Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci

Přednáškové večery Spolku lékařů ČLS JEP

Přednáškové večery Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci se konají vždy ve středu od 16.00 hod v Malé pravé posluchárně Teoretických ústavů.  

Termíny spolků v roce 2018

Termín Téma Kontakt, pracoviště
21.2.2018 Přednáškový večer Kardiochirurgické kliniky LF UP a FNOL Prof. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D.
Kardiochirurgická klinika
4.4.2018 Přednáškový večer Ústavu imunologie LF UP a FNOL Prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
Ústav imunologie
11.4.2018 Epidemiologie vybraných infekčních a neinfekčních onemocnění Doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D
Ústav preventivního lékařství
18.4.2018 Novinky v řešení obtíží při vzniku těhotenství, jeho průběhu a ukončení: kazuistiky a videoprezentace Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
Porodnicko-Gynekologická klinika
30.5.2018 100 let kardiologie v Olomouci Prof. Miloš Táborský, M.D., Ph.D., FESC, FACC, MBA
I. Interní klinika - kardiologická
6.6.2018 Polytématický večer Doc. MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL

Uplynulé přednáškové večery

Termín Téma Pracoviště
15.3.2017 Současné možnosti racionálního využití akupunktury a dalších technik (nejen) v rehabilitační medicíně (Rehabilitační oddělení FNOL)
22.3.2017 20 let transplantací krvetvorných buněk na Hemato-onkologické klinice LF UP a FN Olomouc (Hemato-onkologická klinika)
5.4.2017 Epidemiologie vybraných infekčních a neinfekčních onemocnění (Ústav preventivního lékařství)
12.4.2017 program Ústav imunologie
19.4. 2017 Perinatologie Porodnicko-gynekologická klinika
24.5.2017 Pokroky v terapii a prevenci cévních mozkových příhod Neurologická klinika
20.9.2017 Pokroky gastroenterologie a hepatologie II. interní klinika-gastro-enterologická a hepatologická
4.10.2017 Klinika neurologická bude mít od svého ustavení 70 let Neurologická klinika
11.10.2017 Novinky v tělovýchovném lékařství a kardiovaskulární rehabilitaci Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
25.10.2017 Urgentní příjmy české kotliny v roce 2017 Oddělení urgentního příjmu
1.11.2017 Ústav patologické fyziologie LF UP 2014-2017 Ústav patologické fyziologie
8.11.2017 Novinky v ortopedii Ortopedická klinika
15.11.2017 Aktuality v gerontologii a geriatrii 2017 Oddělení geriatrie
22.11.2017 Program Ústav lékařské genetiky
29.11.2017 Program Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů
6.12.2017 90 let od založení respirační medicíny v Olomouci Klinika plicních nemocí a tbc

Výbor a Revizní komise na období 2017 - 2021

Výbor

Předseda:
prof. MUDr. Kolář Milan, Ph.D.

Místopředseda:
doc. MUDr. Fryšák Zdeněk, CSc.

Vědecký sekretář:
prof. MUDr. Horák Pavel, CSc.

Pokladník:
MUDr. Wiedermann Jaroslav, CSc.

Ostatní členové výboru:

  • prof. MUDr. Ehrmann Jiří, CSc.
  • doc. MUDr. Horčička Vladko, CSc.
  • prof. MUDr. Indrák Karel, DrSc.
  • prof. MUDr. Kolek Vítězslav, DrSc.
  • doc. MUDr. Neoral Čestmír, CSc.
  • prof. MUDr. Ščudla Vlastimil, CSc.
  • prof. MUDr. Zadražil Josef, CSc.

Revizní komise

  • prof. MUDr. Bachleda Petr, CSc.
  • prof. MUDr. Duda Miloslav, DrSc.
  • MUDr. Fryšák Zdeněk