Výběrové řízení na obsazení pozic asistentů / odborných asistentů na LF UP

pondělí 19. srpen 2019, 14:00 – Text: -tk-

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
vypisuje výběrové řízení a hledá kandidátky a kandidáty na obsazení akademické pozice:

 

 • Ústav lékařské chemie a biochemie
  3 odborné asistenty a 2 asistenty s úvazky 1,00
  Kvalifikační požadavky odborný asistent: hodnost Ph.D. v oblasti biologických a příbuzných věd (molekulární biologie, biologie, všeobecné nebo zubní lékařství, genetika, farmakologie, farmacie, toxikologie, fyziologie) a současně praxe nim. 2 roky v oboru, vědecká činnost, zejména aktivní publikační činnost, zkušenosti se zahraničí vědecko-výzkumné stáže, pedagogická činnost na VŠ - min. 1 rok praxe, znalost anglického jazyka na úrovni minimálně B1, vysoké morální a etické standardy ve vědecké a pedagogické oblasti, sociální dovednosti, schopnost pracovat v kolektivu, kreativita, zodpovědnost.
  Kvalifikační požadavky asistent: ukončení VŠ vzdělání (Mgr., Ing., MUDr., MDDr.) v oblasti biologických a příbuzných věd, pedagogická činnost na VŠ - min. 1 rok praxe, schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice, vysoké morální a etické standardy v pedagogické oblasti, sociální dovednosti, schopnost pracovat v kolektivu, kreativita, zodpovědnost.
 • Ústav histologie a embryologie
  1 odborného asistenta nebo asistenta nebo vědeckého pracovníka s úvazkem 0,30
 • Ústav normální anatomie
  1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,40
 • II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická
  2 odborné asistenty nebo asistenty s úvazky 0,10
 • Klinika plicních nemocí a tuberkulózy
  2 odborného asistenty nebo asistenty s úvazky 0,10 a 0,20
 • Onkologická klinika
  1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,15
 • Hemato-onkologická klinika
  1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,15
 • Dětská klinika
  2 odborné asistenty nebo asistenty s úvazky 2 x 0,20

Kvalifikační požadavky odborný asistent nebo asistent: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Nástup dohodou.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Přihlášky, doložené životopise, osobním dotazníkem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci a podrobným přehledem pedagogické, vědecké a publikační činnosti, zašlete do 17. září 2019 na Děkanát LF UP v Olomouci, personální referát, Hněvotínská 3, 771 00 Olomouc.

 

V Olomouci dne 19. srpna 2019

 

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
děkan LF UP v Olomouci

Zpět