Oborové rady DSP

Anatomie, histologie a embryologie

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Anatomie, histologie a embryologie

Předseda: prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.

Členové:            
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. – LF MU Brno
MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
RNDr. Miroslav Kutal, CSc.
doc. MUDr. Stanislav Laichman, CSc.
doc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. – LF UK Hradec Králové
MUDr. Zdeněk Tauber, CSc.

Bioinformatika a výpočetní biologie

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Bioinformatika a výpočetní biologie

Předsedkyně: doc. Ing. Eva Kriegová, Dr.

Členové:  
MUDr. Maria Bucová, Ph.D. – Univerzita Komenského v Bratislavě
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. – PřF UP v Olomouci
doc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D. 
prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
doc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D. – VŠB Technická univerzita Ostrava
doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D. – VŠB Technická univerzita Ostrava
prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D. – VŠB Technická univerzita Ostrava
prof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
doc. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. – VÚT Brno
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. – VŠB Technická univerzita Ostrava
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. – UTB Zlín
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. – LF MU Brno
doc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D. – OU Ostrava

Epidemiologie, preventivní medicína a hygiena

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Epidemiologie, preventivní medicína a hygiena / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Předsedkyně: prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.

Členové:  
doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. – 3. LF UK Praha
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc. – LF UK Hradec Králové
doc. RNDr. Ondřej Holý, Ph.D. – FZV UP v Olomouci
doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D. – FZV UP v Olomouci
doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. – FZV UP v Olomouci
doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA – LF OU Ostrava
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. – JLF UK v Martine
doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. – LF OU Ostrava

Fyziologie a patologická fyziologie

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Fyziologie a patologická fyziologie

Předseda: doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc.

Členové: 
MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph.D.
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. – LF MU Brno
prof. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. – LF MU Brno
doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D. – LF OU 
prof. MUDr. Renata Pečová, Ph.D. – JLF UK v Martine
prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
doc. MUDr. Jana Petřková, Ph.D.
prof. MUDr. Jana Plevková, Ph.D. – JLF UK v Martine
doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.

Gynekologie a porodnictví

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Gynekologie a porodnictví

Předseda: prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Členové:  
doc. MUDr. Jiří Dostál, Ph.D.
MUDr. Petr Dzvinčuk, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA – LF MU  Brno
prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.
prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA
MUDr. Radim Marek, Ph.D.
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. – LF MU Brno

Chirurgie

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Chirurgie

Předseda: prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

Členové:  
prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc. 
doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.
prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc. – JLF UK v Martine, SR
prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.  
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.  
prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.
prof. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA – LF OU Ostrava
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. – LF MU Brno  
prof. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.
doc. MUDr. Martin Loveček, Ph.D.
doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. – LF OU Ostrava
doc. MUDr. Martin Šimek, Ph.D. 
doc. MUDr. Petr Utíkal, Ph.D. 
prof. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.

Imunofarmakoterapie

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Imunofarmakoterapie

Předseda: prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D.

Členové: 
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. – LF MU Brno
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. – LF MU Brno
doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
RNDr. Tomáš Etrych, DSc. – Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. – LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Petr Lesný, Ph.D. – Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. – LF MU a FN u sv. Anny v Brně
prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. 
prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D.
doc. MVDr. Adam Novobilský, Ph.D. – VÚVeL, v.v.i., Brno
doc. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. – VÚVeL, v.v.i., Brno
prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.

Kardiologie

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Kardiologie

Předseda: prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA

Členové:
doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., FESC
prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC
prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Skála, Ph.D.
prof. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO
prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC
doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D.

Lékařská biofyzika

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Lékařská biofyzika

Předsedkyně: prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Místopředsedkyně: doc. Ing. Kateřina Bartoň Tománková, Ph.D.

Členové:
MUDr. Mgr. Robert Bajgar, Ph.D.
doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. – LF MU Brno
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc. – LF UK Hradec Králové
Mgr. Jaromír Vachutka, Ph.D.

Lékařská biologie

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Lékařská biologie

Zastupující předseda: doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.

Členové: 
doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. – LF MU Brno
prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc. – LF a CEITEC MU Brno
RNDr. Vladimír Kořínek, CSc. – ÚMG Praha, AV ČR
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.  – LF MU Brno
doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D. – PřF UP v Olomouci
prof. Mgr. Martin Modrianský Ph.D.
prof. MUDr. Paul Gerard Murray, Ph.D. – University of Birmingham / Limerick, UK
prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D.
prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. – PřF MU Brno

Lékařská farmakologie

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Lékařská farmakologie

Předseda: doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Členové: 
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. – LF MU  Brno
doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc. – 2. LF UK Praha
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D. – LF UK Hradec Králové
doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. – FTK UP v Olomouci
prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Wawruch, Ph.D. – LF UK Bratislava

Lékařská genetika

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Lékařská genetika

Předseda: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Členové:  
prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. – LF MU Brno
prof. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D. – 1. LF UK Praha
doc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Vodička, Ph.D.
doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D.

Lékařská chemie a klinická biochemie

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Lékařská chemie a klinická biochemie

Předseda: prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.

Členové: 
doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc.
doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.
prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc. – MBÚ AV ČR Praha
doc. Ing. Alena Rajnochová Svobodová, Ph.D.
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA – LF OU Ostrava
prof. RNDr. MUDr. Vilím Šimánek, DrSc. 
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. – LF MU Brno
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.
doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D. –  MBÚ AV ČR Praha
doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D
doc. Mgr. Jiří Vrba, Ph.D

Lékařská imunologie

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Lékařská imunologie

Předseda: prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D.

Členové:
doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. 
doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D. – 1. LF UK Praha
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. – LF UK Hradec Králové
prof. MUDr. Jiří Litzman, Ph.D. – LF MU Brno
prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D.
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. – PřF MU Brno
prof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.   
prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.

Lékařská mikrobiologie

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Lékařská mikrobiologie

Předseda: prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

Členové:
doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.
MUDr. Mgr. Katřeina Bogdanová, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D. – FZV UO v Hradci Králové
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. – PřF MU Brno
doc. MUDr. Petr Hamal, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Hrabák, CSc. – LF UK v Plzni
Mgr. Patrik Mlynárčik, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D. – PřF UP v Olomouci
doc. MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D.
doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. – LF MU Brno

Neurologie

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Neurologie

Předseda: prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN

Členové:
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. – LF MU Brno
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. – LF MU Brno
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. – LF MU Brno
prof. MUDr. Ján Benetin, Ph.D. – Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D., FESO – JLF UK v Martine
prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D. – 3. LF UK Praha
doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. ­– FTK UP v Olomouci
prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.
prof. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. – 1. LF UK Praha
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA, FEAN – 3. LF UK Praha
doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
prof. MUDr. Peter Valkovič, Ph.D. – LF UK Bratislava

Neurovědy

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Neurovědy

Předseda: prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Členové:
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.
doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.
prof. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D.

Onkologie

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Onkologie

Předseda: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Mistopředsedkyně: doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.

Členové:
doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. – 1. LF UK Praha
doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MBA – LF UO Ostrava
MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.
prof. MUDr. Marie Černá, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. – 1. LF UK Praha
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
doc. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D. – LF UK Plzeň
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., FETCS
doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.
doc. MUDr. Martin Loveček, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. – KOC PK Pardubice
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. – 1. LF UK Praha
prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. 
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Souček, CSc. – LF UK Plzeň
MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. 

Otorinolaryngologie

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Otorinolaryngologie

Předseda: doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D.

Členové:
doc. MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D. – LF UK Hradec Králové
doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. – LF UK Praha
prof. MUDr. Viktor Chrobok, Ph.D. – LF UK Hradec Králové
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA – LF OU Ostrava
doc. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Smilek, CSc. – LF MU Brno
prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. – LF MU Brno
doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
doc. MUDr. Milan Urík, Ph.D. – LF MU Brno
doc. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., MBA – LF OU Ostrava

Patologie a soudní lékařství

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Patologie a soudní lékařství

Předseda: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Členové: 
doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
MUDr. Pavel Fabian, Ph.D. – MOU v Brně
doc. MUDr. Josef Feit, CSc. – LF MU Brno
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. – LF MU Brno
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. – LF MU Brno
doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. – LF OU Ostrava
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D. – LF MU Brno
doc. MUDr. Svatopluk Loyka, CSc. – LF OU Ostrava
prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc. – LF OU Ostrava
prof. MUDr. František Novomeský, Ph.D. – JLF UK v Martine
doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.
doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D. – LF OU Ostrava
doc. MUDr. Martin Tichý, CSc.
MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. – LF MU Brno

Pediatrie

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Pediatrie

Předsedkyně: prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Místopředsedkyně: doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.  

Členové: 
MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D.
MUDr. Petr Džubák, Ph.D.
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
doc. Mgr. Monika Horáthová, Ph.D.
doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D., MHA
prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D. – LF OU Ostrava
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. – LF MU Brno
prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph.D.
doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D. – LF UK Hradec Králové

Psychiatrie

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Psychiatrie

Předseda: prof. MUDr. Ján Praško, CSc.

Členové: 
MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.
prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.  
doc. MUDr. Dana Končelíková, Ph.D.
prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. – LF UK Hradec Králové
doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. – LF MU Brno

Sociální lékařství

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Sociální lékařství

Předsedkyně: doc. et doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

Členové: 
doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. – LF OU Ostrava
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. – FF UP v Olomouci
prof. MUDr. Jozef Glasa, Ph.D., CSc. – FOaZOŠ SZU v Bratislavě
prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
doc. RNDr, Marek Jukl, Ph.D. – PřF UP v Olomouci
doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D. – FZV UP v Olomouci
doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.
doc. MUDr. Mgr. Jan Lužný, Ph.D.
doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA – LF OU Ostrava
doc. MUDr. Alena Petráková, CSc. - IPVZ Praha
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. – LF MU Brno
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc., MBA
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
prof. PhDr. Dušan Šimek
doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. – ZSF JU v Českých Budějovicích
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. – FSS MU Brno
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. – ZSF JU v Českých Budějovicích

Stomatologie

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Stomatologie

Předseda: doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. 

Členové:
prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.
MUDr. Simona Kaprálová, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.
doc. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D.
prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.
doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D.
prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.
MDDr. Iva Voborná, Ph.D.

Externí členové:
doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D. – LF MU Brno
prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA – 2. LF UK Praha
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. – LF MU Brno
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. – LF MU Brno
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. – LF MU Brno

Toxikologie

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Toxikologie

Předseda: prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

Členové: 
doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc.
doc. Ing. Miloš Hroch, Ph.D. – LF UK Hradec Králové
prof. MUDr. Jiří Kassa, Ph.D. – FZV UO Hradec Králové
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. – PřF Univerzita Hradec Králové
prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc. – PřF Univerzita Hradec Králové
doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D. – FN Olomouc
prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.  
prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. – PřF Univerzita Hradec Králové
doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.
doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D. – FChT Univerzita Pardubice
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. – 1. LF UK Praha
doc. RNDr. Pavel Souček, CSc. – SZÚ Praha
doc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D. – FZV UO Hradec Králové

Urologie

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Urologie

Předseda: prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Členové: 
MUDr. Kamil Belej, Ph.D. – ÚVN Praha
prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. – LF UK Hradec Králové
MUDr. Michal Fedorko, Ph.D. – LF MU Brno
doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D. – 3. LF UK Praha
prof. MUDr. Ján Kliment, Ph.D.  – JLF UK v Martine
MUDr. Milan Král, Ph.D. 
doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. – LF OU Ostrava
doc. MUDr. Ján Ľupták, Ph.D. – JLF UK v Martine
doc. MUDr. Michal Staník, Ph.D. – MOÚ Brno
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, Eurchem – LF OU Ostrava
MUDr. Jan Šarapatka, Ph.D.
doc. MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.
MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
prof. MUDr. Ján Švihra, Ph.D. – JLF UK v Martine
doc. MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU
doc. MUDr. František Záťura, Ph.D.

Veřejné zdravotnictví

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Veřejné zdravotnictví

Předseda: prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Místopředseda: prof. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.

Členové: 
prof. MUDr. Tibor Baška, Ph.D. – JLF UK v Martině
prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
doc. et doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.
doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. 
doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D. – Panevropská univerzita Praha
doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA – LF OU Ostrava
doc. RNDr. Marek Petráš, Ph.D. – 3. LF UK Praha
prof. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. – FF UP v Olomouci
prof. MUDr. Jan Smetana, Ph.D. – FZV UO Hradec Králové
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA

Vnitřní nemoci

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Vnitřní nemoci

Předseda: prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Místopředseda: prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., FESC

Členové: 
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.
doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
doc. MUDr. Naděžda Petejová, Ph.D., MSc. – LF OU Ostrava
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. – LF MU Brno
doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Skála, Ph.D., FESC
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA, FESC, FACC
doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D. – LF UK Hradec Králové
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

Zobrazovací metody

Složení oborové rady doktorského studijního programu: Zobrazovací metody

Předseda: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.

Členové: 
prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Köcher, Ph.D.
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)