Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci

Přednáškové večery Spolku lékařů ČLS JEP

Přednáškové večery Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci se konají vždy ve středu od 16.00 hod v Malé pravé posluchárně Teoretických ústavů.  

Termíny spolků v roce 2024

Termín Téma Kontakt, pracoviště
28.2.2024 Výzkumné aktivity týmů LF UP v rámci projektu Národní institut virologie a bakteriologie (NIVB) Národní institut virologie a bakteriologie
PharmDr. Miloš Petřik, Ph.D.
6.3.2024 Program Klinika zubního lékařství
MUDr. Přemysl Krejčí, Ph.D.
3.4.2024 Zaměření našeho oboru by bylo polytématické Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
doc. MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
10.4.2024 Etické aspekty veřejného zdravotnictví tav veřejného zdravotnictví LF UP v Olomouci
prof. MUDr. Dagmar Horákové, Ph.D.
29.5.2024 Program Porodnicko-gynekologická klinika
prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
Druhá pol. roku 1) Dětská paliativní péče nebo paliativní péče vůbec (Za Podpůrný a paliativní tým FN Olomouc)
2) Péče o předčasně narozeného novorozence. (Novorozenecké oddělení FN Olomouc)
Novorozenecké oddělení
Prim. MUDr. Jan Hálek, Ph.D.
6.11.2024   Ústav lékařské genetiky

Uplynulé přednáškové večery

Termín Téma Kontakt, pracoviště
19.1.2023 III. Mezioborové téma: Geriatrický pacient napříč obory MUDr. Jan Vodička, Ph.D.
RL klinika Pardubická nemocnice
15.2.2023 Trendy současné onkologie prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Onkologická klinika
22.2.2023 Novinky v klinické mikrobiologii prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Ústavu mikrobiologie
14.4.2023 Program MUDr. Bronislav Klementa
Klinika anesteziologie, resuscitace a inzenzivní medicíny
26.4.2023 Epidemiologická metoda v praxi prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
Ústav veřejného zdravotnictví
3.5.2023 Program MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph.D.
Ústav fyziologie
10.5.2023 Covid-19 v proměnách času MUDr. Samuel Genzor, Ph.D.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy
4.10.2023 Diagnostika a léčba karcinomu prostaty a neuroendokrinních tumorů radiofarmaky. doc. MUDr. Pavla Korandy, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
1.11.2023 Program prof. Mgr. MUDr. Milan Raška, Ph. D.
Ústav imunologie
15.11.2023 Novinky v ortopedii prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
Ortopedická klinika
22.11.2023 Zlomeniny patní kosti doc. MUDr. Pave Dráč, Ph.D.
Traumatologická klinika
29.11.2023 Aktuální trendy v onkochirurgii doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.
I.Chirurgická klinika
13.12.2023

Mezioborová spolupráce pneumologie a tělovýchovného lékařství

Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. MBA
Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy 

2022

Termín Téma Kontakt, pracoviště
16.3.2022 Problematika COVID-19 Ústav mikrobiologie
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
13.4.2022 Tisíc transplantací ledvin ve FNOL II. chirurgická klinika
MUDr. Monika Hrabalová, Ph.D.
20.4.2022 XX. pracovní konference lékařů a sester III. interní
kliniky FN a LF UP Olomouc
 (Hotel Clarion, Olomouc)
III. interní klinika
Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
27.4.2022 Program Kardiochirurgická klinika
doc. MUDr. Petr Šantavý, Ph.D.
4.5.2022 Gravidní v ordinaci praktického lékaře Porodnicko Gynekologická Klinika
Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
21.9.2022 Program II. chirurgická klinika
MUDr. Jana Janečková, Ph.D.
19.10.2022 Program Ústav mikrobiologie (prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.)
Ústav farmakologie (doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.)
16.11.2022 Stárnoucí populace: výzva pro ortopedii Ortopedická klinika
Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
30.11.2022 Pracovní lékařství – interdisciplinární obor Klinika pracovního lékařství
MUDr. Alena Boriková, Ph.D.
07.12.2022 Program Klinika zubního lékařství
MUDr. Přemysl Krejčí, Ph.D.

2021

Termín Téma Kontakt, pracoviště
14.4.2021

Program

Ústav mikrobiologie
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
19.5.2021 Program Klinika zubního lékařství LF UP a FNOL
MUDr. Přemysl Krejčí, Ph.D.
9.6.2021 Program

III. interní klinika a Hemato-onkologická klinika FN a LF UP v Olomouci
Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., Prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

6.10.2021 Program Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FNOL a LF UP v Olomouci
MUDr. Samuel Genzor, Ph.D.
10.11.2021 Pogram Traumatologická klinika LF UP a FN Olomouc
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
Oddělení plastické a estetické chirurgie FN Olomouc
Koordinátor: doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.
24.11.2021 Program Ústav lékařské genetiky FNOL a LF UP
doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D.

2020

Termín Téma Kontakt, pracoviště
26.2.2020 Program Ústav mikrobiologie
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
25.3.2020
ZRUŠENO!
Aktuality v nefrologii, revmatologii a endokrinologii III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
22.4.2020 "Robotická chirurgie v gynekologii" Porodnicko Gynekologická Klinika
prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
23.9.2020 Program II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
30.9.2020 Co je nového v terapii obezity Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.
7.10.2020
ZRUŠENO!

Hemato-onkologická klinika

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
14.10.2020 Program Ústav farmakologie
doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
21.10.2020 Program Ústav lékařské genetiky
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
4.11.2020
ZRUŠENO!
  Ortopedická kliniky
prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
18.11.2020
ZRUŠENO!
  Klinika plicních nemocí a tuberkulózy
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.
25.11.2020
ZRUŠENO!
"K životnímu jubileu Doc. MUDr. Pavla Maňáka, CSc." Traumatologické klinika
doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.

2019

Termín Téma Kontakt, pracoviště
6.2.2019 "Karcinom pankreatu a diabetes mellitus" hostem profesor Škrha z Prahy II. interní kliniky
Doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
27.2.2019 Novinky v alergologii a klinické imunologii (biologická léčba těžkého astmatu a tabletové formy alergenové imunoterapie v léčbě alergické rýmy) Oddělení alergologie a klinické imunologie
Doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
27.3.2019 Současné trendy v problematice poruch krevního srážení. Hemato-onkologická klinika
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
3.4.2019 Program Ustav imunologie
Prof. MUDr. Milan Raška, Ph.D.
17.4.2019 Program Ústav veřejného zdravotnictví LF UP
doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.
24.4.2019 "120 let Porodnicko gynekologické kliniky v Olomouci." Porodnicko Gynekologická Klinika
Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
15.5.2019 Zajímavé kazuistiky z dětské chirurgie I.chirurgická klinika
MUDr. Tomáš Malý, Ph.D., FEBPS Vedoucí úseku dětské chirurgie
22.5.2019 Současné trendy v nukleární medicíně Klinika nukleární medicíny
doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.
29.5.2019 XIV. olomoucký workshop cévní neurologie Komplexní Cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika
doc. MUDr. Daniel Šaňák, PhD, FESO
25.9.2019 Sepse a první kontakt s nemocnicí MUDr. Vladislav Kutěj
primář Oddělení urgentního příjmu
2.10.2019 XX. bioetická konference MSKA, LF UP, FZV UP, ČSL JEP, FN Olomouc
9.10.2019 Program Klinika zubního lékařství
MUDr. Přemysl Krejčí, Ph.D.
16.10.2019 Onkochirurgická problematika I.Chirurgická klinika
prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
23.10.2019 Aktuální problematika v pracovním lékařství Klinika pracovního lékařství
doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
13.11.2019 100 let od narození prof. MUDr. Eduarda Wondráka, CSc. Traumatologická klinika
doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
20.11.2019 Moderní přístupy k tradičním tématům Ortopedická klinika
Prof. MUDr. Jiří Galló, Ph.D.
27.11.2019 "Lipografting" - nový fenomén v plastické chirurgii. Oddělení plastické a estetické chirurgie
Prim. MUD. Bohumil Zálešák, Ph.D.
4.12.2019 Program Klinika plicních nemocí a tbc
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

2018

Termín Téma Kontakt, pracoviště
21.2.2018 Přednáškový večer Kardiochirurgické kliniky LF UP a FNOL Prof. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D.
Kardiochirurgická klinika
4.4.2018 Přednáškový večer Ústavu imunologie LF UP a FNOL Prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
Ústav imunologie
11.4.2018 Epidemiologie vybraných infekčních a neinfekčních onemocnění Doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D
Ústav preventivního lékařství
18.4.2018 Novinky v řešení obtíží při vzniku těhotenství, jeho průběhu a ukončení: kazuistiky a videoprezentace Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
Porodnicko-Gynekologická klinika
30.5.2018 100 let kardiologie v Olomouci Prof. Miloš Táborský, M.D., Ph.D., FESC, FACC, MBA
I. Interní klinika - kardiologická
6.6.2018 Polytématický večer Doc. MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL
10.10.2018 XIII. olomoucké cerebrovaskulární sympozium Neurologická klinika prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
31.10.2018 Program Urologická klinika Prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
7.11.2018 Program Ortopedické kliniky pro LF UP Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
21.11.2018 100 let - výročí Neurologická klinika prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
28.11.2018 Aktuální otázky v anestezii a intenzivní medicíně Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny MUDr. Lenka Doubravská, zástupce přednosty pro výuku
5.12.2018 Program Klinika plicních nemocí a tuberkulózy Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

2017

Termín Téma Pracoviště
15.3.2017 Současné možnosti racionálního využití akupunktury a dalších technik (nejen) v rehabilitační medicíně (Rehabilitační oddělení FNOL)
22.3.2017 20 let transplantací krvetvorných buněk na Hemato-onkologické klinice LF UP a FN Olomouc (Hemato-onkologická klinika)
5.4.2017 Epidemiologie vybraných infekčních a neinfekčních onemocnění (Ústav preventivního lékařství)
12.4.2017 program Ústav imunologie
19.4. 2017 Perinatologie Porodnicko-gynekologická klinika
24.5.2017 Pokroky v terapii a prevenci cévních mozkových příhod Neurologická klinika
20.9.2017 Pokroky gastroenterologie a hepatologie II. interní klinika-gastro-enterologická a hepatologická
4.10.2017 Klinika neurologická bude mít od svého ustavení 70 let Neurologická klinika
11.10.2017 Novinky v tělovýchovném lékařství a kardiovaskulární rehabilitaci Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
25.10.2017 Urgentní příjmy české kotliny v roce 2017 Oddělení urgentního příjmu
1.11.2017 Ústav patologické fyziologie LF UP 2014-2017 Ústav patologické fyziologie
8.11.2017 Novinky v ortopedii Ortopedická klinika
15.11.2017 Aktuality v gerontologii a geriatrii 2017 Oddělení geriatrie
22.11.2017 Program Ústav lékařské genetiky
29.11.2017 Program Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů
6.12.2017 90 let od založení respirační medicíny v Olomouci Klinika plicních nemocí a tbc

Výbor a Revizní komise na období 2017 - 2021

Výbor

Předseda:
prof. MUDr. Kolář Milan, Ph.D.

Místopředseda:
doc. MUDr. Fryšák Zdeněk, CSc.

Vědecký sekretář:
prof. MUDr. Horák Pavel, CSc.

Pokladník:
MUDr. Wiedermann Jaroslav, CSc.

Ostatní členové výboru:

  • prof. MUDr. Ehrmann Jiří, CSc.
  • doc. MUDr. Horčička Vladko, CSc.
  • prof. MUDr. Indrák Karel, DrSc.
  • prof. MUDr. Kolek Vítězslav, DrSc.
  • doc. MUDr. Neoral Čestmír, CSc.
  • prof. MUDr. Ščudla Vlastimil, CSc.
  • prof. MUDr. Zadražil Josef, CSc.

Revizní komise

  • prof. MUDr. Bachleda Petr, CSc.
  • prof. MUDr. Duda Miloslav, DrSc.
  • MUDr. Fryšák Zdeněk

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)