Univerzita ocenila vynikající zásluhy Zdeňka Jirky a Jiřího Řeháka

Jiří Řehák a Zdeněk Jirka (uprostřed zleva) převzali ocenění od rektora Jaroslava Millera a děkana Milana Koláře (vpravo).
Foto: Velena Mazochová
úterý 5. červen 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Emeritní přednosta Kliniky rehabilitačního a tělovýchovného lékařství Zdeněk Jirka a přednosta Oční kliniky LF a FNOL Jiří Řehák obdrželi zlatou medaili Pro merito – Za zásluhy o rozvoj UP. Při příležitosti životních jubileí ocenil rektor Jaroslav Miller přínos jejich dlouholeté práce ve prospěch Univerzity Palackého a lékařské fakulty.

Jubilanty představil děkan lékařské fakulty Milan Kolář, který vyzdvihl jejich vědecko-výzkumnou, pedagogickou i řídící práci v čele dvou olomouckých klinik. „Zdeněk Jirka má výjimečnou zásluhu  na  vybudování a rozvoj Kliniky tělovýchovného lékařství, kterou šest let vedl jako její přednosta a která pod pozměněným názvem stále prosperuje. Jiří Řehák vede skvěle Oční kliniku od roku 1998, což se odráží i v tom, že o oční lékařství je v řadách našich absolventů velký zájem,“ uvedl Milan Kolář.

Zdeněk Jirka působil na lékařské fakultě od roku 1953 nejprve na I. a III. interní klinice LF a FNOL a poté vedl od roku 1965 katedru tělovýchovného lékařství. V čele Kliniky tělovýchovného lékařství stál od jejího vzniku v roce 1990. Na stejném pracovišti s názvem Klinika rehabilitačního a tělovýchovného lékařství působil jako odborný pracovník až do roku 2000. Z politických důvodů byl habilitován až v roce 1990 a o rok později byl jmenován profesorem pro obor Tělovýchovné lékařství. „Jeho publikační činnost představuje více než 130 odborných prací, z toho 15 publikovaných v zahraničí. Podílel se na řešení několika grantových úkolů a na svém kontě má více než tři stovky příspěvků přednesených na odborných fórech.  Je také autorem tří celostátních učebnic a řady skript,“ uvedl děkan Milan Kolář. Jak připomněl, Zdeněk Jirka pracoval v mnoha odborných a pedagogických komisích, byl členem Vědecké rady LF a fakultního i univerzitního senátu i místopředsedou Rady vysokých škol. „Profesor Zdeněk Jirka se stal uznávaným odborníkem ve svém oboru a jeho mladší kolegové a spolupracovníci ho znají jako velmi otevřeného a přátelského člověka,“ doplnil Milan Kolář a poděkoval jubilantovi za jeho práci pro fakultu i fakultní nemocnici i za studenty, ke kterým sám také patřil.

 „Když tak člověk rekapituluje, udělalo se toho hodně. I toho, o čem se ani neví, protože za minulého režimu probíhalo vše na dvou liniích - oficiální i neoficiální. Ale šlo udělat i víc,“ uvedl Zdeněk Jirka. Medaili Pro merito převzal od rektora Jaroslava Millera, který mu poděkoval za práci, kterou pro univerzitu vykonal, popřál pevné fyzické i duševní zdraví do dalších let a nabídl vydání pamětí v univerzitním vydavatelství. O tom ale Zdeněk Jirka neuvažuje: „V okamžiku, když člověk začne psát paměti, je mrtvý. Navíc má leccos zkreslené a leccos si nevybaví, takže zčásti i konfabuluje,“ vysvětlil.

Přední český oftalmolog Jiří Řehák působí na olomoucké Oční klinice od roku 1983 a od roku 1998 ji vede ve funkci přednosty. Jeho vědecko-výzkumná činnost je zaměřena zejména na řešení klinických problémů spojených s léčbou vaskulárních chorob sítnice argonovým laserem, věnuje se také prognosticky závažným formám sekundárního glaukomu. Absolvoval několik studijních a přednáškových pobytů na významných evropských a severoamerických pracovištích. „Velmi činný je ve vědeckovýzkumné činnosti a významné je i jeho pedagogické působení. Své odborné zkušenosti a znalosti předává nejen studentům medicíny, ale i lékařům v rámci postgraduálního vzdělávání,“ uvedl Milan Kolář. Jak připomněl, Jiří Řehák je také vůdčí osobností organizace odborných sympozií a kongresů, jako jsou Vejdovského olomoucký vědecký den, Olomoucký oftalmologický seminář, Zirmův olomoucký diskuzní den nebo sympozium České oftalmologické společnosti a České vitreoretinální společnosti. „Jeho zásluhou se do Olomouce sjíždějí oftalmologové z celé republiky,“ dodal Milan Kolář a popřál hodně dalších úspěchů. Své blahopřání připojil rektor Jaroslav Miller. „Doufáme, že budete působit i nadále ve prospěch olomoucké lékařské fakulty a fakultní nemocnice a moc vám přeji, ať se vám v práci daří,“ doplnil rektor.

Jiří Řehák přijal vyznamenání jako ocenění nejen své dosavadní práce, ale i celého týmu Oční kliniky. „Velmi si toho vážím. Je to zadostiučinění za to, kam se klinika za těch uplynulých dvacet let dostala. Stálo to mne a mé kolegy mnoho úsilí a jsem rád, že se to podařilo,“ uvedl Jiří Řehák.