Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci

Přednáškové večery Spolku lékařů ČLS JEP

Přednáškové večery Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci se konají vždy ve středu od 16.00 hod v Malé pravé posluchárně Teoretických ústavů.  

Termíny spolků v roce 2018

Termín Téma Kontakt, pracoviště
10.10.2018 XIII. olomoucké cerebrovaskulární sympozium Neurologická klinika prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
31.10.2018 Program Urologická klinika Prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
7.11.2018 Program Ortopedické kliniky pro LF UP Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
21.11.2018 100 let - výročí Neurologická klinika prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
28.11.2018 Aktuální otázky v anestezii a intenzivní medicíně Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny MUDr. Lenka Doubravská, zástupce přednosty pro výuku
5.12.2018 Program Klinika plicních nemocí a tuberkulózy Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

 

 

Uplynulé přednáškové večery

Termín Téma Kontakt, pracoviště
21.2.2018 Přednáškový večer Kardiochirurgické kliniky LF UP a FNOL Prof. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D.
Kardiochirurgická klinika
4.4.2018 Přednáškový večer Ústavu imunologie LF UP a FNOL Prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
Ústav imunologie
11.4.2018 Epidemiologie vybraných infekčních a neinfekčních onemocnění Doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D
Ústav preventivního lékařství
18.4.2018 Novinky v řešení obtíží při vzniku těhotenství, jeho průběhu a ukončení: kazuistiky a videoprezentace Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
Porodnicko-Gynekologická klinika
30.5.2018 100 let kardiologie v Olomouci Prof. Miloš Táborský, M.D., Ph.D., FESC, FACC, MBA
I. Interní klinika - kardiologická
6.6.2018 Polytématický večer Doc. MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL

2017

Termín Téma Pracoviště
15.3.2017 Současné možnosti racionálního využití akupunktury a dalších technik (nejen) v rehabilitační medicíně (Rehabilitační oddělení FNOL)
22.3.2017 20 let transplantací krvetvorných buněk na Hemato-onkologické klinice LF UP a FN Olomouc (Hemato-onkologická klinika)
5.4.2017 Epidemiologie vybraných infekčních a neinfekčních onemocnění (Ústav preventivního lékařství)
12.4.2017 program Ústav imunologie
19.4. 2017 Perinatologie Porodnicko-gynekologická klinika
24.5.2017 Pokroky v terapii a prevenci cévních mozkových příhod Neurologická klinika
20.9.2017 Pokroky gastroenterologie a hepatologie II. interní klinika-gastro-enterologická a hepatologická
4.10.2017 Klinika neurologická bude mít od svého ustavení 70 let Neurologická klinika
11.10.2017 Novinky v tělovýchovném lékařství a kardiovaskulární rehabilitaci Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
25.10.2017 Urgentní příjmy české kotliny v roce 2017 Oddělení urgentního příjmu
1.11.2017 Ústav patologické fyziologie LF UP 2014-2017 Ústav patologické fyziologie
8.11.2017 Novinky v ortopedii Ortopedická klinika
15.11.2017 Aktuality v gerontologii a geriatrii 2017 Oddělení geriatrie
22.11.2017 Program Ústav lékařské genetiky
29.11.2017 Program Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů
6.12.2017 90 let od založení respirační medicíny v Olomouci Klinika plicních nemocí a tbc

Výbor a Revizní komise na období 2017 - 2021

Výbor

Předseda:
prof. MUDr. Kolář Milan, Ph.D.

Místopředseda:
doc. MUDr. Fryšák Zdeněk, CSc.

Vědecký sekretář:
prof. MUDr. Horák Pavel, CSc.

Pokladník:
MUDr. Wiedermann Jaroslav, CSc.

Ostatní členové výboru:

  • prof. MUDr. Ehrmann Jiří, CSc.
  • doc. MUDr. Horčička Vladko, CSc.
  • prof. MUDr. Indrák Karel, DrSc.
  • prof. MUDr. Kolek Vítězslav, DrSc.
  • doc. MUDr. Neoral Čestmír, CSc.
  • prof. MUDr. Ščudla Vlastimil, CSc.
  • prof. MUDr. Zadražil Josef, CSc.

Revizní komise

  • prof. MUDr. Bachleda Petr, CSc.
  • prof. MUDr. Duda Miloslav, DrSc.
  • MUDr. Fryšák Zdeněk