Studentské pedagogické síly pro akademický rok 2020/21

Čtvrtek 23. červenec 2020, 12:46

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje v souladu se Směrnicí děkana o vědecké a pedagogické činnosti studentů pro akademický rok 2020/21

1 místo pro studentskou pedagogickou sílu

na každém z těchto ústavů/klinik:

 • Ústav biologie
 • Ústav farmakologie
 • Ústav fyziologie
 • Ústav histologie a embryologie
 • Ústav imunologie
 • Ústav klinické a molekulární patologie
 • Ústav lékařské biofyziky
 • Ústav lékařské genetiky
 • Ústav lékařské chemie a biochemie
 • Ústav mikrobiologie
 • Ústav normální anatomie
 • Ústav patologické fyziologie
 • Ústav veřejného zdravotnictví
 • Ústav soudního lék. a medicínského práva
 • I. chirurgická klinika
 • II. chirurgická klinika – cévně-transplant.
 • I. interní klinika - kardiologická
 • II. interní klinika – gastroenterolog. a ger.
 • III. interní klinika – nefrolog., revmat. a …
 • Dětská klinika
 • Hemato-onkologická klinika
 • Kardiochirurgická klinika
 • Kardiochirurgická klinika
 • Klinika anesteziologie, resuscitace a ….
 • Klinika chorob kožních a pohlavních
 • Klinika nukleární medicíny
 • Klinika otorinolaryngologie a chirurgie …
 • Klinika plicních nemocí a tuberkulózy
 • Klinika pracovního lékařství
 • Klinika psychiatrie
 • Klinika tělovýchovného lékařství a ….
 • Klinika ústní, čelistní a obličej. chirurgie
 • Klinika zubního lékařství
 • Neurochirurgická klinika
 • Neurologická klinika
 • Oční klinika
 • Onkologická klinika
 • Ortopedická klinika
 • Porodnicko-gynekologická klinika
 • Radiologická klinika
 • Traumatologická klinika
 • Urologická klinika                                                
 • Centrum telemedicíny, simulátorů a …

Náplní činnosti studentské pedagogické síly je spolupráce na zajištění výukového procesu ústavu / kliniky. Studenti, kteří mají zájem pracovat jako studentská pedagogická síla v akademickém roce 2020/21, si podávají přihlášky přímo na příslušném ústavu / klinice do 10. 9. 2020. Studentské pedagogické síly navrhují přednostové ústavů / klinik na základě přihlášek studentů (viz Směrnice děkana LF UP k vědecké a pedagogické činnosti LF). Studentům pracujícím jako studentské pedagogické síly je přiznáváno stipendium ve výši až 2000,-  Kč za semestr.

 

 

Zpět