Lékařská fakulta bude volit nové senátory

Akademický senát LF UP.
Foto: Martin Višňa
pátek 4. říjen 2019, 12:00 – Text: Martin Višňa

Poprvé v novém akademickém roce a zároveň naposledy v tomto složení se sešel Akademický senát LF. V listopadu totiž fakultu čekají volby do senátu pro funkční období 2019–2022. Senátoři během zasedání také schválili nové složení Vědecké rady LF a dozvěděli se o zástupci pro studenty.

Hlasování akademické obce o nových členech fakultního akademického senátu bude čtyřdenní: ve dnech 11. a 12. listopadu se bude volit na Teoretických ústavech, 13. listopadu ve fakultní nemocnici a 14. listopadu na Klinice zubního lékařství. Kandidáti, o nichž se bude hlasovat, budou známi do konce října. Platné výsledky pak volební komise zveřejní 21. listopadu, po uplynutí lhůty pro námitky.

„Poprosil bych především studenty, zda by mohli oslovit prváky a druháky, aby se nebáli a kandidovali, aby senát měl během těch tří let dostatek náhradníků pro případ, že by někteří z budoucích senátorů promovali,“ vyzval předseda senátu Jan Strojil. V novém složení se Akademický senát LF sejde poprvé na začátku prosince.

Poprvé bude v nové sestavě jednat i Vědecká rada LF, jejíž členy senátoři v tajném hlasování schválili. Jako externí člen nově v radě zasedne například děkanka JLF UK v Martině Andrea Čalkovská, přednosta Psychiatrické kliniky LF MU Tomáš Kašpárek nebo přednosta Kliniky kardiologie IKEM Praha Josef Kautzner. „Snažil jsem se, aby byly zastoupeny všechny preklinické i klinické obory, a mám radost, že všichni mnou oslovení odborníci členství přijali,“ uvedl při představování děkan Josef Zadražil.  

Děkan také upozornil na nového zástupce pro studenty. „Jeho úkolem je pomoc týkající se všech problémů spojených se studiem ve všech programech naší fakulty. Bude prošetřovat stížnosti a podněty studentů a navrhovat jejich případné řešení,“ vysvětlil děkan s tím, že s platností od 16. září jmenoval zástupcem pro studenty posluchače 5. ročníku a člena akademického senátu Filipa Blažka, a to na dobu dvou let. V případě potřeby se na svého „ombudsmana“ mohou studenti obracet na e-mailu studentskyzastupce@upol.cz.

Během zasedání v souvislosti s aktuálním děním na univerzitě senátoři ocenili práci Etické komise UP a vyjádřili jí podporu. Zároveň vyzvali akademickou obec a zaměstnance UP k věcnému a profesionálnímu chování namísto osobních útoků. Diskutovalo se také o požadavcích lékařské fakulty pro dohodu o vzniku vysokoškolského výzkumného ústavu či o přijímacím řízení, otevřeno bylo i téma stravování na fakultě.  

Zpět