21. 1. 2019

Vážení strávníci z řad studentů a zaměstnanců, rádi bychom vám představili novinku, která vám ulehčí objednávání jídla v mobilních aplikacích a WebKreditu. Nově od 21. 1. 2019 stačí v přihlášení do těchto systémů zadat stejné...

21. 1. 2019

V listopadu 2018 proběhlo šetření spokojenosti zaměstnanců UP. Průzkum byl velmi reprezentativní, neboť se do něj zapojilo celkem 1 222 zaměstnanců z takřka všech součástí UP.

21. 1. 2019

Vážený pane řediteli, naše fakulty obdržely Vaši žádost o poskytnutí informací pro připravovaný "žebříček" fakult. S politováním musím, jménem Asociace děkanů lékařských fakult ČR, obdobně jak již učinila naše Asociace i v loňském...

18. 1. 2019

Přijměte pozvání na kurz endoskopické ušní chirurgie s praktickým nácvikem na kadaverech se bude konat 11. - 12. listopadu 2019 na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Lékařské fakulty Univerzity Palackého v...

18. 1. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom vás informovali o možnosti zúčastnit se nových kurzů v inovativní pedagogické metodě Service Learning (SL). SL je ve zkratce metodou, která v sobě nese prvky community service,...

18. 1. 2019

Rodiče zvídavých dětí, které zajímá, jak vypadá studium na vysoké škole, mohou své potomky již teď registrovat na další kolo Dětské univerzity. Program je určený pro posluchače od 8 do 12 let a aktuálně se mohou hlásit i školáci,...

16. 1. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom vás informovali, že Centrum podpory studentů se specifickými potřebami UP vypsalo nabídku nepovinných profesních kurzů, které jsou realizovány v rámci vzdělávacího modulu „Další...

14. 1. 2019

Vážení strávníci, v pátek 18. 1. 2019 mezi 14:00 a 16:00 dojde k plánované odstávce objednávkového systému WebKredit a MobilKredit menzy UP (webové stránky a mobilní aplikace) a nebude možné objednávat on-line. Po opětovném...

8. 1. 2019

Preambule: Na klinikách a preklinických ústavech lékařských fakult nelze oddělit práci „zdravotnickou“ od práce pedagoga a vědce. Většinou všechny tři tyto činnosti probíhají současně – jen tak může být naplněno hlavní poslání...

3. 1. 2019

Sazby zahraničního stravného pro rok 2019 stanovuje Vyhláška č. 254/2018 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019, ze dne 30. 10. 2018. Vyhláška je zveřejněná na stránkách Ministerstva financí...