Lékařská fakulta ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc zahájí antigenní testování mediků

Ilustrační foto: Martin Višňa
Pondělí 22. březen 2021, 15:00 – Text: Veronika Glogarová

Na základě dohody mezi Lékařskou fakultou UP a Fakultní nemocnicí Olomouc budou všichni studenti LF UP testováni na přítomnost SARS-CoV-2 a negativní antigenní test bude od 1. dubna 2021 vyžadován pro veškerou kontaktní výuku, která je na fakultě realizována, včetně praktické výuky na klinických pracovištích. Přípravu a následnou realizaci antigenního testování mediků zajistili děkan LF UP Josef Zadražil a ředitel FNOL Roman Havlík.

Vláda ČR ve svém usnesení č. 200 ze dne 26. února 2021 i nadále omezila provoz vysokých škol. Příslušné usnesení vlády omezující provoz VŠ však stále obsahuje výjimku pro lékařské a zdravotnické obory, a to konkrétně pro účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů Všeobecné lékařství, Zubní lékařství a dalších zdravotnických studijních programů. Z toho důvodu je kontaktní výuka na LF UP stále ve vysoké míře zachována.

V průběhu tohoto týdne bude zahájeno testování a od 1. dubna bude negativní výsledek podmínkou účasti na kontaktní výuce. Fakulta i nemocnice budou dále úzce spolupracovat i na přípravě očkování studentů, kteří se podílejí na přímém poskytování zdravotnické péče o pacienty. Finanční náklady u studentů, jejichž zdravotní pojištění nekryje testování a očkování, uhradí LF UP.

Spolupráce na testování a očkování je vyjádřením nadstandardního vztahu mezi LF UP a FNOL, který je dlouhodobě založen nejen na vynikající odborné spolupráci, ale především na snaze si vycházet vstříc a vzájemně si pomáhat. Je to mimo jiné i důkaz toho, že toto těsné propojení fakulty a nemocnice je pevným základem stability obou organizací.

Zpět