Pharmacology

General Informations

[Translate to en:]

Adresa

Ústav farmakologie
Hněvotínská 3
775 15  Olomouc
585 632 552

Personální složení

Přednosta
doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
karel.urbanek@upol.cz
585 632 551

Zástupce přednosty pro výuku
prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.
rostislav.vecera@upol.cz
585 632 553

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
pavel.anzenbacher@upol.cz
585 632  569

 

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Všeobecného lékařství
doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
karel.urbanek@upol.cz
585 632 551

Pracovník odpovědný za organizaci výuky Zubního lékařství
prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.
rostislav.vecera@upol.cz
585 632 553

Sekretářka
Lucie Nyklová
lucie.nyklova@upol.cz
585 632 552

Odborní asistenti/Asistenti

MUDr. Petra Matalová, Ph.D.
PharmDr. Martin Poruba
MUDr. Jan Strojil, Ph.D.
Mgr. Pavlína Štrbová (mateřská dovolená)

Vědeckopedagogičtí a vědečtí pracovníci

Mgr. Vlastimil Mašek, Ph.D.
Mgr. Zuzana Matušková, Ph.D.
Mgr. Alena Vanduchová, Ph.D.

Techničtí pracovníci

Mgr. Iveta Zapletalová
Stanislava Křiklavová

Postgraduální studenti

Mgr. Alena Špičáková
Mgr. Martina Medvedíková