Aktuality

Vyhláška č. 221/2018 o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Lékaři, kteří byli zařazeni do specializačního vzdělávání po 1. 7. 2017 postupují dle Vyhlášky č. 221/2018 o vzdělávání v základních kmenech lékařů, která je účinná od 9.10.2018.

Pokud by Vám nešel soubor otevřít přímo z odkazu, najdete Vyhlášku na:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme, že předatestační kurz z Endokrinologie a Diabetologie a metabolismu nebude na jaře 2019 organizován. Zájemci o tento kurz a atestaci na jaře 2019 musí tento kurz absolvovat na podzim 2018, tedy na 3. LF v Praze od 1.-12.10.2018.

Přihlašování na kurzy specializačního vzdělávání LF UP 2019

V sekci Teoretické kurzy se již můžete přihlašovat na kurzy LF UP pro rok 2019.

VĚSTNÍK č. 5/2015 - nové vzdělávací programy

K 20. 5. 2015 byly ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky (Věstník 2015, částka 5, Květen 2015) vydány nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů, a to: angiologie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská neurologie, pracovní lékařství, urgentní medicína a neurochirurgie. Dále Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje nové vzdělávací programy nástavbových oborů lékařů, a to: dětská endokrinologie a diabetologie, dětská gynekologie, onkourologie, ortopedická protetika, psychosomatika, spondylochirurgie a vaskulární intervenční radiologie.

Stěhování referátu pro specializační vzdělávání

Dovolujeme si Vás informovat, že referát pro specializační vzdělávání LF UP v Olomouci je přestěhován (z Děkanátu LF UP na tř. Svobody 8, Olomouc) na Teoretické ústavy LF UP (v areálu FN Olomouc), CENTESIMO v přízemí, bývalý Ústav anatomie, Hněvotínská 3, Olomouc.

Základní oftalmologický kmen

Informace MZ ČR pro obor oftalmologie:

Vzhledem k nevyhovujícímu znění I. části logbooku pro obor oftalmologie, ve které jsou uvedeny doporučené chirurgické výkony namísto povinných oftalmologických, došlo k úpravě této části logbooku v souladu se vzdělávacím programem oboru oftalmologie.

Aktuální seznam výkonů základního oftalmologického kmene je ke stažení (.doc) (tabulka slouží jako pracovní materiál do doby, než na základě odborných diskuzí dojde ke konečné úpravě znění logbooku pro obor oftalmologie).

Změna - odborná praxe na neakreditovaných pracovištích dle VP 2005

Věstník č. 1/2013

Dne 22.1.2013 byl uveřejněn Věstník č. 1/2013, ve kterém jsou mimo jiné zahrnuty informace týkající se úpravy vzdělávacích programů základních oborů a certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) lékařů. Uvedené změny jsou platné datem vydání.