Odborná pracoviště

Centrum pro práci s laboratorními zvířaty

Teoretické ústavy – stará budova, 3. patro, vpravo od vchodu, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Číslo pracoviště: 1912

Webové stránky: http://www.lf.upol.cz/ustavy-a-kliniky/odborna-pracoviste/centrum-pro-praci-s-laboratornimi-zviraty-lf-up/


Vedoucí

MVDr. Dalibor Doležal, MBA

585 632 946


Sekretářka

Alena Nečasová

585 632 941

Centrum pro výuku cizích jazyků

Teoretické ústavy – stará budova, 3. patro, vpravo od vchodu, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Číslo pracoviště: 1710

Webové stránky: http://cja.upol.cz


Vedoucí

odb. as. Mgr. Pavel Kurfürst

585 632 971

Ostatní členové            

odb. as. Mgr. Dagmar Hrabalová 
odb. as. Mgr. Aleš Manda 
odb. as. Mgr. Petra Nováčková 
odb. as. Mgr. Lenka Podhorná  

Adresa

Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Centrum pro výuku infekčního lékařství

Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Číslo pracoviště: 1246

Webové stránky: http://www.fno.cz/klinika-infekcniho-lekarstvi


Vedoucí

prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc.


Zástupce vedoucího

doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.

597 374 278


Sekretářka

Ivana Fjuryová

597 373 480

Ostatní členové

odb. as. MUDr. Antonín Bařinka 
odb. as. MUDr. Lubomíra Hozáková, Ph.D.
odb. as. Mgr. MUDr. Radomír Křenek, MBA 
odb. as. MUDr. Jana Mikšíková
odb. as. MUDr. Irena Orságová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.
odb. as. MUDr. Zdeněk Prokeš 
odb. as. MUDr. Jan Smýkal 
odb. as. MUDr. Petr Širůček 
odb. as. MUDr. Alena Zeidlerová 
odb. as. MUDr. Alena Zjevíková, Ph.D.

 

Středomoravská nemocniční a. s., o. z.,  Nemocnice Prostějov, Infekční oddělení:

Primář

MUDr. Zdeněk Prokeš

582 315 333

adresa: Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov

Klinika infekčního lékařství FN Ostrava 

Přednosta

doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.

597 374 278

adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

Centrum telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností (CENTESIMO)

Teoretické ústavy Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc (stará budova, přízemí, vpravo od vchodu)

Číslo pracoviště: 1460

Webové stránky: https://www.lf.upol.cz/ustavy-a-kliniky/odborna-pracoviste/centesimo/


Vedoucí

doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
proděkanka pro studium Všeobecného lékařství 4. – 6. ročníku

585 854 449


Asistentka

Bc. Mária Stankušová

585 632 097


Zástupce pro výuku

doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.

585 854 449


Zástupce vedoucí centra

odb. prac. Ing. Luděk Kaprál

585 632 864

Ostatní členové

odb. as. Mgr. Veronika Aplová, e-mail veronika.aplova@upol.cz
odb. as. Mgr. Jaromír Vachutka, Ph.D., e-mail jaromir.vachutka@upol.cz
odb. prac. MUDr. Martin Sněhota, e-mail martin.snehota@upol.cz
odb. as. PhDr. Zlata Pražanová, MBA, e-mail zlata.prazanova@upol.cz

Externí učitelé

MUDr. Martin Rada
MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.
MUDr. Jarmila Ševčíková, Ph.D.

Adresa

Hněvotínská 3
779 00 Olomouc

Centrum pro výuku urgentní medicíny

I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc

Číslo pracoviště: 1461


Pověřený vedoucí

odb. as. MUDr. Vladislav Kutěj

588 442 925


Sekretářka

Mgr. Jana Buchtíková

588 442 650
588 442 922

Ostatní pracovníci

odb. as. MUDr. Ján Behúň
odb. as. MUDr. Emil Berta, Ph.D.
odb. as. MUDr. Břetislav Bolard
odb. as. MUDr. Oldřich Dobeš
odb. as. MUDr. Hynek Fiala, Ph.D.
odb. as. Mgr. et Mgr. Michaela Gehrová
odb. as. MUDr. František Horák
odb. as. MUDr. Karin Kaňkovská
odb. as. MUDr. Milan Kocián
odb. as. MUDr. Tereza Kopecká
odb. as. MUDr. Malvína Křivánková, Ph.D.
odb. as. MUDr. Jiří Lysák
odb. as. MUDr. Stanislav Popela
odb. as. MUDr. Petr Přibyl
odb. as. MUDr. Jaromír Samuel
odb. as. MUDr. Petr Šmejkal
odb. as. MUDr. Eva Štěpánková
odb. as. MUDr. Jan Zarivnij
as. MUDr. Václav Staněk

Adresa

I. P. Pavlova 6
779 00 Olomouc

Správa budov

Teoretické ústavy – stará budova, přízemí, vpravo od vchodu, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Číslo pracoviště: 1911


Vedoucí

Petr Zlámal

585 632 901
734 763 386


Sekretářka

Petra Kelnarová

585 632 902