Lékařská fakulta má schválený rozpočet pro letošní rok

Fakultní rozpočet schválili senátoři na svém březnovém zasedání.
Foto: Velena Mazochová
středa 28. březen 2018, 12:30 – Text: Velena Mazochová

Senátoři lékařské fakulty schválili rozpočet a rozdělení finančních prostředků na rok 2018. Olomoucká medicína může počítat se základní dotací, jejíž celková částka vzrostla oproti loňsku o 11 procent.

Návrh rozpočtu předložil senátorům ke schválení děkan Milan Kolář a seznámil je s jeho strukturou. „Částky, které byly fakultě přiděleny, se odrážejí v rozdělení finančních prostředků na jednotlivá pracoviště, a to přesně podle schválené metodiky,“ zdůraznil děkan.

Celková letošní suma základní dotace pro lékařskou fakultu dosáhla více než 280 milionů korun, což je o 27 milionů více než v roce 2017. „Je to potěšující výsledek, zvlášť ve srovnání s loňskem, kdy nárůst představoval tři procenta. Na základě pozitivního vývoje ekonomiky fakulty má drtivá většina pracovišť pro tento rok vyšší rozpočet,“ uvedl Milan Kolář.

Akademické obci, zvláště autorům grantových projektů a publikačních výstupů, poděkoval děkan také za zisk 33 tisíc bodů vykázaných v Rejstříku informací o výsledcích výzkumu a vývoje (RIV), které výrazně ovlivnily letošní výši příspěvku na rozvoj výzkumné organizace (RVO). Jak připomněl, fakultní metodika pro tuto část dotace byla pozitivně hodnocena při nedávné návštěvě zástupců Nejvyššího kontrolního úřadu. „Naše pravidla prošla vůbec tou nejvyšší kontrolou a byla označena jako transparentní a velmi efektivní.“

Další body senátního zasedání se týkaly realizovaných a připravovaných legislativních změn a aktualizací vybraných fakultních norem. Děkan Milan Kolář senátory také informoval o stavu akreditací či reakreditací některých studijních programů, systému hodnocení akademických pracovníků (IS HAP) i o přípravě dlouhodobého programu navýšení kapacity lékařských fakult v České republice. V souvislosti s chystanou institucionální akreditací děkan připomněl návštěvu dílčí komise Národního akreditačního úřadu na fakultě, která je plánovaná na začátek dubna.

S návrhy změn v požadavcích na podmínky přijímacích zkoušek v anglických studijních programech seznámil proděkan Jiří Ehrmann. Jejich projednání senát doplnil doporučením zrušit výjimky ze studijního a zkušebního řádu fakulty po 1. ročníku studia.

Příští zasedání akademického senátu lékařské fakulty je plánováno na 16. května. Jedním z bodů programu bude schválení harmonogramu voleb děkana na funkční období 2019–2023.