Univerzita Palackého se otevřela zájemcům o studium

Fotogalerie: autoři textu
sobota 18. leden 2020, 14:40 – Text: M. Višňa, E. Hrudníková, I. Pustějovská, M. Hronová, Š. Chovancová

Maturanti procházející městem s očima přilepenýma k displeji mobilu se speciální aplikací, mírně nervózní rodiče hledající nejlepší místo na zaparkování a především spousty otázek. Tak vypadala sobota v Olomouci, když se Univerzita Palackého otevřela zájemcům o studium. Nabídky prohlédnout si všech osm fakult a zjistit vše důležité o studiu využilo několik tisíc středoškoláků jak z celé České republiky, tak i ze sousedního Slovenska.

Úderem osmé hodiny ranní se otevřely dveře fakult pro první nedočkavce. Čekali na ně učitelé, studenti i další zaměstnanci, aby ukázali, čím je právě ta jejich fakulta zajímavá a výjimečná.

Tradice, duch města i wifi

„Rád bych jednou učil biologii a dozvěděl jsem se, že na přijímací zkoušku je potřeba dobře udělat test studijních předpokladů, který obsahuje mnohem víc než jen otázky z biologie. Test si tady zkusím, ale ještě musím zajet na fakultu tělesné kultury, protože biologii bych chtěl zkombinovat s tělesnou výchovou,“ svěřil se na chodbě pedagogické fakulty Adam Horňák, gymnazista z Uherského Hradiště. Nebyl jediný, kdo si chtěl přijímačky zkusit už teď. Úplně se stejným cílem přišla na fakultu i maturantka Martina Venglářová. „Pocházím z učitelské rodiny a jednou bych taky ráda učila. Mám v plánu angličtinu doplnit s dějinami umění, takže směřuji asi k dvouoboru na pedagogické fakultě v kombinaci s filozofickou fakultou,“ řekla studentka jazykového gymnázia z Ostravy-Poruby.

Přiznala, že Olomouc zná pouze okrajově, a chtěla by ji poznat víc. Právě město spojené už po staletí s univerzitou je velkým lákadlem pro mnohé z různých konců republiky. „Slyšela jsem, že jsou tady spokojení studenti. Já se věnuji angličtině, francouzštině a italštině, a tak mířím na filozofickou fakultu. Chtěla bych studovat tlumočení a překladatelství,“ uvedla Adéla Pavlatová, maturantka pražského gymnázia Jana Nerudy.

Město zajímalo i studentku z Frýdlantu nad Ostravicí Danielu Kotkovou, která se přijela podívat spolu s rodiči na pedagogickou fakultu i na prezentaci Správy kolejí a menz (SKaM). „Chtěla bych studovat první stupeň, mám ráda malé děti. Velice mě baví s nimi pracovat, vysvětlovat jim věci,“ svěřovala se poté, když spolu s rodiči vyslechla informace o ubytování a menze. Olomouc je pro ni první volba. „Město se mi líbí, připadá mi takové útulné, je tady všechno blízko a působí na mě přátelsky.“

Právě na zázemí studia, na to, jak je ve městě bezpečno nebo draho, se obvykle vyptávají rodiče budoucích studentů. Právě pro ně a jejich potomky si již tradičně připravila všechny informace Správa kolejí a menz. Kdo přišel na kolej Bedřicha Václavka, kde měla svůj hlavní informační stan, dozvěděl se snad úplně všechno – od vybavení pokojů přes ceny až k systému objednávání jídla v menze. „Nejčastější dotazy jsou na ubytování, pak také na vzdálenost kolejí od fakult, hodně se řeší ceny, tradiční dotaz je, zda jsme zasíťováni wifi,“ vypočetl nejčastější otázky, na které zájemcům na kolejích při Dni otevřených dveří odpovídal, Michael Nguyen z filozofické fakulty.

Drony a budoucnost

Den otevřených dveří je ideální příležitost, aby fakulty vedle studijní nabídky ukázaly i moderní vybavení a techniku, kterou disponují. Naplno to opět využila přírodovědecká fakulta. K vidění byly nejen učebny, ale i specializované laboratoře, geofyzikální vybavení, sbírky mineralogie, příchozí viděli také ukázky tvorby map, 3D tisk, drony, eye-tracking technologie, virtuální realitu a mnoho dalšího.

Podívat se přišla i studentka zábřežského Gymnázia Adéla Poláchová. „Ráda bych se věnovala studiu biochemie nebo experimentální biologie, protože si myslím, že tyto obory mají obrovský potenciál do budoucna,“ řekla. Zástupci jednotlivých kateder studenty i jejich rodiče zasvětili do průběhu studia, hovořili o přijímacím řízení, možnostech uplatnění i zahraničních pobytech. „Den otevřených dveří proběhl na naší fakultě za velkého zájmu veřejnosti. Na obě naše dopolední prezentace byla aula téměř plně obsazena našimi budoucími studenty. Zaznamenal jsem, že oproti pátečnímu Dni otevřených dveří na ten sobotní přijíždí více zájemců o studium také se svými rodiči. Všiml jsem si i, že účastníci velmi pozitivně hodnotí nabídku obědů v menze,“ zhodnotil sobotní fakultní aktivity pro veřejnost proděkan PřF pro studijní záležitosti Jan Říha.

Během Dne otevřených dveří se představilo také interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání. Animátoři studenty seznámili s jednotlivými tematickými expozicemi, na jejichž tvorbě se podíleli především odborníci z přírodovědecké fakulty. Nechyběla ani projekce v digitálním planetáriu.

Internet je fajn, ale vlastní oči jsou vlastní oči

Pardubice, Zlín, Ostrava, Břeclav nebo Havlíčkův Brod. I z těchto měst dorazili zájemci o studium na právnické fakultě. Oslovení středoškoláci se shodli, že si přijeli pro informace a rady, které nenajdou na internetu a sociálních sítích, a hlavně kvůli osobnímu setkání se studenty. „O práva mám zájem už delší dobu. Tak objíždím jednotlivé právnické fakulty a sbírám si informace. O Olomouci jsem slyšel, že patří k těm náročnějším, ale zase velmi praktickým,“ řekl David Kadlčík, který dorazil z vesnice nedaleko Zlína. Z původní plánované hodiny nakonec strávil na fakultě celé dopoledne. „Užil jsem si jak ukázku výuky, tak hlavní informativní vstup vedení fakulty. Zaujala mě studentská právní poradna. Času vůbec nelituji,“ zhodnotil maturant.

Veroniku Hančovou z Pardubic zajímaly především zkušenosti studentů a také zahraniční výjezdy. „Mám už podané přihlášky na oba vaše programy, bakalářský Právo ve veřejné správě i magisterský Právo. Přijela jsem si spíš pro rady a zajímavosti. Určitě bych chtěla během vysokoškolského studia vyjet do zahraničí. Velmi přínosné bylo pro mě neformální povídání se studenty. Byli ochotní a vstřícní,“ řekla Veronika Hančová, která ocenila přátelskou atmosféru Dne otevřených dveří.

Nejen teorie na Teoretických ústavech

Stovky lidí od rána proudily také na Teoretické ústavy, kde svou studijní nabídku prezentovaly fakulta zdravotnických věd a lékařská fakulta. Zájemci se během informačních bloků i na stáncích jednotlivých studijních programů mohli seznámit s požadovanými informacemi ke studiu a životu studenta v Olomouci, zároveň ale mohli nahlédnout do odborných učeben a laboratoří a vyzkoušet si řadu aktivit.

Na fakultě zdravotnických věd si návštěvníci pod dohledem zdravotnických záchranářů zkoušeli, jestli by dokázali zachránit člověka pomocí resuscitace, v učebně Ústavu porodní asistence zase bylo možné zhlédnout simulaci porodu. Až ze Znojma se na fakultu přijel podívat student střední zdravotnické školy Václav Hrubý, pro kterého některé z prezentovaných úkonů rozhodně nebyly neznámé. „Láká mě Všeobecné ošetřovatelství. Myslím, že absolvent tohoto oboru má pak více možností, jak pokračovat, ať už studijně či profesně. Brno mám sice blíže a přemýšlím o něm, ale Olomouc mi přijde na vysoké úrovni, je tu pěkné prostředí, moderní vybavení. Líbí se mi i to propojení staré a nové budovy,“ prozradil.

Lékařská fakulta zájemcům umožnila prohlédnout si například Centrum telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností (CENTESIMO), prostory Kliniky zubního lékařství či pitevnu, vyzkoušet si také mohli jednoduché pokusy v laboratoři Ústavu lékařské chemie a biochemie. Svoji tak zvanou chemikovu zahrádku pomocí barevných solí kovů do roztoku vysadila i Tereza Dočkalová. „Chemie a biologie mě moc baví, z biologie nejvíce právě člověk. Chtěla bych jednou pracovat v lékařském prostředí a pomáhat lidem. A proč bych chtěla studovat zrovna v Olomouci? Líbí se mi tu více než v jiných městech a mám odtud tatínka,“ uvedla zlínská gymnazistka, která si pochvalovala i prostředí a vybavenost fakulty.

Sport jako koníček, sport jako profese

Ze Zlína vyrazil na Den otevřených dveří také Marek Rybařík. S kamarády prošli více fakult, on sám se zajímal o fakultu tělesné kultury, byť ještě zdaleka není rozhodnutý, kam jeho budoucí studijní kroky povedou. „Fyzioterapie, možná tělocvik. Dělám triatlon a kolegové z našeho týmu tady studují a chválí si to. Myslím, že jsou šťastní a že je studium naplňuje. Já ale ještě nejsem přesvědčený, zda to pro mě bude to pravé. Naštěstí mám na rozhodnutí ještě rok, jsem teprve ve třeťáku,“ řekl, když vyšel z Aplikačního centra BALUO, kde fakulta tělesné kultury své studijní programy prezentovala.

Návštěvníci se přitom mohli nejen dozvědět o podmínkách přijímaček či možnostech studia v zahraničí, ale také si mohli vyzkoušet sportovní hry v prostředí virtuální reality nebo třeba test jemné motoriky.

„Boží“ fakulta tradičně i nově

Jen jedna fakulta z osmi na UP je skutečně „boží“. Cyrilometodějská teologická fakulta povedeným sloganem láká budoucí studenty tradičně. A úspěšně. Do Univerzitní ulice během dne mířily desítky maturantů a maturantek, které zajímalo studijní portfolium fakulty. Mnozí měli už předvybráno. Třeba jako Mojmír Polnický ze Žďáru nad Sázavou, kterého zajímá studium „nejklasičtější“ na této fakultě: „Už delší dobu přemýšlím o teologii, snad se mi povede stát se knězem. A právě olomoucká teologická fakulta by mi k naplnění mých představ mohla pomoci. Chtěl bych tady získat zkušenosti a vědomosti, které je potřeba znát,“ vyprávěl maturant a dopodrobna se na všechno, co ho zajímalo, vyptával jednoho ze současných studentů. S rozhodnutím podat si přihlášku na teologickou fakultu souhlasí i jeho maminka, která ho do Olomouce doprovázela. „Je to jeho volba, a pokud si to přeje, budu ho podporovat.“

A jestliže si Mojmír vybral zavedený obor, Barbora Denková sáhla po naprosté novince. CMTF totiž nabízí v příštím akademickém roce zcela nový bakalářský studijní program Etika a kultura v mediální komunikaci, který bude připravovat na povolání mediálního poradce, tiskového mluvčího či komunikačního experta. „Já už sice studuju vysokou školu, ekonomiku na báňské v Ostravě, ale tento obor mě zajímá víc. Už v minulosti jsem totiž chtěla studovat žurnalistiku a nabídka nového studia mě velmi zaujala, tak snad to vyjde,“ těšila se na možný přestup do Olomouce. Barboru pozorně poslouchal i proděkan Jiří Pospíšil. „My jsme velmi potěšeni zájmem právě o toto studium i kvalitou otázek, které nám uchazeči pokládají. Je znát, že o tom programu přemýšlejí, že je zajímá. Jsme za to moc rádi a snad to bude pro nás všechny šťastná volba,“ dodal.

Zpět