Absolventi medicíny zvolili nejlepší pedagogy a rozloučili se se studentským životem

Červené balonky ve tvaru srdce a v duchu fakultního motta Mente et Corde vypustili absolventi před Dostavbou Teoretických ústavů LF.
Fotogalerie: Velena Mazochová
úterý 26. červen 2018, 14:00 – Text: Velena Mazochová

Vypuštěním červených balonků symbolizujících další šťastný let se uzavřelo poslední setkání letošních absolventů studia všeobecného a zubního lékařství s vedením a učiteli jejich alma mater. Potleskem také odměnili pedagogy, které vybrali v anketě Pedagog roku 2018. 

Absolventskou párty připravila fakulta ve spolupráci se studentskými organizacemi Spolek mediků, IFMSA a Sdružení studentů stomatologie už potřetí. „Byl bych rád, kdyby se tato nová tradice zachovala i pro další roky. Je to krásné neformální rozloučení s absolventy, kteří zároveň vybírají nejlepší pedagogy ze všech, s nimiž se v průběhu studia setkali,“ uvedl děkan Milan Kolář.  „Tím, že absolvovali celá šestiletá studia, mají zkušenost se všemi učiteli v preklinických i klinických oborech nebo v rámci zubního lékařství,“ doplnil předseda Spolku mediků Martin Stokláska. 

Tři + jeden nejlepší  

Na podstavcích putovních pohárů letos přibyla jména odborné asistentky Kliniky zubního lékařství Ivy Voborné, odborného asistenta Radiologické kliniky Filipa Čtvrtlíka a přednosty Ústavu farmakologie Karla Urbánka. Ten získal titul v kategorii preklinických oborů už potřetí. „Mám samozřejmě obrovskou radost, protože je to asi nejvyšší ocenění, které učitel může dostat,“ uvedl Karel Urbánek, který studentům přednášel ve třetím, čtvrtém a částečně i v pátém ročníku. „Ve výuce zohledňuji, že je pro ně farmakologie něco úplně nového. Spolu se svými kolegy se především snažím, aby to pro ně bylo co nejužitečnější ve vyšších ročnících, zejména v rámci klinických oborů,“ popsal výuku Karel Urbánek.

Filip Čtvrtlík se stal pedagogem roku v kategorii klinických oborů a jeho jméno je na poháru vepsané už podruhé. I on považuje studentské ocenění za nejvyšší možnou poctu pro učitele. „Jsou to úžasné pocity. Snad to dokazuje, že nedělám všechno úplně špatně a že to má význam,“ podotkl Filip Čtvrtlík, který se s mediky setkává při výuce zobrazovacích metod ve čtvrtém a šestém ročníku. „Domnívám se, že jsem měl trochu lepší startovací čáru než ostatní. V šestém ročníku učím zobrazovací metody v rámci urgentní medicíny, což je samo o sobě velmi atraktivní a interaktivní předmět. Na fakultě je ale určitě hodně lidí, kteří by si cenu bezpochyby zasloužili víc než já,“ doplnil Filip Čtvrtlík. 

„Medicínského oscara“ v kategorii zubní lékařství převzala Iva Voborná, která studentům českých i anglických studijních programů přednáší v průběhu celého studia technické zubní lékařství, protetickou technologii, gnatologii, kariologii a praktické a preventivní zubní lékařství.  „Velmi mile mne to potěšilo, zvlášť vzhledem k tomu, že jsem zkoušející u státních i u mnoha jiných zkoušek. Tito zkoušející většinou nebývají příliš pozitivně hodnocení,“ dodala s úsměvem Iva Voborná.

Kromě tří nejlepších pedagogů převzal ocenění také profesor Ústavu farmakologie Rostislav Večeřa, který si odnesl pamětní diplom a fakultní víno za zisk absolutně nejvyššího počtu odevzdaných anketních hlasů v kategorii zubní lékařství. „Bohužel farmakologie nepatří ke klinickým oborům, které studenti v rámci zubního lékařství hodnotí, dostává proto ocenění mimo tuto soutěž a bez poháru. Zvažujeme proto zavést příští roky stejné rozdělení na klinické a preklinické obory jako u všeobecného lékařství,“ vysvětlil děkan Milan Kolář. 

K myšlence pravidelného vyhlašování nejlepších učitelů jej vedla snaha pravidelně vyhodnocovat vedle vědecko-výzkumné a léčebně-preventivní činnosti také pedagogický výkon fakulty. „Umíme přesně spočítat rivové body, granty, publikace nebo výstupy v impaktovaných časopisech. Pedagogická činnost je ale práce s lidmi, a ta se hodnotí trochu hůře. Je ale stejně důležitá jako ostatní, jsem proto rád, že ji můžeme ocenit touto formou a spojit ji i s finanční odměnou,“ uvedl Milan Kolář. 

Nová životní etapa 

Přípitek na rozloučenou s absolventy zubního a všeobecného lékařství doprovodil děkan blahopřáním k úspěšnému ukončení studia a získání diplomu. „Sami víte, kolik úsilí, slz a potu vás stálo to, že jste mohli být promováni. Výsledek ale stojí za to. Získaný diplom vám umožní vykonávat jedno z nejkrásnějších povolání, lépe řečeno poslání, a být lékařem. Vedení fakulty a celý akademický sbor jsou na vás hrdí a jsem přesvědčen, že vaše alma mater zůstane v duchu fakultního motta Mente et Corde ve vašich srdcích,“ uvedl děkan. 

Jeho slova potvrdila i letošní absolventka všeobecného lékařství Pavlína Klimas. „Na svou alma mater budu vždycky vzpomínat v dobrém. Bylo to nádherných šest let a uteklo to až neskutečně rychle. Náš pan děkan nám to hodně zpříjemnil, se studenty vše prožíval od půlení mediků až po šestý ročník a byl v tom opravdu s námi. První roky byly hodně náročné, museli jsme se naučit učit a vyrovnat se s tím, že spoustu věcí a času bude muset na úkor studia obětovat. Ale poslední tři roky byly krásné, se zimními i letními prázdninami. Teď v práci už na to budu jen vzpomínat a smiřovat se se čtyřmi týdny dovolené,“ zdůraznila nová lékařka, která už za dva týdny nastupuje na gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice České Budějovice.  

Náročné začátky si pamatuje i Ondřej Sovják. „Byl to trochu šok, včetně odstěhování ze zázemí rodiny na koleje, postupem času se na to ale už snáz navazovalo. Zažil jsem ale i krásné chvíle, zvlášť dlouhé prázdniny a ten super pocit po zkouškách. Jsem vděčný také za zkušenosti z Erasmu a jiných stáží,“ popsal Ondřej Sovják, jehož příštím působištěm bude Dětské oddělení Nemocnice Šternberk. „Těším se a zároveň cítím respekt. Už to bude přece jen velká zodpovědnost za životy lidí. Bude to náročné, ale skvělé - konečně už dělat to, na co jsme se teoreticky připravovali.“