Habilitace a profesury

Akreditované obory

pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 Název oboru Rozhodnutí MŠMT/NAÚ ze dne Habilitační řízení Řízení ke jmenování
profesorem
Gynekologie a porodnictví

18. 9. 2023
Čj.NAU-63/2023-9

do 4.10.2033 do 4.10.2033
Anatomie, histologie a embryologie

24.1.2019        

Čj.NAU-427/2018-9                                             

do 2.3.2029 do 2.3.2029
Hygiena, preventivní
lékařství a epidemiologie
29.8.2019 
Čj.NAU-163/2019-9/Čj.NAU-184/2022-8
do 17.9.2029 do 16.5.2033
Chirurgie 25.10.2019 
Čj.NAU-164/2019-10
do 31.10.2029 do 31.10.2029
Kardiologie 22.11.2019 
Čj.NAU-262/2019-8
do 10.12.2029 do 10.12.2029
Lékařská biofyzika 29.8.2019 
Čj.NAU- 165/2019-10
do 17.9.2029 do 17.9.2029
Lékařská biologie 29.8.2019 
Čj.NAU-165/2019-10
do 17.9.2029          - 
Lékařská chemie a
biochemie
18. 9.2023
Čj.NAU-62/2023-13
do 4.10.2033 do 4.10.2033
Lékařská farmakologie 18. 9.2023
Čj.NAU-62/2023-13
do 4.10.2033 do 4.10.2033
Lékařská fyziologie          -          -
Lékařská genetika 25.7.2016
Čj.MŠMT- 22899/2016-1
do 31.7.2024 do 31.7.2024 
Lékařská imunologie 29.8.2019 
Čj.NAU-163/2019-9
do 17.9.2029 do 17.9.2029
Lékařská mikrobiologie 14.5.2020
Čj.NAU-592/2019-9
do 6. 6. 2030 do 6. 6. 2030
Neurochirurgie 25.10.2019 
Čj.NAU-164/2019-10
do 31. 10. 2029 do 31.10.2029
Neurologie 25.10.2019 
Čj.NAU-167/2019-8
do 31. 10. 2029 do 31. 10. 2029
Nukleární medicína 29.8.2019 
Čj.NAU-165/2019-10
do 17.9.2029 do 17.9.2029
Onkologie 29.8.2019 
Čj.NAU-162/2019-9
do 17.9.2029 do 17.9.2029
Otorinolaryngologie

1.6.2022

Čj.: NAU-47/2022-9

do 16.6.2032  
Patologie 29.8.2019 
Čj.NAU-162/2019-9
do 17.9.2029 do 17.9.2029
Pediatrie 25. 10. 2029
Čj.NAU-168/2019-8
do 31.10.2024 do 31.10.2024
Psychiatrie

24. 9. 2020

Čj.NAU-591/2019-8

do 13. 10. 2030 do 13. 10. 2030
Radiologie 17. 7. 2023
Čj.NAU-61/2023-8
do 2. 8. 2033 do 2. 8. 2033
Sociální lékařství   -          -
Stomatologie 25.10.2019 
Čj.NAU-166/2019-10
do 31. 10. 2029 do 31. 10. 2029
Urologie 25.6.2020 
Čj. NAU-590/2019-8
do 17. 7. 2030 do 17. 7. 2030
Vnitřní nemoci 18. 9. 2023
Čj.NAU-63/2023-9
do 4.10. 2033 do 4.10. 2033

Oznámení o konání

Zasedání Vědecké rady LF UP v Olomouci dne 6. 6. 2024

 

Řízení ke jmenování profesorem

 

doc. MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D. – lékařka, vědecká pracovnice, zástupkyně přednostky pro výuku Dětské kliniky LF UP a FNOL

datum zahájení: 1. 3. 2024

obor: Pediatrie

přednáška na téma: „Cílená léčba v onkologii a revmatologii“

doporučující dopisy:

prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. – Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV Praha

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. – Revmatologický ústav Praha

prof. Coziana Ciurtin, PhD. – Centre for Adolescent Rheumatology, University College London

 

komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.   – Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

členové:

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.        –  III. interní klinika –  nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FNOL

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.   –  Pediatrická klinika LF MU a FN Brno

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.      – Středoevropský technologický institut MU v Brně

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. –  Revmatologický ústav Praha

 

Přednáška s názvem „Cílená léčba v onkologii a revmatologii“ bude přednesena v rámci zasedání Vědecké rady LF UP v Olomouci dne 6. června 2024 od 9:30 hodin v místnosti 2.521 v budově Dostavby Teoretických ústavů LF UP v Olomouci.

 

 

 

Habilitační řízení

 

MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph.D. – odborná asistentka, pověřená vedením Ústavu fyziologie LF UP

datum zahájení: 23. 2. 2023

obor: Lékařská farmakologie

habilitační práce: „Antioxidační a kardioprotektivní účinek vybraných látek v preklinickém experimentu“

habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.– Ústav farmakologie LF UP a FNOL

členové:

prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.     – Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK v Bratislave  

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.          – Ústav farmakológie JLF UK v Martine

Prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.   – Ústav farmakologie LF UP a FNOL

doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc.          – II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

oponenti habilitační práce:

prof. RNDr. Soňa Fraňová, Ph.D.     – Ústav farmakológie JLF UK v Martine

prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.     – Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.         – I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FNUSA

Habilitační přednáška s tezemi práce na témaAntioxidační a kardioprotektivní účinek vybraných látek v preklinickém experimentubude přednesena na zasedání Vědecké rady LF UP v Olomouci dne 6. června 2024 od 10:30 hodin v místnosti 2.521 v budově Dostavby Teoretických ústavů LF UP v Olomouci.

 

Habilitační řízení

 

MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D. – lékařka, odborná asistentka Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV Praha

datum zahájení: 24. 3. 2023

obor: Stomatologie

habilitační práce: „Ortodontická léčba pacientů s rozštěpem“

habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS – Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

členové:

doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.          – Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.     – Stomatologická klinika LF UK a FN v Plzni

doc. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D.     – Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL

doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.      – Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL

oponenti habilitační práce:

prof. MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc., MBA –  Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. –  Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc. – Klinika zubního lékařství LF UP a FNOL

 

Habilitační přednáška s tezemi práce na témaOrtodontická léčba pseudoprogenie u pacientů s rozštěpembude přednesena na zasedání Vědecké rady LF UP v Olomouci dne 6. června 2024 od 12:00 hodin v místnosti 2.521 v budově Dostavby Teoretických ústavů LF UP v Olomouci.

 

Přednášky v rámci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou veřejné.

 

Formuláře žádostí a kritéria

pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

UPOZORNĚNÍ - Dne 6. dubna 2023 vstoupila v platnost nová kritéria pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na LF UP v Olomouci

 

Zahájená habilitační řízení

MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph.D.

MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph.D. – odborná asistentka, pověřená vedením Ústavu fyziologie LF UP

datum zahájení: 23. 2. 2023

obor: Lékařská farmakologie

habilitační práce: „Antioxidační a kardioprotektivní účinek vybraných látek v preklinickém experimentu“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

1. Antioxidační a kardioprotektivní účinek vybraných látek v preklinickém experimentu

2. Antioxidační a kardioprotektivní účinek vybraných látek za uměle navozených patologických stavů

3. Testování vybraných látek za stavu ischemicko-reperfuzního poškození

habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.– Ústav farmakologie LF UP a FNOL

členové:

prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.     – Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK v Bratislave  

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.          – Ústav farmakológie Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK v Bratislave

Prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.   – Ústav farmakologie LF UP a FNOL

doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc.          – II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Návrh přednášky na odborném fóru: přednáška na téma "Testování vybraných látek za stavu ischemicko-reperfuzního poškození" bude přednesena v rámci Přednáškového večera Spolku lékařů ČLS JEP dne 3. 5. 2023 od 16:00, malá pravá posluchárna Teoretických ústavů LF UP v Olomouci.

 

MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.

MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D. – lékařka, odborná asistentka Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV Praha

datum zahájení: 24. 3. 2023

obor: Stomatologie

habilitační práce: „Ortodontická léčba pacientů s rozštěpem“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

1. Ortodontická léčba pseudoprogenie u pacientů s rozštěpem

2. Ortodontická léčba pacientů s rozštěpem v předškolním věku

3. Ortodontická léčba pacientů s rozštěpem dle věku

habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS – Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

členové:

doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.          – Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.     – Stomatologická klinika LF UK a FN v Plzni

doc. MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D.     – Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL

doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.      – Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL

Návrh přednášky na odborném fóru: Přednáška na téma „Léčebný protokol pacientů s rozštěpem“ bude přednesena dne 15. 6. 2023 od 14 hodin v přednáškové místnosti Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL.

 

MUDr. Samuel Genzor, Ph.D.

MUDr. Samuel Genzor, Ph.D. – zástupce přednosty po výuku v AJ, lékař Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FNOL

datum zahájení: 28. 6. 2023

obor: Vnitřní nemoci

habilitační práce: „Výzvy respirační medicíny po roce 2020“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

1. Výzvy respirační medicíny po roce 2020

2. Poruchy dýchání ve spánku – mezioborové přesahy

3. Covid-19 a jeho dopady na oblast respirační medicíny

habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.            – Onkologická klinika LF UP a FNOL  

 

členové:

prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.              – Dětská klinika LF UP a FNOL

prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.                    – Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a  FN Brno

prof. MUDr. Jana Skřičková, Ph.D.                  – Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.                        – Oddelenie pneumológie a ftizeologie NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy Slovensko                           

Návrh přednášky na odborném fóru: Přednáška na téma: „Syndrom obstrukční spánkové apnoe - stav poznání v roce 2023“ bude přednesena dne 13. 12. 2023 od 16:00 hodin v  rámci Přednáškového večera spolku lékařů JEP v budově Teoretických ústavů LF UP v Olomouci.

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D. – lékař Neurologické kliniky FNO a Katedry klinických neurověd LF OU Ostrava

datum zahájení: 3. 7. 2023

obor: Neurologie

habilitační práce: „Roztroušená skleróza v období těhotenství a kojení, možnosti monitoringu výsledků terapie“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

1. Roztroušená skleróza v období těhotenství a kojení

2. Klinické a radiologické možnosti monitoringu léčby roztroušené sklerózy

3. Biomarkery u roztroušené sklerózy

habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.                             – Neurologická klinika LF UP a FNOL

členové:

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.                          – Ústav klinické genetiky LF UP a FNOL

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.                                      – Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN v Hradci Králové

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD., FESO, FEAN   – Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.                               – Neurologická klinika JLF UK a UN v Martine

  

 

 

Návrh přednášky na odborném fóru: Přednáška na téma: „Léčba maligního průběhu roztroušené sklerózy vysokodávkovanou imunoablací s transplantací autologních hematopoetických buněk“ bude přednesena ve středu dne 6. 12. 2023 ve 14:00 hodin v historické posluchárně Neurologické kliniky LF UP a FNOL v rámci klinického semináře „Demylinizační odpoledne“.

PharmDr. Miloš Petřík, Ph.D.

PharmDr. Miloš Petřík, Ph.D. – odborný asistent Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP a FNOL

datum zahájení: 3. 8. 2023

obor: Lékařská farmakologie

habilitační práce: Siderofory a jejich využití v nukleární medicíně

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

1. Radioaktivně značené siderofory pro molekulární zobrazování infekcí

2. Preklinický vývoj radiodiagnostik infekčních a nádorových onemocnění na bázi sideroforů

3. Využití sideroforů a jejich analogů pro aplikace v nukleární medicíně

habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.    – Ústav farmakologie LF UP v Olomouci

členové:

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. – Ústav farmakologie LF UP v Olomouci

prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.         – Katedra farmakologie a toxikologie FaF UK Hradec Králové

doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.,       – Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav

doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.      – Ústav farmakologie 2. LF UK Praha

 

Návrh přednášky na odborném fóru: přednáška na téma „Diagnostika infekcí pomocí radioaktivně značených sideroforů“ bude přednesena dne 28. 2. 2024 od 16:00 v  rámci Přednáškového večera spolku lékařů JEP v budově Teoretických ústavů LF UP v Olomouci.

 

 

MUDr. Igor Hartmann, Ph.D.

MUDr. Igor Hartmann, Ph.D. – odborný asistent, pověřený vedením Urologické kliniky LF UP a FNOL

datum zahájení: 1. 12. 2023

obor: Urologie

habilitační práce: „Role adrenalektomie v komplexním řešení chorob nadledvin“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

1. Adrenalektomie pro unilaterální hyperaldosteronizmus

2. Laparoskopická adrenalektomie

3. Role adrenalektomie při řešení chorob nadledvin

habilitační komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.                          – Urologická klinika FN  Ostrava

členové:

prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc.                     – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.               – Urologická klinika 3. LF UK a FTN Praha

prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.                    – Urologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.                    – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Návrh přednášky na odborném fóru: přednáška na téma „Výsledky jednostranné adrenalektomie pro hyperaldosteronizmusbude přednesena dne 10. 4. 2024 od 16:00 hodin v  rámci Přednáškového večera spolku lékařů JEP v budově Teoretických ústavů LF UP v Olomouci.

Mgr. Zdenka Navrátilová, Ph.D.

Mgr. Zdenka Navrátilová, Ph.D. – odborná asistentka Ústavu patologické fyziologie LF UP v Olomouci

datum zahájení: 13. 12. 2023

obor: Lékařská biologie

habilitační práce: „Molecular and genetic regulatory factors of the inflammation in pulmonary diseases and prosthetic joint infection“

návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

1. Molekulární a regulační faktory zánětu u chronické obstrukční plicní nemoci

2. Molekulární a regulační faktory zánětu u plicní sarkoidózy

3. Molekulární a regulační faktory zánětu u infekce kloubní náhrady

 

habilitační komise ve složení:

předsedkyně:

prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.        – Ústav patologické fyziologie LF MU v Brně

členové:

doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D. – Ústav biologie LF UPOL

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.      – Středoevropský technologický institut MU v Brně

doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D.         – Ústav lékařské genetiky LF UP a FNOL

doc. Mgr. Marek Bužga, PhD.           – Ústav fyziologie a patologické fyziologie LF OU

 

 

Návrh přednášky na odborném fóru: přednáška na téma „Regulační faktory plicního zánětu“ bude přednesena dne 6. listopadu 2024 od 16:00 v rámci Přednáškového večera Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci v budově Dostavby Teoretických ústavů LF UP.

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

doc. MUDr. Tomáš Skála, Ph.D., FESC

doc. MUDr. Tomáš Skála, Ph.D., FESC – lékař I. interní kliniky – kardiologické LF UP a FNOL

datum zahájení: 20. 12. 2022

obor: Kardiologie

přednáška na téma: „Současné možnosti a vize do budoucna v detekci a léčbě fibrilace síní“

doporučující dopisy:

prof. MUDr. Robert Hatala, CSc, FESC, FACC – Klinika kardiológie a angilógie NÚSCCH, LF SZU Bratislava

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC – Kardiocentrum a Klinika kardiologie IKEM

prof.MUDr. Aleš Linhart, DrSc, FESC, FCMA – II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha

komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC – Kardiocentrum a Klinika kardiologie IKEM

členové:

prof. MUDr. Robert Hatala, CSc, FESC, FACC – Klinika kardiológie a angilógie NÚSCCH, LF SZU Bratislava

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC – I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FNUSA                                        

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. – II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha                      

doc. MUDr. Petr Heinc, PhD., FESC – I. interní klinika – kardiologická LF UP a FNOL        

doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.

doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D. – přednosta Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno, lékař Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FNOL

datum zahájení: 28. 3. 2023

obor: Vnitřní nemoci

přednáška na téma: „Nové bronchologické metody v diagnostice a terapii karcinomu plic“

doporučující dopisy:

prof. Jean Bosquet, MD, Ph.D. - Département de pneumologie et addictologie, Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier

prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. - Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, FEFIM - Interní a kardiologická klinika LF OU a FN Ostrava

komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. - III. interní klinika LF UP a FNOL

členové:

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. - 1. interní kardioangiologická klinika LF MU a FNUSA Brno

prof. MUDr. Miroslav Marel, CSc.- Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Praha Motol

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. - Chirurgická klinika LF MU a FN Brno 

prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D. - Dětská klinika LF UP a FNOL

doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., MHA, LL.M

doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., MHA, LL.M. – přednosta I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL

datum zahájení: 20. 4. 2023

obor: Chirurgie

přednáška na téma: „Chirurgická léčba peritoneální karcinomatózy - historie, současnost, budoucnost“

doporučující dopisy:

prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D. - Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni

prof. Dr. med. Beate Rau, MBA, FEBS - Chirurgische Klinik, Charité-Universitätsmedizin Berlin

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. - Klinika operační onkologie, oddělení chirurgické onkologie, Masarykův onkologický ústav v Brně

komise ve složení:

předseda:       

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.           – Chirurgická klinika LF MU a FN Brno

 

členové:                     

prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.     – Chirurgické oddělení, Nemocnica Bory - Penta Hospitals Bratislava

prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.        – Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.        – I. chirurgická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.      – III. chirurgická klinika 1.LF UK a FN Motol v Praze

 

doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D. – zástupce přednosty pro lékařskou péči, docent II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické LF UP a FNOL

datum zahájení: 14. 8. 2023

obor: Vnitřní nemoci

přednáška na téma: „Luminální a extraluminální expanze terapeutické digestivní endoskopie“

doporučující dopisy:

prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. – Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D. – II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

prof. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. – II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.       – III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FNOL  

členové:

prof. MUDr. Marie Černá, Ph.D.          – Radiologická klinika LF UP a FNOL

prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D. – II. interní klinika LF UK a FN v Hradci Králové

prof. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D.    – Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.           – Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha

doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D.

doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D. – zástupce vedoucího katedry radiobiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové

datum zahájení: 6. 12. 2023

obor: Lékařská biofyzika

přednáška na téma: „Současné přístupy v biologické dozimetrii

doporučující dopisy:

prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. – Katedra radiační onkologie IPVZ, Oddělení klinické a radiační onkologie, Pardubická nemocnice

prof. Dr. med. Msc. Michael Abend – Bundeswehr Institut für Radiobiologie, München

komise ve složení:

předsedkyně:

prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.         – Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci

členové:

prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.            – Ústav biofyziky 2. LF UK v Praze

prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.   – Radiologická klinika LF UP a FNOL  

prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.            – Ústav lékařské biofyziky LF UK v Hradci Králové

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.   – Biofyzikální ústav LF MU v Brně

doc. MUDr. Elena Nováková, Ph.D.

doc. MUDr. Elena Nováková, Ph.D. – vedoucí Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine

datum zahájení: 6. 11. 2023

obor: Lékařská mikrobiologie

přednáška na téma: „Lékárska mikrobiológia - odborné výzvy a vedecký potenciál“

doporučující dopisy:

Vidar Bakken, prof. PhD - Department of Clinical Science, Faculty of Medicine, University of Bergen, Norway

Niel T. Constantine, prof. PhD - Institute of Human Virology, University of Maryland, Baltimore, USA

prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. - Ústav epidemiologie LF UK a FN Plzeň

 

komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.       – Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL

členové:

prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.      – Ústav klinické mikrobiologie LF UK a FN v Hradci Králové

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. – katedra epidemiologie FVZ UO, děkan FVZ UO v Hradci Králové

 

prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.     – Mikrobiologický ústav LF MU v Brně

prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.           – Oddělení genetiky a molekulární biologie PřF MU v Brně

doc. MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D.

doc. MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D. – lékařka, vědecká pracovnice, zástupkyně přednostky pro výuku Dětské kliniky LF UP a FNOL

datum zahájení: 1. 3. 2024

obor: Pediatrie

přednáška na téma: Cílená léčba v onkologii a revmatologii

doporučující dopisy:

prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. – Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV Praha

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. – Revmatologický ústav Praha

prof. Coziana Ciurtin, PhD. – Centre for Adolescent Rheumatology, University College London

 

komise ve složení:

předseda:

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.   – Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

členové:

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.        –  III. interní klinika –  nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FNOL

prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.   –  Pediatrická klinika LF MU a FN Brno

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.      – Středoevropský technologický institut MU v Brně

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. –  Revmatologický ústav Praha

Ukončená habilitační řízení

Jmenovaní docenti / jmenované docentky 2024

 

MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., FEBU

lékař, zástupce přednosty pro vědu a výzkum Urologické kliniky LF UP a FNOL

obor: Urologie

řízení zahájeno: 20. 1. 2023

habilitační práce: „PerFix. Chirurgická metoda fixace peritonea k prevenci vzniku lymfokél při provádění roboticky asistované radikální prostatektomie s rozšířenou pánevní lymfadenektomií“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333204351

zahájení řízení na VR LF UP: 6. 4. 2023

VR LF UP: 1. 2. 2024

jmenován docentem: 1. 3. 2024

 

 

 

MUDr. Radek Mounajjed, DDS, Ph.D., FAP

odborný pracovník Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL

obor: Stomatologie

řízení zahájeno: 9. 9. 2022

habilitační práce: „Problematika a úskalí dentální keramiky“

odkaz:  https://obd.upol.cz/id_publ/333204350

zahájení řízení na VR LF UP:

VR LF UP: 1. 2. 2024

jmenován docentem: 1. 3. 2024

 

MUDr. Martin Havel, Ph.D., MBA

lékař, pověřený vedením Kliniky nukleární medicíny LF OU a FN Ostrava

obor: Nukleární medicína

řízení zahájeno: 4. 4. 2023

habilitační práce: „Pokroky v zobrazování jednofotonovou emisní tomografií (SPECT) - hybridní SPECT/CT a dedikované kardiologické kamery“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333201263

zahájení řízení na VR LF UP: 1. 6. 2023

VR LF UP: 7. 12. 2023

jmenován docentem: 1. 1. 2024

 

Jmenovaní docenti / jmenované docentky 2023

 

MUDr. Eva Karásková, Ph.D.

odborná asistentka, lékařka Dětské kliniky LF UP a FNOL

obor: Pediatrie

řízení zahájeno: 2. 2. 2022

habilitační práce: „Vybrané metabolické a psychosociální aspekty nespecifických střevních zánětů u dětí“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333194979

zahájení řízení na VR LF UP: 9. 6. 2022

VR LF UP: 8. 12. 2022

jmenována docentkou: 1. 1. 2023

 

Mgr. Jana Franková, Ph.D.

odborná asistentka Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP

obor: Lékařská chemie a biochemie

řízení zahájeno: 7. 2. 2022

habilitační práce: „Hojení ran in vitro a jeho ovlivnění přírodními a syntetickými látkami“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333194983

zahájení řízení na VR LF UP: 9. 6. 2022

VR LF UP: 8. 12. 2022

jmenována docentkou: 1. 1. 2023

 

MUDr. Michaela Kaiserová, Ph.D.

odborná asistentka, lékařka Neurologické kliniky LF UP a FNOL

obor: Neurologie

řízení zahájeno: 25. 4. 2022

habilitační práce: "Likvorové biomarkery neurodegenerativních onemocnění"

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333198135

zahájení řízení na VR LF UP: 9. 6. 2022

VR LF UP: 2. 2. 2023

jmenována docentkou: 1. 3. 2023

 

MUDr. Petr Dráč, Ph.D.

lékař II. chirurgické kliniky LF UP a FNOL

obor: Chirurgie

řízení zahájeno: 11. 4. 2022

habilitační práce: „Chirurgická léčba extrakraniální karotické stenózy“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333198133

zahájení řízení na VR LF UP:  6. 10. 2022

VR LF UP: 2. 2. 2023

jmenován docentem: 1. 3. 2023

 

MUDr. Martin Stašek, Ph.D.

lékař I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL

obor: Chirurgie

řízení zahájeno: 10. 5. 2022

habilitační práce: Intraoperační a perioperační endoskopie a kombinované výkony na trávicí trubici

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333198893

zahájení řízení na VR LF UP:  6. 10. 2022

VR LF UP: 6. 4. 2023

jmenován docentem: 1. 5. 2023

 

MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

zástupkyně přednosty pro léčebnou péči, lékařka Onkologické kliniky LF UP a FNOL

obor: Onkologie

řízení zahájeno: 31. 10. 2022

habilitační práce: „Aktuální pohled na možnosti onkologické terapie renálního karcinomu“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333199272

zahájení řízení na VR LF UP:  8. 12. 2022

VR LF UP: 1. 6. 2023

jmenována docentkou: 1. 7. 2023

 

 

 

MUDr. Tomáš Dorňák, Ph.D.

sekundární lékař na JIP v Komplexním cerebrovaskulárním centru Neurologické kliniky LF UP a FNOL

obor: Neurologie

řízení zahájeno: 30. 11. 2022

habilitační práce: „Ischemická cévní mozková příhoda ve vertebrobazilárním povodí“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333199273

zahájení řízení na VR LF UP:  2. 2. 2023

VR LF UP: 1. 6. 2023

jmenován docentem: 1. 7. 2023

 

 

MUDr. Josef Kučera, Ph.D.

odborný asistent Ortodontického oddělení 1. LF UK a VFN Praha a Kliniky zubního lékařství LF UP a FNOL

obor: Stomatologie

řízení zahájeno: 21. 11. 2022

habilitační práce: „Retence a stabilita ortodontické léčby“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333200550

zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2023

VR LF UP: 2. 11. 2023

jmenován docentem: 1. 12. 2023

 

MUDr. Jiří Plášek, Ph.D., FESC

lékař, odborný asistent Kardiovaskulárního oddělení FN Ostrava a I. interní kliniky - kardiologické LF UP a FNOL

obor: Kardiologie

řízení zahájeno: 21. 11. 2022

habilitační práce: „Rozdíly mezi pohlavími v závažných vaskulárních komplikacích u pacientů podstupujících katetrizační ablaci pro fibrilaci síní“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333200551

zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2023

VR LF UP: 2. 11. 2023

jmenován docentem: 1. 12. 2023

 

 

Jmenovaní docenti / jmenované docentky 2022

MUDr. Jana Janečková, Ph.D.

odborná asistentka, lékařka II. chirurgické kliniky LF UP a FNOL, pověřená vedením kliniky

obor: Chirurgie

řízení zahájeno: 7. 2. 2022

habilitační práce: „Aneurysma arteria brachialis jako pozdní komplikace cévního přístupu k dialýze u pacientů po transplantaci ledvin“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333194204

zahájení řízení na VR LF UP: 9. 6. 2022

VR LF UP: 6. 10. 2022

jmenována docentkou: 1. 11. 2022

 

MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D.

odborná asistentka, lékařka Dětské kliniky LF UP a FNOL, pověřená vedením kliniky

obor: Pediatrie

řízení zahájeno: 29. 9. 2021

habilitační práce: „Predikce léčebné odpovědi v onkologii a revmatologii“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333194201

zahájení řízení na VR LF UP: 13. 12. 2021

VR LF UP: 6. 10. 2022

jmenována docentkou: 1. 11. 2022

 

MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D.

lékařka, odborná asistentka III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické LF UP a FNOL

obor: Vnitřní nemoci

řízení zahájeno: 1. 9. 2021

habilitační práce: „Predikce kardiometabolického rizika u dyslipidemických pacientů“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333194200

zahájení řízení na VR LF UP: 13. 12. 2021

VR LF UP: 6. 10. 2022

jmenována docentkou: 1. 11. 2022

 

MUDr. Zdeněk Tauber, CSc.

odborný asistent, pověřený přednosta Ústavu histologie a embryologie LF UP v Olomouci

obor: Anatomie, histologie a embryologie

řízení zahájeno: 22. 9. 2021

habilitační práce: „Příspěvek k imunologii placenty s využitím archivního materiálu“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333193073

zahájení řízení na VR LF UP: 13. 12. 2021

VR LF UP: 9. 6. 2022

jmenován docentem: 1. 7. 2022

 

 

 

MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA

odborný asistent Katedry chirurgických oborů LF OU, zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost Chirurgické kliniky FN Ostrava

obor: Chirurgie

řízení zahájeno: 22. 9. 2021

habilitační práce: „Karcinom rekta – od diagnózy po multidisciplinární léčbu“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333193074

zahájení řízení na VR LF UP: 7. 10. 2021

VR LF UP: 9. 6. 2022

jmenován docentem: 1. 7. 2022

 

Ing. Dominik Rejman, CSc.

vedoucí skupiny Antimikrobiální látky ÚOCHB AVČR v.v.i.

obor: Lékařská chemie a biochemie

řízení zahájeno: 6. 5. 2021

habilitační práce: „Od oligonukleotidů k antimikrobiálním látkám“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333193075

zahájení řízení na VR LF UP: 7. 10. 2021

VR LF UP: 9. 6. 2022

jmenován docentem: 1. 7. 2022

 

Mgr. Kateřina Čížková, Ph.D.

odborná asistentka Ústavu histologie a embryologie LF UP

obor: Anatomie, histologie a embryologie

řízení zahájeno: 29. 4. 2021

habilitační práce: „Role PPARα, CYP epoxygenáz a solubilní epoxid hydrolázy v procesu diferenciace střevních buněk“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333192745

zahájení řízení na VR LF UP: 7. 10. 2021

VR LF UP: 7. 4. 2022

jmenována docentkou: 1. 5. 2022

 

MUDr. Jana Volejníková, Ph.D.

odborná asistentka Dětské kliniky LF UP a FNOL

obor: Pediatrie

řízení zahájeno: 23. 3. 2021

habilitační práce: „Novel diagnostic and prognostic markers in pediatric non-malignant hematology“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333192057

zahájení řízení na VR LF UP: 30. 6. 2021

VR LF UP: 3. 2. 2022

jmenována docentkou: 1. 3. 2022

 

RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.

odborná asistentka katedry biomedicínských oborů LF OU, zástupkyně přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost Ústavu laboratorní diagnostiky FN Ostrava

obor: Lékařská chemie a biochemie

řízení zahájeno: 8. 4. 2021

habilitační práce: „Laboratorní diagnostika roztroušené sklerózy“

odkaz: materiály k ukončenému řízení

zahájení řízení na VR LF UP: 30. 6. 2021

VR LF UP: 2. 12. 2021

jmenována docentkou: 1. 1. 2022


Jmenovaní docenti 2021

MUDr. Zuzana Sedláčková, Ph.D.

lékařka Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc

obor: Radiologie

řízení zahájeno: 26. 1. 2021

habilitační práce: „Ultrazvuková shear wave elastografie a její využití v oblasti hlavy a krku“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333188032

zahájení řízení na VR LF UP: 1. 4. 2021

VR LF UP: 7. 10. 2021

jmenována docentkou: 1. 11. 2021

 

 

MUDr. Luděk Raida, Ph.D.

lékař, odborný asistent Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL

obor: Vnitřní nemoci

řízení zahájeno: 3. 3. 2021

habilitační práce: „Alogenní transplantace krvetvorných kmenových buněk v léčbě akutních myeloidních leukémií“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333188031

zahájení řízení na VR LF UP: 2. 6. 2021

VR LF UP: 7. 10. 2021

jmenován docentem: 1. 11. 2021

 

MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.

lékař, odborný asistent, zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost Kliniky dětského lékařství LF OU a FN Ostrava

obor: Pediatrie

řízení zahájeno: 21. 12. 2020

habilitační práce: „Vybrané problémy prenatální detekce srdečních anomálií plodu“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333186905

zahájení řízení na VR LF UP: 1. 4. 2021

VR LF UP: 3. 6. 2021

jmenován docentem: 1. 7. 2021

 

MUDr. Zbyněk Tüdös, Ph.D.

lékař, odborný asistent Radiologické kliniky LF UP a FNOL

obor: Radiologie

řízení zahájeno: 5. 5. 2020

habilitační práce: „Zobrazení levé síně před katétrovou ablací pro fibrilaci síní“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333186906

zahájení řízení na VR LF UP: 10. 9. 2020

VR LF UP: 3. 6. 2021

jmenován docentem: 1. 7. 2021

 

MUDr. Milan Sova, Ph.D.

lékař, odborný asistent Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc

obor: Vnitřní nemoci

řízení zahájeno: 15. 2. 2020

habilitační práce: „Chronotropní inkompetence u pacientů před plicními resekčními výkony“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333186760

zahájení řízení na VR LF UP: 7. 5. 2020

VR LF UP: 6. 5. 2021

jmenován docentem: 1. 6. 2021

 

MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D. 

primářka Oddělení klinické farmakologie Ústavu laboratorní diagnostiky FN v Ostravě, odborná asistentka Ústavu klinické farmakologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity

obor: Lékařská farmakologie

řízení zahájeno: 9. 1. 2020

habilitační práce: „Využití terapeutického monitorování léčiv k objektivizaci transplacentárního přenosu čtyř nejčastěji užívaných antiepileptik v těhotenství“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333186759

zahájení řízení na VR LF UP: 7. 5. 2020

VR LF UP: 6. 5. 2021

jmenována docentkou: 1. 6. 2021

 

MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D., MSc.

lékařka, odborná asistentka Interní kliniky Lékařské fakulty Ostravské univerzity a FN Ostrava, odborná asistentka III. interní kliniky LF UP a FNOL

obor: Vnitřní nemoci

řízení zahájeno: 20. 2. 2020

habilitační práce: „Vliv potenciálně nefrotoxických inzultů na vznik a vývoj akutního poškození ledvin a renálního karcinomu"

odkaz:https://obd.upol.cz/id_publ/333186646

zahájení řízení na VR LF UP: 7. 5. 2020

VR LF UP: 8. 4. 2021

jmenována docentkou: 1. 5. 2021

 

MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D.

lékař, odborný asistent Radiologické kliniky LF UP a FNOL

obor: Radiologie

řízení zahájeno: 12. 12. 2019

habilitační práce: „Role zobrazovacích metod v diagnostice tumorů nadledvin"

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333186645

zahájení řízení na VR LF UP: 7. 5. 2020

VR LF UP: 8. 4. 2021

jmenován docentem: 1. 5. 2021


Jmenovaní docenti 2020

MUDr. Milan Halenka, Ph.D.

lékař, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická, endokrinologická LF UP a FNOL

obor: Vnitřní nemoci

řízení zahájeno: 28. 8. 2019

habilitační práce: „Atlas ultrasonografie štítné žlázy“"

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333185041

zahájení řízení na VR LF UP: 7. 11. 2019

VR LF UP: 8. 10. 2020

jmenován docentem: 1. 11. 2020

 

 

Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.

odborný asistent Biofyzikálního ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno

obor: Lékařská biofyzika

řízení zahájeno: 28. 8. 2019

habilitační práce: „Bezkontaktní infračervená termografie a její medicínské aplikace“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333185040

zahájení řízení na VR LF UP: 7. 11. 2019

VR LF UP: 8. 10. 2020

jmenován docentem: 1. 11. 2020

 

Mgr. Tatiana Burjanivová, Ph.D.

odborná asistentka Ústavu molekulovej biológie JLF UK v Martine

obor: Lékařská biologie

řízení zahájeno: 9. 10. 2018

habilitační práce: "Molekulárno-genetické aspekty vybraných onkologických ochorení"

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333181443

zahájení řízení na VR LF UP: 4. 4. 2019

VR LF UP: 10. 9. 2020

jmenována docentkou: 1. 10. 2020

 

MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., LL.M.

lékař, zástupce přednosty pro lékařskou péči I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL

obor: Chirurgie

řízení zahájeno:  10. 2. 2020

habilitační práce: „Význam cytoredukční chirurgie a hypertermické intraperitoneální chirurgie v multimodální léčbě nádorů peritoneálního povrchu“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333181431

zahájení řízení na VR LF UP: 7. 5. 2020

VR LF UP: 10. 9. 2020

jmenován docentem: 1. 10. 2020

 

MUDr. Jana Petřková, Ph.D.

odborná asistentka, lékařka I.interní kliniky – kardiologické LF UP a FNOL

obor: Vnitřní nemoci

řízení zahájeno: 3. 10. 2019

habilitační práce: "Onemocnění srdce a cév – příspěvek genetiky k poznání mechanismů, rozvoji diagnostiky a léčby“

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333181441

VR LF UP: 10. 9. 2020

jmenována docentkou: 1. 10. 2020

 

MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D.

odborný asistent, lékař Ústavu mikrobiologie LF UP a FN Olomouc

obor: Lékařská mikrobiologie

řízení zahájeno: 13. 3. 2019

habilitační práce: "McRAPD v typizaci mikroorganismů"

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333180346

zahájení řízení na VR LF UP: 30. 5. 2019

VR LF UP: 13. 2. 2020

jmenován docentem: 1. 3. 2020

 

RNDr. Ondřej Holý, Ph.D.

odborný asistent Ústavu veřejného zdravotnictví LF UP v Olomouci 

obor: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

řízení zahájeno: 27. 3. 2019

habilitační práce: "Molekulární epidemiologie kmenů Cronobacter spp. izolovaných z klinického materiálu"

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333179465

zahájení řízení na VR LF UP: 30. 5. 2019

VR LF UP: 13. 2. 2020

jmenován docentem: 1. 3. 2020

 

MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA

odborný asistent Neurologické kliniky LF UP a FNOL, primář Centra léčebné rehabilitace Nemocnice Prostějov

obor: Neurologie

řízení zahájeno: 8. 3. 2019

habilitační práce: "Elektrostimulace nadjazylkových svalů u poruch polykání po cévní mozkové příhodě"

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333177810

zahájení řízení na VR LF UP: 30. 5. 2019

VR LF UP: 5. 12. 2019

jmenován docentem: 1. 1. 2020

 

MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

primář Oddělení nukleární medicíny, PET centrum, Masarykův onkologický ústav v Brně

obor: Nukleární medicína

řízení zahájeno: 21. 9. 2018

habilitační práce: "Využití 18F-FDG PET a PET/CT vyšetření u pacientů s revmatickou polymyalgií a obrovskobuněčnou arteritidou"

odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333178187

zahájení řízení na VR LF UP: 4. 4. 2019

VR LF UP: 5. 12. 2019

jmenován docentem: 1. 1. 2020


Jmenovaní docenti 2019

MUDr. Tomáš Skála, Ph.D., FESC

lékař I. interní kliniky - kardiologické LF UP a FNOL

obor: Vnitřní nemoci
řízení zahájeno: 19. 3. 2019
habilitační práce: " Katetrizační ablace paroxysmální fibrilace síní"
odkaz:  https://obd.upol.cz/id_publ/333175740

zahájení řízení na VR LF UP: 30. 5. 2019

VR LF UP: 7. 11. 2019

jmenován docentem: 1.12. 2019

 

MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc, MBA

lékař Oddělení intervenční angiologie a neuroradiologie Radiodiagnostického ústavu LF OU a FN Ostrava
obor: Neurologie
řízení zahájeno: 25. 1. 2018
habilitační práce: "Analýza faktorů ovlivňující výsledný stav pacientů po revaskularizačním výkonu pro ischemickou cévní mozkovou příhodu"
odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333174636
zahájení řízení na VR LF UP: 4. 10. 2018
VR LF UP: 4. 4. 2019
jmenován docentem: 1.5. 2019

MUDr. et MUDr. Richard Pink, Ph.D.

odborný asistent, zástupce přednosty pro LP Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL
obor: Stomatologie
řízení zahájeno: 7. 9. 2018
habilitační práce: "Rekonstrukční výkony v maxilofaciální onkochirurgii. Indikace a význam"
odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333174635
zahájení řízení na VR LF UP: 6. 12. 2018
VR LF UP: 30. 5. 2019
jmenován docentem: 1.7. 2019

MUDr. Martin Loveček, Ph.D.

odborný asistent, lékař, zástupce přednosty pro vědu a výzkum, vedoucí skupiny HPB chirurgie I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL
obor: Chirurgie
řízení zahájeno: 17. 12. 2018
habilitační práce: "Současné stav chirurgické léčby karcinomu pankreatu na I. chirurgické klinice FN Olomouc"
odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333174634
zahájení řízení na VR LF UP: 7. 2. 2019
VR LF UP: 30. 5. 2019
jmenován docentem: 1.7. 2019

MUDr. Martin Šimek, Ph.D.

odborný asistent, lékař Kardiochirurgické kliniky LF UP a FNOL
obor: Chirurgie
řízení zahájeno: 12. 12. 2017
habilitační práce: "Dlouhodobé výsledky léčby hluboké sternální infekce po kardiochirurgických výkonech"
odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333170952
zahájení řízení na VR LF UP: 1. 2. 2018
VR LF UP: 6. 12. 2018
jmenován docentem: 1. 1. 2019

MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.

odborná asistentka, lékařka Kliniky psychiatrie LF UP a FNOL
obor: Psychiatrie
řízení zahájeno: 21. 12. 2016
habilitační práce: "Bio-pycho-sociální pohled na úzkostné poruchy"
odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333170956
zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2017
VR LF UP: 6. 12. 2018
jmenována docentkou: 1. 1. 2019


Jmenovaní docenti 2018

MUDr. Radovan Uvízl, Ph.D.

lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FNOL
obor: Chirurgie
řízení zahájeno: 20. 11. 2017
habilitační práce: "Komplexní pohled na epidemiologii, diagnostiku a léčbu nozokomiální pneumonie u pacientů v intenzivní péči"
odkaz:https://obd.upol.cz/id_publ/333168533
zahájení řízení na VR LF UP: 1. 2. 2018
VR LF UP: 4. 10. 2018
jmenován docentem: 1. 11. 2018

MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D.

odborný asistent, zástupce přednosty pro LP Urologické kliniky LF UP a FNOL
obor: Urologie
řízení zahájeno: 8. 6. 2017
habilitační práce: "Vaccinium macrocarpon a silymarin v profylaxi a podpůrné terapii urologických onemocnění"
odkaz:https://obd.upol.cz/id_publ/333168534
zahájení řízení na VR LF UP: 8. 6. 2017
VR LF UP: 4. 10. 2018
jmenován docentem: 1. 11. 2018

MUDr. Petr Šantavý, Ph.D.

primář, zástupce přednosty pro LP Kardiochirurgické kliniky LF UP a FNOL
obor: Chirurgie
řízení zahájeno: 26. 10. 2017
habilitační práce: "Familiární aneurysma hrudní aorty"
odkaz:https://obd.upol.cz/id_publ/333167231
zahájení řízení na VR LF UP: 7. 12. 2017
VR LF UP: 7. 6. 2018
jmenován docentem: 1. 7. 2018

MUDr. Eva Klásková, Ph.D.

lékařka Dětské kliniky LF UP a FNOL
obor: Pediatrie
řízení zahájeno: 2. 3. 2017
habilitační práce: "Kardiovaskulární systém u Turnerova syndromu"
odkaz:https://obd.upol.cz/id_publ/333167235
zahájení řízení na VR LF UP: 6. 4. 2017
VR LF UP: 7. 6. 2018
jmenována docentem: 1. 7. 2018

dr. Marina Hodolič, CSc.

vědecko-pedagogociká pracovnice Kliniky nukleární medicíny LF UP a FNOL
obor: Nukleární medicína
řízení zahájeno: 13. 9. 2017
habilitační práce: "Imaging of prostate cancer using 18F-coline PET/CT"
odkaz:https://obd.upol.cz/id_publ/333167229
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 10. 217
VR LF UP: 5. 4. 2018
jmenována docentem: 1. 5. 2018

Mgr. Jan Bouchal Ph.D.

vědecký pracovník Ústavu klinické a molekulární patologie LF UP a FNOL
obor: Lékařská biologie
řízení zahájeno: 19. 12. 2016
habilitační práce: "Význam identifikace nových nádorových proteinů a charakterizace jejich funkce"
odkaz:https://obd.upol.cz/id_publ/333165029
zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2017
VR LF UP: 1. 2. 2018
jmenován docentem: 1. 3. 2018

 

MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.

odborná asistentka, lékařska Neurologické kliniky LF UP a FNOL
obor: Neurologie
řízení zahájeno: 12. 2. 2017
habilitační práce: "Klinické a biologické charakteristiky atypického parkinsonismu"
zahájení řízení na VR LF UP: 6. 4. 2017
VR LF UP: 7. 12. 2017
jmenována docentem: 1. 1. 2018


Jmenovaní docenti 2017

Mgr. Monika Horváthová, Ph.D.

pedagogická a vědecko-výzkumná pracovnice Ústavu biologie LF UP
obor: Lékařská biologie
řízení zahájeno: 1. 9. 2016
habilitační práce: "New insights into erythropoiesis and iron metabolism - lessons learned from inherited defects of red blood cell production"
zahájení řízení na VR LF UP: 6. 10. 2016
VR LF UP: 5. 10. 2017
jmenována docentem: 1. 11. 2017

Ing. Eva Kriegová, Dr.

odborná asistentka Ústavu imunoloige LF UP a FNOL
obor: Lékařská imunologie
řízení zahájeno: 5. 12. 2016
habilitační práce: "Vybrané aspekty imunopatologických procesů se zánětlivou složkou"
zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2017
VR LF UP: 5. 10. 2017
jmenována docentem: 1. 11. 2017

Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.

zástupce přednosty pro laboratorní diagnostiku Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL
obor: Lékařská chemie a biochemie
řízení zahájeno: 8. 9. 2016
habilitační práce: "Laboratorní diagnostika hyperkoagulačních stavů"
zahájení řízení na VR LF UP: 1. 12. 2016
VR LF UP: 1. 6. 2017
jmenován docentem: 1. 7. 2017

Mgr. Jiří Vrba, Ph.D.

odborný asistent Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP
obor: Lékařská chemie a biochemie
řízení zahájeno: 12. 9. 2016
habilitační práce: "Biologická aktivita a biotransformace alkaloidů a flavonoidů"
zahájení řízení na VR LF UP: 6. 10. 2016
VR LF UP: 1. 6. 2017
jmenován docentem: 1. 7. 2017

MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D., MBA

odborný asistent, sekundární lékař Neurochirurgické kliniky LF UP a FNOL
obor: Neurochirurgie
řízení zahájeno: 16. 6. 2016
habilitační práce: "Vybrané cytogenetické aberace u radikálně resekovaných primárních Glioblastoma Multiforme a jejich využití v intenzivní multimodální terapii"
zahájení řízení na VR LF UP: 1. 12. 2016
VR LF UP: 6. 4. 2017
jmenován docentem: 1. 5. 2017

MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.

lékařka Onkologické kliniky LF UP a FNOL
obor: Onkologie
řízení zahájeno: 6. 4. 2016
habilitační práce: "Membránové transportéry jako biomarkery chemorezistence u karcinomu pankreatu"
zahájení řízení na VR LF UP: 9. 6. 2016
VR LF UP: 2. 2. 2017
jmenována docentem: 1. 3. 2017

MUDr. David Vrána, Ph.D.

lékař Onkologické kliniky LF UP a FNOL
obor: Onkologie
řízení zahájeno: 6. 4. 2016
habilitační práce: "Radioterapie v komplexní léčbě karcinomu prsu"
zahájení řízení na VR LF UP: 9. 6. 2016
VR LF UP: 2. 2. 2017
jmenován docentem: 1. 3. 2017

MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D. 

odborný asistent, lékař Urologické kliniky LF UP a FNOL
obor: Urologie
řízení zahájeno: 9. 9. 2016
habilitační práce: "Současný přístup k diagnostice a léčbě ureterokély a ektopického močovodu zdvojené ledviny"
zahájení řízení na VR LF UP: 6. 10. 2016
VR LF UP: 1. 12. 2016
jmenován docentem: 1. 1. 2017

Jmenovaní docenti 2016

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. 

odborný asistent Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence LF OU v Ostravě
obor: Sociální lékařství
řízení zahájeno: 5. 5. 2015
habilitační práce: "Využití měřicích nástrojů pro hodnocení potřeb a kvality života při péči o umírající pacienty v lůžkových zdravotnických zařízeních"
zahájení řízení na VR LF UP: 3. 12. 2015
VR LF UP: 6. 10. 2016
jmenována docentem: 1. 11. 2016

MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D. 

odborný asistent Ústavu klinické a molekulární patologie LF UP a FNOL
obor: Patologie
řízení zahájeno: 1. 3. 2016
habilitační práce: "Nové prognostické a prediktivní znaky lékové rezistence a vzdálených metastáz u nemalobuněčných karcinomů plic"
zahájení řízení na VR LF UP: 7. 4. 2016
VR LF UP: 6. 10. 2016
jmenován docentem: 1. 11. 2016

MUDr. Radek Vrba, Ph.D. 

odborný asistent, sekundární lékař I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL
obor: Chirurgie
řízení zahájeno: 11. 5. 2015
habilitační práce: "Komplikace po ezofagektomii pro karcinom jícnu a jejich terapie"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 11. 2015
VR LF UP: 9. 6. 2016
jmenován docentem: 1. 7. 2016

MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. 

odborný asistent Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL
obor: Vnitřní nemoci
řízení zahájeno: 7. 9. 2015
habilitační práce: "Akutní promyelocytární leukemie v éře diferenciační léčby- vlastní dlouhodobé zkušenosti"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 11. 2015
VR LF UP: 7. 4. 2016
jmenován docentem: 1. 5. 2016

MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D. 

sekundární lékař Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL
obor: Vnitřní nemoci
řízení zahájeno: 20. 5. 2015
habilitační práce: "Prognostické faktory a léčba mnohočetného myelomu"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 11. 2015
VR LF UP: 7. 4. 2016
jmenován docentem: 1. 5. 2016

MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.

sekundární lékař Traumatologického oddělení FN Olomouc, odborný asistent I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL
obor: Chirurgie
řízení zahájeno: 31. 5. 2015
habilitační práce: "Rekonstrukce pakloubů člunkové kosti"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 11. 2015
VR LF UP: 4. 2. 2016
jmenován docentem: 1. 3. 2016

MUDr. Kamil Zeleňák, Ph.D.

zástupce přednosty Radiologické kliniky JLF Uk a UNM Martin
obor: Radiologie
řízení zahájeno: 20. 5. 2015
habilitační práce: "Endovaskulárna liečba aneuryziem arteria carotis interna po subarachnoidálnom krvácaní"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 11. 2015
VR LF UP: 3. 12. 2015
jmenován docentem: 1. 1. 2016

Jmenovaní docenti 2015

MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.

odborný asistent Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FNOL
obor: Stomatologie
řízení zahájeno: 19. 11. 2014
habilitační práce: "Miniinvazivní terapie chronické dislokace disku temporomandibulárního kloubu"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 2. 2015
VR LF UP: 4. 6. 2015
jmenován docentem: 1. 7. 2015

MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.

odborný asistent Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL
obor: Vnitřní nemoci
řízení zahájeno: 9. 9. 2014
habilitační práce: "Chronická myelocytová leukémie - nové poznatky v cielenej liečbe"
zahájení řízení na VR LF UP: 9. 10. 2014
VR LF UP: 9. 4. 2015
jmenován docentem: 1. 5. 2015

MUDr. Vít Procházka, Ph.D.

odborný asistent Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL
obor: Vnitřní nemoci
řízení zahájeno: 9. 9. 2014
habilitační práce: "Predikce osudu nemocných s folikulárním lymfomem v éře biologické léčby" 
zahájení řízení na VR LF UP: 9. 10. 2014
VR LF UP: 9. 4. 2015
jmenován docentem: 1. 5. 2015

MUDr. Tomáš Bohanes, Ph.D.

odborný asistent, vedoucí lékař odd. I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL
obor: Chirurgie
řízení zahájeno: 27. 4. 2014
habilitační práce: "Morbidita po resekčních výkonech na plíci a řešení komplikací těchto výkonů"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 6. 2014
VR LF UP: 5. 2. 2015
jmenován docentem: 1. 3. 2015

Mgr. Radek Vodička, Ph.D.

odborný asistent Ústavu lékařské genetiky LF UP a FNOL
obor: Lékařská genetika
řízení zahájeno: 12. 2. 2014
habilitační práce: "Aplikace kvantitativních analýz založených na PCR v diagnostice lidské DNA"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 6. 2014
VR LF UP: 5. 2. 2015
jmenován docentem: 1. 3. 2015

MUDr. David Krahulík, Ph.D.

zástupce přednosty pro vědu a výuku, vedoucí lékař odd. 36A, Neurochirurgická klinika LF UP a FNOL
obor: Neurochirurgie
řízení zahájeno: 3. 4. 2014
habilitační práce:"Komplexní léčba kraniocerebrálních poranění u dětí"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 6. 2014
VR LF UP: 4. 12. 2014
jmenován docentem: 1. 1. 2015

MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

odborný asistent Onkologické kliniky LF UP a FNOL a vedoucí lékař radioterapie Radiologického centra Pardubice
obor: Radiologie
řízení zahájeno: 12. 3. 2013
habilitační práce: "Význam zobrazení v radioterapii"
zahájení řízení na VR FL UP: 3. 4. 2014
VR LF UP: 4. 12. 2014
jmenován docentem: 1. 1. 2015

Jmenovaní docenti 2014

Ing. Alena Rajnochová Svobodová, Ph.D.

pedagogický a vědecký pracovník Ústavu Lékařské chemie a biochemie LF UP
obor: Lékařská chemie a biochemie
řízení zahájeno: 28. 11. 2013 
habilitační práce: "Děje vyvolané ultrafialovým zářením v kožních buňkách a jejich ovlivnění přírodními látkami" 
zahájení řízení na VR LF UP: 13. 2. 2014 
VR LF UP: 5. 6. 2014
jmenována docentem: 1. 7. 2014

MUDr. Alois Krobot, Ph.D.

primář Oddělení rehabilitace FNOL, přednosta Ústavu fyzioterapie FZV UP v Olomouci
obor: Neurologie
řízení zahájeno: 16. 9. 2013
habilitační práce: " Neurorehabilitace chůzí"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 12. 2013
VR LF UP: 3. 4. 2014
jmenován docentem: 1. 5. 2014

Ing. Kateřina Tománková, Ph.D.

odborný asistent Ústavu lékařské biofyziky LF UP
obor: Lékařská biofyzika 
řízení zahájeno: 3. 9. 2013 
habilitační práce: " Mikroskopie atomárních sil v biofyzikálních vědách a zubním lékařství" 
zahájení řízení na VR LF UP: 3. 10. 2013 
VR LF UP: 5. 12. 2013 
jmenována docentkou: 1. 1. 2014

MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

lékař, odborný asistent I. interní kliniky-kardiologické LF UP a FNOL, vedoucí Centra pro hypertenzi FN Olomouc 
obor: Vnitřní nemoci 
řízení zahájeno: 20. 12. 2012 
habilitační práce: "Využití spironolaktonu v léčbě rezistentní hypertenze" 
zahájení řízení na VR LF UP: 4. 4. 2013 
VR LF UP: 5. 12. 2013
jmenován docentem: 1. 1. 2014

Jmenovaní docenti 2013

Ing. Jan Vacek, Ph.D.

odborný asistent Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP
obor: Lékařská chemie a biochemie
řízení zahájeno: 8. 11. 2012
habilitační práce: "Využití elektrochemických metod pro analýzu interakcí DNA a proteinů s farmakologicky aktivními ligandy"
zahájení řízení na VR LF UP: 7. 2. 2013
VR LF UP: 3. 10. 2013
jmenován docentem: 1. 11. 2013

MUDr. Marie Černá, Ph.D.

lékařka, odborná asistentka - zástupce přednosty pro výuku, Radiologická klinika LF UP a FNOL
obor: Radiologie
řízení zahájeno: 5. 9. 2012
habilitační práce: "Pozdní komplikace a reintervence endovaskulární léčby aneuryzmatu abdominální aorty."
zahájení řízení na VR LF UP: 4. 10. 2012
VR LF UP: 4. 4. 2013
jmenována docentkou: 1. 5. 2013

MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.

lékař I. Interní kliniky-kardiologické LF UP a FNOL
obor: Vnitřní nemoci
řízení zahájeno: 16. 9. 2012 
habilitační práce: "Možnosti využití deformační analýzy metodou speckle tracking echokardiografie v hodnocení transmurality jizvy a dysfunkčního myokardu u jedinců s ischemickou chorobou srdeční"
zahájení řízení na VR LF UP: 4. 10. 2012
VR LF UP: 6. 6. 2013
jmenován docentem: 1. 7. 2013

Jmenovaní docenti 2012

MUDr. Jana Chmelová, Ph.D.

odborná asistentka Radiologické kliniky FN a LF UP Olomouc a vědecká pracovnice Centra pro integrované studium pánve na 3. LF UK Praha
obor: Radiologie
řízení zahájeno: 17. 5. 2011 
habilitační práce: "Role radiologa v akutní fázi péče o pacienty se zlomeninou pánve a acetabula" 
zahájení řízení na VR LF UP: 3. 11. 2011 
VR LF UP: 2. 2. 2012 
jmenována docentkou: 1. 3. 2012

MUDr. Elena Nováková, PhD. 

vedoucí Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK v Martine 
obor: Lékařská mikrobiologie
řízení zahájeno: 23. 8. 2011
habilitační práce: "Mikrobiológia - veda pre diagnostiku, surveillance, výskum a spoluprácu (1997-2011)" 
zahájení řízení na VR LF UP: 3. 11. 2011
VR LF UP: 2. 2. 2012 
jmenována docentkou: 1. 3. 2012

MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D.

vedoucí lékař cerebrovaskulárního centra Neurologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Neurologie
řízení zahájeno: 11. 11. 2011
habilitační práce: "Využití magnetické rezonance v diagnostice a terapii akutní fáze ischemických cévních mozkových příhod" 
zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2012
VR LF UP: 5. 4. 2012 
jmenován docentem: 1. 5. 2012

MUDr. Dan Marek, Ph.D. 

odborný asistent I. interní kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Vnitřní nemoci 
řízení zahájeno: 25. 11. 2011
habilitační práce: "Echokardiografie v diagnostice a terapii patofyziologických stavů levé předsíně" 
zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2012
VR LF UP: 5. 4. 2012
jmenován docentem: 1. 5. 2012

MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D. 

odborná asistentka Ústavu preventivního lékařství LF UP v Olomouci
obor: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie 
řízení zahájeno: 2. 12. 2011
habilitační práce: "Inzulínová rezistence a proteiny tukové tkáně" 
zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2012 
VR LF UP: 7. 6. 2012 
jmenována docentkou: 1. 7. 2012

Dr. Piotr Fudalej, PhD. 

odborný pracovník Kliniky zubního lékařství FN a LF UP v Olomouci, assistant professor Department of Orthodontics and Craniofacial Biology - Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands
obor: Stomatologie 
řízení zahájeno: 23. 1. 2012 
habilitační práce: "Long-term assessment of "all-in-one" repair of complete unilateral cleft lip and palate" 
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 4. 2012 
VR LF UP: 7. 6. 2012
jmenován docentem: 1. 7. 2012

RNDr. Zora Lasabová, PhD. 

odborná asistentka, vedoucí Ústavu molekulovej biológie JLF UK Martin
obor: Lékařská biologie 
řízení zahájeno: 29. 11. 2011 
habilitační práce: "Molekulová biológia nádorov a klinický význam molekulovo-genetických a epigenetických zmien"
zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2012 
VR LF UP: 7. 6. 2012 
jmenována docentkou: 1. 7. 2012

MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D. 

zástupce přednosty pro léčebnou péči Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FNOL 
obor: Chirurgie
řízení zahájeno: 21. 11. 2011 
habilitační práce: "Radiofrekvenční léčba bolesti" 
zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2012 
VR LF UP: 4. 10. 2012 
jmenován docentem: 1. 11. 2012

MUDr. Karel Krejčí, Ph.D. 

zástupce vedoucího nefrologického oddělení III. interní kliniky - nefrologické, revmatologické a endokrinologické LF UP a FNOL obor: Vnitřní nemoci
řízení zahájeno: 7. 11. 2011 
habilitační práce: "Monitorace adekvátnosti imunosupresivní terapie z pohledu subklinického poškození transplantované ledviny" 
zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2012 
VR LF UP: 4. 10. 2012 
jmenován docentem: 1. 11. 2012

MUDr. František Mrázek, Ph.D.

odborný asistent Ústavu imunologie LF UP
obor: Lékařská imunologie
řízení zahájeno: 25. 11. 2011
habilitační práce: "Variabilita genů imunitní odpovědi a její podíl na vnímavosti k vybraným komplexním chorobám a komplikacím léčby" 
habilitační přednáška s tezemi práce: "Variabilita genů imunitní odpovědi a její podíl na vnímavosti k vybraným komplexním chorobám a komplikacím léčby" zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2012 
VR LF UP: 6. 12. 2012
jmenován docentem: 1. 1. 2013

Ing. Kateřina Valentová, Ph.D. 

odborná asistentka Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc
obor: Lékařská chemie a biochemie
řízení zahájeno: 14. 11. 2011 
habilitační práce: "Studie biologické aktivity vybraných přírodních fenolových látek" 
habilitační přednáška s tezemi práce: "Biologická aktivita přírodních fenolových látek" 
zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2012 
VR LF UP: 6. 12. 2012 
jmenována docentkou: 1. 1. 2013

Jmenovaní docenti 2011

Jmenovaní docenti 2010

MUDr. Helena Hupková, Ph.D.
odborný asistent Mikrobiologického ústavu LF UK a FNsP Bratislava
obor: Lékařská mikrobiologie
habilitační práce: „Pneumokokové ochorenia v Slovenskej republike“
habilitační přednáška s tezemi práce: „Invazívne pneumokokové ochorenia a otitidy v detskom veku“
zahájení řízení: 2. 6. 2009
VR LF UP: 4. 3. 2010
jmenována docentkou: 1. 4. 2010

MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.
ordinář pro revmatochirurgii a chirurgii ruky, Ortopedické oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s.
obor: Chirurgie
habilitační práce: „Chronické lunotriquetrální nestability zápěstí, výsledky nové metody ošetření“
habilitační přednáška s tezemi práce: „Artroskopie zápěstí, přínos v diagnostice dynamických nestabilit“
zahájení řízení: 23. 6. 2009
VR LF UP: 6. 5. 2010
jmenován docentem: 1. 6. 2010

MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
odborný asistent Ústavu mikrobiologie LF UP v Olomouci
obor: Lékařská mikrobiologie
habilitační práce: „Prevalence a rezistence k antibiotikům vybraných bakteriálních původců onemocnění přenosných ze zvířat na člověka“
habilitační přednáška s tezemi práce: „Výskyt a charakteristika kampylobakterů v potravinovém řetězci člověka“
zahájení řízení: 21. 9. 2009
VR LF UP: 7. 10. 2010
jmenován docentem: 1. 11. 2010

MUDr. Ishraq Dhaifalah, Ph.D.
vedoucí úseku fetální medicíny Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP v Olomouci
obor: Lékařská genetika
habilitační práce: „One-Stop-Clinic for Assesment of Risk of chromosomal abnormalities in the first trimester of pregnancy“
habilitační přednáška s tezemi práce: „Introducing of new methods of screening of chromosomal abnormalities in the first trimester of pregnancy“
zahájení řízení: 22. 2. 2010
VR LF UP: 3. 11. 2010
jmenována dne: 1. 12. 2010

MUDr. René Aujeský, CSc.
vedoucí lékař oddělení kliniky a odborný asistent I. chirurgické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Chirurgie
habilitační práce: „Barettův jícen z pohledu chirurga“
habilitační přednáška s tezemi práce: „Barettův jícen z pohledu chirurga“
zahájení řízení: 26. 1. 2010
VR LF UP: 3. 11. 2010
jmenován s platností: 1. 12. 2010

Jmenovaní docenti 2006-2009

MUDr. Milan Adamus, Ph.D., odborný asistent Kliniky anesteziologie a resuscitace FN a LF UP v Olomouci
obor: Chirurgiehabilitační práce: „Monitorování svalové relaxace v anesteziologii“
řízení zahájeno: 2. 10. 2008
obhájeno na VR LF UP: 5. 2. 2009
jmenován docentem: 1. 3. 2009
MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D., lékař I. interní kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Vnitřní nemoci
habilitační práce: „Dlouhodobé výsledky srdeční resynchronizační léčby u pacientů s těžkým srdečním selháním“
řízení zahájeno: 5. 4. 2007
obhájeno na VR LF UP: 4. 10. 2007
jmenován docentem: 1. 11. 2007
MUDr. Jiří Dostál, Ph.D., odborný asistent a lékař pověřený vedením Centra asistované reprodukce Porodnicko-gynekologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Gynekologie a porodnictví
habilitační práce: „Etické a právní aspekty asistované reprodukce ve státech přijatých do Evropské unie v roce 2004“
řízení zahájeno: 1. 3. 2007
obhájeno na VR LF UP: 1. 11. 2007
jmenován docentem: 1. 12. 2007
Mgr. Jiří Drábek, Ph.D., vědecký pracovník Laboratoře experimentální medicíny, Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci
obor: Lékařská biologie
habilitační práce: „Optimalizace polymerázové řetězové reakce pro získání genotypizačních dat za vyhraněných podmínek“
datum zahájení: 5. 4. 2007
obhájeno na VR LF UP: 3. 4. 2008
jmenován docentem: 1. 5. 2008
MUDr. Edgar Faber, CSc., vedoucí lékař transplantační jednotky /zástupce přednosty kliniky pro výuku Hemato-onkologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Vnitřní nemoci
řízení zahájeno: 1. 2. 2007
obhájeno na VR LF UP: 5. 4. 2007
jmenován docentem: 1. 5. 2007
MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., zástupce přednosty pro LP Ortopedické kliniky FN a  LF UP v Olomouci
obor: Chirurgiehabilitační práce: „Vybrané etiopatogenetické a klinické aspekty periprotetické osteolýzy“
datum zahájení: 1. 11. 2007
obhájeno na VR LF UP: 6. 3. 2008
jmenován docentem: 1. 4. 2008
MUDr. Marek Gwozdziewicz, Ph.D., vedoucí lékař a odborný asistent Kardiochirurgické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Chirurgie
habilitační práce: „Arteriální revaskularizace myokardu“                                 řízení zahájeno: 2. 10. 2008
obhájeno na VR LF UP: 2. 4. 2009
jmenován docentem: 1. 5. 2009

RNDr. Erika Halašová, PhD.,  odborný asistent Ústavu lekárskej biológie JLF UK v Martine, SR
obor: Lékařská biologie
habilitační práce: „Hodnotenie genotoxického a karcinogénneho efektu chrómu s ohľadom na polymorfizmy vybratých génov.“
řízení zahájeno: 3. 4. 2008
obhájeno na VR LF UP: 2. 10. 2008
jmenována docentkou: 1. 11. 2008
MUDr. Petr Hamal, Ph.D. – odborný asistent Ústavu mikrobiologie LF UP v Olomouci
obor: Lékařská mikrobiologie 
habilitační práce: „Epidemiologické studie nozokomiálních kvasinkových infekcí“řízení zahájeno: 26. 6. 2008
obhájeno na VR LF UP: 5. 3. 2009
jmenován docentem: 1. 4. 2009

MUDr. Petr Hejnar, Ph.D., odborný asistent Ústavu mikrobiologie LF UP v Olomouci
obor: Lékařská mikrobiologie
řízení zahájeno: 1. 2. 2007
obhájeno na VR LF UP: 3. 5. 2007
jmenován docentem: 1. 6. 2007
MUDr. Roman Herzig, Ph.D., odborný asistent Neurologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Neurologie
habilitační práce: „Rizikové faktory spontánních intrakraniálních hemoragií“
řízení zahájeno: 1. 2. 2007
obhájeno na VR LF UP: 7. 6. 2007
jmenován docentem: 1. 7. 2007
MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., odborný asistent Neurologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Neurologie
řízení zahájeno: 1. 2. 2007
obhájeno na VR LF UP: 3. 5. 2007
jmenován docentem: 1. 6. 2007 
RNDr. Eva Kmoníčková, CSc., odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie LF UK v Plzni a vědecký pracovník oddělení farmakologie, ÚEM AV ČR
obor: Lékařská farmakologie
habilitační práce: „Farmakologický význam cytokinů a možnosti jejich screeningu na základě produkce oxidu dusnatého
řízení zahájeno: 4. 12. 2008
obhájeno na VR LF UP: 2. 4. 2009
jmenován docentem: 1. 5. 2009

MUDr. Helena Kollárová, Ph.D., odborný asistent, zástupce přednosty pro výuku Ústavu preventivního lékařství LF UP v Olomouci
obor: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
habilitační práce: „Epidemiologie karcinomu ledvin“
řízení zahájeno: 14. 11. 2008
obhájeno na VR LF UP: 4. 6. 2009
jmenována docentkou:  
MUDr. Adriána Liptáková, PhD. - odborný asistent Imunologického ústavu LF UK v Bratislavě, SR
obor: Lékařská mikrobiologie
habilitační práce: „Escherichia coli a jej účast v patogenéze infekcií gastrointestinálného a uropoetického systému“
řízení zahájeno: 26. 6. 2008
neobhájila na VR LF UP - ukončeno řízení: 5. 3. 2009

MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.,
 odborný asistent Porodnicko-gynekologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Gynekologie a porodnictví
habilitační práce: „Minimálně invazivní management těhotenství s rizikem rozvoje anémie plodu“
řízení zahájeno: 5. 4. 2007
obhájeno na VR LF UP: 1. 11. 2007
jmenován docentem: 1. 12. 2007
MUDr. Jan Mareš, Ph.D., odborný asistent, vedoucí lékař Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění, Neurologická klinika FN a LF UP v Olomouci
obor: Neurologie
zahájení řízení: 19. 5. 2009
obhájeno na VR LF UP: 1. 10. 2009
jmenován docentem:

RNDr. Ivanka Matoušková, Ph.D., odborná asistentka Ústavu preventivního lékařství LF UP v Olomouci
obor: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
řízení zahájeno: 7. 12. 2006
obhájeno na VR LF UP: 1. 3. 2007
jmenována docentkou: 1. 4. 2007
RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D., odborný asistent Ústavu biologie LF UP v Olomouci
obor: Lékařská biologie
habilitační práce: „Indukce buněčné smrti N6-substituovanými deriváty adenosinu a její modulace inhibitory kaspasových a serinových proteáz.“
řízení zahájeno: 3. 4. 2008
obhájeno na VR LF UP: 2. 10. 2008
jmenován docentem: 1. 11. 2008
 
MUDr. Miroslav Pach, CSc., pověřený vedením Ortopedické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Chirurgie
habilitační práce: „Vybrané počítačem asistované výkony na kolenním kloubu“
datum zahájení: 2. 11. 2006
obhájeno na VR LF UP: 26. 6. 2008
jmenován docentem: 1. 8. 2008
MUDr. Tomáš Papajík, CSc. zástupce přednosty pro LP Hemato-onkologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Vnitřní nemoci
habilitační práce: „Difúzní B-velkobuněčný lymfom: Komplexní pohled na onemocnění se zaměřením na výsledky prognosticky stratifikované léčby“
zahájení řízení: 4. 12. 2008
obhájeno na VR LF UP: 7. 5. 2009
jmenován docentem: 1. 6. 2009

MUDr. Martin Procházka, Ph.D., odborný asistent Porodnicko-gynekologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Gynekologie a porodnictví
habilitační práce: „Trombofilní stavy a patologie placenty“
řízení zahájeno: 5. 4. 2007
obhájeno na VR LF UP: 6. 12. 2007
jmenován docentem: 1. 1. 2008
MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D., odborný asistent Ústavu imunologie LF UP v Olomouci
obor: Lékařská imunologie
zahájení řízení: 4. 12. 2008
obhájeno na VR LF UP: 1. 10. 2009
jmenován docentem:

MUDr. David Stejskal, Ph.D. – přednosta Oddělení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk, p.o.
obor: Lékařská chemie a biochemie
řízení zahájeno: 5. 10. 2006
obhájeno na VR LF UP: 1. 2. 2007
jmenován docentem: 1. 3. 2007
MUDr. David Školoudík, Ph.D., odborný asistent a sekundární lékař Neurologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Neurologie
zahájení řízení: 4. 12. 2008
obhájeno na VR LF UP: 7. 5. 2009
jmenován docentem: 1. 6. 2009

RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.,
 vedoucí Laboratoře dědičných metabolických poruch, Odd. klinické biochemie LF UP a FNO
obor: Lékařská genetika
řízení zahájeno: 2. 6. 2005
obhájil na VR LF UP: 1. 12. 2005
jmenován docentem: 15. 1. 2006
RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc., odborná asistentka Ústavu lék. chemie a biochemie LF UP v Olomouci
obor: Lék. chemie a biochemie
řízení zahájeno: 1. 12. 2005
obhájila na VR LF UP: 4. 5. 2006
jmenována docentkou: 1. 6. 2006
MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc., odborný asistent III. interní kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Vnitřní nemoci
řízení zahájeno: 19. 2. 2004
obhájil na VR LF UP: 5. 5. 2005
jmenován docentem: 21. 6. 2005
MUDr. Stanislav Buřval, Ph.D., odborný asistent Radiologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Radiologie
řízení zahájeno: 4. 11. 2004
obhájil na VR LF UP: 7. 4. 2005
jmenován docentem: 21. 6. 2005
RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. – odborný asistent Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP v Olomouci
obor: Lékařská chemie a biochemie
řízení zahájeno: 1. 6. 2006
Obhájeno na VR LF UP: 2. 11. 2006
Jmenován docentem k 1. 12. 2006
MUDr. Milan Kamínek, Ph.D., odborný asistent Kliniky nukleární medicíny FN a LF UP v Olomouci
obor: Radiologie
řízení zahájeno: 6. 10. 2005
obhájil na VR LF UP: 1. 12. 2005
jmenován docentem: 15. 1. 2006
MUDr. Peter Koliba, CSc., přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FNsP Ostrava
obor: Gynekologie a porodnictví
řízení zahájeno: 4. 5. 2006
obhájil na VR LF UP: 7. 12. 2006
jmenován docentem: 1. 2. 2007
MUDr. Alena Měchurová, CSc., zástupce primáře porodnice Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze
obor: Gynekologie a porodnictví
řízení zahájeno: 6. 4. 2006
obhájila na VR LF UP: 1. 6. 2006
jmenována docentkou: 1. 7. 2006
Mgr. Martin Modrianský, Ph.D., odborný asistent Ústavu lékařské chemie a biochemie FN a LF UP v Olomouci
obor: Lék. chemie a biochemie
řízení zahájeno: 7. 10. 2004
obhájil na VR LF UP: 7. 4. 2005
jmenován docentem: 21. 6. 2005
MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D., přednostka Kliniky pracovního lékařství FN a LF UP v Olomouci
obor: Vnitřní nemoci
řízení zahájeno: 2. 2. 2006
obhájila na VR LF UP: 6. 4. 2006
jmenována docentkou: 1. 5. 2006
MUDr. Ivana Oborná, Ph.D., odborná asistentka Porodnicko-gynekologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Gynekologie a porodnictví
řízení zahájeno: 19. 2. 2004
obhájila na VR LF UP: 3. 2. 2005
jmenována docentkou: 1. 5. 2005
MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., zástupce přednosty pro LP Gynekologicko-porodnické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Gynekologie a porodnictví
řízení zahájeno: 4. 11. 2004
obhájil na VR LF UP: 2. 6. 2005
jmenován docentem: 1. 10. 2005
MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., odborná asistentka Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc
obor: Pediatrie
řízení zahájeno: 2. 12. 2004
obhájila na VR LF UP: 5. 5. 2005
jmenována docentkou: 21. 6. 2005
MVDr. Silvia Rybárová, PhD., odborná asistentka Ústavu anatomie LF UPJŠ v Košicích
obor: Anatomie
řízení zahájeno: 6. 4. 2006
obhájila na VR LF UP: 5. 10. 2006
jmenována docentkou: 1. 11. 2006
MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. MBA, vedoucí odd. preventivní kardiologie I. interní kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Vnitřní nemoci
řízení zahájeno: 6. 10. 2005
obhájila na VR LF UP: 2. 2. 2006
jmenována docentkou: 1. 3. 2006
MUDr. Libuše Stárková, CSc., odborná asistentka Kliniky psychiatrie a lék. psychologie FN a LF UP v Olomouci
obor: Psychiatrie
řízení zahájeno: 24. 6. 2004
obhájila na VR LF UP: 6. 10. 2005
jmenována docentkou: 15. 11. 2005
MUDr. Martin Starosta, Ph.D., odborný asistent I. stomatologické kliniky LF UP v Olomouci
obor: Stomatologie
řízení zahájeno: 11. 12. 2003
obhájil na VR LF UP: 4. 11. 2004
jmenován docentem: 1. 2. 2005
MUDr. David Stejskal, Ph.D. – přednosta Oddělení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk, p.o.
obor: Lékařská chemie a biochemie
řízení zahájeno: 5. 10. 2006
Obhájeno na VR LF UP: 1. 2. 2007
Jmenován docentem k
MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., odborný asistent Urologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Chirurgie
řízení zahájeno: 3. 2. 2005
obhájil na VR LF UP: 7. 4. 2005
jmenován docentem: 21. 6. 2005

MUDr. Petr Utíkal. Ph.D., zástupce přednosty pro LP II.chirurgikcé kliniky FN a LF UP v Olomouciobor: Chirurgieřízení zahájeno: 1. 11. 2007obhájil na VR LF UP: 3. 4. 2008jmenován docentem: 1. 5. 2008

Mgr. Jitka Vostálová, Ph.D., odborná asistentka Ústavu lék. chemie a biochemie LF UP v Olomouci
obor: Lék. chemie a biochemie
řízení zahájeno: 1. 12. 2005
obhájila na VR LF UP: 6. 4. 2006
jmenována docentkou: 1. 5. 2006

Ukončená řízení ke jmenování profesorem

Jmenovaní profesoři 2023

 

doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D.

datum zahájení: 3. 5. 2022

obor: Vnitřní nemoci

přednáška na téma: „Možnosti ovlivnění dlouhodobého přežití transplantované ledviny“

zahájení řízení na VR LF UP: 6. 10. 2022

obhájeno na VR LF UP: 2. 2. 2023

obhájeno na VR UP: 29. 5. 2023

jmenován profesorem: 29. 11. 2023

 

 

 

doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D., MBA, FEAN

datum zahájení: 7. 11. 2022

obor: Neurologie

přednáška na téma: „James Parkinson, Friedrich Heinrich Lewy a jejich nemoc“

zahájení řízení na VR LF UP: 8. 12. 2022

obhájeno na VR LF UP: 6. 4. 2023

obhájeno na VR UP: 2. 10. 2023

jmenována profesorkou: 29. 11. 2023

 

 

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

datum zahájení: 9. 11. 2022

obor: Vnitřní nemoci

přednáška na téma: „Potenciál endoskopie v prevenci, diagnostice a terapii nádorů trávicí trubice“

zahájení řízení na VR LF UP: 8. 12. 2022

obhájeno na VR LF UP: 6. 4. 2023

obhájeno na VR UP: 29. 5. 2023

jmenován profesorem: 29. 11. 2023

 

 

doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D.

datum zahájení: 23. 11. 2022

obor: Vnitřní nemoci

přednáška na téma: "Vývoj diagnostiky a léčby mnohočetného myelomu"

zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2023

obhájeno na VR LF UP: 1. 6. 2023

obhájeno na VR UP: 2. 10. 2023

jmenován profesorem: 29. 11. 2023

 

doc. Mgr. Radek Vodička, Ph.D.

datum zahájení: 18. 3. 2022

obor: Lékařská genetika

přednáška na téma: „Využití vysokokapacitních molekulárně-genetických technologií v lékařské genetice“

zahájení řízení na VR LF UP: 9. 6. 2022

obhájeno na VR LF UP: 8. 12. 2022

obhájeno na VR UP: 20. 2. 2023

jmenován profesorem: 18. 5. 2023

 

Jmenovaní profesoři 2022

doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.

datum zahájení: 19. 5. 2021

obor: Onkologie

přednáška na téma: „Membránové transportéry jako biomarkery chemorezistence karcinomu pankreatu“

zahájení řízení na VR LF UP: 7. 10. 2021

obhájeno na VR LF UP: 3. 2. 2022

obhájeno na VR UP: 23. 5. 2022

jmenována profesorkou: 28. 11. 2022

 

doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.

datum zahájení: 20. 8. 2021

obor: Lékařská chemie a biochemie

přednáška na téma: „Hmotnostní spektrometrie pro studium a diagnostiku vybraných onemocnění“

zahájení řízení na VR LF UP: 13. 12. 2021

obhájeno na VR LF UP: 7. 4. 2022

obhájeno na VR UP: 23. 5. 2022

jmenován profesorem: 28. 11. 2022

 

doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

datum zahájení: 14. 7. 2021

obor: Onkologie

přednáška na téma: Radioterapie karcinomu prostaty – od 3D CRT k suprakonvenční eskalaci na intraprostatickou lézi

zahájení řízení na VR LF UP: 7. 10. 2021

obhájeno na VR LF UP: 2. 12. 2021

obhájeno na VR UP: 14. 2. 2022

jmenován profesorem: 7. 6. 2022

 

doc. Marina Hodolič, M.D., CSc.

datum zahájení: 14. 7. 2021

obor: Nukleární medicína

přednáška na téma: 18F-FET and 18F-choline PET/CT in patients with newly diagnosed low-grade gliomas: a pilot study

zahájení řízení na VR LF UP: 7. 10. 2021

obhájeno na VR LF UP: 2. 12. 2021

obhájeno na VR UP: 14. 2. 2022

jmenována profesorkou: 7. 6. 2022

 

Jmenovaní profesoři 2021

doc. MUDr. Marie Černá, Ph.D.

datum zahájení: 10. 8. 2020

obor: Radiologie

přednáška na téma: „Současnost a perspektivy intervenční radiologie“

zahájení řízení na VR LF UP: 8. 10. 2020

obhájeno na VR LF UP: 8. 4. 2021

obhájeno na VR UP: 4. 10. 2020

jmenována profesorkou: 15. 12. 2021

 

doc. MUDr. Alexander Jurko, Ph.D.

datum zahájení: 28. 11. 2019
obor: Pediatrie
přednáška na téma: "Artériová hypertenzia v detskom veku a jej vplyv na arteriálnu tuhosť"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 12. 2019
obhájeno na VR LF UP: 8. 10. 2020
obhájeno na VR UP: 30. 11. 2020
jmenován profesorem: 8. 5. 2021

Jmenovaní profesoři 2020

doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO

datum zahájení: 10. 9. 2019
obor: Neurologie
přednáška na téma: "Ischemické cévní mozkové příhody: diagnostika, terapie a prevence"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 12. 2019
obhájeno na VR LF UP: 13. 2. 2020
obhájeno na VR UP: 5. 10. 2020
jmenován profesorem: 15. 12. 2020

 

doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

datum zahájení: 15. 2. 2019
obor: Vnitřní nemoci
přednáška na téma: "Aterogenní dyslipidémie a inzulínová rezistence"
zahájení řízení na VR LF UP: 4. 4. 2019
obhájeno na VR LF UP: 30. 5. 2019
obhájeno na VR UP: 14. 10. 2019
jmenován profesorem: 17. 6. 2020

doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.

datum zahájení: 28. 8. 2014
obor: Vnitřní nemoci
přednáška na téma: " Přínos a praktické provádění intenzivní léčby diabetu 1. a 2. typu ve FNOL"
zahájení řízení na VR LF UP: 1. 12. 2016
obhájeno na VR LF UP: 7. 11. 2019
obhájeno na VR UP: 16. 12. 2019
jmenován profesorem: 17. 6. 2020

doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.

datum zahájení: 8. 4. 2019
obor: Chirurgie
přednáška na téma: " Rekonstrukce pohybu končetin po ireverzibilních nervových lézích"
zahájení řízení na VR LF UP: 30. 5. 2019
obhájeno na VR LF UP: 5. 12. 2019
obhájeno na VR UP: 24. 2. 2020
jmenován profesorem: 17. 6. 2020

 

Jmenovaní profesoři 2019

doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.

datum zahájení: 2. 10. 2018
obor: Vnitřní nemoci
přednáška na téma: "Precision medicine in the lymphoma care"
zahájení řízení na VR LF UP: 7. 2. 2019
obhájeno na VR LF UP: 4. 4. 2019
obhájeno na VR UP: 29. 4. 2019
jmenován profesorem: 21. 11. 2019

doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., FESC

datum zahájení: 22. 2. 2018
obor: Vnitřní nemoci
přednáška na téma: "Kontroverze v intenzivní kardiologické péči"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 4. 2018
obhájeno na VR LF UP: 7. 6. 2018
obhájeno na VR UP: 22. 10. 2018
jmenován profesorem: 14. 6. 2019

doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC

datum zahájení: 4. 10. 2018
obor: Vnitřní nemoci
přednáška na téma: "Nové trendy v diagnostice a léčbě rezistentní arteriální hypertenze"
zahájení řízení na VR LF UP: 6. 12. 2018
obhájeno na VR LF UP: 7. 2. 2019
obhájeno na VR UP: 18. 2. 2019
jmenován profesorem: 14. 6. 2019

doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D.

datum zahájení: 26. 6. 2018
obor: Lékařská imunologie
přednáška na téma: "Imunogenetika transplantací a komplexních chorob s dědičnou složkou"
zahájení řízení na VR LF UP: 6. 12. 2018
obhájeno na VR LF UP: 7. 2. 2019
obhájeno na VR UP: 18. 2. 2019
jmenován profesorem: 14. 6. 2019

Jmenovaní profesoři 2018

doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

datum zahájení: 10. 8. 2017
obor: Chirurgie
přednáška na téma: "Karcinom prostaty - lokalizovaný, chirurgická léčba"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 10. 2017
obhájeno na VR LF UP: 7. 12. 2017
obhájeno na VR UP: 15. 1. 2018
jmenován profesorem: 14. 6. 2018

doc. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.

datum zahájení: 20. 9. 2016
obor: Chirurgie
přednáška na téma: "Originální postupy v páteřní chirurgii"
zahájení řízení na VR LF UP: 1. 12. 2016
obhájeno na VR LF UP: 6. 4. 2017
obhájeno na VR UP: 23. 10. 2018
jmenován profesorem: 14. 6. 2018

doc. Ing. Jan Vacek, Ph.D. 

datum zahájení: 7. 10. 2016
obor: Lékařská chemie a biochemie
přednáška na téma: "Bioelektrochemie: aplikace v molekulární biologii a experimentální medicíně"
zahájení řízení na VR LF UP: 1. 12. 2016
obhájeno na VR LF UP: 5. 10. 2017
obhájeno na VR UP: 15. 1. 2018
jmenován profesorem: 14. 6. 2018

doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG 

datum zahájení: 27. 11. 2016
obor: Gynekologie a porodnictví
přednáška na téma: "Pokroky v léčbě pánevních gynekologických malignit"
zahájení řízení na VR LF UP: 2. 2. 2017
obhájeno na VR LF UP: 7. 12. 2017
obhájeno na VR UP: 15. 1. 2018
jmenován profesorem: 14. 6. 2018

Jmenovaní profesoři 2017

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.  

datum zahájení: 10. 11. 2016
obor: Chirurgie
přednáška na téma: "Chirurgická léčba karcinomu slinivky"
zahájení řízení na VR LF UP: 1. 12. 2016
obhájeno na VR LF UP: 6. 4. 2017
obhájeno na VR UP: 22. 5. 2017
jmenován profesorem: 13. 12. 2017

 

doc. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D.  

datum zahájení: 8. 4. 2016
obor: Vnitřní nemoci
přednáška na téma: "Nové horizonty v nefarmakologické léčbě fibrilace síní"
zahájení řízení na VR LF UP: 1. 12. 2016
obhájeno na VR LF UP: 2. 2. 2017
obhájeno na VR UP: 22. 5. 2017
jmenován profesorem: 13. 12. 2017

Doc. RNDr. Erika Halašová, PhD.

datum zahájení: 21. 4. 2016
obor: Lékařská biologie
přednáška na téma: "Biologické aspekty vzniku a rozvoja karcinómu plúc"
zahájení řízení na VR LF UP: 6. 10. 2016
obhájeno na VR LF UP: 1. 12. 2016
obhájeno na VR UP: 13. 3. 2017
jmenována profesorem: 19. 6. 2017

Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.

datum zahájení: 11. 11. 2015
obor: Lékařská farmakologie
přednáška na téma: "Klinická farmakologie a personalizovaná farmakoterapie"
zahájení řízení na VR LF UP: 4. 2. 2016
obhájeno na VR LF UP: 9. 6. 2016
obhájeno na VR UP: 17. 10. 2016
jmenován profesorem: 19. 6. 2017

Jmenovaní profesoři 2016

Doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.

datum zahájení: 5. 11. 2015
obor: Lékařská chemie a biochemie
přednáška na téma: "O polyfenolech, mitochondriích a srdci"
zahájení řízení na VR LF UP: 4. 6. 2015
obhájeno na VR LF UP: 3. 12. 2015
obhájeno na VR UP: 7. 3. 2016
jmenován profesorem: 2. 12. 2016

Doc. Dr. Piotr Fudalej, Ph.D.

datum zahájení: 5. 11. 2015
obor: Stomatologie
přednáška na téma: "Universal determinants of facial attractiveness"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 11. 2015
obhájeno na VR LF UP: 4. 2. 2016
obhájeno na VR UP: 7. 3. 2016
jmenován profesorem: 2. 12. 2016

Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.

datum zahájení: 5. 1. 2015
obor: Gynekologie a porodnictví
přednáška na téma: "Těhotenství s rizikem rozvoje anémie plodu"
zahájení řízení na VR LF UP: 9. 4. 2015
obhájeno na VR LF UP: 5. 11. 2015
obhájeno na VR UP: 7. 3. 2016
jmenován profesorem: 2. 12. 2016

Doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

datum zahájení: 9. 1. 2015
obor: Gynekologie a porodnictví
přednáška na téma: "Poruchy krevního srážení u těhotných žen"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 2. 2015
obhájeno na VR LF UP: 4. 6. 2015
obhájeno na VR UP: 7. 12. 2015
jmenován profesorem: 17. 5. 2016

Doc. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.

datum zahájení: 3. 9. 2014
obor: Lékařská imunologie
přednáška na téma: "Imunitní komplexy v patogenezi IgA nefropatie rekombinantní proteinové vakcíny"
zahájení řízení na VR LF UP: 9. 10. 2014
obhájeno na VR LF UP: 9. 4. 2015
obhájeno na VR UP: 26. 10. 2015
jmenován profesorem: 17. 5. 2016

Doc. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.

datum zahájení: 30. 6. 2014
obor: Vnitřní nemoci
přednáška na téma: "Role průtokové cytometrie v diagnostice a diferenciální diagnostice B-lymfoproliferací a vzácných hematologických malignit a přínos nových technologických aplikací této vyšetřovací metody"
zahájení řízení na VR LF UP: 9. 10. 2014
obhájeno na VR LF UP: 5. 2. 2015
obhájeno na VR UP: 26. 10. 2015
jmenován profesorem: 17. 5. 2016

Jmenovaní profesoři 2015

Doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.

datum zahájení: 6. 3. 2014
obor: Gynekologie a porodnictví
přednáška na téma: "Nové výzvy v asistované reprodukci"
zahájení řízení na VR LF UP: 3. 4. 2014
obhájeno na VR LF UP: 9. 10. 2014
obhájeno na VR UP: 23. 2. 2015
jmenována profesorem: 1. 11. 2015

Doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.

datum zahájení: 25. 2. 2014
obor: Psychiatrie
přednáška na téma: "Suicidalita u psychických poruch"
zahájení řízení na VR LF UP: 5. 6. 2014
obhájeno na VR LF UP: 9. 10. 2014
obhájeno na VR UP: 23. 2. 2015
jmenována profesorem: 1. 11. 2015

Doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

datum zahájení:13. 3. 2014
obor: Pediatrie
přednáška na téma:"Poruchy funkce ribozomů jako nová příčina onemocnění v dětské hematologii"
zahájení řízení na VR LF UP: 3. 4. 2014
obhájeno na VR LF UP: 5. 6. 2014
obhájeno na VR UP: 15. 12. 2014
jmenována profesorem: 1. 5. 2015

Jmenovaní profesoři 2014

Doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.

zástupce přednosty pro výuku, Hemato-onkologická klinika LF UP a FNOL
datum zahájení: 4. 11. 2013
obor: Vnitřní nemoci
přednáška na téma: "Význam dávkování pro účinnost biologické léčby v hematoonkologii"
zahájení řízení na VR FL UP: 5. 12. 2013
obhájeno na VR LF UP: 13. 2. 2014
obhájeno na VR UP: 2. 6. 2014
jmenován profesorem: 19. 9. 2014

Doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

docent Hemato-onkologické kliniky LF UP a FNOL, proděkan pro VaV a VO LF UP
datum zahájení: 21. 8. 2013
obor: Vnitřní nemoci
přednáška na téma: "Magické projektily v léčbě maligních lymfomů"
zahájení řízení na VR LF UP: 3. 10. 2013
obhájeno na VR LF UP: 5. 12. 2013
obhájeno na VR UP: 7. 4. 2014
jmenován profesorem: 19. 9. 2014

doc. MUDr. David Školoudík, Ph.D.

docent Neurologické kliniky LF UP a FNOL
datum zahájení: 14. 12. 2012
obor: Neurologie
přednáška na téma: "Nové možnosti léčby ischemické cévní mozkové příhody"
zahájení řízení na VR LF UP: 3. 10. 2013
obhájeno na VR LF UP: 13. 2. 2014
obhájeno na VR UP: 2. 6. 2014
jmenován profesorem: 19. 9. 2014

Doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA

přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace LF UP a FNOL
datum zahájení: 23. 10. 2012
obor: Vnitřní nemoci
přednáška na téma: "Prevence kardiovaskulárních onemocnění: chiméra, Popelka nebo královna kardiologie?
zahájení řízení na VR LF UP: 6. 12. 2012
obhájeno na VR LF UP: 3. 10. 2013
obhájeno na VR UP: 21. 10. 2013
jmenována profesorem: 1. 3. 2014

Doc. MUDr. Rostislav Večera, Ph.D.

zástupce přednosty pro výuku Ústavu farmakologie LF UP
datum zahájení: 18. 3. 2013
obor: Lékařská farmakologie
přednáška na téma: "Hypolipidemika a jejich pleiotropní působení"
zahájení řízení na VR LF UP: 4. 4. 2013
obhájeno na VR LF UP: 3. 10. 2013
obhájeno na VR UP: 21. 10. 2013
jmenován profesorem: 1. 3. 2014

Doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

přednosta I. chirurgické kliniky LF UP a FNOL
datum zahájení: 26. 10. 2012
obor: Chirurgie
přednáška na téma: "Od Rapanta k Da Vincimu" - historie, současnost a budoucnost jícnové chirurgie"
zahájení řízení na VR LF UP: 6. 12. 2012
obhájeno na VR LF UP: 7. 2. 2013
obhájeno na VR UP: 29. 4. 2013
jmenován profesorem: 1. 3. 2014

Doc. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

vedoucí lékař Centra pro diagnostiku a léčbu emyelinizačních onemocnění Neurologické kliniky LF UP a FNOL
datum zahájení: 14. 5. 2012
obor: Neurologie
Přednáška na téma: "Likvorová diagnostika u neurodegenerativních procesů CNS"
zahájení řízení na VR LF UP: 4. 10. 2012
obhájeno na VR LF UP: 7. 2. 2013
obhájeno na VR UP: 29. 4. 2013
jmenován profesorem: 1. 3. 2014

Doc. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.

I. chirurgická klinika LF UP a FNOL
datum zahájení: 21. 12. 2011
obor: Chirurgie
Přednáška na téma: "Chirurgické možnosti léčení maligních nádorů rekta"
zahájení řízení na VR LF UP: 4. 10. 2012
obhájeno na VR LF UP: 7. 2. 2013
obhájeno na VR UP: 29. 4. 2013
jmenován profesorem: 1. 3. 2014

Jmenovaní profesoři 2013

Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA 

přednosta I. interní kliniky - kardiologické LF UP a FNOL
datum zahájení: 2. 11. 2011 
obor: Vnitřní nemoci 
Přednáška na téma: "Současné trendy v léčbě fibrilace síní" 
zahájení řízení na VR LF UP: 7. 6. 2012 
obhájeno na VR LF UP: 4. 10. 2012 
obhájeno na VR UP: 25. 2. 2013 
jmenován profesorem: 11. 6. 2013

Doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.

vedoucí Oddělení klinické biochemie FNOL
datum zahájení: 23. 5. 2012 
obor: Lékařská chemie a biochemie 
Přednáška na téma: "Metabolomika v diagnostice metabolických poruch" 
zahájení řízení na VR LF UP: 7. 6. 2012 
obhájeno na VR LF UP: 6. 12. 2012 
obhájeno na VR UP: 25. 2. 2013 
jmenován profesorem: 11. 6. 2013

Jmenovaní profesoři 2012

doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc.

přednosta II. chirurgické kliniky LF UP a FNOL
obor: Chirurgie
Přednáška na téma: "Náhrada funkce ledviny z pohledu chirurga - zkušenost olomockého pracoviště."
zahájení řízení: 16. 12. 2010
obhájeno na VR LF UP: 7. 4. 2011
obhájeno na VR UP: 9. 5. 2011
jmenován profesorem: 1. 2. 2012

Jmenovaní profesoři 2011

doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO

docent, zástupce přednosty pro školství Neurologické kliniky FN a LF UP v Olomouci 
obor: Neurologie 
přednáška na téma: „Akutní rekanalizace intrakraniálních a magistrálních mozkových tepen: kde jsme a kam směřujeme"
zahájení řízení: 4. 1. 2010 
obhájeno na VR LF UP: 1. 4. 2010 
obhájeno na VR UP: 20. 9. 2010 
jmenován profesorem: 24. 6. 2011

doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.

docent III. interní kliniky FN a LF UP v Olomouci 
obor: Vnitřní nemoci 
přednáška na téma: „Současné možnosti diagnostiky systémového lupus erythematodes"
zahájení řízení: 20. 1. 2010 
obhájeno na VR LF UP: 7. 10. 2010 
obhájeno na VR UP: 14. 3. 2011 
jmenován profesorem: 24. 6. 2011

doc. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

vedoucí lékař nefrologického oddělení III. interní kliniky FN a LF UP v Olomouci 
obor: Vnitřní nemoci 
přednáška na téma: „Protokolární biopsie transplantované ledviny“ 
zahájení řízení: 20. 1. 2010 
obhájeno na VR LF UP: 6. 5. 2010 
obhájeno na VR UP: 1. 11. 2010 
jmenován profesorem: 24. 6. 2011

doc. MUDr. Martin Köcher, Ph.D.

docent Radiologické kliniky FN a LF UP v Olomouci 
obor: Radiologie 
přednáška na téma: „Intervenční radiologie na Radiologické klinice LF UP a FN Olomouc“ 
zahájení řízení: 1. 3. 2010 
obhájeno na VR LF UP: 1. 7. 2010 
obhájeno na VR UP: 13. 12. 2010 
jmenován profesorem: 24. 6. 2011

doc. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FN a LF UP v Olomouci 
obor: Gynekologie a porodnictví 
přednáška na téma: „Moderní chirurgická léčba karcinomu endometria“ zahájení řízení: 24. 5. 2010 
obhájeno na VR LF UP: 9. 12. 2010 
obhájeno na VR UP: 14.3.2011 
jmenován profesorem: 24. 6. 2011

doc. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

přednostka Ústavu lékařské biofyziky LF UP v Olomouci 
obor: Lékařská biofyzika 
přednáška na téma: „Elektromagnetické záření a fotodynamický jev v medicíně"
zahájení řízení: 6. 9. 2010 
obhájeno na VR LF UP: 10. 2. 2011 
obhájeno na VR UP: 14. 3. 2011 
jmenována profesorkou: 24. 6. 2011

Jmenovaní profesoři 2010

prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
přednosta Psychiatrické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Psychiatrie
přednáška na téma: „Psychiatrie – od příběhů k neurobiologii“
datum zahájení: 11. 8. 2009
obhájeno na VR LF UP: 5. 11. 2009
obhájeno na VR UP: 22. 3. 2010
jmenován profesorem: 8. 12. 2010

prof. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
docent Neurologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Neurologie
přednáška na téma: „Funkční zobrazování mozku pomocí magnetické rezonance v neurologii“
datum zahájení: 7. 9. 2009
obhájeno na VR LF UP: 3. 12. 2009
obhájeno na VR UP: 22. 3. 2010
jmenován profesorem: 8. 12. 2010

prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
externí pracovník Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP a přednosta Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Prostějov
obor: Lékařská chemie a biochemie
přednáška na téma: „Tuková tkáň jako endokrinní orgán“
datum zahájení: 15. 5. 2009
obhájeno na VR LF UP: 4. 3. 2010
obhájeno na VR UP: 17. 5. 2010
jmenován profesorem: 8. 12. 2010

Jmenovaní profesoři 2006-2009

Doc. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. – docent a vědecký pracovník Laboratoře molekulární patologie, Ústav patologie LF UP v Olomouci.
obor: Patologie
Přednáška na téma: „Kouzlo steroidů................a co dál?“
datum zahájení: 1. 6. 2006
obhájeno na VR LF UP: 5. 10. 2006
obhájeno na VR UP: 4. 12. 2006
jmenován profesorem: 16. 4. 2007

Doc. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D., docent  Kliniky nukleární medicíny FN a LF UP v Olomouci
obor: Radiologie
přednáška na téma: „Evoluce nukleární kardiologie v posledních 15ti letech a její současná role v kardiovaskulárním zobrazování“
datum zahájení řízení: 4. 12. 2008
obhájeno na VR LF UP: 5. 2. 2009
jmenován profesorem: 18. 9. 2009

Doc. MUDr. Jiří Klein, Ph.D. – docent I. chirurgické kliniky FN a LF UP v Olomouci.
oboru: Chirurgie
Přednáška na téma: „Podíl chirurga na terapii pokročilých karcinomů plic“
datum zahájení: 1. 12. 2005
obhájeno na VR LF UP: 2. 11. 2006
jmenován profesorem: 16. 4. 2007

Doc. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., přednosta Neurologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Neurologie
Přednáška na téma: „Terapeutické implikace patofyziologického mechanismu dystonie“
datum zahájení na VR LF UP: 1. 2. 2007
obhájeno na VR LF UP: 5. 4. 2007
jmenován profesorem: 5. 11. 2007 

Doc. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., docent Dětské kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Pediatrie
Přednáška na téma: „Možnosti monitorování eozinofilního zánětu u dětských astmatiků“
datum zahájení řízení na VR LF UP: 4. 10. 2007
obhájeno na VR LF UP: 6. 3. 2008
jmenován profesorem: 2. 3. 2009

Doc. MUDr. Egon Kurča, PhD., přednosta Neurologické kliniky JLF UK v Martině, SR
obor: Neurologie
přednáška na téma: „Dve vybrané neurologické kontroverzie – kvantitatívna elektromyografia a otras mozgu“
datum zahájení: 2. 10. 2008
obhájeno na VR LF UP: 4. 12. 2008
jmenován profesorem: 18. 9. 2009

Doc. RNDr. Marie Stiborová, DrSc., vedoucí Katedry biochemie, PřF UK v Praze
obor: Lékařská chemie a biochemie
Přednáška na téma: „Biochemie chemické karcinogenese: význam pro rozvoj lékařské chemie a biochemie, biomedicínských disciplin a jejich výuku“
datum zahájení na VR LF UP: 1. 2. 2007
obhájeno na VR LF UP: 1. 3. 2007
jmenována profesorkou: 5. 11. 2007

Doc. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc., docentka Hemato-onkologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Lék. genetika
řízení zahájeno: 7. 10. 2004
obhájila na VR LF UP: 3. 2. 2005
jmenována profesorem: 1. 11. 2005

Doc. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D., přednosta Radiologické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Lék. genetika
řízení zahájeno: 1. 12. 2005
obhájil na VR LF UP: 2. 2. 2006
jmenován profesorem: 6. 11. 2006

Doc. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., docent I. chirurgické kliniky FN a LF UP v Olomouci
obor: Chirurgie
řízení zahájeno: 1. 12. 2005
obhájil na VR LF UP: 2. 11. 2006
jmenován profesorem:

Doc. Ing. Vladimír Křen, DrSc., vedoucí Laboratoře biotransformací Mikrobiologického ústavu AV ČR, externí učitel LF UP
obor: Vnitřní nemoci
řízení zahájeno: 2. 2. 2006
obhájila na VR LF UP: 6. 4. 2006
jmenován profesorem: 1. 5. 2006

Doc. RNDr. Josef Pešák, CSc., zástupce přednosty Ústavu lék. biofyziky LF UP
obor: Lékařská biofyzka
řízení zahájeno: 7. 4. 2005
obhájil na VR LF UP: 6. 10. 2005
jmenován profesorem: 2. 5. 2006

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)