Ceny děkana

Vyhlášení soutěže o Cenu děkana LF UP

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bylo zrušeno zasedání Vědecké rady LF UP. O novém termínu slavnostního předání cen děkana za rok 2019 budou zaměstnanci a studenti, kteří své práce přihlásili, informováni prostřednictvím referátu pro vědu a výzkum LF UP.

Statut Ceny děkana LF UP

Oceněné práce a publikace