Volby v listopadu

Volební komisařky MUC. Barbora Bittnerová a MUC. Tereza Sedláčková na volebním místě ve FN Olomouc. Foto: Vít Procházka
Pondělí 25. listopad 2019, 11:38

Pořádat volby do Akademického senátu v měsíci, kdy slavíme 30. výročí Listopadu, je symbolické i zavazující. Lékařská fakulta UP vybírala své nové senátory hned po čtyři dny od 11. do 14. 11. na třech různých volebních místech, tak aby byla nabídnuta možnost volby pestré komunitě studentů, lékařů, pedagogů a vědců, kteří dohromady tvoří rodinu akademické obce Lékařské fakulty. Logisticky náročného úkolu se ujal tým dvanácti volebních komisařů: čtyř akademických pracovníků a osmi pregraduálních studentů. Celkem se voleb zúčastnilo 962 oprávněných voličů (32,9 %), z toho v případě studentské komory dosáhla účast 29,7 %, v případě akademiků pak 43,3 %. Během rozhodné doby nebyly doručeny Volební komisi žádné námitky proti průběhu voleb, a tak mohly být definitivní výsledky zveřejněny dne 20. 11. 2019 na Úřední desce LF. První ustavující zasedání senátu se bude konat dne 10. prosince od 13.00 ve Velké posluchárně Teoretických ústavů. Poděkování patří všem volebním komisařům a pracovníkům děkanátu LF za svědomitou práci a aktivním voličům za důstojnou účast.

doc. MUDr. Vít Procházka, PhD., předseda volební komise

Zpět