Vzpomínka na profesora Vítězslava Kolka

Profesor Vítězslav Kolek.
Foto: Milada Hronová
pondělí 3. únor 2020, 11:05 – Text: (red)

Ve čtvrtek 30. ledna náhle opustil tento svět profesor Vítězslav Kolek, přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc. Letos by se dožil 67 let. 

„Úmrtím profesora Kolka jsem hluboce zasažen nejen já, ale i celá akademická obec lékařské fakulty. Ztrácíme v něm nejen vynikajícího odborníka, pedagoga, ale i přítele, kterého jsem velmi obdivoval a kterého jsem si velice vážil,“ uvedl děkan LF Josef Zadražil.

Profesor Vítězslav Kolek byl jednou z nejvýznamnějších osobností české i světové pneumologie. Vychoval celou generaci pneumologů, svůj odborný zájem soustředil zejména na problematiku sarkoidózy, intersticiálních plicních procesů a pneumoonkologii. Byl emeritním předsedou České pneumologické a ftizeologické společnosti a přednostou Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, kterou vedl od roku 1999. Velmi aktivní byl i na mezinárodním poli, pracoval ve výborech četných mezinárodních společností a boardech.

Profesor Kolek byl autorem 30 monografií, 36 kapitol v monografiích, učebních textů a autorem či spoluautorem 504 odborných publikací a 1574 přednášek doma i v zahraničí. V letech 2004 až 2011 zastával funkci proděkana pro zahraniční vztahy a anglické studijní programy Lékařské fakulty UP.

Čest jeho památce!

Zpět