. ISSN 2045-2322.DOI 10.1038/s41598-018-22626-w 
 51. HORÁK, V., PASTUCHA, D., ŠTĚPÁNEK, L., KOLLÁROVÁ, H., HORÁKOVÁ, D. Porodní hmotnost a kardiometabolické riziko u dětí s obezitou. Gynekolog : Časopis ženských lékařů, 2018, roč. 27, č. 1, s. 27-31. ISSN 1210-1133.
 52. DAVIS, A., TAO, M., CHEN, J., SCELO, G., JANOUT, V. No association between global DNA methylation in peripherial blood and lung cancer risk in nonsmoking women: results from multicenter study in Eastern and Central Europe. European Journal of Cancer Prevention, 2018, roč. 27, č. 1, s. 1-5. ISSN 0959-8278.DOI 10.1097/CEJ.0000000000000244 
 53. KLEIN, A., WOLPIN, B., RISCH, H., STOLZENBERG-SOLOMON, R., JANOUT, V. Genome-wide meta-analysis identifies five new susceptibility loci for pancreatic cancer. Nature Communications, 2018, roč. 9, č. 1, s. art. no. 556. ISSN 2041-1723.DOI 10.1038/s41467-018-02942-5 
 54. HORÁKOVÁ, D., BOUCHALOVÁ, K., CWIERTKA, K., ŠTĚPÁNEK, L., VLČKOVÁ, J., KOLLÁROVÁ, H. Risks and protective factors for triple negative breast cancer with a focus on micronutrients and infections. Biomedical Papers-Olomouc, 2018, roč. 162, č. 20, s. 1-7. ISSN 1213-8118.DOI 10.5507/bp.2018.014 
 55. HOVANEC, J., SIEMIATYCKI, J., CONWAY, D., OLSSON, A., JANOUT, V. Lung cancer and socioeconomic status in a pooled analysis of case-control studies. PLoS One, 2018, roč. 13, č. 2, s. art. no. e0192999. ISSN 1932-6203.DOI 10.1371/journal.pone.0192999 
 56. HOLÝ, O., CRUZ-CÓRDOVA, A., XICOHTENCATL-CORTES, J., HOCHEL, I., PARRA-FLORES, J., PETRŽELOVÁ, J., FAČEVICOVÁ, K., FORSYTHE, SJ., ALSONOSI, AM. Occurrence of virulence factors in Cronobacter sakazakii and Cronobacter malonaticus originated from clinical samples.. MICROBIAL PATHOGENESIS, 2019, roč. 127, č. dec, s. 250-256. ISSN 0882-4010.DOI 10.1016/j.micpath.2018.12.011
 57. ŠTĚPÁNEK, L., HORÁKOVÁ, D., ŠTĚPÁNEK, L., CIBÍČKOVÁ, L., KARÁSEK, D., VAVERKOVÁ, H., NAKLÁDALOVÁ, M., JURÍČKOVÁ, L., KOLLÁROVÁ, H. Associations between homeostasis model assessment (HOMA) and routinely examined parameters in individuals with metabolic syndrome.. PHYSIOLOGICAL RESEARCH, 2019, roč. 68, č. 6, s. 921-930. ISSN 0862-8408.
 58. CHMELAŘ, D., HOLÝ, O., KASÁKOVÁ, I., HÁJEK, M., LAZAROVÁ, A., GONZALEZ-REY, C., LASÁK, J., RACLAVSKÝ, V., ČIŽNÁR, I. Antibiotic susceptibility and production of endotoxin by Ochrobactrum anthropi isolated from environment and from patients with cystic fibrosis.. FOLIA MICROBIOLOGICA, 2019, roč. 64, č. 6, s. 861-865. ISSN 0015-5632.DOI 10.1007/s12223-019-00700-8
 59. TKADLEC, T., VLČKOVÁ, J., AZEEM, K., ZATLOUKALOVÁ, S., HOLÝ, O., HORÁKOVÁ, D., KOLLÁROVÁ, H. Současná epidemiologická situace spalniček v Evropě. Hygiena, 2019, roč. 64, č. 1, s. 16-20. ISSN 1210-7840.DOI 10.21101/hygiena.a1638
 60. FAHRMANN, JF., BANTIS, LE., CAPELLO, M., JANOUT, V. A Plasma-Derived Protein-Metabolite Multiplexed Panel for Early-Stage Pancreatic Cancer.. JNCI-Journal of the National Cancer Institute, 2019, roč. 111, č. 4, s. 372-379. ISSN 0027-8874.DOI 10.1093/jnci/djy126
 61. ALSONOSI, A., HOLÝ, O., FORSYTHE, S. Characterization of the pathogenicity of clinical Cronobacter malonaticus strains based on the tissue culture investigations.. ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, 2019, roč. 112, č. 3, s. 435-450. ISSN 0003-6072.DOI 10.1007/s10482-018-1178-6
 62. HORÁKOVÁ, D., ŠTĚPÁNEK, L. Karcinom prsu a obezita. Gynekolog : Časopis ženských lékařů, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 4-6. ISSN 1210-1133.
 63. LEPUSCHITZ, S., RUPPITSCH, W., PEKARD-AMENITSCH, S., FORSYTHE, SJ., HOLÝ, O. Multicenter Study of Cronobacter sakazakii Infections in Humans, Europe, 2017.. EMERGING INFECTIOUS DISEASES, 2019, roč. 25, č. 3, s. 515-522. ISSN 1080-6040.DOI 10.3201/eid2503.181652
 64. HORÁKOVÁ, D., ŠTĚPÁNEK, L., JANOUT, V., JANOUTOVÁ, J., PASTUCHA, D., KOLLÁROVÁ, H., PETRÁKOVÁ, A., ŠTĚPÁNEK, L., HUSÁR, R., MARTINÍK, A. Optimal Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance (HOMA-IR) Cut-Offs: A Cross-Sectional Study in the Czech Population.. Medicina-Lithuania, 2019, roč. 55, č. 5, s. E158. ISSN 1010-660X.DOI 10.3390/medicina55050158
 65. WATSON, HJ., YILMAZ, Z., THORNTOT, LM., JANOUT, V. Genome-wide association study identifies eight risk loci and implicates metabo-psychiatric origins for anorexia nervosa. Nature Genetics, 2019, roč. 51, č. 8, s. 1207–1214. ISSN 1061-4036.DOI 10.1038/s41588-019-0439-2
 66. ŠTĚPÁNEK, L., HORÁKOVÁ, D., CIBIČŘKOVÁ, L., VAVERKOVÁ, H., KARÁSEK, D., NAKLÁDALOVÁ, M., ZAPLETALOVÁ, J. Can Visceral Adiposity Index Serve as a Simple Tool for Identifying Individuals with Insulin Resistance in Daily Clinical Practice?. Medicina-Lithuania, 2019, roč. 55, č. 9, s. nestránkováno. ISSN 1010-660X.DOI 10.3390/medicina55090545
 67. HOLÝ, O., ALSONOSI, A., HOCHEL, I., RÖDEROVÁ, M., ZATLOUKALOVÁ, S., MLYNÁRČIK, P., KOLÁŘ, M., PETRŽELOVÁ, J., ALAZRAQ, A., CHMELAR, D., FORSYTHE, S. Antibiotic Susceptibility of Cronobacter spp. Isolated from Clinical Samples. Polish Journal of Microbiology, 2019, roč. 68, č. 1, s. 5-14. ISSN 1733-1331.DOI 10.21307/pjm-2019-001
 68. JOHANSSON, M., CARRERAS-TORRES, R., SCELO, G., JANOUT, V. The influence of obesity-related factors in the etiology of renal cell carcinoma-A mendelian randomization study.. PLoS Medicine, 2019, roč. 16, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 1549-1277.DOI 10.1371/journal.pmed.1002724
 69. HUSÁR, R., ŠTĚPÁNEK, L., HORÁKOVÁ, D. Preventivní a ekonomický význam časné kardiorehabilitace. Ekonomie ve zdravotnictví, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 44-48. ISSN 2464-6164.
 70. HORÁKOVÁ, D., ŠTĚPÁNEK, L., JURÍČKOVÁ, L., VLČKOVÁ, J., KOLLÁROVÁ, H. Surveillance chronických neinfekčních nemocí. Časopis lékařů českých, 2019, roč. 158, č. 2, s. 83-86. ISSN 0008-7335.
 71. KASEM, A., AZEEM, K., VLČKOVÁ, J., ZATLOUKALOVÁ, S., ŠTĚPÁNEK, L., KYSELÝ, Z., KOLLÁROVÁ, H. Epidemiology of hepatitis E virus infection.. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2019, roč. 68, č. 4, s. 176-182. ISSN 1210-7913.
 72. KŘUPKA, M., RUBEŠOVÁ, A., HOLÝ, O. Existuje chronická lymeská borelióza?. Alergie, 2019, roč. 2019, č. 4, s. 253-258. ISSN 1212-3536.
 73. PURDUE, M., RHEE, J., MOORE, L., GAO, X., SUN, X., KIRK, E., CALLAHAM, C., BENCKO, V., JANOUT, V. Differences in risk factors for molecular subtypes of clear cell renal cell carcinoma in a case-control study. Cancer research, 2020, roč. 80, č. 16, s. Meeting Abstract 2340. ISSN 0008-5472.DOI 10.1158/1538-7445.AM2020-2340
 74. ŠTĚPÁNEK, L., NAKLÁDALOVÁ, M., BORIKOVÁ, A., HORÁKOVÁ, D., ŠTĚPÁNEK, L. Measles immunity in a Czech tertiary care hospital. Vaccine, 2020, roč. 2020, č. vol. 38, issue 14, s. 2889-2892. ISSN 0264-410X.DOI 10.1016/j.vaccine.2020.02.067
 75. RUPEŠ, V., VLČKOVÁ, J. Přípravky pro ochrannou deratizaci a nová legislativa. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie, 2020, roč. 29, č. 6, s. 266-269. ISSN 1804-8668.
 76. MLYNÁRČIK, P., CHALACHANOVÁ, A., VÁGNEROVÁ, I., HOLÝ, O., ZATLOUKALOVÁ, S., KOLÁŘ, M. PCR Detection of Oxacillinases in Bacteria. Microbial Drug Resistance, 2020, roč. 26, č. 9, s. 1023-1037. ISSN 1076-6294.DOI 10.1089/mdr.2019.0330
 77. PARRA FLORES, J., MAURY-SINTJAGO, E., RODRIGUEZ-FERNÁNDEZ, A., ACUNA, S., CERDA, F., AGUIRRE, J., HOLÝ, O. Microbiological Quality of Powdered Infant Formula in Latin America. Journal of food protection, 2020, roč. 83, č. 3, s. 534-541. ISSN 0362-028X.DOI 10.4315/0362-028X.JFP-19-399
 78. HUSÁR, R. Kardiorehabilitace v klinické praxi. Kardiologická revue - Interní medicína,
 79. PARRA FLORES, J., MAURY SANTIAGO, E., RODRIGUEZ, A., HOLÝ, O., LEPUSCHITZ, S. Virulencia, perfil y genes de resistencia a antibióticos de Cronobacter sakazakii aisladas de leche en polvo mediante análisis de genoma completo (WGS). Avances de Investigación en Inocuidad de Alimentos, 2020, roč. 2019, č. 2, s. 1-4. ISSN 1665-5745

Obor sociální lékařství

Sociální lékařství je důležitou teoretickou základnou pro zdravotnickou praxi, poskytuje na základě sociodemografické analýzy a studia etických zásad vědecky podložené poznatky a metodické návody, jak účinně a kvalitně jednat, organizovat a řídit v oblasti zdravotnické péče. Sociální lékařství představuje v soustavě lékařských věd integrující prvek mezi biomedicínckou vědou a společností.

Cílem vědního oboru sociální lékařství a veřejného zdravotnictví je zaměření na studium zdravotní situace a zdravotních potřeb obyvatelstva, na determinanty zdraví a zejména jejich sociální predeterminanty, na způsoby organizování zdravotnických systémů, na možnosti podpory a prevence zdraví, na oblast managementu péče o zdraví, včetně teoretických východisek problematiky klinicky doporučených postupů, managementu zdravotnických zařízení, včetně etických a právních aspektů péče, na oblast ekonomiky a spravedlnosti v péči o zdraví, včetně problematiky zdravotního pojištění, stejně jako na oblast sociologie medicíny a zdravotnictví, včetně sociologie a psychologie zdraví.

Obor staví na skutečnosti, že soustava zdravotní péče je složitým sociálním systémem, k jehož náležité funkci jsou nezbytné znalosti nejen o medicíně a o řízení její kvality, ale i o řízení, politologii, etice a filozofii, demografii, statistice, ekonomii, právu, managementu, sociologii, psychologii, historii, filozofii, informatice. Této skutečnosti musí odpovídat pedagogická, vědecko-výzkumná i organizační činnost ústavu, včetně jeho personálního zabezpečení.

Pedagogická činnost

Publikační činnost

Věda a výzkum

Pedagogická činnost

Pregraduální vzdělávání

Veškeré informace a studijní materiály k pregraduálnímu vzdělávání naleznete na níže uvedeném odkazu a v prostředí Moodle:

 

Postgraduální vzdělávání

DSP Sociální lékařství

Veškeré informace k postgraduálnímu vzdělávání naleznete zde:
https://www.lf.upol.cz/de/studenti/doktorsky-program/

 

Specializační vzdělávání

Veškeré informace k specializačnímu vzdělávání naleznete zde:
https://www.lf.upol.cz/zamestnanci/specializacni-vzdelavani/ 

Publikační činnost

Věda a výzkum

Grantové projekty

Studentská grantová soutěž UPOL

 • Projekt Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci podpořený prostředky z kapitoly RVO (Studentská grantová soutěž UPOL), č. projektu: LF_2013_021, název projektu: Zdravotnická politika ve vztahu k péči o pacienty s duševní poruchou, datum trvání: 2013–2014
 • Projekt Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci podpořený prostředky z kapitoly RVO (Studentská grantová soutěž UPOL), č. projektu: IGA_LF_2014_033, název projektu: Pozitivní nálezy alkoholu v krvi zemřelých jako informační základna pro prevenci sociálně patologických jevů, datum trvání: 2014–2015
 • Projekt Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci podpořený prostředky z kapitoly RVO (Studentská grantová soutěž UPOL), č. projektu: IGA_LF_2016_032, název projektu: Zdravotní gramotnost matek v prvním půlroce mateřství, datum trvání: 2016–2017
 • Projekt Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci podpořený prostředky z kapitoly RVO (Studentská grantová soutěž UPOL), č. projektu: IGA_LF_2018_023, název projektu: Retrospektivní analýza úmrtnosti zemřelých dětí do 5 let náhle, neočekávaně a násilně, datum trvání 2018-2019
 • Projekt Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci podpořený prostředky z kapitoly RVO (Studentská grantová soutěž UPOL), č. projektu: IGA_LF_2019_023, název projektu: Management hodnocení seniorů pomocí geriatrických syndromů v institucionální péči, datum trvání 2019-2020
 • Projekt Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci podpořený prostředky z kapitoly RVO (Studentská grantová soutěž UPOL), č. projektu: IGA_LF_2020_011, název projektu: Problem-based learning jako didaktická metoda pro výuku lékařské etiky na Lékařské fakultě UP v Olomouci, datum trvání 2020-2021
 • Projekt Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci podpořený prostředky z kapitoly RVO (Studentská grantová soutěž UPOL), č. projektu: IGA_LF_2021_026, název projektu: Výzkum, aplikace a hodnocení didaktických metod PBL a CBL ve výuce lékařské etiky na Lékařské fakultě UP v Olomouci, datum trvání 2021-2022
 • Projekt Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci podpořený prostředky z kapitoly RVO (Studentská grantová soutěž UPOL), č. projektu: IGA_LF_2022_007, název projektu: Chronická onemocnění a manifestace geriatrických syndromů v kontextu kvality života, datum trvání 2022-2023

Zahraniční spolupráce

 • ASPHER

Studijní program Veřejné zdravotnictví

Od akademického roku 2019/2020 Lékařská fakulta UP nově nabízí navazující magisterský studijní program v kombinované formě Veřejné zdravotnictví, který je ukončen státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolvent získává oprávnění používat titul "magistr", ve zkratce "Mgr." uváděný před jménem.

Bližší informace najdete:

Dokumenty ke stažení:

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)